Aparate si Instalatii Folosite la Diagnosticarea Echipamentelor Electrice si Electronice

Proiect
7.4/10 (5 voturi)
Domeniu: Mecanică
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 3535
Mărime: 554.95KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Cuprins

Capitolul 1

1.1 Diagnosticarea echipamentelor electrice si electronice 4

1.2 Principiile generale ale diagnosticării aparatelor 6

Capitolul 2

Aparate 10

2.1 Verificatoare 10

2.2 Osciloscopul 12

2.3 Ampermetrul 14

2.4 Testere 16

Capitolul 3

Masuri de protectia muncii 19

Bibliografie 21

Anexe 22

Extras din document

Capitolul 1

Diagnosticarea echipamentelor electrice si electronice

Cercetarea situaţiei create şi experienţa ţărilor de străine cu dezvoltare ridicată a motorizării indică necesitatea creării sistemului de deservire tehnică şi a sistemului de control a stării transportului şi aducerea cerinţelor naţionale în la normativele europene unice. Respectarea acestor condiţii privind sistemul dat facilitează activitatea transportului, asigurând o fiabilitate înaltă a serviciilor de transportare. Asigurarea controlului şi obiectivităţii lui prin utilizarea măsurilor de verificare cantitativă face posibilă introducerea deservirii tehnice a mijloacelor de transport.

Diagnosticarea permite stabilirea stării tehnice a mecanismelor ce influenţează securitatea şi protecţia mediului ambiant a mijloacelor de transport fără dezasamblarea acestora.

1.1 Diagnosticarea şi tehnologia diagnosticării

În procesul tehnologic al lucrărilor de întreţinere tehnică un loc im¬portant îl ocupă operaţiile de diagnosticare, care presupun o dotare teh¬nică adecvată, cu aparate şi instalaţii din ce în ce mai eficiente şi rafinate pentru evidenţierea anomaliilor de funcţionare sau stărilor de defectare. Sistemul de diagnosticare în afara reflectării cu fidelitate a stării tehnice existente în momentul controlului la agregatul sau mecanismul respectiv, trebuie să asigure într-un" tirnp redus şi localizarea şi evidenţierea cau¬zelor de defectare, în situaţiile de recepţionare a acestora.

Metodele de diagnosticare aplicate printr-o organizare şi dotare teh¬nică corespunzătoare, la verificarea automobilelor, vor contribui într-o măsură apreciabilă la creşterea productivităţii muncii şi la ridicarea cali¬tăţii reviziilor tehnice.

Tipurile de diagnosticare a automobilelor pot fi:

- cu caracter comercial, ele se fac în perioada de garanţie pentru a satisface pretenţiile beneficiarilor, în. acest caz diagnosticarea poate să fie totală sau parţială, în funcţie de dorinţa clienţilor, si poate fi efectuată chiar în momentul vînzârii în vederea demonstrării calităţilor automo¬bilului;

- cu caracter de depanare, în vederea stabilirii în mod activ al cau¬zelor şi locul defectărilor în procesul de mentenanţă;

- cu caracter de control final, la terminarea operaţiilor de între¬ţinere tehnică sau la reparaţii curente;

- cu caracter de verificare a stării tehnice la sistemele si mecanis¬mele care condiţionează siguranţa circulaţiei (se efectuează în cadrul lu¬crărilor de control şi îngrijire zilnică);

- cu caracter de verificare a stării tehnice periodic stabilite prin normative de stat, de obicei se execută în cadrul lucrărilor de revizii teh¬nice sau în cadrul reviziilor anuale.

In fişele de operaţii tehnologice, pentru întreţinerea tehnică, va fi încadrat şi procesul tehnologic al diagnosticării automobilelor care tre¬buie să stabilească ordinea şi succesiunea efectuării operaţiilor de control-diagnosticare, utilizarea instalaţiilor şi aparatelor de diagnosticare, dispunerea acestora în zona respectivă, stabilirea operaţiilor de diagnosti¬care care trebuie îndeplinite de fiecare muncitor şi condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească pentru a fi corespunzătoare în exploatare componentele verificate.

Scopul diagnosticării la întreţinerea tehnică este de a determina ne¬cesităţile reale de efectuare a unor lucrări la fiecare revizie tehnică, pre¬cum şi prognozarea momentului în care vor apare defectările sau avariile respective în procesul de exploatare.

Scopul diagnosticării la reparaţie este de a evidenţia cauza defec¬tărilor sau avariilor, stabilirea procedeelor celor mai eficiente pentru înlăturarea lor, localizarea defecţiunilor în agregatul sau mecanismul respectiv, cu indicarea volumului lucrărilor de demontare parţială, sau totală, şi altele.

Diagnosticarea, cu ocazia controlului zilnic, după volumul ei, poate să fie diferită, deoarece este determinată de scopul inspecţiei respective.

