Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României

Proiect
10/10 (1 vot)
Domeniu: Marketing
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 145 în total
Cuvinte : 31848
Mărime: 158.51KB (arhivat)
Cost: 13 puncte

Cuprins

CAPITOLUL I

POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ A UNIUNII EUROPENE. REALIZĂRI, IMPLICAŢII, PERSPECTIVE 5

1. 1. Scurt istoric al formării Uniunii Europene (U.E.), obiectivele şi principiile funcţionării Politicii Agricole Comune 5

1. 2. Mecanismul de sprijinire a Politicii Agricole Comune 18

1.2.1. Mecanismul general al preţurilor agricole comune 18

1.2.2. Ratele reprezentative de schimb şi mecanismul sumelor compensatorii 27

1. 3. Finanţarea Politicii Agricole Comune 34

1. 4. Reforma Politicii Agricole Comune 48

1. 5. Evoluţia pieţelor produselor agricole din Uniunea Europeană, aflate sub incidenţa Politicii Agricole Comune, în perioada 1999-2005 62

CAPITOLUL II

POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ A UNIUNII EUROPENE ŞI NEGOCIERILE G.A.T.T./O.M.C. 66

2. 1. Tratamentul diferenţiat al agriculturii în cadrul G.A.T.T. 66

2. 2. Desfăşurarea negocierilor “Rundei Uruguay” în domeniul produselor agroalimentare 69

2. 3. Efectele “Rundei Uruguay” asupra comerţului internaţional cu produse agroalimentare 76

2. 4. Viitorul Politicii Agricole Comune în contextul aplicării prevederilor “Rundei Uruguay” 82

CAPITOLUL III

SCHIMBURILE COMERCIALE CU PRODUSE AGROALIMEN-TARE ROMÂNIA – UNIUNEA EUROPEANĂ 86

3. 1. Cadrul juridic al relaţiilor comerciale ale României cu Uniunea Europeană 86

3.1.1. Scurt istoric 86

3.1.2. Acordul de Asociere al României la Uniunea Europeană, în domeniul produselor agroalimentare 89

3. 2. Regimul schimburilor comerciale cu Uniunea Europeană pentru produsele agroalimentare româneşti 95

3.2.1. Evoluţia schimburilor comerciale cu produse agroalimentare România – Uniunea Europeană 95

3.2.2. Cauzele neutilizării în totalitate a contingentelor de import fixate de Uniunea Europeană la exporturile româneşti de produse agroalimentare 101

CAPITOLUL IV

CONSIDERENTE PRIVIND POSIBILITĂŢILE DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A ACCESULUI PRODUSELOR AGROALIMENTARE ROMÂNEŞTI PE PIAŢA ŢĂRILOR UNIUNII EUROPENE

107

ANEXE 111

BIBLIOGRAFIE 114

Extras din document

CAPITOLUL I

POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ A UNIUNII EUROPENE.

REALIZĂRI, IMPLICAŢII, PERSPECTIVE

I. 1 SCURT ISTORIC AL FORMĂRII UNIUNII EUROPENE (U.E.); OBIECTIVELE ŞI PRINCIPIILE FUNCŢIONĂRII POLITICII AGRICOLE COMUNE

În Italia, la Veneţia, pe 29 mai 1956, şase ţări Vest Europene (Belgia, Olanda, Luxemburg, Franţa, Republica Federală Germană şi Italia) au iniţiat proiectul înfăptuirii unei Comunităţi Economice Europene.

Această Comunitate a fost fondată odată cu semnarea Tratatului de la Roma, pe 25 martie 1957, când s-au înfăptuit, de fapt, două organizaţii: Comunitatea Economică Europeană (C.E.E.) şi Comunitatea Europeană pentru Energie Atomică (EURATOM), la care s-a adăugat Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului (C.E.C.O.), creată prin tratatul de la Paris în 18 aprilie 1951. Conducerile acestor trei organizaţii au fuzionat în 1965, formând Comunităţile Europene.

Obiectivul principal al Tratatului de la Roma a fost crearea unei uniuni vamale, respectiv eliminarea taxelor vamale şi a restricţiilor cantitative din calea schimburilor reciproce şi instaurarea unui tarif vamal extern comun în schimburile cu ţările terţe. Uniunea vamală a fost concepută să asigure libera circulaţie a mărfurilor între statele membre, care dinamizând schimburile şi promovând cooperarea economică.

