Politica de Produs - Studiu de Caz la SC Tipografia Romflair SRL

Imagine preview
(8/10 din 3 voturi)

Acest proiect trateaza Politica de Produs - Studiu de Caz la SC Tipografia Romflair SRL.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 76 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Botezat Dorina

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Marketing

Cuprins

Introducere 4
CAPITOLUL I. PRODUSUL ŞI ROLUL SĂU ÎN STRATEGIA COMPLEXĂ A ÎNTREPRINDERII 5
1.1. Politica de marketing şi politica de produs 5
1.2. Consideraţii generale privind mixul de marketing 6
1.3. Abordarea produsului din perspectiva marketingului 8
1.4. Tipologia produselor 12
1.4.1. Bunuri de scurtă folosinţă, de folosinţă îndelungată şi servicii 12
1.4.2. Bunuri de consum 14
1.4.3. Bunuri industriale 16
1.5. Elemente constitutive ale politicii de produs 17
1.5.1. Atributele produsului 17
1.5.2. Numele şi marca produsului 19
1.5.3. Ambalarea produsului 19
1.5.4. Marcarea produselor 19
1.5.5. Serviciile de susţinere a produsului 19
CAPITOLUL II. LINIILE ŞI GAMELE DE PRODUSE 19
2.1. Decizii privind linia de produse 19
2.1.1. Decizii privind lungimea liniei de produse 19
2.1.2. Decizii de extindere a liniei de produse 19
2.1.3. Decizii privind completarea liniei de produse 19
2.1.4. Decizii privind modernizarea liniei de produse 19
2.2. Decizii privind sortimentul de produse 19
CAPITOLUL III. CICLUL DE VIAŢĂ AL PRODUSULUI (CVP) 19
3.1. Etapele ciclului de viaţă al produselor 19
3.2. Strategii care se adaptează ciclului de viaţă specific fiecărui produs 19
3.2.1. Etapa de introducere 19
3.2.2. Etapa de creştere 19
3.2.3. Etapa de maturitate 19
3.2.4. Etapa de declin 19
CAPITOLUL IV. PRODUSELE NOI ŞI STRATEGII DE PRODUS 19
4.1. Inovarea şi crearea de noi produse 19
4.2. Procesul de creare a noilor produse 19
4.2.1. Determinarea obiectivelor 19
4.2.2. Generarea ideilor 19
4.2.3. Selectarea ideilor 19
4.2.4. Crearea şi testarea conceptului 19
4.2.5. Analiza afacerii 19
4.2.6. Dezvoltarea produsului 19
4.2.7. Testarea produsului. 19
4.2.8. Analiza pieţei de probă. 19
4.2.9. Lansarea produsului. 19
4.3. Strategii de produs 19
4.3.1. Alte strategii de produs 19
CAPITOLUL V. STUDIU DE CAZ LA SC TIPOGRAFIA ROMFLAIR SRL 19
5.1. Prezentarea generală a firmei 19
5.1.1. Date de identificare 19
5.1.2. Obiectul de activitate 19
5.1.3. Personal 19
5.2. Portofoliul de produse al Tipografiei Romflair 19
5.3. Politica în domeniul calităţii şi în domeniul mediului 19
5.4. Politica în domeniul marketingului 19
Concluzii 19
Bibliografie 19

Extras din document

Introducere

În lucrarea de faţă am dezbătut tema politicii de produs. Produsul a reprezentat întotdeauna un factor motivator pentru întreprinderi. Fiecare firmă doreşte să aibă, să producă produse de o calitate superioară faţă de concurenţi, produse inovatoare şi la un preţ accesibil pentru fiecare individ.

Am ales această temă deoarece am considerat că este interesantă şi sunt de părere că produsele rămân mereu în atenţia consumatorilor. Ele sunt mereu în schimbare la fel şi preferinţele clienţilor.

Odată cu dezvoltarea progresului tehnologic, au apărut produse mai performante, inovatoare, iar clienţii manifestă cerere pentru acestea.

Lucrarea de faţă este structurată pe cinci capitole. Astfel în primul capitol am dezbătut produsul şi rolul său în strategia complexă a întreprinderii, în care este abordat în paralel politica de marketing şi politica de produs precum şi câteva consideraţii privind mixul de marketing, abordarea produselor din perspectiva marketingului şi clasificarea lor precum şi elementele constitutive ale politicii de produs care se referă la: atributele, numele şi marca produselor, ambalarea, marcarea şi servicii de susţinere a produselor.

În al doilea capitol am analizat liniile şi gamele de produse. Capitolul al treilea prezintă ciclul de viaţă al produselor precum şi strategiile care se adaptează ciclului de viaţă specific fiecărui produs. În capitolul patru este vorba despre produsele noi care se referă la inovarea şi crearea de noi produse şi la procesul de creare a noilor produse precum şi strategiile de produse. În ultimul capitol, am prezentat studiul de caz care se referă la produsele tipografice ale firmei SC Romflair SRL.

Produsul reprezintă ansamblul de atribute sau caracteristici, tangibile şi intangibile, care apar sub o formă uşor de recunoscut şi pe care cumpărătorul le acceptă ca satisfăcând nevoile sale. Este o componentă de mare importanţă a mixului de marketing, practica evidenţiind faptul că politicile de produs grefate pe pieţele-ţintă formează cuplurile produs-piaţă, ce constituie fundamentul atingerii obiectivelor strategice ale întreprinderii.

