Politica de Promovare

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 147 în total
Cuvinte : 61997
Mărime: 194.28KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Stefanescu Paul
Sustinut la Marketing, Universit. Rom-Americana

Cuprins

CAPITOLUL 1 4

CONCEPTUL DE PROMOVARE 4

1.1. Conţinutul, locul şi rolul activităţii de propagandă, reclamă şi publicitate. 5

1.2. Trăsături ale activităţii de reclamă şi publicitate pe plan internaţional. 11

1.2.1. Caracteristici generale. 11

1.2.2. Organizarea activităţii de reclamă şi publicitate în ţările occidentale. 12

1.2.3. Media – planning-ul – abordare modernă a aspectelor complexe ale reclamei şi publicităţii contemporane 14

CAPITOLUL 2 18

ELABORAREA STRATEGIILOR DE COMUNICARE 18

2.1. Sistemul de comunicaţie. Elemente componente. 18

2.3. Etapele realizării unor comunicaţii eficiente. 23

2.3.1. Identificarea autorului. 23

2.3.2. Stabilirea obiectivelor comunicării. 26

2.3.3. Conceperea mesajului. 29

2.3.4. Alegerea canalelor de comunicare. 33

CAPITOLUL 3 38

ELABORAREA STRATEGIILOR DE PROMOVARE 38

3.1. Strategii promoţionale. 38

3.2. Stabilirea bugetului destinat activităţii de promovare 42

3.3. Elaborarea mixului promoţional 46

3.4. Măsurarea rezultatelor promovării. 54

3.5. Organizarea şi conducerea comunicaţiilor de marketing integrate 58

CAPITOLUL 4. 61

ELABORAREA UNOR PROGRAME DE PUBLICITATE EFICIENTE 61

4.1. Activitatea de publicitate. Formele publicităţii. Mijloacele publicitate. 61

4.1.1. Presa 65

4.1.2. Radioul şi televiziunea. 68

4.1.3. Cinematograful. 69

4.1.4. Publicitatea exterioară (afişul) 70

4.1.5 Publicitatea directă şi prin tipărituri. 72

4.1.6. Târgurile şi expoziţiile internaţionale. 74

4.2. Stabilirea obiectivelor publicităţii. 75

4.3. Stabilirea bugetului de publicitate. 77

4.4. Elaborarea mesajului. 79

4.4.1. Generarea mesajului. 79

4.4.2. Evaluarea şi alegerea mesajului 81

4.4.3. Transmiterea mesajului. 82

4.5. Alegerea mijloacelor de informare. 85

4.5.1. Audienţa, frecvenţa şi impactul. 86

4.5.2. Alegerea principalelor mijloace de publicitate. 88

4.5.3. Alegerea instrumentelor de publicitate specifice. 89

4.5.4. Planificarea în timp a publicităţii. 91

4.5.5. Repartizarea geografică a mijloacelor de publicitate. 94

4.6. Evaluarea eficienţei publicităţii. 95

4.6.1. Analiza efectului de comunicare şi a efectului asupra vânzărilor. 95

CAPITOLUL 5 99

ELABORAREA PROGRAMELOR DE PUBLICITATE DIRECTĂ 99

ŞI DE PROMOVARE A VÂNZĂROLOR 99

5.1. Publicitatea directă 99

5.1.1. Caracteristicile, dezvoltarea şi avantajele publicităţii directe. 100

5.1.2. Dezvoltarea publicităţii dintre integrate 103

5.1.3. Realizarea unei baze de date de marketing. 105

5.1.2. Principalele decizii de publicitate. 106

5.1. Promovarea vânzărilor 111

5.2.1. Dezvoltarea rapidă a promovării vânzărilor. 112

5.1.2. Obiectul promovării vânzărilor. 112

5.2.3. Principalele decizii de promovare a vânzărilor. 114

CAPITOLUL 6 125

RELAŢIILE PUBLICE, UTILIZAREA MĂRCILOR ŞI FORŢELE 125

DE VÂNZARE 125

6.1. Relaţiile publice; tehnici de relaţii publice. 125

6.2. Utilizarea mărcilor. 131

6.3. Forţele de vânzare. 135

7. CONCLUZII ŞI PROPUNERI. 139

