Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM

Proiect
9/10 (6 voturi)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 109 în total
Cuvinte : 39561
Mărime: 186.08KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE - Facultatea de Marketing -

Cuprins

Introducere 4 4

CAPITOLUL 1 - Aspecte teoretice şi practice privind serviciile, conceptul de imagine şi programarea activităţii de marketing 6

1.1 Natura şi caracteristicile serviciilor 6

1.1.1 Contextul economico-social al dezvoltării sectorului serviciilor 6

1.1.2 Definirea serviciilor 7

1.1.3 Tipologia serviciilor 8

1.1.4 Caracteristicile serviciilor 9

1.1.5 Particularităţile serviciilor de radiodifuziune 14

1.2 Locul şi rolul imaginii în politica de marketing a organizaţiilor 17

1.2.1 Definirea şi conţinutul conceptului de imagine 17

1.2.2 Tipologia imaginilor 19

1.2.3 Gestionarea imaginii 22

1.2.4 Strategia de imagine 23

1.3 Programarea activităţii de marketing 25

1.3.1 Planificarea strategică de marketing 25

1.3.2 Structura planului de marketing 26

1.3.3 Programul de marketing – componentă cu caracter operaţional a planului de marketing 29

CAPITOLUL 2 - Conţinutul politicii de promovare 34

2.1 Comunicarea în marketing şi politica globală a organizaţiei 34

2.1.1 Conţinutul comunicării în marketing 34

2.1.2 Procesul de comunicare 37

2.2 Politica de promovare – componentă importantă a politicii de marketing a

Organizaţiei 39

2.2.1 Conceptul de promovare 40

2.2.2 Tehnici utilizate în procesul comunicării în marketing 41

2.2.3 Factori care influenţează stabilirea mixului promoţional 45

2.2.4 Tipologia strategiilor promoţionale 47

2.2.5 Particularităţi ale politicii de promovare în domeniul serviciilor 49

2.2.6 Obiective şi strategii promoţionale în servicii 51

2.2.7 Stabilirea bugetului destinat activităţii de promovare 53

2.3 Rolul comunicării prin imagine în politica promoţională a organizaţiei 54

CAPITOLUL 3 - Fundamentarea programului de marketing 58

3.1 Naţional FM – o referinţă radio pentru ascultătorii din România 58

3.1.1 Prezentarea postului de radio Naţional FM 58

3.1.2 Viziunea Naţional FM 59

3.1.3 Publicul-ţintă al postului de radio Naţional FM 60

3.2 Piaţa radio din România 60

3.2.1 Volumul şi structura cererii pe piaţa radio din România 60

3.2.2 Volumul şi structura ofertei pe piaţa radio din România 63

3.3 Concurenţa pe piaţa radio din România 67

3.4 Imaginea actuală a postului de radio Naţional FM 75

3.5 Analiza actualelor eforturi privind promovarea imaginii postului de radio

Naţional FM 77

3.5.1 Conceptul campaniei „Venim să te cucerim – Ofensiva Naţională 2005” 78

3.5.2 Obiectivele de marketing ale „Ofensivei Naţionale” 79

3.5.3 Beneficiile oferite partenerilor „Ofensivei Naţionale” 80

3.5.4 Mixul de media utilizat în cadrul „Ofensivei Naţionale” 81

3.5.5 Bugetul alocat „Ofensivei Naţionale” 82

CAPITOLUL 4 - Programul de marketing privind desfăşurarea unei campanii de promovare a imaginii postului de radio Naţional FM 84

