Politica de distribuție la SC Armatura SA

Proiect
7.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 85 în total
Cuvinte : 19896
Mărime: 275.88KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

CUPRINS

RAPORT DE PREZENTARE 4

INTRODUCERE 8

CAPITOLUL 1. 11

POLITICA DE DISTRIBUŢIE,COMPONENTĂ A PROGRAMULUI DE MARKETING 11

1.1 CONCEPTUL DE DISTRIBUŢIE 11

1.2 ROLUL ECONOMIC ŞI SOCIAL AL DISTRIBUŢIEI 12

1.3 ROLUL ŞI FUNCŢIILE DISTRIBUŢIEI 14

1.4 INTERMEDIARUL ŞI FUNCŢIILE LUI 16

1.5 LOCUL DISTRIBUŢIEI ÎN MIXUL DE MARKETING 21

CAPITOLUL 2 23

CANALELE DE DISTRIBUŢIE 23

2.1 DIMENSIUNILE ŞI TIPOLOGIA CANALELOR DE DISTRIBUŢIE 24

2.2 TIPURILE ŞI ROLUL INTERMEDIARILOR 31

2.3 STRUCTURA CANALELOR DE DISTRIBUŢIE 33

2.4 GESTIUNEA CANALELOR DE DISTRIBUŢIE 39

2.4.1 Stabilirea numărului de intermediari pentru acoperirea pieţei 39

2.4.2 Selectarea intermediarilor 43

2.4.3 Motivarea intermediarilor 46

2.4.4 Stabilirea condiţiilor de colaborare 47

2.5 LOGISTICA DE MARKETING:ACTIVITĂŢI SAU PUNCTE ALE DISTRIBUŢIEI FIZIC 49

CAPITOLUL 3 52

STRATEGIA DE DISTRIBUŢIE 52

CAPITOLUL 4 56

POLITICA DE DISTRIBUŢIE LA S.C.“ARMĂTURA” S.A. 56

4.1. PREZENTAREA SOCIETĂŢII 56

4.1.1 Scurt istoric S.C. ARMATURA S.A 56

4.2. PREZENTARE GENERALA 59

4.2.1 Prezentarea produselor 59

4.2.2 Organizarea, functiile si relatiilecu celelalte verigi din structura organizatorica ale biroului de marketing 62

4.3. ANALIZA MICROMEDIULUI FIRMEI 65

4.3.1 Analiza clientilor 65

4.3.2 Analiza concurentilor 67

4.3.3 Analiza furnizorilor 71

4.3.4 Analiza prestatorilor de servicii 72

4.4. ANALIZA MACROMEDIULUI FIRMEI 72

4.5 DISTRIBUTIA LA S.C ARMATURA S.A 76

4.5.1 Prezentarea structurii organizatorice a distributiei 76

4.5.2 Forta de vanzare a S.C ARMATURA S.A 79

4.5.3 Analiza rezultatelor distributiei in ultimii ani 81

4.5.3.1 Analiza rezultatelor distributiei pentru anii 2001 - 2004 81

4.6 STUDIUL EVOLUTIEI SISTEMULUI DE DISTRIBUTIE 84

CONSTATĂRI,CONCLUZII, PROPUNERI 86

BIBLIOGRAFIE 88

Extras din document

RAPORT DE PREZENTARE

Lucrarea de faţă îşi propune să studieze distribuţia produselor , ca politică de marketing , deoarece a devenit o problemă de mare importanţă pentru producător.

Politica de distribuţie a devenit una din cheile elaborării marketingului-mix eficient; coerenţa dintre deciziile privitoare la preţ, produse, comunicare , promovare, termene, servicii, etc, şi alegerea canalului şi a formulei de distribuţie constituie unul din aspectele esenţiale ale unei politici comerciale.

Lucrarea “Politica de distribuţie la S.C.”Armătura” S.A , urmăreşte atingerea următoarelor obiective: traseul pe care îl parcurg mărfurile pe piaţă până ajung la locul de consum; participanţii la deplasarea succesivă a mărfurilor de-a lungul acestui itinerar: producător-intermediar-consumator, alcătuind un “canal de distribuţie”; ansamblul operaţiunilor care marchează trecerea succesivă a mărfurilor de la un agent economic la altul până la intrarea lor definitivă în sfera consumului; “distribuţia fizică” şi aparatul tehnic-reţeaua de baze şi depozite; dotări, personal-care realizează procese, fluxuri şi operaţiuni la care sunt supuse mărfurile cu traseul lor spre consumator.

