Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 256 în total
Cuvinte : 120470
Mărime: 19.15MB (arhivat)
Publicat de: Decebal Dumitriu
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. Virgil Balaure
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE MARKETING

Cuprins

 1. CAP.1. ANALIZA STRUCTURALĂ A INDUSTRIEI TUTUNULUI DIN ROMÂNIA 5
 2. 1.1. INDUSTRIA TUTUNULUI DIN ROMÂNIA 7
 3. 1.1.1. Repere din istoria tutunului 7
 4. 1.1.2. Principalele companii multinaţionale ce acţionează în Industria Tutunului din România 9
 5. 1.1.3. Producţia şi oferta din Industria de Tutun din România. Analiza structurii ofertei de ţigarete 16
 6. 1.1.4. Contrabanda – fenomen cu consecinţe negative asupra activităţii operatorilor multinaţionali ce acţionează în Industria tutunului din România 24
 7. 1.1.5. Reglementări cu privire la producţia, comercializarea şi promovarea ţigaretelor 25
 8. 1.2. ANALIZA STRUCTURALĂ A PIEŢEI DE TUTUN DIN ROMÂNIA 29
 9. 1.2.1. Statistici privind consumul de tutun în România. 29
 10. 1.2.2. Segmentarea pieţei de ţigarete din România. Evoluţia segmentelor de piaţă. 30
 11. CAP.2. LOCUL ŞI ROLUL COMPANIILOR MULTINAŢIONALE ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII 36
 12. 2.1. ÎNCEPUTUL GLOBALIZĂRII 36
 13. 2.2. TRĂSĂTURILE GLOBALIZĂRII ECONOMICE 39
 14. 2.3 IMPORTANŢA PROCESULUI DE GLOBALIZARE ŞI ROLUL CORPORAŢIILOR MULTINAŢIONALE ÎN CONTEXTUL ACESTUI PROCES. 41
 15. 2.4. GLOBALIZARE VERSUS SEGMENTARE 44
 16. 2.5. GLOBALIZARE ŞI ANTIGLOBALIZARE. LIMITELE GLOBALIZĂRII 50
 17. 2.6. INDUSTRIA DE TUTUN DIN ROMÂNIA O INDUSTRIE GLOBALĂ. 56
 18. CAP. 3. CORPORAŢIILE MULTINAŢIONALE- UN UNIVERS FASCINANT ŞI CONTROVERSAT. 59
 19. 3.1. DEFINIREA CONCEPTUL DE CORPORAŢIE MULTINAŢIONALĂ 59
 20. 3.2. NAŢIONALITATEA ŞI DIVERSITATEA SECTORILALĂ A CORPORAŢIIOR MULTINAŢIONALE. 63
 21. 3.3. DIMENSIUNILE CORPORAŢIILOR MULTINAŢIONALE 65
 22. 3.4. OBLIGAŢIILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE COMPANIILOR MULTINAŢIONALE CA CETĂŢEAN CORPORATIV ÎN DIFERITE ECONOMII RECEPTOARE. 67
 23. 3.5. COMPANIILE MULTINAŢIONALE DIN INDUSTRIA TUTUNULUI DIN ROMÂNIA CA CETĂŢENI CORPORATIVI. IMPLEMENTAREA CONCEPTULUI DE MARKETING RESPONSABIL. 71
