Politica de Pret - Studiu de Caz la SC Agricola International SA

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Politica de Pret - Studiu de Caz la SC Agricola International SA.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 55 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Troanca Dumitru

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Marketing

Cuprins

INTRODUCERE 6
CAPITOLUL I 8
PIAŢA PRODUSELOR AGROALIMENTARE 8
1.1. MARKETINGUL AGROALIMENTAR 8
1.2. CEREREA DE PRODUSE AGROALIMENTARE 10
1.3. OFERTA DE PRODUSE AGROALIMENTARE 13
1.4. COMPORTAMENTUL DE CUMPĂRARE ŞI CONSUM AL CONSUMATORILOR DE PRODUSE AGROALIMENTARE 15
CAPITOLUL II 18
DESCRIEREA S.C. AGRICOLA INTERNAŢIONAL S.A. BACĂU 18
2.1. PREZENTAREA GENERALĂ 18
2.2. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 20
2.3. ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI 21
2.3.1. Evoluţia cifrei de afaceri a grupului Agricola Internaţional 21
2.3.2. Evoluţia stocurilor 22
2.3.3. Evoluţia numărului de salariaţi 22
2.3.4. Evoluţia profitului societăţii Agricola Internaţional S.A. 23
2.4. PORTOFOLIUL DE PRODUSE 23
2.4.1. Carne de pasăre 23
2.4.2. Pre-gătite şi semipreparate 24
2.4.3. Preparate fierte şi afumate 24
2.4.4. Salamuri crude-uscate 25
2.4.5. Ouă şi praf de ouă 26
2.4.6. Conserve din carne 26
CAPITOLUL III 27
ANALIZA PIEŢEI S.C. AGRICOLA INTERNAŢIONAL S.A. 27
3.1. CONJUNCTURA PIEŢEI CĂRNII ÎN ROMÂNIA 27
3.1.1. Oportunităţi 29
3.1.2. Constrângeri 30
3.2. DESCRIEREA PIEŢEI FIRMEI S.C. AGRICOLA INTERNAŢIONAL S.A. 31
3.3. DESCRIEREA PRODUSELOR AGRICOLA INTERNAŢIONAL 31
3.4. MICROMEDIUL S.C. AGRICOLA INTERNAŢIONAL S.A. 33
3.4.1. Furnizorii 34
3.4.2.Consumatorii finali 34
3.4.3. Concurenţii 35
3.5. DESCRIEREA DISTRIBUŢIEI S.C. AGRICOLA INTERNAŢIONAL S.A. 35
CAPITOLUL IV 36
POLITICA DE PREŢ 36
4.1. CONCEPTUL DE PREŢ 36
4.2. FACTORII CARE INFLUENŢEAZĂ PREŢUL 38
4.3. PREŢUL ŞI STRATEGIA DE MARKETING LA AGRICOLA INTERNAŢIONAL 39
4.3.1. Interdependenţa dintre preţul de vânzare şi strategiile întreprinderii Agricola Bacău 40
4.3.2. Interdependenţa dintre preţul de vânzare şi politica de produs 41
4.4. OPERAŢIONALIZAREA POLITICII DE PREŢ 41
4.4.1. Fixarea obiectivelor 41
4.4.2. Stabilirea politicii de preţ 42
4.5. STRATEGII DE PREŢ 44
CONCLUZII ŞI PROPUNERI 47
BIBLIOGRAFIE 48
ANEXE 49

Extras din document

Introducere

Industria alimentară este o ramură importantă a economiei naţionale şi reprezintă 14% din producţia industrială totală a ţării. Ca şi în celelalte ramuri, principalele direcţii ale progresului tehnic în industria alimentară sunt: mecanizarea complexă a proceselor grele, automatizarea tehnologiei şi a controlului producţiei.

Ca în orice domeniu din economia contemporană asistăm la un fenomen de integrare, în domeniul agricol şi alimentar, fapt ce se constituie în efect dar şi în cauză a dezvoltării marketingului agroalimentar.