4.1 Conceptul campaniei „Venim să cucerim litoralul!” 85

4.2 Programul de marketing propriu-zis 87

4.2.1 Stabilirea obiectivelor programului de marketing 87

4.2.2 Selectarea alternativelor strategice ale activităţii promoţionale 89

4.2.3 Stabilirea planului de acţiuni 90

4.2.4 Întocmirea bugetului programului de marketing 95

4.2.5 Elaborarea diagramei Gantt 98

Concluzii 103

Anexe 105

Bibliografie 108

Extras din document

Introducere

Deoarece atât piaţa, privită ca noţiune economică, cât şi societatea în ansamblu, se află într-o continuă şi rapidă schimbare, marketingul trebuie, de asemenea, să-şi modifice coordonatele pentru a face faţă noilor provocări teoretice şi practice. Cu toate acestea, marketingul rămâne, în esenţă, activitatea desfăşurată de organizaţii pentru a identifica nevoile şi cerinţele clienţilor lor, pentru a determina căreia dintre pieţele vizate i se poate adresa în cele mai bune condiţii şi pentru a crea produse, servicii şi programe corespunzătoare cu care să se adreseze pieţelor respective. Totuşi, marketingul înseamnă mai mult decât o funcţie izolată a organizaţiei; el reprezintă o filozofie după care se ghidează întreaga organizaţie. Scopul marketingului este acela de a determina satisfacerea clienţilor într-un mod profitabil, construind relaţii valoroase cu aceştia. Oamenii de marketing nu pot îndeplini singuri acest scop. Ei trebuie să lucreze îndeaproape cu alţi oameni din organizaţie şi, de asemenea, cu alte organizaţii din care este format lanţul valorii, pentru a oferi o valoare superioară clienţilor. Ca urmare, marketingul face apel la toţi cei din cadrul organizaţiei pentru a-i determina să gândească ca şi cum ar fi ei înşişi clienţi şi să facă tot ce le stă în putinţă pentru a ajuta, astfel, la crearea şi oferirea unei valori şi a unei satisfacţii superioare clientului. Aceasta reprezintă viziunea susţinută în prefaţa cărţii intitulată sugestiv „Principiile marketingului” (“Principles of Marketing”) de cel care este considerat părintele marketingului modern, profesorul american Philip Kotler, şi de ceilalţi specialişti (Gary Armstrong, John Saunders, Veronica Wong) cu care a colaborat la elaborarea lucrării.

Tot din perspectiva marketingului, un rol esenţial în viaţa cotidiană a oamenilor şi, în acelaşi timp, în activitatea organizaţiilor îl deţine comunicarea. Ca urmare, succesul unei organizaţii, atât din punct de vedere economic şi financiar, cât şi pe plan social, este condiţionat şi de modul în care managerii organizaţiei abordează problemele legate de iniţierea şi derularea procesului de comunicare, în general, şi a demersului de natură promoţională, ca parte integrantă a comunicării în marketing, în special.

Motivul principal pentru care am ales să tratez în această lucrare aspecte referitoare la promovare, ca factor cu o influenţă deosebită în activitate organizaţiilor, cât şi la programarea acţiunilor corespunzătoare acestei variabile a mixului de marketing, l-a constituit tocmai dorinţa de a evidenţia, prin puterea exemplului, natura sa complexă. De asemenea, alegerea postului de radio Naţional FM, pentru a servi drept exemplu în ceea ce priveşte desfăşurarea activităţii promoţionale, a reprezentat o provocare. Aceasta s-a datorat faptului că Naţional FM este, pe de o parte, o organizaţie, un actor al pieţei serviciilor de radiodifuziune, care se adresează prin „produsele” sale şi prin anumite tehnici promoţionale unui public-ţintă, iar, pe de altă parte, este un canal nepersonal de comunicare, prin intermediul căruia decid şi alte organizaţii să-şi promoveze activitatea. De aici au rezultat particularităţile în programarea, operaţionalizarea şi evaluarea demersurilor comunicaţionale atât pe termen scurt, cât şi pe termen mediu şi lung.

În structura lucrării se regăsesc patru capitole, o secţiune dedicată concluziilor şi o altă secţiune alocată anexelor. În cele ce urmează va fi prezentat pe scurt conţinutul fiecărui capitol.

În cuprinsul primului capitol au fost tratate separat, atât din punct de vedere teoretic, cât şi practic, aspecte referitoare la principalele noţiuni de marketing cu care s-a operat. Astfel, fiecărui concept în parte i s-a alocat un subcapitol, rezultând următoarea structură: primul subcapitol – conceptul de servicii, al doilea subcapitol – conceptul de imaginea, al treilea subcapitol – programarea activităţii de marketing.

Capitolul 2 este dedicat în întregime politicii de promovare, făcându-se câteva referiri şi la conceptul de comunicare în marketing şi la raportul dintre cele două noţiuni. Au fost avute în vedere aici definiţiile, tipologia, metodele, tehnicile şi instrumentele specifice de transpunere în practică a conceptului de promovare.

În cel de-al treilea capitol sunt prezentate elemente referitoare la activitatea postului de radio Naţional FM, două dintre componentele micromediului acestuia - ascultătorii radio, în calitate de consumatori, şi concurenţii – şi piaţa radio din România, cu cele două categorii economice ale sale – cererea şi oferta. În ultimul subcapitol, după cum reiese şi din titlul acestuia, este realizată o analiză a actualelor eforturi de marketing privind promovarea imaginii postului de radio Naţional FM.