 24. CAP. 4. DIMENSIUNEA STRATEGICĂ A MARKETINGULUI INTERNAŢIONAL 91
 25. 4.1.CONCEPTUL DE MARKETING INTERNAŢIONAL 91
 26. 4.2. COMPONENTA STRATEGICĂ A MARKETINGULUI INTERNAŢIONAL. 96
 27. 4.3. PRINCIPALELE ASPECTE ALE MARKETINGULUI STRATEGIC INTERNAŢIONAL 103
 28. 4.4. PLANIFICAREA STRATEGICA ÎN MARKETINGUL INTERNAŢIONAL. 108
 29. 4.5. FACTORII DETERMINANŢI AI STRATEGIEI DE MARKETING INTERNAŢIONAL 119
 30. 4.5.1. Factorii interni ce determină strategia de marketing internaţional 120
 31. 4.5.2. Factorii externi ce determină strategia de marketing a firmei internaţionale 124
 32. 4.5. ŞI MARILE COMPANII GREŞESC. 131
 33. CAP. 5. ALEGEREA ŞI SEGMENTAREA PIEŢELOR EXTERNE PRIMUL PAS ÎN MARKETINGUL STRATEGIC AL COMPANIILOR MULTINAŢIONALE 133
 34. 5.1. CERCETAREA PIEŢEI INERNAŢIOALE 134
 35. 5.2. SELECTAREA PIEŢELOR EXTERNE 135
 36. 5.2.1. Criterii de selecţie şi segmentare a pieţelor externe. 137
 37. 5.3. PROCESUL DE SELECTARE A PIEŢELOR EXTERNE. 140
 38. 5.4. STRATEGII DE SELECTARE A PIEŢELOR EXTERNE 142
 39. 5.5. ROMÂNIA, PIAŢĂ-ŢINTĂ PENTRU CORPORAŢIILE MULTINAŢIONALE DIN INDUSTRIA MONDIALĂ A TUTUNULUI. AVANTAJELE ROMÂNIEI CA LOCAŢIE A INVESTIŢIILOR COMPANIILOR MULTINAŢIONALE. 147
 40. 5.5.1. Politica României privind investiţiile străine. 147
 41. 5.5.2. Avantajele României ca locaţie pentru investiţiile corporaţiilor multinaţionale 148
 42. CAP. 6. PĂTRUNDEREA PE PIEŢELE INTERNAŢIONALE 150
 43. 6.1. PĂTRUNDEREA PE PIEŢELE EXTERNE - OBIECT LA DECIZIEI STRATEGICE. 152
 44. 6.2.STRATEGII DE PĂTRUNDERE PE PIEŢELE EXTERNE 154
 45. 6.2.1. Exportul 157
 46. 6.2.2. Alianţele strategice 162
 47. 6.2.3. Investiţia directă străină 169
 48. 6.3. STARTEGII DE TIMING PRIVIND INTRAREA PE PIEŢELE INTERNAŢIONALE 174
 49. 6.4. STRATEGIILE DE INTRAREA PE PIAŢA ROMÂNEASCĂ A MARILOR GIGANŢI MONDIALI DIN INDUSTRIA TUTUNULUI. 176
 50. CAP. 7. STRATEGII DE POZIŢIONARE PE PIEŢELE EXTERNE ŢINTĂ 177
 51. 7.1. ASPECTE GENERALE ALE POZIŢIONĂRII PE PIEŢELE EXTERNE 180
 52. 7.2. STRATEGII DE POZIŢIONARE PE PIEŢELE INTERNAŢIONALE 182
 53. 7.3. POZIŢIONAREA COMPANIILOR MULTINAŢIONALE PE PIAŢA DE ŢIGARETE DIN ROMÂNIA. 185
 54. CAP. 8. STRATEGII COMPETITIVE ÎN MARKETINGUL INTERNAŢIONAL 187
 55. 8.1. STRATEGII COMPETITIVE GENERICE 189

