Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Mecanică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 96 în total
Cuvinte : 17990
Mărime: 2.61MB (arhivat)
Cost: 11 puncte
UNIVERSITATEA DIN BACAU FACULTATEA DE INGINERIE SPECIALIZAREA: I.E.D.M

Cuprins

CUPRINS

MEMORIU JUSTIFICATIV

Capitolul I – CONSIDERAŢII GENERALE ASUPRA PROCESULUI DE HONUIRE

1.1. SCURT ISTORIC DESPRE CONCEPTUL DE FINISARE;

HONUIREA SUPRAFEŢELOR CILINDRICE INTERIOARE

1.2. PARTICULARITATEA PROCESULUI DE HONUIRE

Capitolul II – CINEMATICA ŞI DINAMICA PROCESULUI DE HONUIRE; PARAMETRII REGIMULUI DE LUCRU

2.1. CINEMATICA PROCESULUI DE HONUIRE

2.2. DINAMICA PROCESULUI DE HONUIRE

2.3. PARAMETRII REGIMULUI DE LUCRU

2.4. MATERIALE ABRAZIVE ŞI SCULE DIAMANTATE FOLOSITE ÎN PROCESUL DE HONUIRE

Capitolul III – MAŞINI ŞI SCULE EXISTENTE

3.1. MAŞINI DE HONUIT

3.1.1. Maşini de honuit verticale

3.2. SCULE ŞI DISPOZITIVE FOLOSITE LA HONUIRE

3.2.1. Construcţii tip ale capetelor de honuit

3.2.2. Procedee şi construcţii noi ale capetelor de honuit pentru intensificarea honuirii cu diamant

Capitolul IV – CONCEPEREA MAŞINII DE HONUIT VERTICALE ŞI PROIECTAREA CUTIEI DE VITEZE

4.1. CONCEPEREA MAŞINII DE HONUIT VERTICALE

4.1.1. Batiul

4.1.2. Coloana

4.1.3. Reductorul

4.1.4. Culisorul

4.2. PROIECTAREA CUTIEI DE AVANSURI

4.2.1. Alegerea motorului

4.2.2. Calculul transmisiei prin curele trapezoidale

4.2.3. Calculul angrenajului conic

4.2.4. Calculul angrenajului cilindric

4.2.5. Calculul şi construcţia arborilor

4.2.6. Determinarea tipo-dimensională a rulmenţilor şi a cuplajelor

4.3. CALCULUL ECONOMIC

Capitolul V

Capitolul VI

CONCLUZII

Extras din document

MEMORIU JUSTIFICATIV

Tehnologia construcţiilor de maşini se ocupă cu studierea metodelor şi procedeelor de prelucrare mecanică pentru a asigura obţinerea produselor în condiţiile tehnice stabilite, cu cheltuieli minime de muncă şi consum redus de materiale, la un volum de producţie dat.

Pe plan mondial, industria constructoare de maşini este într-o continuă dezvoltare, creşterea productivităţii muncii şi mărirea continuă a performanţelor calitative impuse produselor este problema care preocupă toţi constructorii de maşini.

Se impune, aşadar, aplicarea de noi procedee tehnologice sau îmbunătăţirea celor existente.

Analizând literatura de specialitate şi practica industrială, se costată că procedeele de netezire prin aşchiere se utilizează mult în uzinele constructoare de maşini. Dintre acestea, honuirea este procedeul de netezire a suprafeţelor cilindrice interioare cel mai des folosit, în momentul de faţă fiind considerat un procedeu modern de prelucrare.

Honuirea este procesul de prelucrare, de finisare a suprafeţelor pieselor, cu ajutorul unui set de bare abrazive, carburi metalice sau diamant, legate între ele, montate într-un cap de honuit, care asigură o închidere cinematică a contactului cu suprafaţa prelucrată. Acest cap primeşte, de la axul principal al maşinii, o mişcare de rotaţie şi una rectilinie alternativă, folosindu-se şi un lubrifiant corespunzător pentru ungere şi răcire.

Pentru realizarea aşchierii, barelor de honuire li se transmite o mişcare de rotaţie, o mişcare rectilinie alternativă şi un avans radial.

În construcţia de maşini era necesar să se proiecteze şi să se execute, pentru atelierele de reparat sau pentru producţia de serie mică, o maşină de honuit care să prelucreze mai multe materiale.

De aceea am conceput şi proiectat o maşină de honuit verticală, care să poată prelucra mai multe materiale (oţel, fontă sau bronz), fără mari modificări.

Capitolul I-CONSIDERAŢII GENERALE ASUPRA PROCESULUI DE HONUIRE

1.1. SCURT ISTORIC DESPRE CONCEPTUL DE FINISARE;

HONUIREA SUPRAFEŢELOR CILINDRICE INTERIOARE

Prelucrarea suprafeţelor cilindrice interioare a apărut, ca o necesitate de ordin practic, la confecţionarea uneltelor de muncă, a armelor de vânătoare şi, în mod special, a armelor de luptă, încă de la începutul secolului al XVI-lea. Astfel, în 1540 a apărut prima maşină pentru găurirea ţevilor de tun din lemn . Apariţia primelor maşini de alezat ale lui Smeaton ( 1765 ) şi Wilkenson ( 1775 ) a constituit o etapă importantă în domeniul prelucrării suprafeţelor cilindrice interioare. Acest salt a permis dezvoltarea industriei mineritului şi a condus la apariţia maşinii cu abur a lui James Watt ( 1769 ).

