Politică de produs

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 66 în total
Cuvinte : 17308
Mărime: 114.27KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Extras din document

INTRODUCERE

Clarificarea conceptelor reprezintă una dintre premisele acţiunii practice eficiente în orice domeniu al cunoaşterii. Obţinerea unui efect maxim cu un efort minim nu se poate realiza decât printr¬-o pregătire conceptuală adecvată. Aceasta este raţiunea pentru care este necesară o clarificare conceptuală a produsului în optica pe care marketingul a consacrat-o în domeniul ştiinţei economice a firmei.

În perioada contemporană, concepţia clasică ce definea produsul drept “ o sumă de atribute şi caracteristici tangibile, fizice şi chimice, reunite într-o formă identificabilă” a suferit-sub influenţa marketingului-o modificare structurală. Reprezentând ansamblul elementelor ce declanşează cererea exprimată de consumator pe piaţă, produsul trebuie considerat în prezent într-o concepţie de sistem ce înglobează, alături de substanţa materială a bunului, întreaga ambianţă ce-l înconjoară, formată dintr-o paletă largă de elemente acorporale.

Reprezentând conduita pe care o adoptă firma producătoare privitor la dimensiunile, structura şi evoluţia gamei de produse ce fac obiectul propriei activităţi, politica de produs se raportează permanent la cerinţele mediului de piaţă, dar şi la realizările şi tendinţele ce se manifestă la ceilalţi competitori ce participă la confruntarea dintre cerere şi ofertă. Caracterul său cuprinzător este determinat de faptul că implică toate aspectele gestiunii firmei, reflectând, în ultimă instanţă, dinamismul acesteia şi concretizându-se în atitudinea pe care o adoptă faţă de produsele sale. Este şi motivul pentru care politica de produs este plasată-sub raportul importanţei-pe prima poziţie în rândul politicilor mixului de marketing. Considerând-o pivotul întregii activităţi de marketing, unii specialişti afirmă că, în multe cazuri, programarea şi dezvoltarea produselor reprezintă esenţa marketingului, deoarece produsele formează “calea de comunicare” dintre întreprindere şi piaţă.

Obiectivele pe care le urmăreşte politica de produs trebuie să slujească scopului activităţii economice a firmei (maximizarea efectelor economico-financiare în condiţiile valorificării superioare a resurselor disponibile, asigurând îndeplinirea ritmică şi integrală a obiectivelor stabilite prin programele de activitate). Aprecierea acestora se cere făcută în raport cu orizontul de timp pentru care se stabilesc (petermen scurt, mediu sau lung), cu profilul acivităţii firmei (producătoare, prestatoare de servicii, comerciale) şi cu natura pieţei căreia se adresează (internă sau externă; a echipamentului industrial sau a bunurilor de consum).

Se impune aici o precizare: politica de produs nu trebuie înţeleasă ca o succesiune de decizii de natură tehnologică menită să asigure o anumită structură a fabricaţiei, ci ca un proces economic complex de raportare permanentă a firmei la cerinţele pieţei, de modelare a componentelor ofertei în raport cu aceste exigenţe.

Cea mai importantă idee a politicii de produs este orientarea către client. Produsul trebuie astfel conceput încât să satisfacă cât mai bine necesităţile clientului. Înainte de a concepe orice produs este esenţial să ştim dacă există o cerere pentru acest produs. Apoi, este important să aflăm dacă produsul respectă cerinţele existente din punct de vedere tehnic, al siguranţei în exploatare sau cerinţele legale. Tehnicile cele mai utilizate în cadrul politicii de produs sunt:

- analiza gamei de produse ;

- analiza portofoliului de produse ;

- marca / numele produsului ;

- ambalarea produsului.

CAP.I PREZENTAREA SOCIETĂŢII

1.1. Principalele date de referinţă

1.1.1. Denumirea, sediul social şi obiectul de activitate

“S.C. BENDEAR CRIS PRODCOM S.R.L.”, ce îşi desfăşoară activitatea conform legislaţiei române şi a statutului propriu aprobat.