Politica de distribuţie a fost studiată la Societatea Comercială “Armătura”S.A , un agent economic de tipul întreprinderilor industriale din ramura construcţiilor de maşini şi a produselor metalice.

Pe baza documentaţiei teoretice care apare în Bibliografie , în primele trei capitole , sunt prezentate noţiuni teoretice referitoare la acest “conţinut negru al economiei” , cum caracteriza Peter Drucker , în articolul din “Fortuna”(1962), distribuţia.

Capitolul 1 “Politica de distribuţie ,componentă a programului de marketing” cuprinde noţiuni teoretice cu privire la conceptul de distribuţie; rolul economic şi social al distribuţiei; rolul şi funcţiile distribuţiei; intermediarul şi funcţiile lui; locul distribuţiei în mixul de marketing.

În acest capitol s-a evidenţiat locul pe care trebuie să-l ocupe în preocuparea managementului , această variabilă a mixului de marketing , deoarece deciziile referitoare la canalul de distribuţie influenţează direct toate celelalte decizii de marketing.

Capitolul 2 “Canalele de distribuţie” prezintă o definire a acestora: dimensiunile şi tipologia canalelor de distribuţie; tipurile şi rolul intermediarilor;probleme legate de structura canalelor de distribuţie; gestiunea canalelor de distribuţie ; logistica de marketing a întreprinderii sau distribuţia fizică.

Explicând rolul şi efectele sale asupra costurilor de marketing ale întreprinderii , cât şi asupra gradului de satisfacere a nevoilor consumatorilor pe diferite categorii de bunuri, subliniem importanţa logisticii de marketing , aceasta, reprezentând un instrument foarte eficient al politicii de marketig a întreprinderii.

Capitolul 3 “Strategia de distribuţie “, diferenţiază liniile majore, fundamentale pe care un producător le poate urma în realizarea politicii de distribuţie , influenţate de o serie de factori: natura produselor; politica comercială generală a firmei; segmentele ţintă de piaţă; aspecte juridice; sistemele de distribuţie ale firmelor concurente; competenţele intermediarilor.

Prin strategia de distribuţie adoptată , firma încearcă să minimizeze costurile de marketing şi de distribuţie.

Soluţia cea mai bună este de a combina variantele posibile , astfel încât să se asigure o penetrare cât mai rapidă a firmei şi a produselor sale pe piaţă şi aducerea acestora în starea lor de loc, lot, sortiment, dată, conform cererii consumatorilor.

Capitolul 4 “Politica de distribuţie la S.C.”Armătura”S.A” este structurat în şase părţi.

După o scurtă introducere şi prezentarea firmei, unde s-a realizat studiul sistemului de distribuţie, sunt prezentate în partea a 2-a informaţii generale cu privire la produsele realizate de S.C. ARMĂTURA S.A., funcţiile biroului de marketingului şi de asemenea relaţiile de colaborare cu biroul de aprovizionare, preţuri, tehnic – design, distribuţie – transport, export.

Cunoşterea şi valorificarea rapidă a ocaziilor favorabile, dar şi a pericolelor la adresa activităţii firmei impun o analiză a mediului de marketing. Pentru că mediul de marketing al firmei reprezintă totalitatea forţelor şi condiţiilor interne şi externe sub acţiunea cărora îşi desfăşoară activitatea , în partea a 3-a şi a 4-a sunt prezentate cele două componente: micromediul şi macromediul firmei. Analiza micromediului s-a realizat prin analiza clienţilor, concurenţilor, furnizorilor şi prestatorilor de servicii.

Macromediul firmei este alcătuit din factorii importanţi ce influenţeată apariţia unor oportunităţi sau a unor ameninţări pentru firmele ce operează pe piaţă. În această categorie se încadrează factorul demografic, economic, natural, tehnologic, socio-cultural şi politico-legal.

În partea a 5-a este prezentat modul de distribuţie a produselor ARMĂTURA, prin cele 40 de reprezentanţe şi cei 31 de distribuitori, analizându-se valorile vânzărilor.

