Auditarea Sistemului Informatic

Proiect
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Matematică
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 14764
Mărime: 91.41KB (arhivat)
Publicat de: Liviu Adam
Cost: 11 puncte

Cuprins

 1. Capitolul 1
 2. Auditul sistemelor informatice,
 3. componentă a sistemului de audit
 4. 1.1. Definirea şi conceptul auditului sistemelor informatice
 5. 1.2. Riscurile din cadrul sistemelor informatice
 6. 1.3. Controlul în cadrul sistemului informaţional
 7. Metodologia de audit a sistemelor informatice
 8. 1.4.1. Planificarea
 9. 1.4.2. Evaluarea riscurilor şi controlului intern
 10. 1.4.3. Elaborarea programului de audit
 11. 1.4.4. Culegerea probelor
 12. 1.4.5. Formularea concluziilor şi elaborarea raportului
 13. 1.4.6. Urmărirea implementării recomandărilor din raportul de audit
 14. Capitolul 2
 15. Evaluarea riscurilor IT din DGFP Arad
 16. 2.1. Structura organizatorică şi profesională a personalului IT
 17. 2.2. Corespondenţa resurse - volum de muncă în compartimentele funcţionale IT
 18. 2.3. Fluctuaţia personalului
 19. 2.4. Încrederea în IT
 20. 2.5. Schimbări în IT
 21. 2.6. Externalizarea IT
 22. 2.7. Focalizarea pe activitate
 23. 2.8. Securitatea informaţiei
 24. Capitolul 3
 25. Evaluarea controalelor sistemelor IT din DGFP Arad
 26. 3.1. Managementul sistemelor IT
 27. 3.2. Continuitatea sistemelor
 28. 3.3. Managementul schimbării şi dezvoltarea de sistem, a proiectelor şi calităţii
 29. 3.4. Securitatea fizică şi controalele de mediu
 30. 3.5. Securitatea informaţiei şi a sistemelor
 31. Capitolul 4
 32. Evaluarea resurselor harware şi software ale sistemului informatic din DGFP Arad
 33. 4.1. Soluţia de implementare
 34. 4.2. Arhitectura hardware şi software
 35. 4.3. Resurse tehnologice şi de personal
 36. Capitolul 5
 37. Evaluarea aplicaţiilor informatice din DGFP Arad
 38. 5.1. Aspecte privind administratorii şi utilizatorii aplicaţiilor, documentaţiile aplicaţiilor, prelucrarea datelor, situaţiile de ieşire, salvăriile bazelor de date
 39. 5.2. Evaluarea aplicaţiilor informatice
 40. Capitolul 6
 41. Concluzii şi propuneri
 42. 6.1. Conformitatea sistemului cu reglementările în domeniu
 43. 6.2. Evaluarea riscurilor
 44. 6.3. Evaluarea hardware şi software

Extras din proiect

Capitolul 1

Auditul sistemelor informatice,

componentă a sistemului de audit

1.1. Definirea şi conceptul auditului sistemelor informatice

În literatura şi practica se întâlnesc termenii de auditul sistemelor informaţionale, auditul sistemelor informatice sau auditul informatic (auditul IT), Diferenţa conceptuală dintre aceşti termeni este dată pe de o parte de conţinutul şi nivelul la care se desfăşoară activitatea de audit şi pe de altă parte de diferenţa conceptuală dintre noţiunile de sistem informaţional şi sistem informatic. Astfel, auditul sistemului informaţional este, conceptual, cel mai cuprinzător, acoperind prin obiectivele sale toate nivelurile sistemului informaţional, de la evaluarea proiectării şi utilizării sistemului informatic, până la evaluarea politicilor şi procedurilor de securitate de la nivelul operaţional şi strategic. Auditul sistemului informatic respectiv

auditul informatic acoperă prin obiectivele sale doar sistemul informatic. Pe scurt, conceptual, auditul sistemului informaţional conţine auditul sistemului informatic, întrucât în majoritatea întreprinderilor sistemul informatic acoperă aproape tot sistemul informaţional .Cel mai utilizat termen va fi de auditul sistemelor informatice sau auditul IT, iar pentru auditor se va utiliza termenii de auditor de sisteme informatice sau auditor IT.

Auditul sistemelor informatice reprezintă activitatea de colectare şi evaluare a unor probe pentru a determina dacă sistemul informatic este securizat, menţine integritatea datelor prelucrate şi stocate, permite atingerea obiectivelor strategice ale întreprinderii şi utilizează eficient resursele informaţionale.

De regulă, această activitate trebuie să fie executată de persoane pregătite şi calificate în domeniul controlului, securităţii şi managementului sistemelor informaţionale. O atestare profesională în acest domeniul îl oferă certificatul CISA (Certified Information Systems Auditor) eliberat de către ISACA (Information Systems Audit and Control Association).

