Studiu privind Lansarea pe Piață a Produsului Lullabub Crib Rocket

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 17471
Mărime: 568.64KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ciprian Man
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRARE A AFACERILOR

Cuprins

Capitolul 1.

Conceptul de marketing Internaţional 6

1.1 Conceptul de marketing-definire 6

1.2 Funcţiile marketingului 7

1.3 Obiectivele marketingului internaţional 9

1.4 Internaţionalizarea 9

Capitolul 2.

Analiza mediului internaţional 13

2.1 Analiza mediului de marketing 13

2.2 Mediul extern 13

2.2.1 Analiza micromediului 13

2.2.1.1 Micromediul intern 13

2.2.1.2 Micromediul extern 15

2.2.2 Analiza macromediului 24

Capitolul 3.

Anliza SWOT 30

3.1 Scurtă descriere 30

3.2 Etapele de aplicare a unei analize SWOT 31

3.2.1 Identificarea punctelor forte,punctelor slabe,a oportunităţilor şi ameninţărilor 31

Capitolul 4.

Strategia de marketing international 35

4.1 Strategia de marketing 35

4.2 Strategii de produs 37

4.3 Strategii de preţ 41

4.4 Strategii de distribuţie 44

4.5 Strategii de promovare 47

Capitolul 5.

Studiul de caz 49

5.1Sinteza managerială 50

5.2 Analiza situaţiei grupului Artsana 51

5.3 Analiza mediului internaţional 54

5.4 Analiza SWOT 60

5.5 Identificarea şi selectarea obiectivelor 63

5.6 Strategia de marketing internaţional 64

5.7 Programul de acţiune şi implementare 68

5.8 Evaluare şi control 69

5.9 Concluzii şi recomandări 72

Bibliografie

Extras din document

Capitolul 1.Conceptul de marketing internaţional

1.1. Conceptul de marketing.Definire.

O definiţie cuprinzătoare a marketingului ar trebui să cuprindă următoarele elemente : o concepţie modernă în orientarea întreprinderilor, concretizată într-un ansamblu coerent de activităţi practice, programate şi organizate prin utilizarea unor metode şi tehnici ştiinţifice.

• ASOCIAŢIA AMERICANĂ DE MARKETING : « realizarea activităţilor economice care dirijeaza fluxul bunurilor şi serviciilor de la producător la consumator sau utilizator »

• PH. KOTLER : « activitatea umană orientată în direcţia satisfacerii nevoilor şi dorinţelor prin intermediul procesului schimbului »

• W.J. STANTON : « marketingul este un întreg sistem de activităţi economice referitoare la programarea, preţurile, promovarea şi distribuţia produselor şi serviciilor menite să satisfacă cerinţele consumatorilor actuali şi potenţiali » ;

• « conceptul de marketing … se sprijină pe trei convingeri fundamentale :

• - toate programele şi acţiunile companiei vor fi orientate spre consumator

• - volumul vânzărilor profitabile va fi scopul firmei şi nu volumul de dragul volumului

• - toate activităţile de marketing ale firmei vor fi organizaţional coordonate »

• A. DENNER : marketingul cuprinde « analiza permanentă a cererii, pe de o parte, şi, pe de altă parte, stabilirea şi punerea în acţiune a mijloacelor de satisfacere a acesteia, în condiţiile unui profit optim »

• Marketing = satisfacerea cererii + profitul

• W.J. KEAGAN : marketingul internaţional este « un proces ce urmăreşte optimizarea resurselor şi orientarea obiectivelor unei organizaţii prin intermediul oportunităţilor unei pieţe globale »

• V. TERPSTRA : « executarea cel puţin a unei srcini de marketing dincolo de frontierele naţionale » ; « căutarea a ceea ce doresc clienţii de pe piaţa internaţională şi apoi satisfacerea acestor cerinţe mai bine decât alţi competitori, autohtoni sau internaţionali »

• CH. CROUE : « marketingul internaţional reperează cuplurile produse/pieţe externe pentru care întreprinderea posedă un avantaj concurenţial. Marketingul internaţional determină coerenţa politicilor ce trebuie puse în practică pe ansamblul de pieţe sau grupe de pieţe pe care întreprinderea operează ».

Marketingul internţtional.Definiţie.

Marketingul internaţional este marketing in afara graniţelor ţării si presupune schimbarea programului de marketing datorită schimbării condiţiilor de mediu.

1.2. Funcţiile Marketingului

Investigarea pieţei, a necesitaţilor de consum (funcţie premisă) – se urmăreşte obţinerea de informaţii referitoare la pieţele prezente şi potenţiale, la ansamblul nevoilor de consum (solvabile şi nesolvabile încă), la motivaţia acestora, la comportamentul consumatorilor ; se investighează şi unele componentele mediului extern al întreprinderii (factorii demografici, sociali, culturali, politici, etc.)

