Proiect de lectie inmultirea fractiilor zecimale

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Proiect de lectie inmultirea fractiilor zecimale.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 8 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Matematica

Extras din document

DATA: 18.02.2020

CLASA: a V-a

PROFESOR:

DISCIPLINA: Matematică

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Fracții zecimale

TEMA LECȚIEI : Înmulțirea fracțiilor zecimale care au un număr finit de zecimale

TIPUL LECȚIEI: Sistematizare si fixare a cunostintelor

COMPETENȚE GENERALE:

1. Identificarea unor date, mărimi și relații matematice, în contextul în care acestea apar

2. Prelucrarea unor date matematice de tip cantitativ, calitativ, structural, cuprinse în diverse surse informaționale

3. Utilizarea conceptelor și a algoritmilor specifici în diverse contexte matematice

4. Exprimarea în limbajul specific matematicii a informațiilor, concluziilor și demersurilor de rezolvare pentru o situație dată

5. Analizarea caracteristicilor matematice ale unei situații date

6. Modelarea matematică a unei situații date, prin integrarea achizițiilor din diferite domenii

COMPETENȚE SPECIFICE

CS1. Identificarea fracțiilor zecimale în context variate

CS2. Utilizarea de algoritmi pentru efectuarea operațiilor cu fracții zecimale

CS3. Analizarea unor situații date în care intervin fracții pentru a estima sau pentru a verifica validitatea unor calculi

COMPETENȚE DERIVATE:

La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili:

- Să efectueze operația de înmulțire a unei fracții zecimale cu un număr finit de zecimale cu puteri ale lui 10

- Să înmulțească fracții zecimale cu un număr finit de zecimale cu un număr natural

- Să înmulțească fracții zecimale cu un număr finit de zecimale cu fracții zecimale cu un număr finit de zecimale

- Să aplice proprietățile înmulțirii în exerciții

- Sa rezolve probleme practice care implică utilizarea operațiilor cu fracții zecimale

STRATEGII DIDACTICE:

- METODE ȘI PROCEDEE: conversația euristică, observația, exercițiul, explicația, activitatea independenta, metoda ciorchinelui, joc matematic.

- MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: fișe de lucru, tablă, cretă.

- FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual.

- RESURSE

1. umane: elevi;

2. temporale: 50 minute;

3. spațiale: sala de clasă.

Fisiere in arhiva (1):

  • Proiect de lectie inmultirea fractiilor zecimale.doc

Bibliografie

o Balica I., Perianu M., Matematica pentru clasa a V-a Semestrul II, editura Art Educational, București 2020
o Zaharia D., Zaharia M., Matematică clasa a V-a partea a II-a, editura Paralela 45, București 2018
o Programa de matematică - clasa a V- a.