Tehnici Proiective - Analiza Calitativa

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 39 în total
Mărime: 845.10KB (arhivat)
Cost: 5 puncte

Extras din document

Tehnici Proiective

Definiţii:

Facilitează obţinerea unor răspunsuri de la participanţi prin faptul că subiectul îşi “proiectează” gândurile şi sentimentele asupra altcuiva sau asupra a altceva deoarece respondenţilor li se cere să răspundă la stimuli.

Oxford University Press Dictionairy Of Psychology

“Oricare dintr-o varietate de teste de personalitate prin care respondentul oferă răspunsuri libere la o serie de stimuli precum poze, pete de cerneală sau propoziţii incomplete.Aceste teste au la bază conceptul psihoanalitic al proiecţiei, ipoteza fiind aceea că respondenţii atribuie inconştient aspecte ale personalităţii lor stimulilor.”

Site-ul Association of Qualitative Practitioners

“O mare varietate de jocuri şi task-uri la care participanţii sunt rugaţi să participe[…] unele sunt cunoscute sub denumire de tehnici proiective[…] au la bază ideea că subiectul atribuie propriile sale gânduri şi sentimente- de natură ruşinoasă sau neacceptate- unei persoane sau situaţii imaginare”.

Tehnici Proiective - Avantaje

Trăsătura comună a tehnicilor proiective constă în prezentarea unor stimuli cât mai nestructuraţi, mai ambigui, sau a unor stimuli incompleţi.

Sarcina trasată prin instrucţia prealabilă având un caracter foarte general, dă o mare libertate subiectului în răspunsurile sale, favorizează activitatea imaginaţiei acestuia.

Avantajul lor ar consta şi în faptul că subiectul nu-şi dă seama nici de scopul în care sunt puse întrebările, nici de modul cum pot fi interpretate răspunsurile, ceea ce reduce în mod simţitor simularea răspunsurilor.

Materialul utilizat îndepărtează barierele dintre examinator şi subiect, acesta din urmă exprimându-se mai liber.

Tehnici Proiective - Dezavantaje

Dacă nu există două personalităţi identice, nu există nici două răspunsuri absolut identice, de unde dificultatea clasificării şi a cotării lor.

O altă limită constă în aceea că pentru unele dintre aceste probe nu există date normative, sau ele au un caracter aproximativ.

Mulţi cercetători afirmă faptul că interpretarea rezultatelor nu este obiectivă – cercetătorul interpretează din punctul lui de vedere.

Clasificare Tehnicilor Proiective

Tehnici asociative - subiectul răspunde la stimulul prezentat de examinator cu primele idei, imagini care-i vin în minte (probe ca Rorschach, Holtzman sau “Testul norilor” a lui Stern).

Tehnici constructive - angajează subiectul într-o activitate imaginativă mai complexă (probe ca TAT, CAT, MAPST).

Tehnici de completare - se diferenţiază de cele asociative prin faptul că atât stimulul cât şi răspunsul sunt mai complexe, iar răspunsul este mai puţin prompt. ( Testul de completare de propozitii).

Tehnici de alegere sau de ordonare - cer subiectului să aleagă din mai multe alternative elementul sau aranjamentul care lui i se pare mai potrivit sub aspectul corectitudinii, al atractivităţii.

Tehnici expresive - reprezintă o legatură între metodele de diagnostic şi cele terapeutice. ( Testul de pictură cu degetul, psihodrama).

Testul desenaţi o persoana

Materialul testului : coli de hârtie albă şi creion bine ascuţit, de tip HB.

Consemn:În varianta pentru copii, Machover, consemnul este "Desenaţi un om". Pentru adult, “Vă rog să faceţi desenul unei persoane”.

Examinatorul:

observă comportamentul subiectului şi timpul de execuţie

insistă pentru a se obţine desenul unui om în întregime

după ce prima figură este desenată îl roagă pe subiect să deseneze o persoană de sex opus

evită folosirea termenilor de “bărbat” sau “femeie”, permitând subiectului să le definească. Dacă subiectul pretinde că prima persoană desenată nu are sex, i se va spune să o considere de ce sex doreşte

după completarea probei, examinatorul multumeşte şi marchează data şi ordinea desenelor

Interpretare: Se realizează o analiză formală şi o analiză de conţinut

Analiza formală: mărimea desenului, amplasarea în pagină, precizia trăsăturii, realismul, gradul de finisare, simetria, modul de desenare a liniei şi perspectivei, proporţiile, realizarea umbrelor, adăugirile.

Analiza de conţinut tema desenului, atitudinii personajului, realizarea fundalului şi solului şi relaţia personajului cu acestea, precum şi asupra diversităţii şi exactităţii diferitelor părţi ale corpului, a îmbrăcăminţii, accesoriilor, expresiei faciale şi posturii.

Ipoteza generală este că desenul persoanei exprimă imaginea corporală a subiectului.

O a doua ipoteză consideră că asupra corpului sunt proiectate trebuinţele sociale, aspiraţiile intelectuale, tendinţa la control raţional precum şi procesele de elaborare mentală ale subiectului.

Conținut arhivă zip

  • Tehnici Proiective - Analiza Calitativa.ppt

Alții au mai descărcat și

Analiza Componentelor Principale

Analiza clusterelor a fost folosita în marketing pentru a servi unei varietati mari de scopuri, incluzând urmatoarele: • Segmentarea pietei. De...

Ai nevoie de altceva?