Strategia de Marketing a Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 34 în total
Cuvinte : 9566
Mărime: 1.19MB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Raluca Ion
STRATEGIA DE MARKETING A FACULTĂȚII DE ECONOMIE AGROALIMENTARĂ ȘI A MEDIULUI

Cuprins

1. Misiunea si obiectivele strategice 4

2. Auditul de marketing 5

2.1 Auditul mediului de marketing 5

2.1.1 Macromediul 5

2.1.1.1 Mediul demografic 5

2.1.1.2 Mediul economic 6

2.1.1.3 Mediul natural 6

2.1.1.4 Mediul tehnologic 7

2.1.1.5 Mediul politic 8

2.1.1.6 Mediul cultural 8

2.1.2 Micromediul 9

2.1.2.1 Piata facultatii 9

2.1.2.2 Clienții 10

2.1.2.3 Concurenții 12

2.1.2.4 Intermediarii 15

2.1.2.5 Furnizorii 15

2.1.2.6 Firmele de marketing 15

2.1.2.7 Marele public 16

2.2 Auditul performantei activitatii de marketing 16

2.2.1 Analiza profitabilitatii 16

2.2.2 Analiza eficientei costurilor 18

2.3 Auditul functiilor de marketing 19

2.3.1 Strategiile de produs 19

2.3.2 Strategiile de pret 21

2.3.3 Strategiile de distributie 22

2.3.4 Strategiile de promovare 22

2.4 Aprecierea activității de marketing prin metoda punctajelor 23

3. Analiza SWOT 24

4. Formularea ipotezelor și obiectivelor de marketing 26

5. Elaborarea strategiei de marketing 27

5.1 Strategia de piata 27

5.2 Strategia de produs 27

5.3 Strategia de pret 28

5.4 Strategia de distributie 29

5.5 Strategia de promovare 30

5.6 Mixul de marketing 31

6. Estimarea rezultatelor 32

Extras din document

Strategia de marketing a Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului (EAM)

Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului (EAM) este o instituție de învățământ superior aparținând Academiei de Studii Economice București (ASE). Strategia EAM 2012 – 2016 derivă din Strategia de Dezvoltare ASE 2007 – 2014.

1. Misiunea și obiectivele strategice ale EAM

Misiunea Facultăţii de Economie Agroalimentară şi a Mediului este de a crea, valorifica şi disemina cunoştinţe, pe de o parte şi de a forma specialişti cu înalte competenţe profesionale, în domeniul economiei agroalimentare şi economiei mediului, pe de altă parte, prin dezvoltarea unui mediu de cercetare şi de învăţământ propice realizării acestor obiective şi afirmării membrilor comunităţii universitare. Facultatea îşi propune să realizeze activităţi de cercetare şi învăţare la standarde de excelenţe naţionale şi internaţionale, prin intermediul următoarelor obiective strategice:

• crearea, dezvoltarea şi diseminarea valorilor societăţii, în general şi a celor specifice economiei rurale şi a mediului, a economiei bazate pe cunoaştere;

• atragerea de studenți și formarea de specialişti în domeniul economiei agroalimentare şi a mediului, prin oferirea de programe de studii creative, care să integreze rezultatele cercetării ştiinţifice şi să stimuleze gândirea inovatoare a cursurilor, în acord cu cerințele de pe piața muncii;

• realizarea de parteneriate durabile cu principalii beneficiari (Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale), cu organizații similare din mediul academic și cu entităţi economice din mediul de afaceri, la nivel național și internațional;

• orientarea către o calificare cât mai competitivă în formarea universitară, în continuă adaptare la schimbările pieţei muncii şi la exigenţele economiei bazate pe cunoaştere;

• orientarea reputației facultății, ca pilon de bază în structura ofertei educaționale a Academiei de Studii Economice București, având în vedere faptul că abordează studiul unor sectoare strategice la nivel național și internațional (economia agroalimentară și economia mediului înconjurător).