În economiile dezvoltate, şi într-o mai mică măsură în celelalte (cum este cazul României) asistăm la o intensificare a relaţiilor de interdependenţă între exploataţiile agricole, întreprinderile din industria alimentară şi întreprinderile distribuitoare. Integrarea, a luat forme diferite: de la reţele care se bazează pe relaţii strânse de colaborare între participanţi, la sisteme corporative, în care o singură organizaţie deţine proprietatea asupra mai multor verigi ale canalului de marketing. Acest fenomen de integrare constituie o dovadă a adoptării orientării de marketing de către toate firmele implicate în procesul de realizare şi comercializare a produselor agroalimentare, precum şi a conştientizării rolului pe care aceasta o are asupra întregii activităţi desfăşurate de către întreprindere. Rezultat al tendinţelor de globalizare a economiei şi a pieţelor, s-a intensificat şi diversificat comerţul exterior cu produse agricole şi alimentare, iar sistemele de integrare verticală sau orizontală transced dincolo de graniţele naţionale, manifestându-se tot mai pregnant la nivel regional şi chiar mondial.

Ca şi în cazul celorlalte domenii de aplicare, marketingul produselor agroalimentare s-a dezvoltat sub incidenţa dinamismului dezvoltării sectorului agricol şi alimentar, a mutaţiilor structurale înregistrate în sistemul de asigurare a hranei populaţiei, precum şi sub influenţa modificărilor intervenite la nivelul diferitelor modele de consum.

Prezenta lucrare tratează segmentul firmelor direct producătoare prin intermediul grupului Agricola Bacău în contextul analizei politicii de preţ. Desfăşurând o activitate integrată de achiziţionare a resurselor furajere, producerea nutreţurilor concentrate, reproducţia, creşterea şi îngrăşarea animalelor şi păsărilor, abatorizarea şi industrializarea cărnii, comercializarea cărnii, produselor din carne, ouălor şi prafului de ouă şi laptelui, grupul Agricola Bacău şi-a dezvoltat strategii de preţuri în funcţie de produsele expuse.

Lucrarea este structurată pe patru capitole, fiecare prezentând diversele segmente ce urmăresc reliefarea situaţiei firmei.

Primul capitol are ca scop introducerea receptorului în domeniul de activitate al firmei, şi anume, sectorul agro-alimentar. În acest capitol sunt prezentate informaţii bazale referitoare la marketing-ul agro-alimentar, la oferta şi cererea produselor corespunzătoare, precum şi comportamentul de cumpărare şi consum aferente clienţilor.

Capitolul al doilea include prezentarea generală a societăţii Agricola Internaţional, structura organizatorică, analiza principalilor indicatori economico-financiari şi portofoliul de produse.

În capitolul al treilea – „Analiza pieţei S.C. Agricola Internaţional S.A.”- se urmăreşte conjunctura pieţei de profil din România, descrierea pieţei firmei şi a produselor, micromediul şi descrierea distribuţiei.

Ultimul capitol surprinde partea centrală a lucrării tratând politica de preţ şi este delimitat în cinci subcapitole, surprinzând diverse aspecte necesare tratării temei precum informaţii conceptuale despre preţ şi factorii care îl influenţează, relaţionarea dintre preţ şi strategia de marketing a firmei, operaţionalizarea şi stabilirea politicii de preţ, fixarea obiectivelor şi strategiile de preţ.

Consider că tema tratată este una importantă deoarece oferă suficiente informaţii despre produsele unei companii signifiante în decorul industriei alimentare româneşti, produse apreciate pe toate segmentele de consumatori.

Capitolul I

Piaţa produselor agroalimentare

1.1. Marketingul agroalimentar

Marketingul produselor agroalimentare este rezultatul procesului de specializare a marketingului în domenii economice, proces ce a apărut şi s-a intensificat datorită particularităţilor existente la nivelul diferitelor zone de aplicaţie concretă ale acestuia. Pornind de la acest aspect, precum şi de la definiţiile date marketingului, putem defini marketingul agroalimentar, ca fiind un întreg sistem de activităţi economice ce vizează programarea şi realizarea producţiei, stabilirea preţurilor, elaborarea şi implementarea deciziilor în domeniul distribuţiei şi promovării produselor agroalimentare, cu scopul de a satisface în cele mai bune condiţii cerinţele consumatorilor actuali şi potenţiali, concomitent cu creşterea profitabilităţii întreprinderii.

Marketingul agroalimentar, se referă deopotrivă la activităţile ce au drept scop producţia şi comercializarea produselor agricole cât şi a produselor alimentare. Altfel spus, marketingul agroalimentar (denumit în literatura de specialitate şi marketingul produselor agroalimentare sau agromarketing) cuprinde un ansamblu coerent de activităţi practice, programate şi organizate ce urmăresc întregul circuit al produselor agroalimentare, din faza de programare şi realizare a producţiei agricole până în faza în care produsele alimentare ajung pe masa consumatorului final.

Fisiere in arhiva (1):

  • Politica de Pret - Studiu de Caz la SC Agricola International SA.doc