Produsul este componenta esenţială a mixului de marketing, celelalte trei elemente “clasice” ale acestuia sunt strict determinate de el, deoarece, se distribuie şi se promovează produsul şi tot lui i se stabileşte preţul. El este acela care satisface multiplele nevoi ale consumatorului şi de aceea producătorul pentru a-şi atinge scopul final – obţinerea unui profit cât mai mare – trebuie să determine natura multidimensională a cererii de consum şi să producă doar acele bunuri pe care le solicită cumpărătorii.

Astăzi, este unanim acceptat faptul, că succesul final al unei firme estimat în profitul total depinde în foarte mare măsură de politica de produs a acesteia.

CAPITOLUL I. PRODUSUL ŞI ROLUL SĂU ÎN STRATEGIA COMPLEXĂ A ÎNTREPRINDERII

1.1. Politica de marketing şi politica de produs

În economia de piaţă, orice organizaţie şi în mod deosebit o organizaţie cu scop lucrativ îşi concepe o politică proprie, prin care îşi desemnează direcţiile de evoluţie în viitor, precum şi modalităţile concrete de înfăptuire a acesteia, politică ce trebuie să-i asigure permanenţa pe piaţă şi mai ales dezvoltarea de ansamblu.

O componentă de bază a politicii întreprinderii este politica de marketing care-i oferă posibilitatea receptării promte şi reale a semnalelor pieţii şi-i permite adaptarea rapidă la modificările apărute pe piaţă, cu maximă eficienţă. Astfel, întreprinderea poate să evalueze corect parametrii pieţii şi să aloce resursele de care dispune corespunzător cererii reale, poate să sesizeze segmentele neacoperite de pe piaţă şi avantajele comparative faţă de concurenţi.

Politica de marketing reflectă concepţia organizaţiei cu privire la evoluţia activităţii sale, opţiunile ei de ansamblu, principiile şi normele ce o călăuzesc, precum şi acţiunile concrete prin care se asigură valorificarea potenţialului său corespunzător cerinţelor pieţii. Se exprimă printr-un ansamblu unitar şi coerent de: strategii, tactici şi programe specifice de acţiune, care-i asigură viziunea, pentru o anumită perioadă de timp şi transpunerea în practică a orientărilor generale, a opţiunilor şi a elementelor ce le definesc.

Conceptul de politică de marketing integrează funcţiunile întreprinderii cu ajutorul cărora ea îşi atinge setul de obiective strategice, prin stabilirea regulilor ce guvernează repartizarea şi mobilizarea resurselor, a unor strategii corespunzătoare şi a unui ansamblu de măsuri concrete pe care le are la dispoziţie.

Desigur, rolul esenţial în elaborarea politicii de marketing revine departamentului de marketing, dar nu poate să fie atributul exclusiv al acestuia, întrucât atât obiectivele politicii de marketing, cât şi mijloacele şi instrumentele de înfăptuire se află în conexiune şi interdependenţă cu celelalte componente ale politicii globale.

“Înfăptuirea cu maximă eficienţă a politicii de marketing, presupune o îmbinare armonioasă a strategiilor cu tacticile corespunzătoare. Dacă strategia este viziunea de ansamblu asupra modului în care vor fi îndeplinite scopurile organizaţiei, tactica este setul de acţiuni ce transpune în practică strategia aleasă, momentul în care trebuie aplicate şi de către cine vor fi înfăptuite” .

În politica de marketing, strategia deţine locul central, pentru că derivă din obiectivele organizaţiei, indicând direcţia activităţii, iar tactica trebuie să se sincronizeze cu strategia, să corespundă acesteia, să se înscrie pe linia ei, să găsească permanent mijloacele şi formele cele mai potrivite, pentru ca în final să se regleze acordul între necesităţile consumatorului şi posibilităţile organizaţiei.

Tactica se află în raport de subordonare faţă de strategie, care rămâne stabilă o perioadă mai îndelungată de timp, fiind baza formulării tacticilor ce se află în continuă schimbare, datorită modificării condiţiilor concrete ale perioadei respective, a mediului ambiant.

Politica globală de marketing determină şi influenţează strategia care, la rândul său serveşte drept fundament pentru elaborarea politicilor particulare şi anume:

1. politica de produs;

2. politica de preţ;

3. politica de distribuţie;

4. politica promoţională.

“Strategia de marketing, desemnează liniile definitorii ale atitudinii şi conduitei întreprinderii în vederea atingerii anumitor obiective. Ea este reprezentată de ansamblul obiectivelor concrete care trebuie înfăptuite într-o perioadă de timp, a mijloacelor şi metodelor prin care acestea se transpun în practică, exprimând tendinţele şi exigenţele ce se impun pentru atingerea performanţelor stabilite, a căror nivel se măsoară cu ajutorul unor indicatori economici, cum ar fi: volumul activităţii, cota de piaţă, profit etc”.

Fisiere in arhiva (1):

  • Politica de Produs - Studiu de Caz la SC Tipografia Romflair SRL.doc