2. Auditul de marketing

Auditul de marketing analizează auditul mediului de marketing, auditul performanței activității de marketing, auditul funcțiilor de marketing și aprecierea activității de marketing prin metoda punctajelor, pentru facultatea EAM.

Auditul mediului de marketing

Auditul mediului de marketing analizează macromediul și micromediul facultății EAM.

Macromediul

În cadrul macromediului facultății, sunt analizate mediile demografic, economic, natural, tehnologic, politic și cultural.

Mediul demografic

Mediul demografic are o importanță semnificativă în ceea ce privește modul de desfășurare al activităților Facultății EAM, deoarece numărul de studenți înscriși într-un an universitar la cursurile facultății, pe cele trei nivele de studii universitare (licență, masterat și doctorat) influențează formarea grupelor și a seriilor, precum și arondarea acestora pe fiecare cadru didactic din structura facultății și a universității.

Din acest punct de vedere, anul școlar 2010 – 2011 s-a finalizat cu un număr de aproximativ 100.000 de absolvenți de licee care au promovat examenul de Bacalureat, conform rapoartelor Ministerului Educației , la care se adaugă un număr relativ mare de absolvenți ai promoțiilor anterioare care pot deveni studenți ai Facultății.

Din numărul total de absolvenți o pondere importantă au absolvit colegii și licee cu specializări economice sau tehnice, precum și de matematică-informatică, care reprezintă profilul majoritar de absolvenți ce optează pentru înscrierea la Academia de Studii Economice din București, respectiv la Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului. Această tendință este amplificată și de localizarea geografică a potențialilor studenți, care în majoritate optează pentru înscrierea la universități de prestigiu din capitală, excepție făcând cei din apropierea celorlalte centre universitare mari din țară (Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Târgu-Mureș etc).

Având în vedere acest context, mediul demografic al Facultății EAM oferă premisele necesare suficente pentru atragerea de studenți și formarea de specialiști în domeniul economiei agroalimentare și a mediului.

Mediul economic

Structura pe sectoare a economiei românești și nivelul de dezvoltare pe ansamblul economiei și pe ramuri a influențat și influențează activitatea Facultății EAM, prin numărul de studenți care optează să urmeze cursurile facultății, comparativ cu cei care aleg să urmeze alte profile de activitate. În măsura în care sectorul economic pe care facultatea își axează activitatea este în creștere și are potențial de dezvoltare în viitor, potențialii studenți vor fi atrași să urmeze cursurile unei facultăți în domeniul respectiv.

Preview document

Strategia de Marketing a Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului - Pagina 1
Strategia de Marketing a Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului - Pagina 2
Strategia de Marketing a Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului - Pagina 3
Strategia de Marketing a Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului - Pagina 4
Strategia de Marketing a Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului - Pagina 5
Strategia de Marketing a Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului - Pagina 6
Strategia de Marketing a Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului - Pagina 7
Strategia de Marketing a Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului - Pagina 8
Strategia de Marketing a Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului - Pagina 9
Strategia de Marketing a Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului - Pagina 10
Strategia de Marketing a Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului - Pagina 11
Strategia de Marketing a Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului - Pagina 12
Strategia de Marketing a Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului - Pagina 13
Strategia de Marketing a Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului - Pagina 14
Strategia de Marketing a Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului - Pagina 15
Strategia de Marketing a Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului - Pagina 16
Strategia de Marketing a Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului - Pagina 17
Strategia de Marketing a Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului - Pagina 18
Strategia de Marketing a Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului - Pagina 19
Strategia de Marketing a Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului - Pagina 20
Strategia de Marketing a Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului - Pagina 21
Strategia de Marketing a Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului - Pagina 22
Strategia de Marketing a Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului - Pagina 23
Strategia de Marketing a Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului - Pagina 24
Strategia de Marketing a Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului - Pagina 25
Strategia de Marketing a Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului - Pagina 26
Strategia de Marketing a Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului - Pagina 27
Strategia de Marketing a Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului - Pagina 28
Strategia de Marketing a Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului - Pagina 29
Strategia de Marketing a Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului - Pagina 30
Strategia de Marketing a Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului - Pagina 31
Strategia de Marketing a Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului - Pagina 32
Strategia de Marketing a Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului - Pagina 33
Strategia de Marketing a Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului - Pagina 34

Conținut arhivă zip

  • Strategia de Marketing a Facultatii de Economie Agroalimentara si a Mediului.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Influentei Mediului de Marketing la Colegiul Economic Ion Ghica Bacău

MEMORIU JUSTIFICATIV In lucrarea de disertatie „Analiza influentei mediului de marketing la Colegiul Economic Bacau” am incercat sa surprind...

