Ax melcat

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Mecanică
Conține 7 fișiere: docx, pdf
Pagini : 39 în total
Cuvinte : 3062
Mărime: 2.73MB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mircea Mera
Facultatea de Constructii de Masini
Universitatea Tehnica, Cluj-Napoca
Specializare: Tehnologia Constructiilor de Masini
Materie: Ingineria Fabricatiei

Extras din document

Cap. 1 Adaosurile de prelucrare

1.1 Determinarea adaosurilor de prelucrare

și a dimensiunilor intermediare

În construcția de mașini, pentru obținerea pieselor cu precizia necesară și calitatea suprafețelor impuse de condițiile funcționale, este necesar, de obicei, ca de pe semifabricat să se îndepărteze prin așchiere straturi de material care constituie adaosurile de prelucrare.

Determinarea adaosurilor de prelucrare este strâns legată de calculul dimensiunilor intermediare și al dimensiunilor semifabricatului. Pe baza dimensiunilor se proiectează dispozitivele pentru prelucrări pe mașini-unelte, verificatoare de tipul calibre, se stabilesc dimensiunile sculelor așchietoare la operațiile succesive de prelucrare a găurilor: burghiu, lărgitor, alezor etc. Stabilirea unor valori optime ale adaosurilor de prelucrare permite efectuarea calculelor corecte ale masei semifabricatelor și al consumurilor specific de material, precum și al regimurilor de așchiere și normale tehnice de timp pentru operațiile de prelucrare mecanică prin așchiere.

Adaosul de prelucrare intermediară este stratul de material ce se îndepărtează la operația respectivă de prelucrare prin așchierea de pe suprafața considerată.

Adaosul total al unei suprafețe reprezintă, deci, suma adaosurilor intermediare necesare pentru prelucrarea completă a suprafețelor considerate.

Adaosurile de prelucrare pot fi simetrice și asimetrice.

Calculul analytic al adaosurilor de prelucrare se efectuează numai după stabilirea traseului tehnologic, cu precizia schemei de orientare și a schemei de fixare la fiecare operație și precizia procedeului de obținere a semifabricatului.

Adaosul de prelucrare intermediary minim, pentru prelucrarea prin metoda obținerii automate a preciziei dimensiunilor, se calculează cu:

- pentru adaosurile simetrice (pe diametru) la suprafețe exterioare și interioare de revoluție:

2Api min=2×( Rzi−1+ Si−1)+ 2×√ρi−12+εi2 [1,pag.191, (3.3)]

- pentru adaosuri asimetric (unilaterale) pentru o singură suprafață plană:

Api min = Rzi−1+Si−1+ρi−1+εi [1,pag.192, (3.4)]

Notațiile folosite sunt:

- notăm cu indicele i-1 - operația precedentă și cu i - operația curentă

- Api min adaosul de prelucrare minim pentru operația (fazei) i, considerat pe rază

- Rzi−1 înălțimea neregularităților profilului, rezultat de la operația (fazei) precedentă

- Si−1 adâncimea stratului superficial defect, format la operația (fazei) precedentă

- ρi−1 abaterile spațiale ale suprafeței de prelucrat față de bazele tehnologice ale piesei, rămâne după efectuarea operației (fazei) precedente

- ε???? eroarea de instalare a suprefeței de prelucrat (inițiale) la operația sau faza considerată i

În unele cazuri concrete de prelucrare, unde din componentele adaosului de prelucrare minim se pot exclude din relația de calcul astfel:

- după tratamentele termice și termochimice ale pieselor din oțeluri, stratul superficial frebuie păstrat încât mai mare măsură, deoarece proprietățile utile ale acestui strat se micșorează rapid odată cu mărimea adaosului înlăturat la rectificare. Din acest motiv, la calculul adaosului pentru rectificarea pieselor din oțel tratate termic se axclude termenul S din relația de calcul

- la prelucrarea suprafețelor de revoluție cu orientarea semifabricatului pe găuri de centrare, între vârfuri, eroarea de instalare poate fi considerată zero pe direcție radială

- la prelucrarea găurilor cu scule așchietoare care se autocentrează după gaura inițială (broșe, alezoare) abaterile spațiale de înclinare și deplasare ale axei găurii nu pot fi înlăturate și de aceea termenul ????????−1,

se exclude din relația de calcul, totodată datorită autocentrării sculei, eroarea de instalare este zero.

- La suprafețele lustruite, adaosul de prelucrare este determinat de înălțimea neregularităților, de erorile de reglare a sculei la dimensiune și de uzura acesteia, care nu depășesc de obicei ½ din toleranța de prelucrare.

Bibliografie

1. Picoș. C., ș.a., Proiectarea tehnologiilor de prelucrare mecanică prin așchiere, vol 1, Editura Universitas, Chișinău, 1992.

2. Picoș. C., ș.a., Proiectarea tehnologiilor de prelucrare mecanică prin așchiere, vol 2, Editura Universitas, Chișinău, 1992.

3. Vlase, A., ș. A., Regumuri de așchiere Adaosuri de prelucrare și norme tehnice de timp, vol. 1, Editura Tehnică, București, 1985.

4. Vlase, A., ș. A., Regumuri de așchiere Adaosuri de prelucrare și norme tehnice de timp, vol. 2, Editura Tehnică, București, 1985.

5. **** Catalog, Hoffmann, 2015 / 2016.

6. **** Catalog, Sandvik, Turning tools, 2015.

7. **** Catalog, Gühring. 2009.

Preview document

Ax melcat - Pagina 1
Ax melcat - Pagina 2
Ax melcat - Pagina 3
Ax melcat - Pagina 4
Ax melcat - Pagina 5
Ax melcat - Pagina 6
Ax melcat - Pagina 7
Ax melcat - Pagina 8
Ax melcat - Pagina 9
Ax melcat - Pagina 10
Ax melcat - Pagina 11
Ax melcat - Pagina 12
Ax melcat - Pagina 13
Ax melcat - Pagina 14
Ax melcat - Pagina 15
Ax melcat - Pagina 16
Ax melcat - Pagina 17
Ax melcat - Pagina 18
Ax melcat - Pagina 19
Ax melcat - Pagina 20
Ax melcat - Pagina 21
Ax melcat - Pagina 22
Ax melcat - Pagina 23
Ax melcat - Pagina 24
Ax melcat - Pagina 25
Ax melcat - Pagina 26
Ax melcat - Pagina 27
Ax melcat - Pagina 28
Ax melcat - Pagina 29
Ax melcat - Pagina 30
Ax melcat - Pagina 31
Ax melcat - Pagina 32
Ax melcat - Pagina 33
Ax melcat - Pagina 34
Ax melcat - Pagina 35
Ax melcat - Pagina 36
Ax melcat - Pagina 37
Ax melcat - Pagina 38
Ax melcat - Pagina 39

Conținut arhivă zip

  • Ax melcat.docx
  • Ax melcat.PDF
  • Itinerar tehnologic.pdf
  • Plane de operatii.pdf
  • Proiect.pdf
  • Tabel.pdf
  • Traseul sculei.PDF

Ai nevoie de altceva?