Informaţiile referitoare la locul desfăşurării activităţii şi obiectul de activitate sunt redate în următorul tabel:

Nr.

crt. Sediul social, punct de lucru,

sucursala, filiala Activitate Localizare Adresa

1. Sediul social 1511 – Fabricarea

produselor lactate

şi a brânzeturilor Judeţul

Bistriţa-Năsăud Comuna Miceştii de

Câmpie, str.Princcipală,

nr. 202/A

1.1.2. Scurt istoric

Societatea comercială S.C. BENDEAR CRIS PRODCOM S.R.L. a luat fiinţă în anul 1998 la iniţiativa domnului Bendean Dumitru şi a avut ca obiect principal de activitate fabricarea produselor şi a brânzeturilor, iar punctul de lucru a fost încă de la început în comuna Miceştii de Câmpie, jud. Bistriţa-Năsăud, într-o zonă în care creşterea animalelor este principala activitate.

Preview document

Politică de produs - Pagina 1
Politică de produs - Pagina 2
Politică de produs - Pagina 3
Politică de produs - Pagina 4
Politică de produs - Pagina 5
Politică de produs - Pagina 6
Politică de produs - Pagina 7
Politică de produs - Pagina 8
Politică de produs - Pagina 9
Politică de produs - Pagina 10
Politică de produs - Pagina 11
Politică de produs - Pagina 12
Politică de produs - Pagina 13
Politică de produs - Pagina 14
Politică de produs - Pagina 15
Politică de produs - Pagina 16
Politică de produs - Pagina 17
Politică de produs - Pagina 18
Politică de produs - Pagina 19
Politică de produs - Pagina 20
Politică de produs - Pagina 21
Politică de produs - Pagina 22
Politică de produs - Pagina 23
Politică de produs - Pagina 24
Politică de produs - Pagina 25
Politică de produs - Pagina 26
Politică de produs - Pagina 27
Politică de produs - Pagina 28
Politică de produs - Pagina 29
Politică de produs - Pagina 30
Politică de produs - Pagina 31
Politică de produs - Pagina 32
Politică de produs - Pagina 33
Politică de produs - Pagina 34
Politică de produs - Pagina 35
Politică de produs - Pagina 36
Politică de produs - Pagina 37
Politică de produs - Pagina 38
Politică de produs - Pagina 39
Politică de produs - Pagina 40
Politică de produs - Pagina 41
Politică de produs - Pagina 42
Politică de produs - Pagina 43
Politică de produs - Pagina 44
Politică de produs - Pagina 45
Politică de produs - Pagina 46
Politică de produs - Pagina 47
Politică de produs - Pagina 48
Politică de produs - Pagina 49
Politică de produs - Pagina 50
Politică de produs - Pagina 51
Politică de produs - Pagina 52
Politică de produs - Pagina 53
Politică de produs - Pagina 54
Politică de produs - Pagina 55
Politică de produs - Pagina 56
Politică de produs - Pagina 57
Politică de produs - Pagina 58
Politică de produs - Pagina 59
Politică de produs - Pagina 60
Politică de produs - Pagina 61
Politică de produs - Pagina 62
Politică de produs - Pagina 63
Politică de produs - Pagina 64
Politică de produs - Pagina 65
Politică de produs - Pagina 66

Conținut arhivă zip

  • Politica de Produs.doc

Te-ar putea interesa și

Armonizarea fiscală în Uniunea Europeană

1. UNIUNEA EUROPEANĂ 1.1. Prezentare a Uniunii Europene şi scurt istoric La baza actului de naştere a Comunităţilor Europene stă declaraţia din 9...

Instrumente de implementare a strategiei de piață

INTRODUCERE Această lucrare constituie obiectul proiectului de diplomă şi totodată încununarea a patru ani de studiu. De asemenea, prin acest...

Mixul de Marketing în Cadrul Firmei SC Unican Production SRL

INTRODUCERE Marketingul poate fi privit ca un proces managerial de identificare, anticipare şi satisfacere a cerinţelor consumatorilor, într-un...

Politică de produs, politică de marcă, marca și imaginea, lansarea de noi produse la Coca Cola

Introducere Cu ajutorul sistemului sau informational de marketing Intreprinderea percepe semnalele mediului sau ambiant concentrandu-se, prin...

Politică de produs la SC Ficus SRL

ARGUMENT Politica de produs este o conduita pe care o adopta intreprinderea producatoare sau comerciala privitor la dimensiunile , structura si...

Politică de produs

POLITICA DE PRODUS Cu ajutorul sistemului sau informational de marketing Intreprinderea percepe semnalele mediului sau ambiant concentrandu-se,...

Politică de produs

OBIECTIVE GENERALE Studierea politicii de produs asigură cunoştinţe pentru ca viitorul specialist să: - definească conceptul de produs; -...

Ai nevoie de altceva?