Marketingul serviciilor - universități și facultăți

INTRODUCERE Ce este marketingul Cercetare a pieţei, în raport cu produsul ce se doreşte a fi vândut, observarea atitudinii consumatorilor faţă de...

Studiu privind Aprovizionarea și Promovarea unor Produse Alimentare

CAPITOLUL 1 NECESITATEA ELABORĂRII PROIECTULUI ŞI CONSECINŢELE SOCIAL – ECONOMICE PH. Kalter arată că: “Marketingul este un proces social şi de...

Analiza Strategiilor de Marketing privind Universitatea Transilvania vs Universitatea Babes-Bolyai

Cap 1. Prezentarea Universităților 1.1 Universitatea ”Transilvania„ – prezentare generală Universitatea Transilvania din Braşov este o instituţie...

Strategia de promovare a Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului

EAM=VIITOR Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului din cadrul Academiei de Studii Economice din București se încadrează în domeniul...

Analiza Mediului de Marketing al Hypermarketului Metro Cash Carry Sibiu

Auditul extern al firmei METRO CASH CARRY, Analiza macromediului, Mediul Natural Auditul extern al firmei METRO Cash&Carry Sibiu O etapa...

Strategia de promovare a Facultății EAM

Nr de facultati de stiinte economice din programul de studiu Scop si misiune Programul de studii de licență în „Economie Agroalimentară și a...

Promovarea Facultății de Marketing

1. Rezumatul proiectului Proiectul vizează promovarea Facultăţii de Marketing din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti în Colegiul...

Te-ar putea interesa și

Plan de marketing pentru organizarea produsului turistic Alba - județ cultural pe piața Franței

INTRODUCERE Judetul Alba, situat in partea centrala a Romaniei, este un judet de marime medie ca suprafata (624,167 ha, 2,6 procente din suprafata...

Elaborarea Strategiei de Produs la SC Agrana România SA

INTRODUCERE Marketingul ca activitate practică a unităţilor economice a apărut în prima jumătate a secolului XX, atunci când piaţa internaţională...

Elaborarea Strategiei de Consolidare a SA Comlosana

Elaborarea strategiei de consolidare la Societatea Agricola Comlosana 1. Prezentarea societatii si analiza diagnostic Societatea Agricola...

Strategie de Promovare a Consumului Durabil pe Piața Detergenților

S.C. LIFE CARE CORP S.R.L. Prezentarea companiei Compania timișoreană Life Care folosește o platformă Multi Level Marketing (MLM), cel mai...

Strategia de marketing adoptată de întreprinderea TeaUP

“Sanatatea intr-o cana cu ceai 100% ecologic” Istoria ceaiului începe cu trei mii de ani înainte: conform legendei primul care a descoperit...

Politica promoțională la SC Silva Fruct SA

Introducere În condiţiile economiei contemporane, ale sporirii si diversificării neîntrerupte a bunurilor si serviciilor destinate satisfacerii...

Strategia de Marketing privind Ceaiurile Medicinale și Aromatice Ecologice

1. Date generale despre Intreprinderea 1 EcoMed Tea House este o societate pe actiuni cu capital social privat exclusiv romanesc. Ea a fost...

Conform lui Kotler - iți răspunde la întrebări - recenzie

INTRODUCERE Numele lui PHILIP KOTLER este sinonim cu marketingul. Cartea “CONFORM LUI KOTLER : cea mai importantă autoritate în marketing îti...

Ai nevoie de altceva?