• Conectarea dinamica a întreprinderii la mediul economico-social (funcţie mijloc) – adaptarea la condiţiile exterioare în continuă schimbare, fructificarea oportunităţilor, inflenţarea mediului prin contracararea sau stimularea unor tendinţe din evoluţia acestuia, dezvoltarea cererii pentru anumite produse/servicii ; presupune promovarea spiritului novator

• Satisfacerea în condiţii superioare a nevoilor de consum (funcţie obiectiv) – se concretizează în măsuri privind producerea numai a acelor produse care sunt necesare pentru consum, distribuirea lor în condiţii optime, asigurarea unei posibilităţi largi de alegere în concordanţă cu preferinţele şi gusturile consumatorilor, lărgirea gamei serviciilor comerciale etc.; ea presupune şi educarea gusturilor consumatorilor, crearea de noi trebuinţe.

• Maximizarea eficienţei economice (a profitului) (funcţie obiectiv) – implică o alocare judicioasă a resurselor materiale, umane şi financiare ; presupune optimizarea structurilor producţiei în concordanţă cu obiectivele firmei şi a desfăşurării tuturor proceselor economice (producţie, transport, depozitare, comercializare) care alcătuiesc fluxul complet producţie-consum al produselor ; ea solicită punerea la punct a unor programe de acţiune eficace şi a instrumentelor pentru măsurarea performanţelor atinse.