Extras din proiect

CAP.1. ANALIZA STRUCTURALĂ A INDUSTRIEI TUTUNULUI DIN ROMÂNIA

„We believe strongly that tabacco never be marketed to youth. It should only be marketed to adult smokers, în appropriate way that takes account of its healt risks. Our customers, drive everything we do. We invest effort and crae în understanding their preference, and we know that just as adults make informed choices about smoching, adults smokers make informed choices about brands. We agree there should be different rulesabout tabacco marketing –and that’s part of challenge our marketers are trained to meet”

Paul ADAMS, Chief Executive’s,

British American Tobacco

„Our ambitions are embodied în our Mission Statement: To build a powerful global tobacco company, maximizing value for our key stakeholders while striving for industry leadership. We will differentiate ourselves through sustained innovatio în all areas and always the best în consumer satisfaction.”

JTI,

Corporate Mission Statement

„Our marketing is about encouraging adults smokers to choose our brands. Responsable marketing is an essential part of what we do. Our marketing code guides us wherever we do business. În countries where there is little tobacco regulation, we follow our own voluntary marketing code. For us, maintaining strict marketing standards is part of our commitment to social responsibility.

James SCULLY,

Senior Vice President, Marketing and Sales,

Philip Morris internaţional

„Gallaher’s strategy ist o create value for its investors through the development of a balanced portofolio of interest în established and emerging markets across Europe and Asia.

Gallaher is committed to marketing tobacco products to consumers în a responsible way. It acknowledges that tobacco is unique and recognises the rights and responsibilities of Governments around the world to regulate marketing. Gallaher observe regulations that mai exist. Additionallz, underpinning its approach of responsable behavior, it adopts a range of marketing policies of its own”

Gallaher Group,

Marketig General Policy

Piaţa a apărut cu mute secole în urmă ca o punte de legătură între producţie şi consum. Alvin Toffler consideră că premisa ce a stat la baza apariţiei pieţei a fost sciziunea dintre producători şi consumatori ce este necesară atunci când se separă funcţia productivă de cea a consumatorului.

Piaţa poate fi definită în diverse moduri. În general, „este considerată locul de întâlnire dintre oferta vânzătorilor şi cererea cumpărătorilor, prima reprezentând forma de manifestare a producţiei în condiţiile economiei de piaţă, iar cererea cumpărătorilor reprezentând nevoia umană solvabilă, deci nevoia însoţită de capacitatea oamenilor de a cumpăra mărfurile dorite” (E.Ungureanu, 2003) .

Economiştii definesc piaţa ca fiind „o sumă de vânzători şi cumpărători care tranzacţionează un produs sau o clasă de produse anume” (P. Kotler, 2003) . Kotler precizează faptul că pentru marketer termenul de piaţă are alte valenţe. Astfel, marketerul consideră că totalitatea purtătorilor ofertei (producătorii) formează Ramura economică sau Industria iar totalitatea cumpărătorilor - purtătorii cererii, formează Piaţa. Între Industrie şi Piaţă se derulează patru fluxuri. Industria transmite Pieţei bunuri respectiv servicii şi o serie de mesaje despre producători şi ofertele lor iar Piaţa transmite către Industrie bani contra bunurilor şi serviciilor precum şi informaţii cu privire la tot ceea ce este legat de nevoile, dorinţele, mulţumirile respectiv nemulţumirile cumpărătorilor.

Termenul de piaţă este utilizat de mulţi oameni de afaceri pentru a grupa în diferite feluri clienţii. Se utilizează în acest sens termenul de piaţă de nevoi, piaţă de produs, piaţa demografică, piaţă geografică. Termenul de piaţă a fost extins, astfel în prezent, se vorbeşte tot mai mult de piaţa electorală, piaţa muncii sau piaţa de donatori etc.

Orice producător indiferent de ramura economică din care face parte, acţionează concomitent pe mai multe pieţe. Acest fapt rezultă din dubla ipostază în care apare orice companie - cea de cumpărător şi cea de vânzător. În calitate de cumpărător, producătorul este prezent pe pieţele diferitelor resurse – pieţele de materii prime, piaţa forţei de muncă, piaţa financiară. În urma prelucrării resurselor rezultă ieşirile ce se concretizează în diferite produse şi / sau servicii pe care producătorii le duc sub formă de oferte pe pieţele de consum.

La polul opus consumatorii ce formează piaţa unui produs / serviciu îşi vând forţa de muncă contra unor sume de bani.

În tot acest angrenaj de pieţe, Guvernul ce încasează impozite şi taxe atât de la producători cât şi de la consumatori, este prezent atât pe pieţele de resurse cât şi pe pieţele unor produse şi servicii pentru a furniza servicii publice.

”Economia fiecărei naţiuni şi economia mondială alcătuiesc un ansamblu complex de pieţe interactive care sunt legate între ele prin procese de schimb”(P.Kotler, 2003)

Piaţa poate fi privită în sens mai larg sau mai restrâns. În acest sens putem vorbi de piaţa de masă sau piaţa-ţintă. Pentru marketer, piaţa de masă este o piaţă mult prea vagă. ”Marketingului de masă ar trebui să i se spună marketing de duminică – duci marfa la piaţă şi pe urmă aştepţi ziua de duminică, să mergi la biserică şi să te rogi să ţi-o cumpere cineva” (P. Kotler) . Ca urmare a limitelor marketingului de masă, marketerul va începe cu segmentarea pieţei, pentru a identifica grupuri de consumatori ce caută combinaţii diferite de produse şi mixuri de marketing. Din totalitatea segmentelor identificate, top-managementul firmei va decide câte şi care segmente de piaţă sunt cele mai atractive, delimitând în acest fel piaţa-ţintă.

