Strategii investiționale în afaceri. studiu de fezabilitate SC Farma Mir SRL

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 31 în total
Cuvinte : 3676
Mărime: 161.80KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
UNIVERSITATEA “ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ SPECIALIZAREA: CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Cuprins

1. Identificarea firmei reale si realizati Analiza SWOT(enuntati cele 4 strategii)

2. Alegeti una din strategii,pe baza acestuia propuneti un proiect de investitii,motivati alegerea facuta si evidentiati care este efortul investitional necesar pentru a pune in practica

3. Propuneti 3 variante de proiect de investitii pornind de la proiectul investitional stabilit

4. Calculati indicatorii statici de evaluare e eficientei economice a investitiilor

5. Calculati indicatorii imobilizari stiind ca fondurile se cheltuiesc la sfarsitul anului

6. Calculati indicatorii propusi de metodologia Bancii Mondiale folosind o rata de actualizare a=20%

7. Centralizati indicatorii de evidentiere a eficientei economice a investitiilor si evidentiati varianta optima de proiect prin prisma acestora

8. Concluzii:Evidentiati viabilitatea alegerii facute

Extras din document

1.Infiintarea firmei

ACT CONSTITUTIV

al societatii comerciale

SC.FARMA MIR.SRL

Art.1 Membrii fondatori

In vederea efectuarii de acte de comert si pentru constituirea unei societati cu raspundere limitata se incheie prezentul act constitutiv.

Persoanele care prin libera vointa constituie prezenta societate este:

1.Grigoriu Alexandra, nascut la data de 26.08.1990, in orasul Falticeni, Judetul Suceva, fiica a lui Ioan si Maricica, domiciliat in orasul Falticeni, jud Suceava , cetatenie romana ,CNP 2900826338458, posesarea al CI seria SV,nr.167187, eliberata de Politia Falticeni, la data de 07.09.04 .

Art. 2 Forma, denumire, sediul

Societate cu raspundere limitata, avind denumirea SENSIBLU S.R.L si sediul in Suceava si punct de lucru in Suceava, avand personalitate juridica din momentul inregistrarii in Registrul Comertului.

In toate actele , facturile, anunturile si oricare alte documente emanand de la societate, denumirea acesteia va fi urmata de initialele -S.R.L.-, de numarul de ordine din Registrul Comertului, sediul si capitalul social.

Art. 3 Obiectul de activitate al societatii

Obiectul de activitate al societatii este:

Activitate principala : 4773 Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate.

Art. 4 Capitalul social

Capitalul social este de 52.627.320 lei numerar, Fiecare parte sociala da dreptul la un vot.

Aportul fiecarui asociat la constituirea capitalului social si partile sociale care ii revin:

Partile sociale pot fi transmise intre asociati. Transmiterea partilor sociale intre asociati sau catre persoane din afara societatii este permisa numai prin hotararea Adunarii Generale a asociatilor.

Partile sociale dobandite prin succesiune se pot transmite sau plati conform ultimului bilant aprobat.

Reducerea sau majorarea capitalului social se face pe baza hotararii Adunarii Generale a asociatilor cu respectarea prevederilor legale in acest sens.

Hotararile asociatilor se iau in Adunarea Generala, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicata.

Atributiile Adunarii Generale a asociatilor:

a) aproba bilantul contabil si situatia conturilor de profit si pierderi ce va fi depus la Administratia Financiara in termen de 15 zile. Un exemplar al bi- lantului contabil si al contului de profit si pierderi vizat de Administratia Financiara va fi depus la Registrul Comertului;

b) aproba programul de activitate al societatii precum si bugetul de venituri si cheltuieli;

c) hotaraste defalcarea profitului si repartizarea lui asociatilor dupa constituirea fondului de rezerva si plata impozitelor stabilite de lege;

d) hotaraste modificarea capitalului social, a numarului de parti sociale si a valorii acestora;

e) aproba actul constitutiv si modificarea acestuia;

f) desemneaza sau revoca administratorii sau cenzorii societatii;

g) aproba contractarea de imprumuturi bancare;

h) aproba cesiunea partilor sociale;

i) hotaraste constituirea fondului de rezerva si utilizarea acestuia precum si fondurile destinate dezvoltarii;

j) aproba modificarea formei juridice precum si dizolvarea, fuziunea si divizarea societatii;

k) decide urmarirea administratorilor si cenzorilor pentru daunele pricinuite societatii.

