Proiect didactic - Mijlocul unui segment

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Matematică
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 1543
Mărime: 51.60KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Găneci Daniela

Extras din document

Clasa: a V-a

Disciplina: Matematică

Obiectul: Geometrie

Unitatea de învațare: Elemente de geometrie

Titlul lecției: Mijlocul unui segment. Simetria unui punct fata de un punct

Tipul lecției: dobândirea de noi cunoștințe

Durata: 50 ‘

Locul de desfășurare: sala de clasă

Competențe generale:

CG 1. Identificarea unor date și relații matematice și corelarea lor în funcție de contextul în care au fost definite.

CG 2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în enunțuri matematice.

CG 3. Utilizarea algoritmilor și a cenceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală a unei situații concrete.

CG 4. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situații concrete și a algoritmilor de prelucrare a acestora.

CG 5. Analiza și interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situații- problemă.

CG 6. Modelarea matematică a unor contexte problematice variate, prin integrarea cunoștintelor din diferite domenii.

Competențe specifice:

CS 1. Identificarea unor elemente de geometrie elementare în diferite contexte.

CS 2. Utilizarea instrumentelor geometrice pentru a masura sau pentru a construi configuratii geometrice.

CS 3. Interpretarea prin recunoasterea elementelor, a masurilor lor si a relatiilor dintre ele, a unei configuratii geometrice dintr-o problema.

CS 4. Analizarea unor probleme practice care includ elemente de geometrie studiate, cu referire la unitati de masura si la interpretarea rezultatelor.

Obiective operaționale:

- Cognitive:

OC 1: Să stie sa determine mijlocul unui segment si sa identifiice simetricul unui punct fata de un punct, cu ajutorul riglei gradate

sau cu ajutorul compasului.

OC 2: Să efectueze corect calcule referitoare la lungimea unui segment.

OC 3: Să transpună corect în limbaj matematic o situație problemă.

- Psiho- motorii:

OP 1: Să participe activ la buna desfășurare a lecției.

OP 2: Să utilizeze rațional mijloacele de învățământ.

- Afective:

OA 1: Să manifeste interes legat de activitate.

OA 2: Să participe activ la lecție.

OA 3: Să reflecteze asupra informațiilor primite.

Strategii didactice:

- Metode și procede didactice: conversația euristică, explicația, exercițiul, expunerea, problematizarea, lucrul individual.

- Mijloace de învățământ: culegere, fișe de lucru, tabla, cretă.

- Forma de organizare a activității: frontal, individual.

- Materiale didactice: Manual, clasa a V- a, M. Perianu, C. Stanica, S. Smarandoiu, Ed. Art Educational, 2017; Culegeri Mate 2000+,

clasa a V- a, Consolidare, Ed. Paralela 45, 2018.

Metode de evaluare: evaluare continua pe tot parcursul lectiei.

Preview document

Proiect didactic - Mijlocul unui segment - Pagina 1
Proiect didactic - Mijlocul unui segment - Pagina 2
Proiect didactic - Mijlocul unui segment - Pagina 3
Proiect didactic - Mijlocul unui segment - Pagina 4
Proiect didactic - Mijlocul unui segment - Pagina 5
Proiect didactic - Mijlocul unui segment - Pagina 6
Proiect didactic - Mijlocul unui segment - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Proiect didactic - Mijlocul unui segment.docx

Ai nevoie de altceva?