Prezenta lucrare reprezintă o analiză structurală a Industriei respectiv Pieţei de Tutun din România, plecând de la delimitările făcute de P. Kotler între Industrie şi Piaţă

1.1. Industria Tutunului din România

1.1.1. Repere din istoria tutunului

Planta de tutun se cultivă de aproximativ 8000 de ani. Pentru prima dată planta de tutun a fost cultivată în America în jurul anului 6000 înainte de Hristos. Există indicii care arată că oamenii au început să folosească planta de tutun în anul 1000 înainte de Hristos când frunzele de tutun au fost folosite pentru fumat şi mestecat.

Tutunul a fost folosit pentru prima dată de civilizaţia Maya din America Centrală. Frunzele de tutun erau folosite pentru a îngriji rănile şi pentru a reduce durerea. Fumatul a jucat un rol foarte important în cadrul practicilor religioase ale civilizaţiei Maya, sculpturi antice aparţinând acestei civilizaţii întruchipează un preot fumând o pipă între ruinele unui templu. Se crede, de asemenea, că rulau ţigări din frunze de tutun crud. Când civilizaţia Maya s-a destrămat, triburile ce s-au împrăştiat au dus tutunul până în America de Sud. Tutunul a ajuns şi în pipele şi în religia indienilor din America de Nord.

Câteva secole mai târziu, marii exploratori ce au plecat din Europa pentru a descoperi Orientul, au descoperit tutunul în America. Cel mai cunoscut dintre aceştia, Christopher Columb, în 1492 a navigat din Palos, Spania până în insula pe care a denumito San Salvador. Columb şi oamenii lui au fost primiţi foarte bine de băştinaşi, care credeau că sunt trimişi de zei. Băştinaşii din tribul Arawakes l-au primit pe Columb şi pe oamenii lui cu daruri constând în fructe de pădure, suliţe din lemn şi frunze uscate, despre care Columb a precizat în jurnalul său că aveau o aromă aparte. Columb a acceptat darurile, a mâncat fructele, iar frunzele uscate le-au aruncat.

Astfel, se crede că în 1492, Columb a fost prima persoană din afara Americii care a văzut, a mirosit şi a atins frunzele de tutun. Mai târziu, Rodrigo de Jerez şi Luis Torres au acostat în Cuba în Insula Caribbe. Se consideră că Jerez şi Torres au fost primii europeni ce au văzut cum se fumează, în timp ce Jerez este considerat primul fumător din Europa. Spaniolii ce l-au văzut pe Jerez fumând au fost speriaţi când l-au văzut pe acesta cum scotea fum pe nas şi pe gură. Inchizitorii, care aveau foarte mare putere la vremea aceea în Spania, au afirmat că Jerez era posedat de diavol şi l-au închis pe acest motiv timp de mai mulţi ani.

