Studiu privind Strategia de Comunicare Integrată de Marketing pentru Destinații Turistice

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Marketing
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 46 în total
Cuvinte : 21059
Mărime: 2.07MB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

CAPITOLUL I: Evoluţia publicităţii pe plan mondial şi în România 1

1.1. Conceptul de publicitate 1

1.2. Istoria fenomenului publicitar şi a instituţiilor publicităţii 2

1.3. Evoluţia publicităţii în România 6

CAPITOLUL II: Strategia de marketing turistic 9

2.1. Strategii de marketing. Noţiuni introductive 9

2.2. Strategia de piaţă 10

2.2.1 Strategia de piaţă conform matricei Ansoff 10

2.2.2 Strategii de piaţă conform modelului Porter 12

2.2.3 Variante ale strategiei de piaţă în funcţie de structura pieţei 12

2.3 Strategii specifice mixului de marketing 13

2.3.1 Strategii de produs 13

2.3.2 Strategii de preţ 14

2.3.3 Strategii de distribuţie 16

2.3.4 Strategii de promovare 16

2.3.5 Strategii vizând personalul 18

2.4 Marketingul mix şi calitatea în turism 18

CAPITOLUL III: Strategia de comunicare integrată de marketing 21

3.1. Comunicarea integrată de marketing 21

3.1.1 Conceptul de comunicare integrată de marketing 21

3.1.2 Definirea ţintei comunicării integrate de marketing 22

3.1.3 Procesul de comunicare şi implicaţiile sale strategice 23

3.1.4 Obiectivele comunicării integrate de marketing 24

3.2. Categorii de strategii de comunicare integrată de marketing 24

3.3. Relaţia dintre strategia de comunicare integrată de marketing şi cea de produs 26

3.3.1 Relaţia dintre comunicarea de marketing şi ciclul de viaţă al produsului 26

3.3.2 Relaţia dintre comunicarea de marketing şi marcă 27

3.3.3 Comunicarea de marketing şi ambalajul 27

3.3.4 Comunicarea de marketing şi rolul produsului în cadrul gamei sortimentale 27

3.3.5 Natura produsului 27

3.4 Planificarea campaniei de comunicare integrată de marketing 27

CAPITOLUL IV: Strategia de comunicare integrată de marketing a firmei UNITA TURISM HOLDING

30

4.1. Piaţa turismului în România 30

4.2. Prezentare generală 32

4.3. Strategia de comunicare integrată de marketing 35

4.3.1 Scopul şi obiectivele strategiei de comunicare integrată de marketing 35

4.3.2 Segmentele ţintă ale campaniei de comunicare 36

4.3.3 Selecţia mediilor şi suporturilor media 36

4.3.4 Programul comunicării integrate de marketing 38

4.3.5 Bugetul comunicării integrate de marketing 39

4.3.6 Control şi evaluare 41

CONCLUZII ŞI PROPUNERI 42

BIBLIOGRAFIE 43

Extras din document

CAPITOLUL I

EVOLUŢIA PUBLICITĂŢII PE PLAN MONDIAL ŞI ÎN ROMÂNIA

1.1 CONCEPTUL DE PUBLICITATE

Publicitatea este un mijloc de comunicare oneros şi unilateral prin care se transmit către audienţă mesaje provenind de la surse identificabile. Ea este concepută pentru a susţine direct sau indirect produsele sau activităţile firmelor producătoare şi distribuitoare.

Ph.Kotler defineşte publicitatea ca: “orice formă de prezentare şi promovare impersonală a unor idei, bunuri sau servicii, platită de un sponsor bine precizat” .

-Trăsăturile publicitaţii sunt:

este un mijloc de prezentare public şi vizibil;

are o putere de acţiune foarte mare prin faptul că permite repetarea mesajului de mai multe ori;

permite recepţionarea şi compararea mesajului cu cele ale concurenţilor;

este impersonală pentru că, deşi este vizibilă şi expresivă, audienţa nu se simte obligată să fie atentă şi să reacţioneze;

are o capacitate de exprimare considerabilă deoarece utilizează imagini, sunete, culori, permiţând firmei să prezinte produsele sale într-un mod foarte atrăgător;

O controversă există atât în lumea universitară, cât şi în practica publicitară, cu privire la diferenţa dintre publicitate şi reclamă. Nicole Everaert – Desmedt consideră că reclama este un gen de publicitate.