Capitolul 4 redă, în linii generale, structura programului de marketing elaborat în scopul organizării şi desfăşurării unei viitoare campanii de promovare a imaginii postului de radio Naţional FM.

Preview document

Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 1
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 2
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 3
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 4
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 5
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 6
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 7
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 8
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 9
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 10
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 11
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 12
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 13
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 14
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 15
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 16
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 17
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 18
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 19
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 20
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 21
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 22
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 23
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 24
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 25
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 26
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 27
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 28
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 29
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 30
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 31
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 32
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 33
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 34
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 35
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 36
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 37
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 38
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 39
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 40
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 41
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 42
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 43
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 44
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 45
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 46
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 47
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 48
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 49
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 50
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 51
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 52
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 53
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 54
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 55
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 56
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 57
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 58
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 59
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 60
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 61
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 62
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 63
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 64
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 65
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 66
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 67
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 68
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 69
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 70
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 71
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 72
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 73
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 74
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 75
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 76
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 77
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 78
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 79
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 80
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 81
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 82
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 83
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 84
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 85
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 86
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 87
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 88
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 89
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 90
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 91
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 92
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 93
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 94
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 95
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 96
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 97
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 98
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 99
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 100
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 101
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 102
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 103
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 104
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 105
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 106
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 107
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 108
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 109
Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM - Pagina 110

Conținut arhivă zip

  • Program de Marketing privind Promovarea Imaginii Postului de Radio - National FM.doc

Alții au mai descărcat și

Lucrare licență - Publicitatea online

CAPITOLUL 1. PUBLICITATEA : SUFLETUL COMERTULUI 1.1. ISTORIA PUBLICITATII Publicitatea este, fara indoiala, aproape la fel de veche ca si...

Strategia de Comunicare On-line și Creația în Publicitatea On-line

INTRODUCERE Tema lucrării de disertaţie se numeşte „Strategia de comunicare on-line şi creaţia în publicitatea on-line” şi este dezbătută pe...

Marketing și Comunicare on-line

Introducere Lucrarea de faţă este o încercare de analiză a desfăşurării şi importanţei activităţii de marketing şi comunicare în domeniul on-line....

Fundamentarea Strategiei de Promovare a Imaginii Companiei

IMAGINEA CONTEAZĂ Orice companie vinde odată cu produsul ei, propria imagine: vinde speranţe, idei, sentimente, valoare. În economiile de astăzi,...

Publicitatea Online

INTRODUCERE Lucrarea de faţă îşi propune să analizeze şi să compare mediul on-line şi mediul offline din puncte de vedere al avantajelor şi...

Comunicarea de Marketing și Promovarea la Compania Coca-Cola

INTRODUCERE „Nevoia de comunicare reprezintă un element definitoriu pentru orice relaţie interumană. În prezent, multitudinea de canale şi de...

Comunicarea în marketingul direct - Studiu de caz

Marketingul direct reprezinta un ansamblu de concepte, tehnici si instrumente de marketing, concretizate intr-un demers orientat direct,...

Strategii pe piața românească a publicității

1. CONŢINUTUL FORMELE SI MIJLOACELE PUBLICITĂŢII 1.1 Conţinutul şi importanţa publicităţii Considerate nervul politicii de comunicare a firmei,...

Te-ar putea interesa și

Studiu de Marketing al Produselor Cottura la Zoppas Industries România

CAPITOLUL I. INFORMAŢII GENERALE DESPRE PRODUSE ŞI FIRMA PRODUCĂTOARE 1.1. Prezentarea Grupului ZOPPAS 1.1.1.Istoria firmei Istoria firmei...

Organizarea activității de marketing la SC Plus SA

Capitolul I MAGAZINUL – LOCUL ÎNTALNIRII CERERII CU OFERTA 1.1 SPECIFICUL COMERTULUI CU AMANUNTUL Reteaua comerciala cu amanuntul, un loc...

Plan de Afaceri - Restaurant Atlantic

I.1 Istoricul firmei şi activitatea sa S.C. Firma S.A. s-a înfiinţat pe data de 15.03.1997, cu un capital social integral privat de 20.000 lei....

Plan de Afaceri SC FDFEE Transilvania Sud SA

1. Analiza pieţei Evolutia productiei de energie electrica din perioada 2004 – 2009 indica o crestere a ponderii energiei electrice nucleare de la...

Ai nevoie de altceva?