Preview document

Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 1
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 2
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 3
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 4
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 5
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 6
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 7
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 8
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 9
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 10
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 11
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 12
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 13
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 14
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 15
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 16
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 17
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 18
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 19
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 20
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 21
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 22
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 23
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 24
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 25
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 26
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 27
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 28
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 29
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 30
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 31
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 32
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 33
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 34
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 35
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 36
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 37
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 38
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 39
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 40
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 41
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 42
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 43
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 44
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 45
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 46
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 47
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 48
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 49
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 50
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 51
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 52
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 53
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 54
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 55
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 56
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 57
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 58
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 59
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 60
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 61
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 62
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 63
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 64
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 65
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 66
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 67
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 68
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 69
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 70
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 71
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 72
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 73
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 74
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 75
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 76
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 77
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 78
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 79
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 80
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 81
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 82
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 83
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 84
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 85
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 86
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 87
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 88
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 89
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 90
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 91
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 92
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 93
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 94
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 95
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 96
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 97
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 98
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 99
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 100
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 101
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 102
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 103
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 104
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 105
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 106
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 107
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 108
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 109
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 110
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 111
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 112
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 113
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 114
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 115
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 116
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 117
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 118
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 119
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 120
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 121
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 122
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 123
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 124
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 125
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 126
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 127
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 128
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 129
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 130
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 131
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 132
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 133
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 134
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 135
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 136
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 137
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 138
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 139
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 140
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 141
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 142
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 143
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 144
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 145
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 146
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 147
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 148
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 149
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 150
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 151
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 152
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 153
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 154
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 155
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 156
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 157
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 158
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 159
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 160
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 161
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 162
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 163
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 164
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 165
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 166
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 167
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 168
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 169
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 170
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 171
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 172
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 173
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 174
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 175
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 176
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 177
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 178
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 179
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 180
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 181
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 182
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 183
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 184
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 185
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 186
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 187
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 188
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 189
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 190
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 191
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 192
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 193
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 194
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 195
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 196
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 197
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 198
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 199
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 200
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 201
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 202
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 203
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 204
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 205
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 206
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 207
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 208
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 209
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 210
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 211
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 212
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 213
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 214
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 215
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 216
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 217
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 218
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 219
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 220
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 221
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 222
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 223
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 224
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 225
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 226
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 227
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 228
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 229
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 230
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 231
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 232
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 233
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 234
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 235
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 236
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 237
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 238
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 239
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 240
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 241
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 242
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 243
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 244
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 245
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 246
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 247
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 248
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 249
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 250
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 251
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 252
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 253
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 254
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 255
Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața de Tutun din România - Pagina 256

Conținut arhivă zip

 • Strategii de Marketing ale Companiilor Multinationale pe Piata de Tutun din Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Lucrare de licență - strategii de marketing pentru penetrarea pieței internaționale

CAPITOLUL I COORDONATE ALE PIETEI INTERNATIONALE 1.1. Definirea si caracteristicile pietei internationale Piata internationala este locul unde...

Influența diversității culturale asupra strategiei și mixului de marketing

Sectiunea 1: Mediul socio-cultural Afacerile internationale au fost intotdeauna recunoscute ca o activitate care implica decizii de investitii sau...

Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața Produselor de Tutun din România

INTRODUCERE Piaţa a apărut cu multe secole în urmă ca o punte de legătură între producţie şi consum. Alvin Toffler consideră că premisa ce a stat...

Influențele culturale asupra comportamentului consumatorului de produse electrocasnice mici

INTRODUCERE Lucrarea de faţă îşi propune să analizeze comportamentul consumatorului în procesul decizional de cumpărare a produselor...

Philpip Morris - Politici de Marketing

ISTORIC Philip Morris International, parte a grupului de companii Altria, este una din cele mai mari companii de tutun din lume. În prezent...

Cercetări de Marketing

ARGUMENT Am ales tema „Cercetări de marketing” deoarece reprezintă un element important in caracterizarea gradului de dezvoltare a...

Marketingul Rețelei pe Piața de Afaceri

INTRODUCERE Lucrarea de faţă îşi propune elaborarea unui model al marketingului retelei pe piaţa regională a produselor petroliere. Prin tematica...

Analiza modului de promovare a companiilor producătoare de țigarete

Conceptul de promovare Oricât de bun ar fi un produs sub aspect calitativ, cu toată superioritatea sa faţă de alte produse similare este greu să...

Te-ar putea interesa și

Companiile internaționale în contextul globalizării

CAP.1 LOCUL ŞI ROLUL COMPANIILOR MULTINAŢIONALE ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII 1.1]-Începutul globalizării Globalizarea economică -ca si concept- a...

Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața Produselor de Tutun din România

INTRODUCERE Piaţa a apărut cu multe secole în urmă ca o punte de legătură între producţie şi consum. Alvin Toffler consideră că premisa ce a stat...

Fabricarea produselor din tutun

Introducere Secole în șir se credea că tutunul are proprietăți curative extraordinare, mestecându-l se credea că poți vindeca durerea de dinți....

Campanie Marlboro

Capitolul 1 Elemente teoretice privind comunicarea în marketing 1.1. Comunicarea de marketing Organizaţiile economice au în vedere demersuri...

Analiza mixului de marketing al companiei transnaționale Philip Morris Internațional

ABSTRACT. Obiectivul urmărit în cadrul acestei lucrări este analiza mix-ului de marketing elaborat pentru piaţa din România de compania Philip...

Ai nevoie de altceva?