“Construcţia Europeană” a fost fondată, la început, pe sectoarele primare (agricultură, energie) şi pe industria siderurgică, Tratatul de la Roma făcând, practic, referire expresă doar la două sectoare economice: transportul şi agricultura.1

Politica Agricolă Comună este cea mai veche şi controversată Politică Comunitară, evoluţiile din cadrul ei evidenţiind-o ca fiind cea mai costisitoare, contradictorie şi greu de menţinut.

Cu toate acestea, în ciuda crizelor şi criticilor succesive, P.A.C. a permis agriculturii ţărilor membre ale UE, conform unui raport al Ministerului Francez al Agriculturii şi Pescuitului, să meargă mai departe, să se dezvolte, devenind mai productivă. Fermele au trebuit să se modernizeze conducând la noi activităţi industriale, cum ar fi: mecanizarea agricolă, fertilizarea, hrănirea şi creşterea animalelor, etc. De asemenea, creşterea nivelului tehnologiilor folosite şi îmbunătăţirea managementului agricol s-au constituit în alte câştiguri obţinute.

În 1962 Comunitatea producea doar 80% din consumul alimentar necesar, în timp ce în prezent realizează 120%, creşterea producţiei conducând la expansiunea calitativă şi la sporirea comerţului exterior cu ţările terţe, Uniunea Europeană ajungând astăzi al doilea mare exportator mondial.2

Consumatorii au observat realizarea unor schimbări majore în condiţiile ofertei de produse agricole pe piaţă, obţinându-se, alături de securitatea alimentară, o stabilitate reală a preţurilor. Astăzi mâncarea reprezintă doar 15% din cheltuielile unui cămin dintr-o ţară comunitară.*3

Preview document

Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 1
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 2
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 3
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 4
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 5
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 6
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 7
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 8
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 9
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 10
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 11
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 12
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 13
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 14
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 15
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 16
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 17
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 18
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 19
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 20
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 21
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 22
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 23
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 24
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 25
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 26
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 27
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 28
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 29
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 30
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 31
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 32
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 33
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 34
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 35
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 36
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 37
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 38
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 39
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 40
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 41
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 42
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 43
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 44
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 45
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 46
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 47
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 48
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 49
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 50
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 51
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 52
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 53
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 54
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 55
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 56
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 57
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 58
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 59
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 60
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 61
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 62
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 63
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 64
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 65
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 66
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 67
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 68
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 69
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 70
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 71
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 72
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 73
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 74
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 75
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 76
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 77
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 78
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 79
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 80
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 81
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 82
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 83
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 84
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 85
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 86
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 87
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 88
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 89
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 90
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 91
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 92
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 93
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 94
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 95
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 96
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 97
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 98
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 99
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 100
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 101
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 102
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 103
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 104
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 105
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 106
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 107
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 108
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 109
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 110
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 111
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 112
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 113
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 114
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 115
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 116
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 117
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 118
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 119
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 120
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 121
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 122
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 123
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 124
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 125
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 126
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 127
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 128
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 129
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 130
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 131
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 132
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 133
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 134
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 135
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 136
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 137
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 138
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 139
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 140
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 141
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 142
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 143
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 144
Reforma politicii agricole comune a Uniunii Europene - implicații asupra exporturilor de produse agroalimentare ale României - Pagina 145

Conținut arhivă zip

  • Reforma Politicii Agricole Comune a Uniunii Europene - Implicatii Asupra Exporturilor de Produse Agroalimentare ale Romaniei
    • RaduDiploma.doc
    • Rezumat.doc
    • Tabele.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Componentelor Principale

Analiza clusterelor a fost folosita în marketing pentru a servi unei varietati mari de scopuri, incluzând urmatoarele: • Segmentarea pietei. De...

Te-ar putea interesa și

Politica Agricolă a Uniunii Europene

. Cadrul general Situaţia existentă în prezent în agricultura României (se are în vedere evoluţia în anii tranziţiei a factorilor de producţie...

Ai nevoie de altceva?