Practica de Specialitate al Firmei SC Vamilex SA

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Practica de Specialitate al Firmei SC Vamilex SA.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 22 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Marketing

Cuprins

CAPITOLUL I.
SCURT ISTORIC AL ORGANIZAŢIEI. MISIUNEA ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE.3
CAPITOLUL II.
ANALIZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN. ANALIZA SWOT.4
2.1. Analiza macromediului firmei (mediului extern).4
2.1.1. Mediul demografic.5
2.1.2. Mediul natural.5
2.1.3. Mediul economic.5
2.1.4. Mediul tehnologic.5
2.1.5. Mediul cultural.5
2.1.6. Mediul politic.6
2.1.7. Mediul instituţional (legislativ) .6
2.2. Micromediul intern de marketing al firmei.6
2.2.1. Renumele şi prestigiul ei.7
2.2.2. Integrarea funcţiei de marketing.7
2.2.3. Concepţia care orientează activitatea de marketing.7
2.3. Micromediul extern de marketing al firmei.7
2.3.1. Analiza furnizorilor de forţă de munca.7
2.3.2 Analiza prestatorilor externi de servicii pentru firma.7
2.3.3. Furnizorii de materii prime.8
2.3.4. Concurenţii firmei.8
2.3.5. Clienţii.9
2.4. ANALIZA SWOT.9
CAPITOLUL III.
PREZENTAREA MODALITĂŢII DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII DE MARKETING.10
3.1.Organizarea activităţii de marketing.11
3.2. Organigrama firmei.11
CAPITOLUL IV
IMPLEMENTAREA MIXULUI DE MARKETING LA NIVELUL ORGANIZAŢIEI.12
4.1. Mixul de marketing.12
4.1.1. Politica de produs.12
4.1.2. Politica de preţ .13
4.1.3. Politica de promovare.14
4.1.4. Politica de distribuţie (plasament) .15
CAPITOLUL V
CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI PERSONALE.16
BIBLIOGRAFIE.19
ANEXE.20

Extras din document

CAPITOLUL I.

SCURT ISTORIC AL ORGANIZAŢIEI. MISIUNEA ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE

Entitatea a pornit la drum în anul 1994, cu paşi mărunţi, dar siguri aşa cum îi stă bine unei entităţi abia înfiinţată şi pregătită să înveţe din mers tainele lumii afacerilor. Cu o echipă mică, la început de numai doi angajaţi, dar care avea drept atuuri entuziasmul şi deschiderea către noi abordări ale pieţei, oameni tineri cu idei noi şi deschişi către tot ce înseamnă inovativ, au reuşit sa intre pe piaţă în domeniul tâmplăriei şi mobilierului (obiectul de activitate), neavând experienţa necesara ci doar specializarea angajaţilor pe care firma a susţinut-o în vederea unei abordări de succes. Pe lângă acest lucru, alături de o politica de marketing bine gândită au reuşit să se impună pe piaţă într-un interval de timp relativ scurt şi să mărească şi numărul de angajaţi, sporind şi cifra de afaceri. Acest lucru s-a întâmplat în condiţiile unei concurente foarte puternice.

În următorul an, şi-au propus să meargă pe aceeaşi linie deoarece se părea ca lucrurile sunt pe un drum bun. Numai că acest lucru n-a depins numai de ei. Urmare a rezilierii contractului de închiriere al spaţiului în care îşi desfăşurau activitatea au fost nevoiţi să se mute într-un alt sediu. Întrucât nu mai doreau să treacă printr-o experienţa atât de neplăcută, au luat decizia de a achiziţiona acest spaţiu. Cu toate problemele întâmpinate au reuşit să se mobilizeze şi să aibă rezultate satisfăcătoare, ambiţionându-se şi mai mult în atingerea scopurilor propuse.

2005 a fost un an de realizări, aceasta şi datorita estimărilor făcute în direcţia investiţiilor. Noile contracte le-a sporit veniturile şi le-a dat încredere să aspire la mai mult. Prioritar era să îşi facă un sediu mult mai impunător care să îi consacre pe piaţa autohtona, să le ofere mai multa prestanţă şi să le sporească imaginea de care are nevoie o firmă serioasă. Fapt care s-a şi întâmplat. Au trecut la realizarea proiectului iar în acelaşi an au început şi construcţia unui sediu de 500 mp cu parter, etaj si mansardă, situat într-o poziţie foarte bună din punct de vedere comercial.

De la an la an principalul lor obiectiv era să crească cifra de afaceri şi să fie serioşi în ceea ce fac pentru a avea credibilitate în toate acţiunile întreprinse, iar acest lucru i-a făcut să încerce exploatarea la maxim a obiectelor de activitate pe care le au in cadrul firmei. Firma dorea să continue tot aşa, dar să se şi impună , nu numai la scara locală, cât şi judeţeana Astfel au început să pună la punct o strategie de afaceri în vederea contractării de lucrări pe tot cuprinsul judeţului. Si-au format o echipa de oameni tineri, ingenioşi care-si doreau să se afirme. Cu un număr relativ mediu de angajaţi, în prezent societatea acoperă o gama largă de servicii în domeniul tâmplăriei şi mobilierului. Dezvoltarea firmei a fost recunoscută şi pe plan judeţean, datorită fidelităţii şi bunelor recomandări ale clienţilor lor. În paralel cu aceste lucruri şi-au dat seama de nevoia implementării unui sistem al calităţii pentru a oferi servicii în conformitate cu cerinţele standardizate, ceea ce au şi început să facă.