8. BIBLIOGRAFIE 146

Extras din document

CAPITOLUL 1

CONCEPTUL DE PROMOVARE

În sistemul relaţiilor cu mediul economico-social, cu piaţa, eforturile de marketing ale întreprinderii moderne nu se pot limita la producerea şi distribuţia de bunuri şi servicii; ele implică totodată, o permanentă şi complexă comunicare cu mediul extern, cu piaţa, care presupune o informare atentă a consumatorilor potenţiali şi a intermediarilor, acţiuni specifice de influenţare a comportamentului de cumpărare şi de consum, de sprijinire a procesului de vânzare. Toate aceste activităţi, cu obiective şi mijloace de acţiune extrem de variate, alcătuiesc politica promoţională – componentă importantă a politicii de marketing a întreprinderii moderne. Promovarea este o acţiune care, în zilele noastre, datorită dezvoltării civilizaţiei, a devenit, am spune, o necesitate, un factor însoţitor al oricărui proces de vânzare indiferent de natura produsului negociat. Printre factorii care pledează în sensul unei activităţi promoţionale, menţionăm :

a) compensarea elementelor care acţionează în direcţia diminuării vânzărilor (concurenţa şi îmbătrânirea produsului).

b) ca şi alte strategii de marketing, promovarea acţionează în sensul prelungirii şi înviorării ciclului de viaţă al produsului.

c) promovarea este utilizată ori de câte ori se urmăreşte îndeplinirea anumitor obiective strategice şi tactice ale întreprinderii, cum ar fi: lansarea unui produs nou, cucerirea unui segment de piaţă, atingerea unei ponderi pe piaţă, maximizarea profitului.

Activitatea de promovare se materializează deci atât în eforturi ale personalului de specialitate, cât şi într-o serie de acţiuni publicitare, menite a stimula penetraţia acestora pe piaţă. În ambele cazuri, întreprinderea încearcă să dirijeze un flux de informaţii şi mesaje spre piaţa sa potenţială, în vederea influenţării preferinţelor utilizatorilor şi orientării acestora spre produsele şi serviciile sale.

Includerea, cu o poziţie distinctă, a politicii promoţionale în mixul de marketing se justifică prin rolul, uneori decisiv, pe care acţiunile promoţionale îl au în procesul realizării mărfurilor şi serviciilor, ca şi prin costul acestor acţiuni. De altfel, promovarea este apreciată a fi „una dintre cele mai costisitoare componente ale strategiei de marketing ”. Dar în absenţa unor asemenea acţiuni pot apărea dificultăţii în desfăşurarea normală a relaţiei întreprindere – mediu extrem, a relaţiei întreprindere – piaţă.

1.1. Conţinutul, locul şi rolul activităţii de propagandă, reclamă şi publicitate.

Propaganda economică şi comercială, publicitatea şi reclama sunt noţiuni şi activităţi legate în mod nemijlocit de producţia de mărfuri. Ele apar atunci când comerţul devine o îndeletnicire de sine – stătătoare, când producătorul devine tot mai preocupat cu plasarea mărfurilor sale, a căror desfacere se concentrează în mâna comercianţilor.

Importanţa propagandei, reclamei şi publicităţii comerciale creşte odată cu dezvoltarea producţiei şi a schimburilor de mărfuri pe piaţa mondială, devenind în condiţiile economice actuale activităţi normale, utile, esenţiale şi indispensabile comerţului de bunuri şi servicii.