Art.5 Administratori

Administrarea si reprezentarea societatii se va realiza de Grigoriu Alexandra, nascut la data de 26.08.1990, in Orasul Falticeni, Judetul Suceava, fiica a lui Ioan si Maricica, domiciliat in oras Falticeni, jud Suceva , de cetatenie romana ,CNP 2900826338458 , posesarea al CI seria Sv,nr. 167187, eliberata de Politia Falticeni, la data de 07/09.04,care va putea numi ca administratori si alte persoane fizice sau juridice

Art. 6 Dezmembraminte, sedii secundare

Societatea poate infiinta sedii secundare, filiale si in alte sate sau chiar in orase, cu respectarea statutului lor organic, cu indeplinirea formalitatilor legale si inscrierea acestora in Registrul Comertului.

Art. 7 Durata societatii

Societatea se constituie pe o durata nelimitata incepand cu data inscrierii in Registrul Comertului.

Durata inactivitatii societatii nu poate depasi 3 ani.

Societatea poate fi continuata cu mostenitori.

Art. 8 Dizolvarea, fuziunea si divizarea

Dizolvarea, lichidarea, fuziunea si divizarea societatii se va face in conformitate cu prevederile legii 31/1990 republicata.

Art. 10 Dispozitii generale

Societatea poate functiona si cu asociat unic conform prevederilor art. 13 din Legea 31/1990 republicata.

Partile semnatare ale actualului document sunt de acord ca toate litigiile, dezacordurile, problemele sau pretentiile generate de incheierea, executarea sau interpretarea prezentului document sa fie definitiv solutionate de catre Curtea de Arbitraj de pe langa Camera de Comert si Industrie Galati in conformitate cu Regulamentul acesteia.

Partile declara expres angajamentele lor de a se conforma hotararii data de completul de arbitraj. Hotararea arbitrala este definitiva si poate fi investita cu formula executorie la cererea partii interesate la instanta din judetul Galati.

Prezentul act constitutiv se completeaza cu prevederile Legii 31/1990 republicata privitoare la societatile cu raspundere limitata si a codului comercial.

Recunoasterea prezentului act constitutiv, incheiat in forma autentica, este liber consimtita de asociati si este atestata prin semnatura.Redactat, tehnoeditat si autentificat la Biroul Notarului Public NASTACIUC VLAD astazi 18.10.2010 in 6 exemplare din care s-au eliberat 5 exemplare partilor.

Motivarea alegerii:

Motivul infiintarii unei astfel de firme in mediul rural este in primul rand locatia si numarul foarte mare de locuitori, dar si numarul din ce in ce mai mare al persoanele care au nevoie de produse farmaceutice la un pret accesibil pentru fiecare .

2.Analiza SWOT

SC.SENSIBLU.SRL este o firma care se ocupa cu comercializarea produselor farmaceutice. Firma se distinge prin profesionalism, produsele şi serviciile corespund,din punct de vedere calitativ celor mai exigente cerinte. Firma are o retea de comercializare bine organizata la nivel local , in judetul SUCEAVA . Departamentul de Marketing al firmei SC.SENSIBLU.SRL a realizat o analiza din care au rezultat urmatoarele aspecte:

• Exista o cerere in crestere pe piata locala de produse farmaceutice ;

• A crescut cererea de produse si in localitatile invecinate ;

• Exista o cerere in crestere la nivel national,cu atat mai mult incat au crescut si cererile pentru produse farmaceutice .

Obiectivele imediate de dezvoltare ale firmei consta in dezvoltarea serviciilor oferite , deschiderea unor filiale si in alte localitati . Motiv pentru care se întocmesc studii de fezabilitate care exprimă necesitatea şi oportunitatea demersului investiţional. Se urmăreşte să se stabilească modalitatea optimă de dezvoltare .

