Tratatul de la Lisabona. modificări instituționale

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 6312
Mărime: 195.33KB (arhivat)
Publicat de: Georgia Șerban
Cost: 7 puncte

Extras din proiect

Rezumat

In urmatoarele randuri,vom prezenta pe scurt scopurile Tratatului de la Lisabona,rezultat ca urmare a negocierilor intre statele membre ale Uniunii Europene, reunite în cadrul unei conferinţe interguvernamentale, la lucrările căreia au participat Comisia Europeană şi Parlamentul European.

Statele membre nu mai sunt în măsură să facă faţă singure tuturor problemelor. Pentru a găsi soluţii şi a răspunde preocupărilor cetăţenilor, este necesar un efort colectiv la nivel european. Europa trebuie să se modernizeze, să dispună de instrumente eficiente şi coerente, adaptate nu numai la funcţionarea unei Uniuni recent extinse de la 15 la 27 de state membre, ci şi la transformările rapide prin care trece lumea de astăzi. Prin urmare, regulile care stau la baza cooperării dintre ţări trebuie revizuite. Acesta este obiectivul tratatului semnat la Lisabona, la 13 decembrie 2007.

Liderii europeni au convenit asupra unor noi reguli ţinând cont de schimbările politice, economice şi sociale şi dorind, în acelaşi timp, să răspundă aspiraţiilor şi speranţelor europenilor.

Cuvinte cheie

• armonizare fiscal,

• Lisabona,

• state member,

• tratat UE.

La 1 decembrie 2009, Tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare, încheind astfel mai mulţi ani de negocieri pe tema aspectelor instituţionale.

Tratatul de la Lisabona modifică Tratatul privind Uniunea Europeană şi Tratatele CE (fără a le înlocui) şi pune la dispoziţia Uniunii cadrul legal şi instrumentele juridice necesare pentru a face faţă provocărilor viitoare şi pentru a răspunde aşteptărilor cetăţenilor.

1. O Europă mai democratică şi mai transparentă, în care Parlamentul European şi parlamentele naţionale se bucură de un rol consolidat, în care cetăţenii au mai multe şanse de a fi ascultaţi şi care defineşte mai clar ce este de făcut la nivel european şi naţional şi de către cine.

• Un rol consolidat pentru Parlamentul European: ales direct de către cetăţenii Uniunii Europene, acesta are noi atribuţii majore privind legislaţia, bugetul Uniunii Europene şi acordurile internaţionale. Prin faptul că se recurge mai des la procedura de codecizie în cadrul elaborării politicilor europene, Parlamentul European se află pe o poziţie de egalitate cu Consiliul (care reprezintă statele membre) în ceea ce priveşte adoptarea celei mai mari părţi a legislaţiei Uniunii Europene.

• O mai mare implicare a parlamentelor naţionale: parlamentele naţionale pot participa într-o măsură mai mare la activităţile Uniunii Europene, în special datorită unui nou mecanism care le permite să se asigure că aceasta intervine numai atunci când se pot obţine rezultate mai bune la nivel comunitar (principiul subsidiarităţii). Alături de rolul consolidat al Parlamentului European, implicarea parlamentelor naţionale conduce la consolidarea caracterului democratic şi la creşterea legitimităţii acţiunilor Uniunii.

• O voce mai puternică pentru cetăţeni: datorită iniţiativei cetăţenilor, un milion de cetăţeni din diferite state membre pot cere Comisiei să prezinte noi propuneri politice.

• Cine şi ce face: relaţia dintre statele membre şi Uniunea Europeană este mai clară, odată cu repartizarea competenţelor.

• Retragerea din Uniune: Tratatul de la Lisabona recunoaşte explicit, pentru prima dată, posibilitatea ca un stat membru să se retragă din Uniune.

2.O Europă mai eficientă, cu metode de lucru şi reguli de vot simplificate, cu instituţii eficiente şi moderne pentru o Uniune Europeană cu 27 de membri, capabilă să acţioneze mai bine în domenii de prioritate majoră.

• Un proces decizional eficient: votul cu majoritate calificată din Consiliu este extins la noi domenii politice, astfel încât procesul decizional să se desfăşoare mai rapid şi mai eficient. Începând din 2014, calcularea majorităţii calificate se va baza pe sistemul dublei majorităţi, a statelor membre şi a populaţiei, reflectând astfel dubla legitimitate a Uniunii. Dubla majoritate se obţine atunci când o decizie este luată prin votul a 55% din statele membre, reprezentând cel puţin 65% din populaţia Uniunii.

