Misiunea de Audit Intern privind Gestiunea Resurselor Umane

Imagine preview
(6/10 din 3 voturi)

Acest proiect trateaza Misiunea de Audit Intern privind Gestiunea Resurselor Umane.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 199 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 10 puncte.

Domeniu: Mass Media

Cuprins

PREZENTARE GENERALĂ
PROCEDURI UTILIZATE IN DERULAREA MISIUNII DE EVALUARE
Procedura P – 01: ORDINUL DE SERVICIU
Procedura P – 02: DECLARAŢIA DE INDEPENDENŢĂ
Procedura P – 03: NOTIFICAREA DECLANŞĂRII MISIUNII DE AUDIT
Procedura P – 04: COLECTAREA SI PRELUCRAREA INFORMAŢIILOR PRELIMINARE
Procedura P – 05: ANALIZA RISCURILOR
Procedura P - 06: ELABORAREA PROGRAMULUI DE AUDIT INTERN
Procedura P - 07: ŞEDINŢA DE DESCHIDERE
Procedura P - 08: COLECTAREA DOVEZILOR
Procedura P - 10: REVIZUIREA DOCUMENTELOR DE LUCRU
Procedura P - 11: ŞEDINŢA DE ÎNCHIDERE
Procedura P - 12: ELABORAREA PROIECTULUI DE RAPORT DE AUDIT PUBLIC INTERN
Procedura P - 14: REUNIUNEA DE CONCILIERE
Procedura P - 17: URMĂRIREA RECOMANDĂRILOR
Procedura P - 18: SUPERVIZAREA

Extras din document

PREZENTARE GENERALĂ

Gestionarea resurselor umane într-o instituţie publică reprezintă o funcţie suport importantă, fiind un domeniu de preferinţă al activităţii auditorului intern, justificată în mare măsură de multitudinea de procese care sunt derulate şi în mod implicit de riscurile care le însoţesc.

Ghidul de audit intern privind gestiunea resurselor umane reprezintă un model practic de desfăşurare a unei misiuni de audit, care prezintă în detaliu fiecare pas semnificativ al derulării misiunii, situaţiile concrete analizate fiind comentate pentru înţelegere în mod didactic.

Misiunea de audit intern are scopul de a da asigurări managementului asupra modului de organizare a activităţii de gestiune a resurselor umane din cadrul entităţii, a funcţionalităţii sistemului de control intern, respectiv a conformităţii cu cadrul legislativ normativ, fiind structurate pe următoarele domenii auditabile:

- organizarea recrutării personalului;

- stabilirea drepturilor salariale cuvenite personalului;

- evidenţierea prezenţei, învoirilor şi concediilor

- evoluţia carierei personalului

- pregătirea profesională continuă a personalului

- gestionarea dosarelor profesionale

- gestionarea carnetelor de muncă

- funcţionalitatea sistemului informatic utilizat pentru gestiunea resurselor umane

- arhivarea documentelor

Elaborarea Ghidului privind gestiunea resurselor umane cuprinde procedurile şi documentele specifice structurate pe cele patru etape stabilite prin normele generale.

În etapa de pregătire a misiunii de audit intern au fost întocmite documentele standard şi s-au adus clarificări, faţă de norme, cu privire la modul concret de iniţiere a procedurii de analiza riscurilor, succesiunea documentelor, structura acestora şi modul de completare, nivelul de apreciere şi împărţire a acestora în mari, medii şi mici, clasarea riscurilor şi ierarhizarea acestora în vederea finalizării procedurii Analiza riscurilor şi obţinerea Tematicii în detaliu a misiunii de audit, pe baza căreia se va concentra munca pe teren.

În etapa de intervenţie la faţa locului s-a realizat testarea efectivă pe baza listelor de verificare pregătite în etapa anterioară, prin utilizarea unor tehnici diferite de eşantionare, teste de control, modele de interviuri, note de relaţii şi foi de lucru, elemente care au stat la baza elaborării fişelor de identificare şi analiză a problemelor şi eventual a formularelor de constatare şi raportare a iregularităţilor.

În etapa de elaborare a Raportului de audit intern s-a urmărit redactarea acestuia într-un format standard prin prezentarea acestuia pe structura obiectelor auditabile din Tematica în detaliu a misiunii de audit şi comentarea constatărilor, consecinţelor şi recomandărilor din formulare de constatare eliberate în etapa anterioară.

În etapa de urmărire a recomandărilor care se va realiza în perioada de la finalizarea misiunii de audit intern până la viitoarea misiune planificată propunem unele modele de documente pentru evaluarea internă şi externă a activităţii de audit intern.

Ghidul practic privind gestiunea resurselor umane aduce o serie de contribuţii la teoria şi practica desfăşurării misiunilor de audit intern. În acelaşi timp acesta reprezintă un model general, dar este şi o invitaţie permanentă pentru dezvoltarea sa, atât de către responsabilii ghidului, cât şi de practicienii din domeniul auditului.

Misiunea de audit intern se va realiza la firma S.C. POLICOLOR S.A.

• Forma juridica : Societate pe actiuni

• Data constituirii : S.C. Policolor S.A. s-a infiintat la data de 2.11.1990 prin HG nr. 1176/1990.

• Nr. Inregistrare registru : J 40/205/91

• Cod fiscal : R 326318

• Durata societatii : Nelimitata

• Obiect activitate : Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice si masticurilor.

• Telefon : 021 345.17.30

• Fax : 021 345.19.30

• Capitaluri propii : 66.982.952 mii lei

• Filiale, sucursale : Blv. Theodor Pallady nr. 51, sector 3 , Tel. (021)345.17.30 int. 1234; Fax (021)345.13.15 , Calea Moşilor nr. 264, sector 2 , Tel. (021)210.23.67; Fax (021)210.23.67 , Şos. Ştefan cel Mare nr. 34, sector 2 , Tel/Fax (021)210.74.15 , Şos. Pantelimon nr. 287, sector 2 , Tel/Fax (021)255.03.61

• Cifra de afaceri ( fara tva ) : 111.349.351 mii lei

• Actionari (asociati ) : Actionari: 39,40% Romanian Investment Fund Cyprus Ltd, 33,33% The Romanian American Enterprise Fund, 9,96% Romanian Reconstruction (Cyprus) Ltd, 7,32% City Bank Romania S.A., 9,99% alti actionari. Consiliul de administratie: Presedintele Consiliului de Administratie: Ion Alexander Florescu, Membrii Consiliului de Administratie: Peter Braun, Dumitru D. Popescu, Alin Giurgiu, Joel Douglas Hayes, Carmen Seghete, Cezar Radu Cojocariu.

• Cenzori : Dobre Georgiana, Dinca Alexandra, Dinca Adriana

• Expert contabil : Buleandra Elisabeta

Fisiere in arhiva (1):

  • Misiunea de Audit Intern privind Gestiunea Resurselor Umane.doc