Sistemul Informațional Logistic

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 4383
Mărime: 37.30KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Academia de Studii Economice Facultatea de Marketing

Cuprins

1. Importanţa sistemului informaţional în domeniul logisticii 2

2. Rolul sistemului informaţional logistic 3

3. Principiile sistemului informaţional logistic 5

4. Sistemul informaţional logistic – componentă a sistemului informaţional al organizaţiei 7

5. Componentele sistemului informaţional logistic 8

6. Macroprocesele din lanţul de aprovizionare-livrare 11

7. Studiu de caz 15

Bibliografie 20

Extras din document

1. Importanţa sistemului informaţional în domeniul logisticii

Importanţa sistemului informaţional în cadrul lanţului de aprovizionare-livrare înregistrează o evoluţie ascendentă, ca urmare a creşterii rolului informaţiei în managementul eficace şi eficient al fluxurilor de produse şi al relaţiilor cu organizaţiile partenere, în vederea satisfacerii nevoilor şi aşteptărilor acestora. Comparativ cu managementul logistic ce pune accentul preponderent pe integrarea internă a activităţilor logistice şi integrarea cu celelalte funcţii ale organizaţiei, managementul lanţului de aprovizionare livrare vizează concomitent integrarea internă şi externă. În acest context, esenţa procesului de integrare cu organizaţiile partenere constă în fluxurile de informaţii între acestea şi accesarea în comun a unor informaţii capabile să contribuie la intercorelarea strategiilor şi operaţiunilor participanţilor la fluxurile deproduse şi servicii din lanţul de aprovizionarelivrare.

Sistemul informaţional logistic al unei organizaţii constă în :

- resursele umane,

- echipamente

- soluţiile informatice

- metodele şi procedurile utilizate pentru asigurarea datelor

- informaţiilor necesare pentru adoptarea deciziilor strategice şi operaţionale referitoare la activităţile logistice ale organizaţiei.

2. Rolul sistemului informaţional logistic

Iniţial, obiectivul logisticii îl constituia eficienţa fluxurilor de bunuri în canalele logistice. Fluxurile informaţionale au fost neglijate deoarece nu erau considerate importante pentru consumatori. În plus, viteza cu care circulau informatiile era deficitară, limitată la viteza de circulaţie a documentelor. În prezent, însă acurateţea şi viteza cu care circulă informaţia este indispensabilă eficienţei logisticii. Ca o recunoaştere a importanţei informaţiei, conceptul modern de logistică include fluxul de informaţii, alături de fluxul de materii prime, bunuri şi servicii aferente.

Fluxurile informaţionale asigură caracterul integrator al operaţiilor şi activităţilor logistice. Contribuţia sistemului informaţional la desfăşurarea activităţilor şi operaţiilor logistice poate fi surprinsă la patru nivele: tranzacţional, control, analiză şi strategie.

Informaţiile de la nivelul tranzacţional privesc înregistrarea şi procesarea comenzilor, facturarea, transportul mărfurilor şi serviciile oferite clienţilor. Ele constituie fundamentul derulării tuturor activităţilor şi operaţiilor logistice. Întregul proces începe prin primirea şi înregistrarea unei comenzi. În baza comenzii se intocmeşte o dispoziţie de livrare care este transmisă magaziei de produse finite. La magazia de produse finite, pe dispoziţia de livrare se operează cantitatea livrată pe baza căreia mai departe se va întocmi factura de livrare, în departamentul de desfacere.

Informaţiile de la nivelul al doilea privesc controlul productivităţii muncii, eficienţa diferitelor activităţi desfăşurate, serviciile oferite clienţilor şi calitatea produselor oferite. Sunt deci informaţii tactice, menite să determine performanţele înregistrate şi eventualele alternative operaţionale, la acest nivel identificându-se potenţialele probleme operaţionale de procesare a comenzilor.

La al treilea nivel al sistemului informaţional logistic se realizează analiza şi decizia, urmârindu-se identificarea, evaluarea şi compararea alternativelor tactice. Concret este vorba de opţiuni privind mijloacele de transport folosite, rutele şi orarele curselor de transport, amplasarea şi amenajarea spaţiilor, dotarea lor cu echipamente şi deservirea cu personal, analiza cost-beneficiu a activităţilor şi operaţiilor logistice desfăşurate precum şi metodele, instrumentele folosite în analiza şi interpretarea datelor.

Ultimul nivel al sistemului informaţional logistic corespunde planificării strategice. Informaţiile furnizate de acest nivel asigură fundamentarea strategiilor logistice ale întreprinderii.