Perfecţionarea şi dezvoltarea prelucrării suprafeţelor cilindrice interioare şi, în mod special, a celor de mare precizie şi calitate a suprafeţelor, este mai evidentă după anul 1900 şi este în strânsă legătură cu perfecţionarea şi apariţia de noi tipuri de maşini şi scule aşchietoare .

O particularitate a prelucrării suprafeţelor cilindrice interioare o constituie faptul că, în comparaţie cu prelucrarea suprafeţelor exterioare, apar o serie de greutăţi cauzate de poziţia dificilă de lucru, rigiditatea mai mică a sculelor şi observaţia greoaie a fenomenelor care se desfăşoară în timpul aşchierii .

În anul 1920 au fost publicate date aparţinând firmei Patt and Whitney , bazate pe experienţa de fabricaţie a armelor de foc, privind precizia de prelucrare a suprafeţelor cilindrice interioare, care se poate obţine prin diferite procedee tehnologice de prelucrare prin aşchiere. Ulterior asemenea date au fost publicate şi de alte firme ca: Siemens, Cincinnati, Norton, etc.

Sovieticul Kovan V.N., în anul 1938, a înlocuit o serie de tabele de precizie economică de prelucrare pe baza unor rezultate obţinute de o serie de uzine din Uniunea Sovietică.

Un salt calitativ al procedeelor de netezire a apărut în special după cel de-al II-lea război mondial. Astfel, în anul 1950, Grum-Grjimailo publică o lucrare în care arată precizia de prelucrare, precum şi unele considerente privind alegerea toleranţelor în construcţia de maşini. Întreprinderea americană Jark Corporation a elaborat şi extins norme de precizie pentru diferite procedee de prelucrare.

Este evident că cele prezentate mai sus conduc la norme aproximative de precizie, care, în condiţii reale de producţie, pot prezenta abateri într-un sens sau altul.

În anul 1952, Sokolovski A.P., în urma unor cercetări îndelungate, a elaborat metoda analitică de calcul pentru determinarea preciziei de prelucrare, metodă care se bazează pe cercetarea analitică şi experimentală a erorilor provocate de diferiţi factori tehnologici în procesul de prelucrare. Evidenţiind, în mod ştiinţific, mecanismul fenomenelor care se produc în procesul de aşchiere a metalelor, se poate rezolva problema privind mărirea preciziei de prelucrare.

Dezvoltarea procedeelor de netezire a suprafeţelor cilindrice interioare a prezentat foarte multe greutăţi tehnologice din cauza rigidităţii mai reduse a sistemului tehnologic, care influenţează negativ atât precizia de prelucrare, cât şi calitatea suprafeţei prelucrate. Această dezvoltare a fost condiţionată de modernizarea maşinilor-unelte, a metodelor de prelucrare şi control, a sculelor aşchietoare, precum şi de apariţia a noi materiale pentru scule. Precizia de prelucrare şi calitatea suprafeţei sunt criteriile esenţiale în alegerea procedeului şi a metodei de prelucrare care, în corelaţie cu alte aspecte tehnico-economice, conduc la definitivarea procesului tehnologic de fabricaţie.

Studiul concludent al procedeelor de netezire a suprafeţelor cilindrice interioare a devenit posibil în ultimele decenii, odată cu perfecţionarea maşinilor-unelte, a formelor constructive ale sculelor aşchietoare şi nu în ultimul rând ale maşinilor de calcul şi control.

Avându-se în vedere progresele tehnice înregistrate până în prezent, se poate afirma că prelucrarea de netezire a suprafeţelor cilindrice interioare se poate realiza prin următoarele procedee:

• procedee de netezire prin aşchiere;

• procedee de netezire prin deformare plastică;

• procedee electrochimice.

Preview document

Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 1
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 2
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 3
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 4
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 5
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 6
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 7
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 8
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 9
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 10
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 11
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 12
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 13
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 14
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 15
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 16
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 17
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 18
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 19
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 20
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 21
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 22
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 23
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 24
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 25
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 26
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 27
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 28
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 29
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 30
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 31
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 32
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 33
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 34
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 35
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 36
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 37
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 38
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 39
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 40
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 41
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 42
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 43
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 44
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 45
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 46
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 47
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 48
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 49
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 50
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 51
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 52
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 53
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 54
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 55
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 56
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 57
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 58
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 59
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 60
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 61
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 62
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 63
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 64
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 65
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 66
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 67
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 68
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 69
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 70
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 71
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 72
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 73
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 74
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 75
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 76
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 77
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 78
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 79
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 80
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 81
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 82
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 83
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 84
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 85
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 86
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 87
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 88
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 89
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 90
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 91
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 92
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 93
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 94
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 95
Analiza Stării de Tensiuni și Deformații pentru Arborele de Avans din Cadrul Mașinii de Honuit Verticale - Pagina 96

Conținut arhivă zip

  • Analiza Starii de Tensiuni si Deformatii pentru Arborele de Avans din Cadrul Masinii de Honuit Verticale.doc

Alții au mai descărcat și

Tehnologia de fabricație și de recondiționare pentru reperul bolț, cilindru și piston

Partea I – Memoriu tehnic 1.Introducere (Descrierea piesei, rol, condiţii de funcţionare, cerinte) Bolţul Bolţul, sau axul pistonului, este...

Proiectarea procesului tehnologic și matriță sau ștanță pentru o piesă cilindrică

Sa se proiecteze procesul tehnologic si stanta sau matrita pentru obtinerea piesei din figura 1. Materialul utilizat este TDA3 ( tabla decapata...

Ai nevoie de altceva?