Deşi există o legătură metodologică destul de strânsă între auditul financiar-contabil şi auditul sistemelor informatice, cel din urmă are la bază cunoştinţe din cel puţin patru domenii, astfel: auditul tradiţional, sisteme informaţionale pentru management, ştiinţa comportamentului (psihologie) şi informatică.

Auditul sistemului informatic poate fi organizat atât la nivelul întreprinderii, în cadrul funcţiei de audit intern, cât şi sub forma auditului extern realizat de către persoane din afara întreprinderii.

în cadrul unei misiuni de audit a sistemului informatic cele mai frecvente operaţii sunt verificările, evaluările şi testările mijloacelor informaţionale, astfel:

• Identificarea şi evaluarea riscurilor din sistem.

• Evaluarea şi testarea controlului din sistem.

• Verificarea şi evaluarea fizică a mediului informaţional. ,

• Verificarea şi evaluarea administrării sistemului informatic.

• Verificarea şi evaluarea aplicaţiilor informatice.

• Verificarea şi evaluarea securităţii reţelelor de calculatoare.

• Verificarea şi evaluarea planurilor şi procedurilor de recuperare

în caz de dezastre şi continuare a activităţii.

• Testarea integrităţii datelor.

Având în vedere faptul că auditul sistemelor informatice este o disciplină care presupune cunoştinţe de specialitate din mai multe domenii, profesia de auditor al sistemelor informatice este destul de complexă şi dinamică. Un auditor de sisteme informatice, trebuie să aibă cunoştinţe privind :

• auditul financiar;

• managementul;

• contabilitate;

• evaluarea riscurilor,

• controlul;

• arhitectura fizică (hardware) a sistemelor informatice;

• sistemele de operare şi aplicaţiile informatice;

• telecomunicaţiile;

• securitatea sistemelor informatice;

• analiza şi proiectarea sistemelor informatice;

• programarea şi limbajele de programare;

• sistemele de gestiune a bazelor de date;

• tehnicile de procesare automată a datelor în cadrul

sistemelor informatice de gestiune;

• statistică;

• legislaţia.

Auditorul de sisteme informatice, trebuie să aibă si o serie de aptitudinile cum ar fii:

• să fie un bun membru într-o echipă de audit;

• să fie un bun manager al activităţilor de audit;

• să aibă un spirit de observaţie bine dezvoltat;

• să fie un bun colaborator;

• să dispună de abilităţi de comunicare;

• să fie capabil să ia decizii obiective;

• să fie un bun analist.

Preview document

Auditarea Sistemului Informatic - Pagina 1
Auditarea Sistemului Informatic - Pagina 2
Auditarea Sistemului Informatic - Pagina 3
Auditarea Sistemului Informatic - Pagina 4
Auditarea Sistemului Informatic - Pagina 5
Auditarea Sistemului Informatic - Pagina 6
Auditarea Sistemului Informatic - Pagina 7
Auditarea Sistemului Informatic - Pagina 8
Auditarea Sistemului Informatic - Pagina 9
Auditarea Sistemului Informatic - Pagina 10
Auditarea Sistemului Informatic - Pagina 11
Auditarea Sistemului Informatic - Pagina 12
Auditarea Sistemului Informatic - Pagina 13
Auditarea Sistemului Informatic - Pagina 14
Auditarea Sistemului Informatic - Pagina 15
Auditarea Sistemului Informatic - Pagina 16
Auditarea Sistemului Informatic - Pagina 17
Auditarea Sistemului Informatic - Pagina 18
Auditarea Sistemului Informatic - Pagina 19
Auditarea Sistemului Informatic - Pagina 20
Auditarea Sistemului Informatic - Pagina 21
Auditarea Sistemului Informatic - Pagina 22
Auditarea Sistemului Informatic - Pagina 23
Auditarea Sistemului Informatic - Pagina 24
Auditarea Sistemului Informatic - Pagina 25
Auditarea Sistemului Informatic - Pagina 26
Auditarea Sistemului Informatic - Pagina 27
Auditarea Sistemului Informatic - Pagina 28
Auditarea Sistemului Informatic - Pagina 29
Auditarea Sistemului Informatic - Pagina 30
Auditarea Sistemului Informatic - Pagina 31
Auditarea Sistemului Informatic - Pagina 32
Auditarea Sistemului Informatic - Pagina 33
Auditarea Sistemului Informatic - Pagina 34
Auditarea Sistemului Informatic - Pagina 35
Auditarea Sistemului Informatic - Pagina 36
Auditarea Sistemului Informatic - Pagina 37
Auditarea Sistemului Informatic - Pagina 38
Auditarea Sistemului Informatic - Pagina 39
Auditarea Sistemului Informatic - Pagina 40
Auditarea Sistemului Informatic - Pagina 41
Auditarea Sistemului Informatic - Pagina 42
Auditarea Sistemului Informatic - Pagina 43
Auditarea Sistemului Informatic - Pagina 44
Auditarea Sistemului Informatic - Pagina 45
Auditarea Sistemului Informatic - Pagina 46
Auditarea Sistemului Informatic - Pagina 47
Auditarea Sistemului Informatic - Pagina 48
Auditarea Sistemului Informatic - Pagina 49
Auditarea Sistemului Informatic - Pagina 50
Auditarea Sistemului Informatic - Pagina 51
Auditarea Sistemului Informatic - Pagina 52
Auditarea Sistemului Informatic - Pagina 53
Auditarea Sistemului Informatic - Pagina 54
Auditarea Sistemului Informatic - Pagina 55
Auditarea Sistemului Informatic - Pagina 56
Auditarea Sistemului Informatic - Pagina 57
Auditarea Sistemului Informatic - Pagina 58
Auditarea Sistemului Informatic - Pagina 59
Auditarea Sistemului Informatic - Pagina 60
Auditarea Sistemului Informatic - Pagina 61
Auditarea Sistemului Informatic - Pagina 62
Auditarea Sistemului Informatic - Pagina 63
Auditarea Sistemului Informatic - Pagina 64
Auditarea Sistemului Informatic - Pagina 65
Auditarea Sistemului Informatic - Pagina 66
Auditarea Sistemului Informatic - Pagina 67
Auditarea Sistemului Informatic - Pagina 68
Auditarea Sistemului Informatic - Pagina 69
Auditarea Sistemului Informatic - Pagina 70
Auditarea Sistemului Informatic - Pagina 71
Auditarea Sistemului Informatic - Pagina 72