• Un cadru instituţional mai stabil şi mai eficient: Tratatul de la Lisabona creează funcţia de preşedinte al Consiliului European (ales pentru un mandat de doi ani şi jumătate), introduce o legătură directă între alegerea preşedintelui Comisiei şi rezultatele alegerilor europene, prevede noi dispoziţii referitoare la viitoarea structură a Parlamentului European şi include reguli clare privind cooperarea consolidată şi dispoziţiile financiare.

• O viaţă mai bună pentru europeni: Tratatul de la Lisabona ameliorează capacitatea UE de a acţiona în diverse domenii de prioritate majoră pentru Uniunea de azi şi pentru cetăţenii săi - precum libertatea, securitatea şi justiţia (combaterea terorismului sau lupta împotriva criminalităţii). Într-o anumită măsură, Tratatul se referă şi la alte domenii, printre care politica energetică, sănătatea publică, schimbările climatice, serviciile de interes general, cercetare, spaţiu, coeziune teritorială, politică comercială, ajutor umanitar, sport, turism şi cooperare administrativă.

3.O Europă a drepturilor, valorilor, libertăţii, solidarităţii şi siguranţei, care promovează valorile Uniunii, introduce Carta drepturilor fundamentale în dreptul primar european, prevede noi mecanisme de solidaritate şi asigură o mai bună protecţie a cetăţenilor europeni.

• Valori democratice: Tratatul de la Lisabona specifică şi consolidează valorile şi obiectivele care stau la baza Uniunii. Aceste valori sunt menite să servească drept punct de referinţă pentru cetăţenii europeni şi să arate ce anume are de oferit Europa partenerilor săi din întreaga lume.

• Drepturile cetăţenilor şi Carta drepturilor fundamentale: Tratatul de la Lisabona menţine drepturile existente şi introduce altele noi. În mod special, garantează libertăţile şi principiile înscrise în Carta drepturilor fundamentale şi conferă dispoziţiilor acesteia forţă juridică obligatorie. Se referă la drepturi civile, politice, economice şi sociale.

• Libertate pentru cetăţenii europeni: Tratatul de la Lisabona menţine şi consolidează cele „patru libertăţi”, precum şi libertatea politică, economică şi socială a cetăţenilor europeni.

• Solidaritate între statele membre: Tratatul de la Lisabona prevede faptul că Uniunea şi statele membre acţionează împreună în spirit de solidaritate în cazul în care un stat membru este ţinta unui atac terorist sau victima unei catastrofe naturale sau provocate de om. De asemenea, se subliniază solidaritatea în domeniul energiei.

• Mai multă siguranţă pentru toţi: Uniunea beneficiază de o capacitate extinsă de acţiune în materie de libertate, securitate şi justiţie, ceea ce aduce avantaje directe în ceea ce priveşte capacitatea sa de a lupta împotriva criminalităţii şi terorismului. Noile prevederi în materie de protecţie civilă, ajutor umanitar şi sănătate publică au, de asemenea, obiectivul de a întări capacitatea Uniunii de a răspunde la ameninţările la adresa securităţii cetăţenilor europeni.

4.Europa ca actor pe scena internaţională – instrumentele de politică externă de care dispune Europa sunt regrupate atât în ceea ce priveşte elaborarea, cât şi adoptarea noilor politici. Tratatul de la Lisabona oferă Europei o voce mai clară în relaţiile cu partenerii săi din întreaga lume. De asemenea, utilizează forţa dobândită de Europa în domeniul economic, umanitar, politic şi diplomatic pentru a promova interesele şi valorile europene pe plan mondial, respectând, în acelaşi timp, interesele specifice ale statelor membre în domeniul afacerilor externe.

• Numirea unui Înalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate, care este şi unul din vicepreşedinţii Comisiei, va creşte impactul, coerenţa şi vizibilitatea acţiunii externe a UE.

• Noul Serviciu european pentru acţiune externă va oferi Înaltului Reprezentant sprijinul necesar.

• Uniunea are o personalitate juridică unică, ceea ce îi întăreşte puterea de negociere, determinând-o să fie mai eficientă pe plan mondial şi un partener mai vizibil pentru ţările terţe şi organizaţiile internaţionale.

