Drepte perpendiculare, drepte paralele

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Matematică
Conține 3 fișiere: doc, docx, pptx
Pagini : 40 în total
Cuvinte : 2878
Mărime: 11.23MB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: onete maria

Extras din document

CLASA: a IV-a A

STUDENT:

ARIA CURRICULARĂ: Matematică și Științe ale naturii

DISCIPLINA: Matematică

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Elemente intuitive de geometrie

DETALIERI DE CONȚINUT: Drepte perpendiculare, , drepte paralele

TIPUL LECȚIEI: Dobândire de noi cunoștințe

SCOPUL:

-să recunoască forme plane și forme spațiale, să identifice și să descrie proprietăți simple ale unor figuri geometrice;

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

O1- să denumească corect figurile geometrice, observând imaginile arătate;

O2- să recunoască obiectele din clasă care conțin drepte paralele, drepte perpendiculare;

O3- să descopere definiția dreptelor perpendiculare și a dreptelor paralele;

O4- să deseneze corect drepte paralele și drepte perpendiculare, cu ajutorul riglei și al echerului;

O5- să identifice laturile și vârful unghiurilor din desenele arătate;

O6- să verifice utilizând echerul dacă diferite drepte sunt perpendiculare sau nu;

O7- să identifice unghiurile drepte, ascuțite și obtuze.

METODE SI PROCEDEE: conversația, explicația, exercițiul ,problematizarea,

MIJLOACE DE INVATAMANT: fișe de lucru, instrumente de geometrie, planșă ilustrând drepte paralele respectiv

drepte perpendiculare, hartie colorata

FORME DE REALIZARE: frontala, individuala

BIBLIOGRAFIE:

M.E.C., Programa de matematică pentru clasa a IV-a, București,2004;

Aurel Maior,Angelica Călugărița, Elena Maior, Matematică- manual pentru clasa a IV-a, Editura Aramis, București,2006;

Neacșu, Ioan, Metodica predării matematicii la clasele I-IV, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1998;

Magdaș Ioana,Didactica matematicii pentru învățământul primar și preșcolar, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2010.

Nr.

crt. Evenimentele

lecției Ob

op. Conținutul activității Strategii didactice Evaluare

Metode Mijloace Forme

1.

Moment organizatoric

Pregătirea elevilor pentru desfășurarea activității:

- verific dacă toți elevii au materialele necesare: caiete, fișe de lucru, plicuri cu materiale,instrumente geometrice, instrumente pentru scris ( creioane, stilouri, carioca). conversația - frontal -

2.

Reactualizarea cunoștințelor

O1

a)Verificare orală:

Se verifică însușirea cunoștințelor teoretice privitoare la figurile geometrice studiate în anii anteriori:

„Priviți figurile geometrice arătate de mine și numiți-le!”

( punct, dreaptă, segment de dreaptă, linie frântă, linie curbă, linie frântă închisă, linie frântă deschisă, drepte paralele, pătratul, triunghiul)

„Care este deosebirea între dreaptă și semidreaptă?”

( dreapta este mărginită, iar semidreapta este nemărginită, doar în origine)

„Cum este segmentul de dreaptă?”

( este mărginit la capete)

b)Verificarea temei:

Se verifică cantitativ și calitativ tema pe care au pregatit-o.

Elevii prezintă tema efectuată și explică modul de realizare a acesteia. Se evidențiază temele realizare corect și ordonat. Se corectează eventualele greșeli.

Conversația

Observația

Explicația

Planșe

Caiete

frontal

Evaluare orală

Observarea sistematică

Preview document

Drepte perpendiculare, drepte paralele - Pagina 1
Drepte perpendiculare, drepte paralele - Pagina 2
Drepte perpendiculare, drepte paralele - Pagina 3
Drepte perpendiculare, drepte paralele - Pagina 4
Drepte perpendiculare, drepte paralele - Pagina 5
Drepte perpendiculare, drepte paralele - Pagina 6
Drepte perpendiculare, drepte paralele - Pagina 7
Drepte perpendiculare, drepte paralele - Pagina 8
Drepte perpendiculare, drepte paralele - Pagina 9
Drepte perpendiculare, drepte paralele - Pagina 10
Drepte perpendiculare, drepte paralele - Pagina 11
Drepte perpendiculare, drepte paralele - Pagina 12
Drepte perpendiculare, drepte paralele - Pagina 13
Drepte perpendiculare, drepte paralele - Pagina 14
Drepte perpendiculare, drepte paralele - Pagina 15
Drepte perpendiculare, drepte paralele - Pagina 16
Drepte perpendiculare, drepte paralele - Pagina 17
Drepte perpendiculare, drepte paralele - Pagina 18
Drepte perpendiculare, drepte paralele - Pagina 19

Conținut arhivă zip

  • Drepte perpendiculare, drepte paralele.pptx
  • Proiect didactic matematica.doc
  • Referat didactica matematicii.docx

Ai nevoie de altceva?