Preview document

Politica de distribuție la SC Armatura SA - Pagina 1
Politica de distribuție la SC Armatura SA - Pagina 2
Politica de distribuție la SC Armatura SA - Pagina 3
Politica de distribuție la SC Armatura SA - Pagina 4
Politica de distribuție la SC Armatura SA - Pagina 5
Politica de distribuție la SC Armatura SA - Pagina 6
Politica de distribuție la SC Armatura SA - Pagina 7
Politica de distribuție la SC Armatura SA - Pagina 8
Politica de distribuție la SC Armatura SA - Pagina 9
Politica de distribuție la SC Armatura SA - Pagina 10
Politica de distribuție la SC Armatura SA - Pagina 11
Politica de distribuție la SC Armatura SA - Pagina 12
Politica de distribuție la SC Armatura SA - Pagina 13
Politica de distribuție la SC Armatura SA - Pagina 14
Politica de distribuție la SC Armatura SA - Pagina 15
Politica de distribuție la SC Armatura SA - Pagina 16
Politica de distribuție la SC Armatura SA - Pagina 17
Politica de distribuție la SC Armatura SA - Pagina 18
Politica de distribuție la SC Armatura SA - Pagina 19
Politica de distribuție la SC Armatura SA - Pagina 20
Politica de distribuție la SC Armatura SA - Pagina 21
Politica de distribuție la SC Armatura SA - Pagina 22
Politica de distribuție la SC Armatura SA - Pagina 23
Politica de distribuție la SC Armatura SA - Pagina 24
Politica de distribuție la SC Armatura SA - Pagina 25
Politica de distribuție la SC Armatura SA - Pagina 26
Politica de distribuție la SC Armatura SA - Pagina 27
Politica de distribuție la SC Armatura SA - Pagina 28
Politica de distribuție la SC Armatura SA - Pagina 29
Politica de distribuție la SC Armatura SA - Pagina 30
Politica de distribuție la SC Armatura SA - Pagina 31
Politica de distribuție la SC Armatura SA - Pagina 32
Politica de distribuție la SC Armatura SA - Pagina 33
Politica de distribuție la SC Armatura SA - Pagina 34
Politica de distribuție la SC Armatura SA - Pagina 35
Politica de distribuție la SC Armatura SA - Pagina 36
Politica de distribuție la SC Armatura SA - Pagina 37
Politica de distribuție la SC Armatura SA - Pagina 38
Politica de distribuție la SC Armatura SA - Pagina 39
Politica de distribuție la SC Armatura SA - Pagina 40
Politica de distribuție la SC Armatura SA - Pagina 41
Politica de distribuție la SC Armatura SA - Pagina 42
Politica de distribuție la SC Armatura SA - Pagina 43
Politica de distribuție la SC Armatura SA - Pagina 44
Politica de distribuție la SC Armatura SA - Pagina 45
Politica de distribuție la SC Armatura SA - Pagina 46
Politica de distribuție la SC Armatura SA - Pagina 47
Politica de distribuție la SC Armatura SA - Pagina 48
Politica de distribuție la SC Armatura SA - Pagina 49
Politica de distribuție la SC Armatura SA - Pagina 50
Politica de distribuție la SC Armatura SA - Pagina 51
Politica de distribuție la SC Armatura SA - Pagina 52
Politica de distribuție la SC Armatura SA - Pagina 53
Politica de distribuție la SC Armatura SA - Pagina 54
Politica de distribuție la SC Armatura SA - Pagina 55
Politica de distribuție la SC Armatura SA - Pagina 56
Politica de distribuție la SC Armatura SA - Pagina 57
Politica de distribuție la SC Armatura SA - Pagina 58
Politica de distribuție la SC Armatura SA - Pagina 59
Politica de distribuție la SC Armatura SA - Pagina 60
Politica de distribuție la SC Armatura SA - Pagina 61
Politica de distribuție la SC Armatura SA - Pagina 62
Politica de distribuție la SC Armatura SA - Pagina 63
Politica de distribuție la SC Armatura SA - Pagina 64
Politica de distribuție la SC Armatura SA - Pagina 65
Politica de distribuție la SC Armatura SA - Pagina 66
Politica de distribuție la SC Armatura SA - Pagina 67
Politica de distribuție la SC Armatura SA - Pagina 68
Politica de distribuție la SC Armatura SA - Pagina 69
Politica de distribuție la SC Armatura SA - Pagina 70
Politica de distribuție la SC Armatura SA - Pagina 71
Politica de distribuție la SC Armatura SA - Pagina 72
Politica de distribuție la SC Armatura SA - Pagina 73
Politica de distribuție la SC Armatura SA - Pagina 74
Politica de distribuție la SC Armatura SA - Pagina 75
Politica de distribuție la SC Armatura SA - Pagina 76
Politica de distribuție la SC Armatura SA - Pagina 77
Politica de distribuție la SC Armatura SA - Pagina 78
Politica de distribuție la SC Armatura SA - Pagina 79
Politica de distribuție la SC Armatura SA - Pagina 80
Politica de distribuție la SC Armatura SA - Pagina 81
Politica de distribuție la SC Armatura SA - Pagina 82
Politica de distribuție la SC Armatura SA - Pagina 83
Politica de distribuție la SC Armatura SA - Pagina 84
Politica de distribuție la SC Armatura SA - Pagina 85