-Potrivit lui, există patru genuri de publicitate:

Reclama.

Publicitatea clasică.

Publicitatea modernă.

Publicitatea contemporană.

Reclama este publicitatea care dă cumpărătorului un sfat de cumpărare. Relaţia dintre mesajul publicitar şi cumpărător este de natură directă. Obiectul consumului este singurul pus în valoare şi prezentat fără artificii, ambiguităţi sau diverse figuri de stil.

În publicitatea clasică emiţătorul dă consumatorului un sfat de cumpărare în mod indirect, iar mesajul pune în valoare atât receptorul vizat, cât şi produsul. Comunicarea funcţionează prin intermediul unor procese psihologice, cum ar fi transferul de valoare de la produs spre consumator şi identificarea.

Publicitatea modernă este genul de publicitate care pune în valoare atât mesajul cât şi pe cel căruia i se adresează – receptorul. Publicitatea este parte a unei culturi – cultura publicitară.

Publicitatea contemporană se focalizează asupra condiţiei umane şi asupra responsabilităţilor sale. În acest gen de publicitate, receptorul devine cetăţeanul care trebuie să-şi asume responsabilităţile ce decurg din această calitate. Publicitatea contemporană urmăreşte crearea unei imagini a firmei pentru care se realizează.

Natura şi rolul publicităţii diferă de la un sector la altul, de la o situaţie la alta. Rolul şi funcţiile publicităţii în cadrul mixului de marketing sunt variabile de la caz la caz. Unele firme urmăresc ca prin campaniile realizate să stimuleze rapid reacţiile comportamentale ale consumatorilor, să-i facă să viziteze rapid reprezentanţa sau magazinul. Alte firme urmăresc ca, prin campaniile realizate, să dezvolte notorietatea produselor şi să-şi creeze o imagine favorabilă într-un interval temporal mai lung.

Pornind de la aceste situaţii, publicitatea se încadrează în mai multe tipuri:

-Publicitatea naţională este publicitatea realizată de firmele mari care au o acoperire naţională sau îşi distribuie produsele în mai multe regiuni de pe o piaţă naţională. Cele mai multe campanii publicitare care difuzează mesaje în “prime time” pe posturile de televiziune sunt exemple de publicitate naţională. Scopurile publicităţii naţionale sunt de a informa consumatorii sau de a le aminti de numele firmelor, de beneficiile şi avantajele produselor şi serviciilor, să le creeze o imagine favorabilă astfel încât să stimuleze cumpărarea.

-Publicitatea locală este, în general, publicitatea realizată de distribuitorii locali, de sucursalele locale ale unor firme cu acoperire naţională în vederea încurajării consumatorilor să le viziteze magazinele sau reprezentanţele, să utilizeze serviciile realizate pe plan local.

Campaniile publicitare realizate de distribuitorii locali pun în evidenţă motivele vizitării magazinelor – preţurile reduse sau reducerile temporare de preţuri, programele de funcţionare, serviciile oferite, ambianţa şi asortimentul distribuit. Prin acţiunile realizate ei urmăresc să stimuleze traficul în magazin, să obţină creşterea rapidă a vânzărilor. Pentru aceasta, firmele apelează la publicitatea directă (Internet, publicitatea prin poştă), distribuirea de pliante prin care se anunţă acţiunile promoţionale, evenimentele care au loc în magazine.

Pliantele şi cataloagele clasice sau electronice conţin şi cupoane care stimulează participarea audienţei la loterii. Datele personale ale participanţilor la loterii sunt utilizate apoi de firme, cu acordul acestora, pentru crearea unor baze de date.

-Publicitatea generică sau de stimulare a cererii primare este publicitatea efectuată pentru a stimula cererea pentru o clasă de produse sau pentru un sector în ansamblu.

Campaniile generice sunt realizate, în general, de liderii pieţelor pentru a beneficia de creşterea globală a pieţei. Prin publicitatea realizată, firmele lider doresc să determine înţelegerea conceptelor de produs, a beneficiilor oferite şi a problemelor pe care le rezolvă respectivele produse şi servicii. Asociaţiile patronale din diverse sectoare realizează, de asemenea, publicitatea generică pentru a stimula cererea pentru produsele şi serviciile membrilor lor.