Mediul intern

Mediul extern PUNCTE FORTE

S PUNCTE SLABE

W

OPORTUNITATI

O

SO

WO

AMENINTARI

T

ST

WT

Preview document

Strategii investiționale în afaceri. studiu de fezabilitate SC Farma Mir SRL - Pagina 1
Strategii investiționale în afaceri. studiu de fezabilitate SC Farma Mir SRL - Pagina 2
Strategii investiționale în afaceri. studiu de fezabilitate SC Farma Mir SRL - Pagina 3
Strategii investiționale în afaceri. studiu de fezabilitate SC Farma Mir SRL - Pagina 4
Strategii investiționale în afaceri. studiu de fezabilitate SC Farma Mir SRL - Pagina 5
Strategii investiționale în afaceri. studiu de fezabilitate SC Farma Mir SRL - Pagina 6
Strategii investiționale în afaceri. studiu de fezabilitate SC Farma Mir SRL - Pagina 7
Strategii investiționale în afaceri. studiu de fezabilitate SC Farma Mir SRL - Pagina 8
Strategii investiționale în afaceri. studiu de fezabilitate SC Farma Mir SRL - Pagina 9
Strategii investiționale în afaceri. studiu de fezabilitate SC Farma Mir SRL - Pagina 10
Strategii investiționale în afaceri. studiu de fezabilitate SC Farma Mir SRL - Pagina 11
Strategii investiționale în afaceri. studiu de fezabilitate SC Farma Mir SRL - Pagina 12
Strategii investiționale în afaceri. studiu de fezabilitate SC Farma Mir SRL - Pagina 13
Strategii investiționale în afaceri. studiu de fezabilitate SC Farma Mir SRL - Pagina 14
Strategii investiționale în afaceri. studiu de fezabilitate SC Farma Mir SRL - Pagina 15
Strategii investiționale în afaceri. studiu de fezabilitate SC Farma Mir SRL - Pagina 16
Strategii investiționale în afaceri. studiu de fezabilitate SC Farma Mir SRL - Pagina 17
Strategii investiționale în afaceri. studiu de fezabilitate SC Farma Mir SRL - Pagina 18
Strategii investiționale în afaceri. studiu de fezabilitate SC Farma Mir SRL - Pagina 19
Strategii investiționale în afaceri. studiu de fezabilitate SC Farma Mir SRL - Pagina 20
Strategii investiționale în afaceri. studiu de fezabilitate SC Farma Mir SRL - Pagina 21
Strategii investiționale în afaceri. studiu de fezabilitate SC Farma Mir SRL - Pagina 22
Strategii investiționale în afaceri. studiu de fezabilitate SC Farma Mir SRL - Pagina 23
Strategii investiționale în afaceri. studiu de fezabilitate SC Farma Mir SRL - Pagina 24
Strategii investiționale în afaceri. studiu de fezabilitate SC Farma Mir SRL - Pagina 25
Strategii investiționale în afaceri. studiu de fezabilitate SC Farma Mir SRL - Pagina 26
Strategii investiționale în afaceri. studiu de fezabilitate SC Farma Mir SRL - Pagina 27
Strategii investiționale în afaceri. studiu de fezabilitate SC Farma Mir SRL - Pagina 28
Strategii investiționale în afaceri. studiu de fezabilitate SC Farma Mir SRL - Pagina 29
Strategii investiționale în afaceri. studiu de fezabilitate SC Farma Mir SRL - Pagina 30
Strategii investiționale în afaceri. studiu de fezabilitate SC Farma Mir SRL - Pagina 31

Conținut arhivă zip

  • Strategii Investitionale in Afaceri. Studiu de Fezabilitate SC Farma Mir SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Componentelor Principale

Analiza clusterelor a fost folosita în marketing pentru a servi unei varietati mari de scopuri, incluzând urmatoarele: • Segmentarea pietei. De...

Ai nevoie de altceva?