Conținut arhivă zip

  • Politica de Distributie la SC Armatura SA.doc

Alții au mai descărcat și

Strategii asociate mixului de marketing internațional - studiu de caz SC Italcars SRL

INTRODUCERE Faptul că am ales această temă nu este unul întâmplător. Ideea de la care a plecat acest proiect, cea care a constituit punctul de...

Analiza mixului de marketing la firma SA Vel Pitar SA

INTRODUCERE Promovarea tot mai largă în practica economică contemporană a concepţiei de marketing, îmbogăţirea continuă a arsenalului său de...

Politica de produs și de distribuție la SC Radic Star

INTRODUCERE Schimbările profunde care s-au produs în ultima perioadă, au deteriorat structuri şi mentalităţi, atitudini şi comportamente. În acest...

Perfecționarea politicii de distribuție la SC Plevnei SA

CAPITOLUL I CARACTERIZAREA SECTORULUI DE COMERCIALIZARE A PRODUSELOR DE PANIFICAȚIE ÎN PERSPECTIVA INTEGRĂRII U.E. 1.1 Studiul actual al...

Promovarea Conceptului de Marketing în Cadrul unei Firme

Introducere În accepţiunea generală, marketingul reprezintă "ştiinţa şi arta de a convinge clienţii sã cumpere". Philip Kotler definea marketingul...

Strategii de Marketing Folosite de Compania Ursus România

Capitolul 1 Marketingul teorie şi practică Ultimele decenii ale acestui secol au impus un nou concept – MARKETING – ce se vehiculează cu mare...

Politica de Distribuție a Companiei JT Internațional

INTRODUCERE În urma unei scurte analize a societăţii contemporate se poate remarca foarte uşor dependenţa din ce în ce mai accentuată a tuturor...

Coca Cola Company

COCA-COLA 1. Prezentarea societatii Coca -Cola 1.1.Scurt istoric Coca-Cola Produsul care a dat lumii gustul cel mai cunoscut s-a născut în...

Te-ar putea interesa și

Mixul de Marketing la Rompetrol SA

Mixul de marketing Capitolul 1.Conceptul de marketing-mix Materializarea strategiei de piata si, implicit, promovarea unei politici de marketing...

Firmă de servicii SC Ovinic Instal SRL

Cap.I Denumirea si obiectul de activitate a firmei de servicii Societatea S.C. OVINIC INSTAL S.R.L. este o societate cu raspundere limitata...

Management Strategic - SC Armax Gaz SA

Cap.1 – PREZENTAREA SOCIETĂŢII 1.1. Denumirea, localizarea Numele firmei : Societatea Comercială “ARMAX GAZ” S.A. Sediul, aşezare: Societatea...

Logistica întreprinderii la firma TCI

1. Prezentarea firmei S.C. TCI CONTRACTOR GENERAL S.A S.C. TCI CONTRACTOR GENERAL S.A. provine din cadrul Trustului de Constructii Industriale din...

Evaluarea Afacerilor

SC ARMATURA S.A. Cod fiscal / CUI199001 Cod Registrul ComertuluiJ12/13/1991 Adresa :CLUJ NAPOCA, jud. CLUJ, Str. Garii nr.19 Localitate CLUJ NAPOCA...

Beton Armat și Precomprimat

1. Sub ce forma se poate realiza betonul? Simplu, slab armat, armat discret, armat dispers cu fibre discontinue sau continue, cu diferite grade de...

Piața Financiară Internațională

Piaţa financiară internaţională este locul în care se întâlnesc deţinătorii de fonduri cu cei care au nevoie de resurse financiare pentru...

Geopolitica

CURSUL I GEOPOLITICA-APARIŢIE ŞI EVOLUŢIE 1.1. Geopolitica-ştiinţă interdisciplinară Geografia politică s-a născut ca o doctrină social-politică...

Ai nevoie de altceva?