-Publicitatea selectivă este publicitatea al cărei scop este să genereze cererea pentru marca unei firme. Firmele urmăresc ca prin campaniile realizate să determine acceptarea produselor lor de către piaţă, să le creeze o anumită notorietate şi să facă cunoscute avantajele oferite. Cele mai multe campanii publicitare pe care le vedem fie în mass media, fie pe panouri reprezintă publicitate selectivă.

-Publicitatea bussines to bussines este publicitatea care se adresează persoanelor din firme care cumpără sau influenţează cumpărarea materiilor prime, componentelor, echipamentelor şi serviciilor pentru funcţionarea firmelor lor.

-Publicitatea profesională este publicitatea care se adresează unor profesionişti cum ar fi medici, avocaţi, ingineri, pentru a-i incuraja să utilizeze produsele şi serviciile firmei în afacerile lor. Aceste campanii urmăresc să-i încurajeze pe profesionişti să recomande produsele şi serviciile consumatorilor finali.

-Publicitatea comercială este publicitatea care se adresează membrilor canalului de distribuţie (angrosişti, detailişti). Scopul publicităţii comerciale este să-i încurajeze pe detailişti, dealeri să stocheze produsele şi să le promoveze mai departe în cadrul canalului de distribuţie.

Preview document

Studiu privind Strategia de Comunicare Integrată de Marketing pentru Destinații Turistice - Pagina 1
Studiu privind Strategia de Comunicare Integrată de Marketing pentru Destinații Turistice - Pagina 2
Studiu privind Strategia de Comunicare Integrată de Marketing pentru Destinații Turistice - Pagina 3
Studiu privind Strategia de Comunicare Integrată de Marketing pentru Destinații Turistice - Pagina 4
Studiu privind Strategia de Comunicare Integrată de Marketing pentru Destinații Turistice - Pagina 5
Studiu privind Strategia de Comunicare Integrată de Marketing pentru Destinații Turistice - Pagina 6
Studiu privind Strategia de Comunicare Integrată de Marketing pentru Destinații Turistice - Pagina 7
Studiu privind Strategia de Comunicare Integrată de Marketing pentru Destinații Turistice - Pagina 8
Studiu privind Strategia de Comunicare Integrată de Marketing pentru Destinații Turistice - Pagina 9
Studiu privind Strategia de Comunicare Integrată de Marketing pentru Destinații Turistice - Pagina 10
Studiu privind Strategia de Comunicare Integrată de Marketing pentru Destinații Turistice - Pagina 11
Studiu privind Strategia de Comunicare Integrată de Marketing pentru Destinații Turistice - Pagina 12
Studiu privind Strategia de Comunicare Integrată de Marketing pentru Destinații Turistice - Pagina 13
Studiu privind Strategia de Comunicare Integrată de Marketing pentru Destinații Turistice - Pagina 14
Studiu privind Strategia de Comunicare Integrată de Marketing pentru Destinații Turistice - Pagina 15
Studiu privind Strategia de Comunicare Integrată de Marketing pentru Destinații Turistice - Pagina 16
Studiu privind Strategia de Comunicare Integrată de Marketing pentru Destinații Turistice - Pagina 17
Studiu privind Strategia de Comunicare Integrată de Marketing pentru Destinații Turistice - Pagina 18
Studiu privind Strategia de Comunicare Integrată de Marketing pentru Destinații Turistice - Pagina 19
Studiu privind Strategia de Comunicare Integrată de Marketing pentru Destinații Turistice - Pagina 20
Studiu privind Strategia de Comunicare Integrată de Marketing pentru Destinații Turistice - Pagina 21
Studiu privind Strategia de Comunicare Integrată de Marketing pentru Destinații Turistice - Pagina 22
Studiu privind Strategia de Comunicare Integrată de Marketing pentru Destinații Turistice - Pagina 23
Studiu privind Strategia de Comunicare Integrată de Marketing pentru Destinații Turistice - Pagina 24
Studiu privind Strategia de Comunicare Integrată de Marketing pentru Destinații Turistice - Pagina 25
Studiu privind Strategia de Comunicare Integrată de Marketing pentru Destinații Turistice - Pagina 26
Studiu privind Strategia de Comunicare Integrată de Marketing pentru Destinații Turistice - Pagina 27
Studiu privind Strategia de Comunicare Integrată de Marketing pentru Destinații Turistice - Pagina 28
Studiu privind Strategia de Comunicare Integrată de Marketing pentru Destinații Turistice - Pagina 29
Studiu privind Strategia de Comunicare Integrată de Marketing pentru Destinații Turistice - Pagina 30
Studiu privind Strategia de Comunicare Integrată de Marketing pentru Destinații Turistice - Pagina 31
Studiu privind Strategia de Comunicare Integrată de Marketing pentru Destinații Turistice - Pagina 32
Studiu privind Strategia de Comunicare Integrată de Marketing pentru Destinații Turistice - Pagina 33
Studiu privind Strategia de Comunicare Integrată de Marketing pentru Destinații Turistice - Pagina 34
Studiu privind Strategia de Comunicare Integrată de Marketing pentru Destinații Turistice - Pagina 35
Studiu privind Strategia de Comunicare Integrată de Marketing pentru Destinații Turistice - Pagina 36
Studiu privind Strategia de Comunicare Integrată de Marketing pentru Destinații Turistice - Pagina 37
Studiu privind Strategia de Comunicare Integrată de Marketing pentru Destinații Turistice - Pagina 38
Studiu privind Strategia de Comunicare Integrată de Marketing pentru Destinații Turistice - Pagina 39
Studiu privind Strategia de Comunicare Integrată de Marketing pentru Destinații Turistice - Pagina 40
Studiu privind Strategia de Comunicare Integrată de Marketing pentru Destinații Turistice - Pagina 41
Studiu privind Strategia de Comunicare Integrată de Marketing pentru Destinații Turistice - Pagina 42
Studiu privind Strategia de Comunicare Integrată de Marketing pentru Destinații Turistice - Pagina 43
Studiu privind Strategia de Comunicare Integrată de Marketing pentru Destinații Turistice - Pagina 44
Studiu privind Strategia de Comunicare Integrată de Marketing pentru Destinații Turistice - Pagina 45
Studiu privind Strategia de Comunicare Integrată de Marketing pentru Destinații Turistice - Pagina 46