Diagnosticarea poate fi efectuată atît pe standuri, cît şi pe posturi de întreţinere la care se utilizează aparate şi instalaţii adecvate.

Preview document

Aparate si Instalatii Folosite la Diagnosticarea Echipamentelor Electrice si Electronice - Pagina 1
Aparate si Instalatii Folosite la Diagnosticarea Echipamentelor Electrice si Electronice - Pagina 2
Aparate si Instalatii Folosite la Diagnosticarea Echipamentelor Electrice si Electronice - Pagina 3
Aparate si Instalatii Folosite la Diagnosticarea Echipamentelor Electrice si Electronice - Pagina 4
Aparate si Instalatii Folosite la Diagnosticarea Echipamentelor Electrice si Electronice - Pagina 5
Aparate si Instalatii Folosite la Diagnosticarea Echipamentelor Electrice si Electronice - Pagina 6
Aparate si Instalatii Folosite la Diagnosticarea Echipamentelor Electrice si Electronice - Pagina 7
Aparate si Instalatii Folosite la Diagnosticarea Echipamentelor Electrice si Electronice - Pagina 8
Aparate si Instalatii Folosite la Diagnosticarea Echipamentelor Electrice si Electronice - Pagina 9
Aparate si Instalatii Folosite la Diagnosticarea Echipamentelor Electrice si Electronice - Pagina 10
Aparate si Instalatii Folosite la Diagnosticarea Echipamentelor Electrice si Electronice - Pagina 11
Aparate si Instalatii Folosite la Diagnosticarea Echipamentelor Electrice si Electronice - Pagina 12
Aparate si Instalatii Folosite la Diagnosticarea Echipamentelor Electrice si Electronice - Pagina 13
Aparate si Instalatii Folosite la Diagnosticarea Echipamentelor Electrice si Electronice - Pagina 14
Aparate si Instalatii Folosite la Diagnosticarea Echipamentelor Electrice si Electronice - Pagina 15
Aparate si Instalatii Folosite la Diagnosticarea Echipamentelor Electrice si Electronice - Pagina 16
Aparate si Instalatii Folosite la Diagnosticarea Echipamentelor Electrice si Electronice - Pagina 17
Aparate si Instalatii Folosite la Diagnosticarea Echipamentelor Electrice si Electronice - Pagina 18
Aparate si Instalatii Folosite la Diagnosticarea Echipamentelor Electrice si Electronice - Pagina 19
Aparate si Instalatii Folosite la Diagnosticarea Echipamentelor Electrice si Electronice - Pagina 20
Aparate si Instalatii Folosite la Diagnosticarea Echipamentelor Electrice si Electronice - Pagina 21
Aparate si Instalatii Folosite la Diagnosticarea Echipamentelor Electrice si Electronice - Pagina 22
Aparate si Instalatii Folosite la Diagnosticarea Echipamentelor Electrice si Electronice - Pagina 23

Conținut arhivă zip

  • Aparate si Instalatii Folosite la Diagnosticarea Echipamentelor Electrice si Electronice
    • Aparate si instalatii folosite la diagnosticarea echipamentelor electrice si electronice auto.doc
    • primele pagini aparate de diagnostic.doc

Alții au mai descărcat și

Functionarea, Diagnosticarea si Repararea Sistemului de Directie

CAPITOLUL I MEMORIU EXPLICATIV Apariţia primelor automobile este strâns legată de descoperirea şi perfecţionarea maşinii cu abur şi a motorului...

Studiul Instalatiei de Alimentare cu Combustibil cu Considerarea Nivelelor Produselor Poluante

Introducere Motoarele cu ardere interna intra in componenta diverselor instalatii energetice, ce cuprind: - motor cu ardere interna, ca motor...

Instalatia de Pornire

1.Conditii si metode de pornire Pornirea motorului termic se face prin asigurarea unei turatii minime arborelui cotit cu ajutorul sursei...

Instalatia de Iluminare si Semnalizare

Argument Transporturile au avut in toate timpurile un rol foarte importamt in viata oamenilor constituind un factor de prima importamta in...

Repararea Alternatorului Tip 1111

Cap I. Argument I.1. Generalităţi despre instalaţia electrică; Echipamentul electric al automobilelor cuprinde toate aparatele si masinile...

Poluarea Motoarelor

Argument Interesul pentru poluarea mediului a crescut in ultima jumatate de secol de la un numar mic de persoane, care se ocupau sporadic si...

Instalatia de Alimentare a MAS cu Injectie de Benzina

ARGUMENT Automobilul este un vehicul rutier carosat şi suspendat elastic pe cel puţin trei roţi care se deplasează prin mijloace de propulsie...

Sistemul de Frânare

ARGUMENT Tema aleasă spre studiu este „Dispozitivul pentru demontarea – remontarea pistonului pe retrier. Cheie de reglaj a segmenţilor de...

Ai nevoie de altceva?