Conținut arhivă zip

 • Bibliografie.doc
 • Cuprins.doc
 • Lucrare de diploma.doc

Alții au mai descărcat și

Rapoarte. proporții

Unitatea de invatamant: Scoala cu clasele I-VIII Borosoaia Data: 5.01.2010 Clasa:a VI-a A Profesor: Disciplina: matematica-algebra Unitatea...

Plan de lecție clasa a XII a - proprietăți ale legilor de compoziție - comutativitate . asociativitate

Liceul : Grup Scolar Industrial Construtii de Masini Dacia Clasa :a XII-a E Data : 6.10.2008 Propunator : profesor Disciplina:...

Matematici Speciale

Tema de casă nr.1 1. Funcţii şi formule trigonometrice 2. Formule de derivare 3. Formule de integrare Temă de casă nr.2 1. Să se determine...

Sisteme Dinamice

CAPITOLUL I SISTEME DINAMICE LINIARE 1.1 Reprezentarea in spatiul stãrilor 1.1.1 Sisteme dinamice liniare continue Un sistem (dinamic) liniar...

Progresii Aritmetice și Geometrice

1.DEFINITIA PROGRESIEI ARITMETICE Un sir de numere (A1 ,A2 ,… ,An ; n>=1) in care fiecare termen incepand cu al doilea ,se obtine din cel...

Te-ar putea interesa și

Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor

1.1. Contabilitatea stocurilor în România In majoritatea întreprinderilor, contabilitatea nu înregistreaza zilnic miscarile stocurilor....

Auditul Sistemelor Informatice

INTRODUCERE Societatea informationala determina o crestere dramatica a dependentei tuturor domeniilor vietii economico-sociale de tehnnologiile...

Auditul Sistemului Informatic la SC Expert Team Accounting SRL

I. DESCRIEREA SOCIETATII S.C. Expert Team Accounting SRL are ca obiect de activitate prestarea de servicii de evidenta contabila si consultanta...

Proiectarea de Detaliu a Sistemului - Fondul de Auditorii al ASEM

Introducere La etapa actuala de dzvoltare a societatii, volumul informatiilor depaseste capacitatile omului de a le prelucra. Deci, eladorarea...

Auditul Sistemelor Informatice

1 Prezentarea generală a sistemului informatic si informaţional din cadrul societatii. 1.1 Definiţia sistemului informatic si informational....

Auditul sistemului informatic la firma SC Brațul de Fier SRL

Prezentare firma 1.Numele societati: Bratul de Fier 2. Obiect de activitate: 9313 – Activitati ale centrelor de fitnes 3. Datele de identificare...

Auditul Sistemelor Informatice Contabile și Bancare

INTRODUCERE Societatea informationala determina o crestere dramatica a dependentei tuturor domeniilor vietii economico-sociale de tehnnologiile...

Auditul sistemului informatic al unei societăți comerciale

Denumire : StudioS Obiect de activitate : Servicii Datele de identificare ale firmei : - Adresa sediului social : sat Tăriceni, comuna Şirna,...

Ai nevoie de altceva?