• Evoluţia politicii europene de securitate şi apărare se va realiza păstrând unele modalităţi decizionale specifice, facilitându-se totodată o cooperare consolidată în cadrul unui grup mai mic de state membre.

Politici pentru o viata mai buna…

Asumarea rolului de lider în acţiunea de combatere a schimbărilor climatice, edificarea unei politici spaţiale ambiţioase, garantarea securităţii aprovizionării cu energie - iată doar câteva dintre obiectivele pe care UE le poate îndeplini acum datorită Tratatului de la Lisabona.

Activităţile pe care le desfăşoară Uniunea Europeană în toate domeniile ne influenţează viaţa cotidiană, dar provocările cu care se confruntă continentul nostru în prezent sunt complexe şi variate. Tratatul va ajuta Europa să meargă mai departe în această lume caracterizată de o concurenţă în creştere şi de schimbări profunde la nivel demografic. Efectele sale vor fi benefice nu numai în domeniul creşterii economice şi al concurenţei, ci şi în sfera socială. De acum, toate politicile UE vor trebui să aibă în vedere o mai bună ocupare a forţei de muncă, asigurarea unei protecţii sociale adecvate şi combaterea excluderii sociale.

Preview document

Tratatul de la Lisabona. modificări instituționale - Pagina 1
Tratatul de la Lisabona. modificări instituționale - Pagina 2
Tratatul de la Lisabona. modificări instituționale - Pagina 3
Tratatul de la Lisabona. modificări instituționale - Pagina 4
Tratatul de la Lisabona. modificări instituționale - Pagina 5
Tratatul de la Lisabona. modificări instituționale - Pagina 6
Tratatul de la Lisabona. modificări instituționale - Pagina 7
Tratatul de la Lisabona. modificări instituționale - Pagina 8
Tratatul de la Lisabona. modificări instituționale - Pagina 9
Tratatul de la Lisabona. modificări instituționale - Pagina 10
Tratatul de la Lisabona. modificări instituționale - Pagina 11
Tratatul de la Lisabona. modificări instituționale - Pagina 12
Tratatul de la Lisabona. modificări instituționale - Pagina 13
Tratatul de la Lisabona. modificări instituționale - Pagina 14
Tratatul de la Lisabona. modificări instituționale - Pagina 15
Tratatul de la Lisabona. modificări instituționale - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Tratatul de la Lisabona. Modificari Institutionale.docx

Alții au mai descărcat și

Analiza componentelor principale

Analiza clusterelor a fost folosita în marketing pentru a servi unei varietati mari de scopuri, incluzând urmatoarele: • Segmentarea pietei. De...

Te-ar putea interesa și

Uniunea Europeană

INTRODUCERE Uniunea Europeană (UE) este o uniune economică și politică, care cuprinde 28 de țări europene. Ea are o populație de 508 milioane de...

Tratatul de la Lisabona

Introducere Această lucrare nu are pretenţia unei analize detaliate ci doreşte să explice esenţa prevederilor Tratatului de Reformă, cât şi să...

Tratatul de la Lisabona și modificările aduse structurii instituționale

Introducere Viitorul Uniunii Europene este conditionat de succesul procesului de reforma, care implica institutiile acesteia. Sistemul...

Principalele momente în evoluția comunităților europene

Premisele aparitiei Comunitatilor Europene si evolutia acestora Aparitia comunitatilor europene nu a avut loc deodata, in urma unei singure...

Tratatul de la Lisabona

Tratatul de la Lisabona Cadrul economico-politic .Astăzi, mai mult ca niciodată, într-- lume globalizată în evoluţie constantă, Europa trebuie să...

Viitorul Europei prin Tratatul de la Lisabona

I.Introducere 1.Scurt istoric: de la Laeken la Lisabona Inspirat de moştenirea culturală, religioasă şi umanistă europeană, din care s-au...

Tratatul de la Lisabona și Modificările aduse Structurii Instituționale

Introducere După decenii de război cu costul a milioane de vieți, înființarea Uniunii Europene a marcat începutul unei noi ere în care țările...

Tratatul de la Lisabona

Rezumat Tratatul de la Lisabona, intrat in vigoare la 1 decembrie 2009, a fost inaintat de catre cancelarul german Angela Merkel, pentru a depasi...

Ai nevoie de altceva?