Mai mult, sfera de acţiune a acestei activităţi s-a lărgit în aşa măsură încât publicitatea şi reclama comercială au ajuns ă preceadă apariţia unui produs pe piaţă, să pregătească terenul pentru un succes asigurat, să influenţeze chiar investiţiile şi producţia.

Creşterea volumului schimbărilor comerciale pe plan mondial este în mod cert şi un rezultat al companiilor publicitare, de reclamă şi propagandă efectuate de firmele comerciale din toate ţările.

Activitatea de propagandă, reclamă şi publicitate comercială este o activitate sistematică, raţională şi de lungă durată, care, cu ajutorul unor mijloace specifice, variate şi inteligent folosite caută să atragă atenţia celor interesaţi asupra bunurilor sau serviciilor care formează obiectul propagandei, reclamei şi publicităţii, să trezească interesul pentru cele oferite şi să convină de avantajele mărfurilor sau serviciilor. Scopul final al acestei activităţi constă în comercializarea bunurilor sau serviciilor.

Deşi în esenţă cei trei termeni de mai sus exprimă aceiaşi idee, între ei există diferenţe de conţinut care indică şi modul lor de folosire cât nai corect.

Propaganda economica şi socială este termenul cu caracterul cel mai general, cel mai larg, care cuprinde în mod practic noţiunile de publicitate şi reclamă. Ea are aceiaşi sarcină generală de informare, de popularizare, răspândire de idei în scopul convingerii cititorilor despre realităţile economice dintr-o anumită ţară, popularizând realizările obţinute de aceasta pe plan economic, posibilităţile de schimburi comerciale pe care le oferă, etc.

Reclama comercială este o noţiune mai îngustă, limitată la acţiunea finală de cumpărare – vânzare, care are ca scop să informeze pe clienţii potenţiali despre o marfă sau un serviciu, urmărind determinarea celor interesaţi să cumpere sau să vândă.

Publicitatea este o noţiune ceva mai largă decât reclama comercială, cu care pe undeva se confundă când este vorba de mărfuri.

Conținut arhivă zip

  • Politica de Promovare.doc

Alții au mai descărcat și

Prezentarea Politicii de Promovare a unei Societati

INTRODUCERE Lucrarea prezintă, în partea teoretică, conceptul general de marketing, marketingul ca o componentă de bază a mediului economic, ce...

Tehnici de Promovare si Stimulare a Vanzarilor Produselor Tehnico-Comerciale pe Piata Nationala

1. PROMOVAREA SI STIMULAREA VINZARILOR-LOCUL SI IMPORTANTA LOR IN ECONOMIA MODERNA 1.1 NOŢIUNEA SI CONŢINUTUL POLITICII DE PROMOVARE Marketingul...

Metode și Tehnici de Promovare a Produselor

Introducere Actualitatea temei. Republica Moldova la începutul mileniului trei se distinge prin modificări calitative în toate ramurile economiei...

Politica de Promovare a Produselor Caroli

Politica promotionala – componenta fundamentala a politicii de marketing a firmei moderne Promovarea este o parte a mixului de marketing, fiind...

Programe de Marketing pentru Promovarea unui Produs

INTRODUCERE Astăzi, când suntem martorii unor transformări extraordinare care au loc în societatea românească, este important pentru dezvoltarea...

Eficienta Promotiilor in Lansarea unui Nou Brand - Dacia Duster

Introducere Promoţiile sunt în general o soluţie utilă pe termen scurt pentru companii, în special în vremuri de criză, însă, pe termen lung,...

Tehnici de Promovare a Vanzarilor in Cadrul Companiei SC Niran Co Products SRL

CAPITOLUL I. Politica de promovare 1.1. Continutul si rolul politicii de promovare În sistemul relaţiilor cu mediul economico-social, cu piaţa,...

Promovarea Comerciala a Produselor Apicole

Tradițiile zonei se bazeazaăîn primul rând pe meșteșuguri transmise din generație în generație, pe apicultură și în al treilea rând pe bucătăria...

Ai nevoie de altceva?