Conținut arhivă zip

  • Studiu privind Strategia de Comunicare Integrata de Marketing pentru Destinatii Turistice
    • Comunicare Integrata In Turism.doc
    • TITLU SI CUPRINS.doc

Alții au mai descărcat și

Marketing și Comunicare on-line

Introducere Lucrarea de faţă este o încercare de analiză a desfăşurării şi importanţei activităţii de marketing şi comunicare în domeniul on-line....

Analiza comunicării prin marketingul direct în scopul creșterii economice

INTRODUCERE Probabil că mulţi dintre noi am trăit experienţe din genul apelurilor telefonice neaşteptate, în care o voce mai mult sau mai puţin...

Marketing publicitar pe Facebook

INTRODUCERE Astăzi, când tehnologia Internet a pătruns în majoritatea domeniilor prin avantajele pe care le pune la dispoziţie, acces rapid la...

E-marketing versus marketing tradițional

INTRODUCERE Pe vremuri, marketingul se referea la reclame în reviste lucioase, ziare și panouri publicitare, reclame la televiziune și radio. Nu...

Planificarea Strategică de Marketing a Agenției de Turism

Informatii generale despre turismul românesc România a reprezentat o destinatie turistica importanta pentru piata zonala, promovând, cu precadere,...

Plan de Marketing Fashiondays

1. Analiza organizaţiei Fondat în 2009 de către antreprenori elveţieni, Fashion Days Shopping S.R.L. s-a extins rapid, devenind cel mai mare club...

Proiectarea unei Campanii de Comunicare Integrată cu Ocazia Lansării Produsului Tymbark Fusion

Partea I: Analiza comunicării de marketing pentru marca „Tymbark” 1. Analiza marcii Tymbark 1.1. Pozitionarea marcii Marca Tymbark se doreste a...

Strategia de comunicație comercială a campaniei - Cu Milka mergi la schi în Alpi

INTRODUCERE Comunicaţia comercială este unul dintre domeniile cele mai dinamice din societatea contemporană, dobândind un rol deosebit de...

Te-ar putea interesa și

Promovare a Turismului Ecologic în România prin Strategii de Marketing

Capitolul I. Marketingul – mijloc de valorificare a activităţii de turism ecologic 1.1. Rolul ecoturismul în valorificarea şi conservarea ariilor...

Ai nevoie de altceva?