Preview document

Studiu privind Lansarea pe Piață a Produsului Lullabub Crib Rocket - Pagina 1
Studiu privind Lansarea pe Piață a Produsului Lullabub Crib Rocket - Pagina 2
Studiu privind Lansarea pe Piață a Produsului Lullabub Crib Rocket - Pagina 3
Studiu privind Lansarea pe Piață a Produsului Lullabub Crib Rocket - Pagina 4
Studiu privind Lansarea pe Piață a Produsului Lullabub Crib Rocket - Pagina 5
Studiu privind Lansarea pe Piață a Produsului Lullabub Crib Rocket - Pagina 6
Studiu privind Lansarea pe Piață a Produsului Lullabub Crib Rocket - Pagina 7
Studiu privind Lansarea pe Piață a Produsului Lullabub Crib Rocket - Pagina 8
Studiu privind Lansarea pe Piață a Produsului Lullabub Crib Rocket - Pagina 9
Studiu privind Lansarea pe Piață a Produsului Lullabub Crib Rocket - Pagina 10
Studiu privind Lansarea pe Piață a Produsului Lullabub Crib Rocket - Pagina 11
Studiu privind Lansarea pe Piață a Produsului Lullabub Crib Rocket - Pagina 12
Studiu privind Lansarea pe Piață a Produsului Lullabub Crib Rocket - Pagina 13
Studiu privind Lansarea pe Piață a Produsului Lullabub Crib Rocket - Pagina 14
Studiu privind Lansarea pe Piață a Produsului Lullabub Crib Rocket - Pagina 15
Studiu privind Lansarea pe Piață a Produsului Lullabub Crib Rocket - Pagina 16
Studiu privind Lansarea pe Piață a Produsului Lullabub Crib Rocket - Pagina 17
Studiu privind Lansarea pe Piață a Produsului Lullabub Crib Rocket - Pagina 18
Studiu privind Lansarea pe Piață a Produsului Lullabub Crib Rocket - Pagina 19
Studiu privind Lansarea pe Piață a Produsului Lullabub Crib Rocket - Pagina 20
Studiu privind Lansarea pe Piață a Produsului Lullabub Crib Rocket - Pagina 21
Studiu privind Lansarea pe Piață a Produsului Lullabub Crib Rocket - Pagina 22
Studiu privind Lansarea pe Piață a Produsului Lullabub Crib Rocket - Pagina 23
Studiu privind Lansarea pe Piață a Produsului Lullabub Crib Rocket - Pagina 24
Studiu privind Lansarea pe Piață a Produsului Lullabub Crib Rocket - Pagina 25
Studiu privind Lansarea pe Piață a Produsului Lullabub Crib Rocket - Pagina 26
Studiu privind Lansarea pe Piață a Produsului Lullabub Crib Rocket - Pagina 27
Studiu privind Lansarea pe Piață a Produsului Lullabub Crib Rocket - Pagina 28
Studiu privind Lansarea pe Piață a Produsului Lullabub Crib Rocket - Pagina 29
Studiu privind Lansarea pe Piață a Produsului Lullabub Crib Rocket - Pagina 30
Studiu privind Lansarea pe Piață a Produsului Lullabub Crib Rocket - Pagina 31
Studiu privind Lansarea pe Piață a Produsului Lullabub Crib Rocket - Pagina 32
Studiu privind Lansarea pe Piață a Produsului Lullabub Crib Rocket - Pagina 33
Studiu privind Lansarea pe Piață a Produsului Lullabub Crib Rocket - Pagina 34
Studiu privind Lansarea pe Piață a Produsului Lullabub Crib Rocket - Pagina 35
Studiu privind Lansarea pe Piață a Produsului Lullabub Crib Rocket - Pagina 36
Studiu privind Lansarea pe Piață a Produsului Lullabub Crib Rocket - Pagina 37
Studiu privind Lansarea pe Piață a Produsului Lullabub Crib Rocket - Pagina 38
Studiu privind Lansarea pe Piață a Produsului Lullabub Crib Rocket - Pagina 39
Studiu privind Lansarea pe Piață a Produsului Lullabub Crib Rocket - Pagina 40
Studiu privind Lansarea pe Piață a Produsului Lullabub Crib Rocket - Pagina 41
Studiu privind Lansarea pe Piață a Produsului Lullabub Crib Rocket - Pagina 42
Studiu privind Lansarea pe Piață a Produsului Lullabub Crib Rocket - Pagina 43
Studiu privind Lansarea pe Piață a Produsului Lullabub Crib Rocket - Pagina 44
Studiu privind Lansarea pe Piață a Produsului Lullabub Crib Rocket - Pagina 45
Studiu privind Lansarea pe Piață a Produsului Lullabub Crib Rocket - Pagina 46
Studiu privind Lansarea pe Piață a Produsului Lullabub Crib Rocket - Pagina 47
Studiu privind Lansarea pe Piață a Produsului Lullabub Crib Rocket - Pagina 48
Studiu privind Lansarea pe Piață a Produsului Lullabub Crib Rocket - Pagina 49
Studiu privind Lansarea pe Piață a Produsului Lullabub Crib Rocket - Pagina 50
Studiu privind Lansarea pe Piață a Produsului Lullabub Crib Rocket - Pagina 51
Studiu privind Lansarea pe Piață a Produsului Lullabub Crib Rocket - Pagina 52
Studiu privind Lansarea pe Piață a Produsului Lullabub Crib Rocket - Pagina 53
Studiu privind Lansarea pe Piață a Produsului Lullabub Crib Rocket - Pagina 54
Studiu privind Lansarea pe Piață a Produsului Lullabub Crib Rocket - Pagina 55
Studiu privind Lansarea pe Piață a Produsului Lullabub Crib Rocket - Pagina 56
Studiu privind Lansarea pe Piață a Produsului Lullabub Crib Rocket - Pagina 57
Studiu privind Lansarea pe Piață a Produsului Lullabub Crib Rocket - Pagina 58
Studiu privind Lansarea pe Piață a Produsului Lullabub Crib Rocket - Pagina 59
Studiu privind Lansarea pe Piață a Produsului Lullabub Crib Rocket - Pagina 60
Studiu privind Lansarea pe Piață a Produsului Lullabub Crib Rocket - Pagina 61
Studiu privind Lansarea pe Piață a Produsului Lullabub Crib Rocket - Pagina 62
Studiu privind Lansarea pe Piață a Produsului Lullabub Crib Rocket - Pagina 63
Studiu privind Lansarea pe Piață a Produsului Lullabub Crib Rocket - Pagina 64
Studiu privind Lansarea pe Piață a Produsului Lullabub Crib Rocket - Pagina 65
Studiu privind Lansarea pe Piață a Produsului Lullabub Crib Rocket - Pagina 66
Studiu privind Lansarea pe Piață a Produsului Lullabub Crib Rocket - Pagina 67
Studiu privind Lansarea pe Piață a Produsului Lullabub Crib Rocket - Pagina 68
Studiu privind Lansarea pe Piață a Produsului Lullabub Crib Rocket - Pagina 69
Studiu privind Lansarea pe Piață a Produsului Lullabub Crib Rocket - Pagina 70
Studiu privind Lansarea pe Piață a Produsului Lullabub Crib Rocket - Pagina 71
Studiu privind Lansarea pe Piață a Produsului Lullabub Crib Rocket - Pagina 72
Studiu privind Lansarea pe Piață a Produsului Lullabub Crib Rocket - Pagina 73

Conținut arhivă zip

  • Studiu privind Lansarea pe Piata a Produsului Lullabub Crib Rocket.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza componentelor principale

Analiza clusterelor a fost folosita în marketing pentru a servi unei varietati mari de scopuri, incluzând urmatoarele: • Segmentarea pietei. De...

Ai nevoie de altceva?