3. Principiile sistemului informaţional logistic

Pentru a-şi îndeplini funcţiile, SIL trebuie să respecte patru principii:

1) principiul disponibilităţii informaţiilor logistice – implică rapiditatea cu care informaţiile sunt transmise factorilor de decizie precum şi posibilitatea de acces la informaţiile necesare.În acest sens, informaţiile trebuie să poată fi accesate nu numai de factorii de decizie interni, ci şi de clienţi, indiferent de momentul în care datele sunt solicitate sau de locaţia clienţilor.

Preview document

Sistemul Informațional Logistic - Pagina 1
Sistemul Informațional Logistic - Pagina 2
Sistemul Informațional Logistic - Pagina 3
Sistemul Informațional Logistic - Pagina 4
Sistemul Informațional Logistic - Pagina 5
Sistemul Informațional Logistic - Pagina 6
Sistemul Informațional Logistic - Pagina 7
Sistemul Informațional Logistic - Pagina 8
Sistemul Informațional Logistic - Pagina 9
Sistemul Informațional Logistic - Pagina 10
Sistemul Informațional Logistic - Pagina 11
Sistemul Informațional Logistic - Pagina 12
Sistemul Informațional Logistic - Pagina 13
Sistemul Informațional Logistic - Pagina 14
Sistemul Informațional Logistic - Pagina 15
Sistemul Informațional Logistic - Pagina 16
Sistemul Informațional Logistic - Pagina 17
Sistemul Informațional Logistic - Pagina 18
Sistemul Informațional Logistic - Pagina 19
Sistemul Informațional Logistic - Pagina 20

Conținut arhivă zip

  • Sistemul Informational Logistic.doc

Alții au mai descărcat și

Soluții informatice aplicate în domeniul logisticii

INTRODUCERE Importanţa sistemului informaţional în cadrul lanţului de aprovizionare-livrare înregistrează o evoluţie ascendentă, ca urmare a...

Controlul Stocurilor - Studii de Caz

1. Definirea stocurilor Conducerea si controlul stocurilor reprezinta, in economia de piata, o activitate careia i se acorda o atentie deosebita...

Transportul mărfurilor și logistică

Introducere ”Sistemul logistic este compus dintr-un ansamblu de activități ocazioante de transferul produselor între nivelurile canalelor de...

Soluții informatice aplicate în domeniul logisticii

Logistica este acea parte a procesului de furnizare a produsului care planifica, implementeaza si controleaza fluxul si depozitarea eficace si...

Logistica mărfurilor, transportul mărfurilor

I. Transport şi logistică: o viziune de ansamblu Transportul produselor reprezinta una dintre activitatiile esentiale ale distrbutiei fizice,...

Tipologia Depozitelor

I. INTRODUCERE Rolul distribuţiei în societate: Activitatea de distribuţie apărută odată cu producţia de mărfuri, a cunoscut o dezvoltare rapidă...

Proiect de marketing - vinul roșu

Piaţa Facem parte din departamentul de marketing al firmei SC PROMO.SA., firmă ce se ocupă cu producerea şi comercializarea vinului. Piaţa...

Practică comportamentul consumatorului - vinuri

Introducere Scurt istoric despre vin Pe teritoriul Romaniei, vita de vie se cultiva din Comuna Primitiva si anume din Neoliticul Mijlociu, cu...

Te-ar putea interesa și

Logistica companiilor moderne - politica de distribuție a companiei Cris-Tim

INTRODUCERE Într-un mediu economic aflat într-o permanentă schimbare,agentii economici recurg din ce în ce mai mult la instrumentele şi tehnicile...

Organizarea Sistemului Logistic la Întreprindere

INTRODUCERE Procesul tranziţiei de la economia de piaţă necesită aplicarea unor metode netradiţionale şi noi în cercetarea activităţii de...

Mixul de Marketing - Politica de Distribuție

Introducere “Firmele au nevoie de noi concepte referitoare la modul în care trebuie să-şi organizeze activitatea, în general, şi cea de marketing,...

Legătura dintre logistică și tehnologia informației

Relatia dintre logistica si functia de tehnologie a informatiei INTRODUCERE Managerul de logistică trebuie să se ocupe în mod special cu două...

Perspective ale contabilității digitale

Capitolul 1. Prezentarea Sistemului Informational al S.C. Moldoplast S.A. 1.1. Istoric Societate S.C. Moldoplast S.A. este succesoarea de...

Sistemele de Management al Transportului

Cap.1. SISTEMUL INFORMATIONAL LOGISTIC Sistemul informational logistic (SIL) al unei organizatii consta in resursele umane, echipamentele,...

Sistemele de Management al Transportului

Cap.1. SISTEMUL INFORMATIONAL LOGISTIC In functie de tipurile de activitati logistice vizate,componentele majore ale sistemului informational...

Conceptul și importanța logisticii

1.Conceptul de logistica Componenta importanta a activitatii economice, distributia marfurilor a dobandit relativ recent statutul de functie...

Ai nevoie de altceva?