Impactul Mass Mediei in Comportamentul Publicului

Imagine preview
(9/10 din 5 voturi)

Acest proiect trateaza Impactul Mass Mediei in Comportamentul Publicului.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 46 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Paicu Claudia Elena

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Mass Media

Cuprins

INTRODUCERE
CAPITOLUL I: Mass media şi influenţa sa asupra publicului
1.1 Stadiul actual al cunoaşterii în domeniul mass mediei
1.2 Relaţia public – mass media
1.3. Influenţa mass mediei asupra publicului
1.4. Comunicarea televizuală şi impactul acesteia asupra publicului
CAPITOLUL II: Mass media şi contribuţia sa la constituirea şi direcţionarea comportamentului publicului. Studiu de caz.
2.1 Mass media sub imperiul violenţei
2.2. Impactul mass mediei asupra publicului
2.2.1 Impactul mass mediei asupra publicului matur
2.2.1 Impactul mass mediei asupra copiilor
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE

Extras din document

INTRODUCERE

Mass media reprezintă o denumire generală a tuturor mijloacelor de informare în masă. Aceste mijloace sunt caracterizate prin varietate: presa, televizorul, radioul şi internetul. Dezvoltarea acestora a dus la o răspândire pe scară largă a informaţiei. Această dezvoltare este rezultatul dorinţei publicului de a fi informat.

Dintre toate mijloacele de comunicare în masă, mass media este principalul suport prin care se pun în practică strategiile de influenţă şi manipulare a publicului. Manipularea mass media implică elaborarea unor planuri extrem de complicate şi subtile, dar cu o forţă extraordinară de influenţare a opiniei publice, deoarece omul de rând s-a obişnuit să creadă sincer în imparţialitatea ziariştilor.

Mass media poate avea un impact pozitiv sau negativ asupra publicului, acest lucru depinzând de alegerea lui. Cu cât un public deţine mai mult control asupra informaţiei primită de el, cu atât impactul mass mediei asupra acestuia este mai puţin negativ.

Lucrarea tratează concepte fundamentale pentru scopul demersului: comunicare, informaţie, opinie publică, impactul mass mediei, precum şi raporturile dintre acestea.

Prima parte a lucrării se axează pe faptul că mass media are un deosebit impact asupra opiniei publice, influenţându-ne, în oarecare măsură, lucru demonstrat şi de teoriile efectelor mass mediei.

Cea de-a doua parte a lucrării se axează pe contribuţia mass mediei la constituirea şi direcţionarea comportamentului publicului. S-a pus accent pe violenţa pe care o promovează mass media şi pe impactul pe care îl are aceasta asupra publicului matur şi al celui tânăr.

Mass media continuă să constituie o sursă de informare, iar prin informaţia pe care o difuzează influenţează schimbări de atitudini ale publicului larg.

CAPITOLUL I: MASS MEDIA ŞI INFLUENŢA SA ASUPRA

PUBLICULUI

1.1. Stadiul actual al cunoaşterii în domeniul mass mediei

Termenul mass-media provine din limba latină, „medium" (la plural media) şi reprezintă „suporturi tehnice care servesc la transmiterea mesajelor către un ansamblu de indivizi separaţi. Într-o anumită măsură, este vorba despre maşini introduse în procesul de comunicare pentru a reproduce scrisul (tipografia) sau pentru a prelungi simţul văzului şi auzului (televiziunea, radioul, filmul etc.)” . Această definiţie a mijloacelor de comunicare de masă conduce la o tripartiţie în care se regăsesc:

• media tipărite (cărţi, ziare, afişe, reviste);

• media având la bază filmul (fotografia şi cinematografia);

• mijloacele electronice (radio, TV, telefonul, faxul, calculatorul, videocasetofonul, videotexul, CD-ROM-ul etc.).

În dicţionarul politic redactat de Tămaş, mass media este definită astfel: „Ansamblul mijloacelor şi modalităţilor tehnice moderne de informare şi influenţare a maselor”, sau altfel spus, „comunicarea de masă realizată prin presă, radio, televiziune, cinematograf, discuri şi alte mijloace” .

Utilizarea electronicii şi informaticii în comunicare face desuetă aprecierea mass-media ca reunirea cărţilor, afişelor, revistelor, ziarelor, radio-televiziunii, cinematografiei, valabilă mai degrabă deceniilor 6-7 din secolul trecut. În „Cultura media”, Douglas Kellner pledează pentru gratuitatea accesului pe „autostrăzile informaţionale”, acestea fiind publice şi deschise celor interesaţi de avalanşa informaţiilor. În numele unei politici media democratice, Kellner invocă fie protejarea Internetului şi gratuitatea navigării în reţea, fie radio şi televiziuni ale comunităţii, „care să ofere acces public tuturor cetăţenilor, astfel ca întreaga comunitate să ia parte la discuţiile şi dezbaterile democratice” .

Rémy Rieffel apreciază mass-media ca „suporturi de transmitere” , clasificate după „misiunea” pe care o îndeplinesc:

a) servesc la selectarea şi medierea mesajelor de actualitate imediată, fiind legate de o anumită periodicitate:

• ziarul

• radioul

• televizorul

b) furnizează stocuri sau fluxuri de informaţie care facilitează interactivitatea dintre emiţător şi receptor

• calculatorul

• CD-ROM-ul

• videotexul

Fisiere in arhiva (1):

  • Impactul Mass Mediei in Comportamentul Publicului.doc

Alte informatii

Facultatea de Economie, specializarea comunicare economica