Seriozitatea în afaceri, respectarea strictă a contractelor şi menţinerea unor standarde ridicate de calitate reprezintă una dintre valorile cheie ale unei firme care doreşte o continuă creştere de afirmare.

CAPITOLUL II.

ANALIZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN. ANALIZA SWOT

2.1. Analiza macromediului firmei (mediului extern)

Activitatea desfăşurată de firmă, indiferent de domeniul de activitate, trebuie să răspundă unor multiple cerinţe: dinamism, capacitate de inovare, de adaptare,

flexibilitate, viziune,etc.

SC „VAMILEX” SRL îşi desfăşoară activitatea într-un mediu “agitat” şi dinamic, rezultând astfel necesitatea unei adaptări permanente a activităţii firmei la cerinţele mediului sau extern. Adaptarea firmei la condiţiile mediului sau extern nu se poate face în absenta marketingului.

2.1.1. Mediul demografic

Mediul demografic este reprezentat de populaţie şi structurile sale, persoanele ce fac parte din zona de activitate a firmei. O serie de modificări semnificative în datele demografice (accentuarea procesului de îmbătrânire a populaţiei, proliferarea familiei netradiţionale, scăderea natalităţii) se reflectă într-un mod semnificativ asupra comportamentului de cumpărare al populaţiei, asupra dimensiunilor şi structurii cererii. Aceste atribute sunt utilizate de întreprindere în determinarea dimensiunilor pieţei potenţiale, în elaborarea de estimări privind evoluţia cererii de produse şi sevicii, în stabilirea celui mai potrivit mix pentru piaţa respectivă.

Atributele demografice pot furniza indicii clare asupra structurii gamei de produse, asupra preţurilor pe care consumatorii sunt dispuşi să le plătească pentru aceste produse, asupra modalităţilor optime de distribuire a lor şi a celor mai potrivite acţiuni promoţionale.

Printre aspectele sale mai importante care se impun a fi cunoscute şi analizate trebuie să se afle structura pe sexe a populaţiei ce face parte din piaţa firmei SC „VAMILEX” SRL, atât sub aspectul volumului cât şi al dinamici şi evoluţiei în timp. Pe ansamblul economiei se constata o uşoară scădere a populaţiei, datorită scăderii natalităţii, a căsătoriilor la vârste mai înaintate şi tendinţei generale de a pune pe prim plan cariera, dar şi datorită factorilor ce ţin de stilul de viaţă şi atitudinea faţă de viaţa personală. Un alt aspect legat de analiza factorilor demografici face referire la rata natalităţii şi a mortalităţii, elemente ce concură la stabilirea sporului natural al populaţiei. Stilul de viaţă al populaţiei căreia i se adresează firma joacă un rol important în delimitarea profitului consumatorului, fiind identificate trei categorii:

1. Stilul de viata orientat spre trecut: supra nivelului ţării ( 19 % ) şi tradiţionaliştii pasivi( 21 % ). Persoanele care au acest stil de viaţă aparţinând generaţiei vârstnice care întâmpină dificultăţi de adoptare la schimbările curente, şi care au venituri mici.

2. Stilul de viaţă orientat spre prezent: atemporalii (12 % ), familiştii-tradiţionalişti (7 % ), familiştii sofisticaţi (10 % ). Acest stil de viaţă include persoanele concentrate asupra prezentului, încearcă rezolvarea problemelor imediate, persoane care au făcut faţă schimbărilor până acum dar stilul lor de viaţa s-a depreciat oarecum în ultimii ani.

3. Stilul de viaţă orientat spre viitor: aspiranţi (10 % ), imitatorii (9 % ) ambiţioşii (12 % ), include persoanele care privesc schimbarea ca şi o oportunitate de evoluţie personala pe plan social.

Aşadar, comportamentul consumatorilor este influenţat într-o oarecare măsură şi de stilul de viata şi de educaţie pe care aceştia o deţin, observându-se o dominare a tradiţionaliştilor şi a ambiţioşilor.

Mediul demografic reprezintă unul din factori dominanţi ai cererii de produse pentru firma SC „VAMILEX” SRL, însa piaţa-ţintă căreia i se adresează firma cuprinde într-o măsura mai mică persoanele juridice, axându-se pe satisfacerea cerinţelor ce aparţin consumatorilor individuali, persoane fizice.

Fisiere in arhiva (1):

  • Practica de Specialitate al Firmei SC Vamilex SA.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA “SPIRU HARET” FACULTATEA MARKETING ŞI AFACERI ECONOMICE INTERNAŢIONALE SPECIALIZAREA MARKETING