Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Mecanică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 116 în total
Cuvinte : 20690
Mărime: 8.82MB (arhivat)
Cost: 10 puncte
UNIVERSITATEA „TRANSILVANIA” BRASOV FACULTATEA: INGINERIE MECANICĂ CATEDRA: AUTOVEHICULE ŞI MOTOARE

Cuprins

OBIECTIVELE DISCIPLINEI 3

1. PROCESUL DE PROIECTARE IN INGINERIA MECANICA 4

1.1. DEFINIŢII ŞI TENDINŢE 4

1.2. METODICA PROIECTĂRII 4

1.3. CORELAŢIA PROIECTARE - CALITATE 5

1.4. OPTIMIZAREA (ASISTATĂ) A ACTIVITĂŢII DE PROIECTARE 6

2. NOTIUNI DE TEORIA SISTEMELOR 7

2.1 NOTIUNEA DE SISTEM 7

2.2 NOŢIUNI PRIMARE DESPRE TEORIA SISTEMELOR (TS) 8

2.3 NOŢIUNEA DE SISTEM AUTOMAT 10

2.4 STRUCTURI DE SISTEME AUTOMATE SI ELEMENTE COMPONENTE 10

2.5 CLASIFICAREA SISTEMELOR 11

2.7 SEMNALE 13

2.7.1 Generalitati 13

2.7.2 Tipuri de semnale 14

2.7.3 Semnale de proba (standard) 16

3. BLOCURI DE BAZĂ PENTRU MODELAREA SISTEMELOR IN INGINERIE 22

3.1 OBIECTIVE 22

3.2. COMPONENTE ELECTRICE 22

3.2.1.Conceptele de tensiune electrică şi curent electric 22

3.2.2. Conceptele de lucru electric, putere şi energie în sistemele electrice. 24

Rezistenţa electrică 25

Condensatorul 26

Inductorul 28

IMPORTANT DE REŢINUT 29

3.3. IMPEDANŢA ŞI DIAGRAMELE BLOC OPERAŢIONALE 30

3.3.1 Impedanţa 30

3.3.2 DIAGRAME BLOC OPERAŢIONALE 31

3.3 COMPONENTE MECANICE ÎN MIŞCARE DE TRANSLAŢIE (ÎN FAZA DE EDITARE) 33

3.3.1 Conceptele de mişcare şi de forţă (în faza de editare) 33

3.3.2 Amortizorul mecanic (în faza de editare) 33

3.3.3 Masa în mişcare de translaţie (în faza de editare) 33

3.3.4 Resortul elicoidal (în faza de editare) 33

3.4 ANALOGII ÎNTRE ELEMENTELE ELECTRICE ŞI CELE MECANICE (ÎN FAZA DE EDITARE) 33

3.5 COMPONENTE MECANICE ÎN MIŞCARE DE ROTAŢIE (ÎN FAZA DE EDITARE) 33

3.5.1 Elemente mecanice în mişcare de rotaţie (în faza de editare) 33

3.5.2 Amortizorul cu elemente în mişcare de rotaţie (în faza de editare) 33

3.5.3 Masa în mişcare de rotaţie (în faza de editare) 33

3.5.4 Resortul elicoidal cu elemente în mişcare de rotaţie (în faza de editare) 33

3.6 COMPONENTE FLUIDICE (ÎN FAZA DE EDITARE) 33

3.7 COMPONENTE TERMICE (ÎN FAZA DE EDITARE) 33

3.8 ANALOGII (ÎN FAZA DE EDITARE) 33

4. MODELAREA ŞI SIMULAREA SUBANSAMBLURILOR MECANICE ÎN SIMULINK 34

4.1. RULAREA UNUI MODEL SIMULINK DEMONSTRATIV 34

Descrierea modelului 35

Alte demonstraţii 36

4.2. CREAREA MODELELOR SIMULINK 36

4.3. RULAREA SIMULĂRILOR ÎN SIMULINK 41

5. MODELAREA SISTEMELOR DE INJECŢIE 44

5.1 POSIBILITĂŢI DE SIMULARE A SISTEMELOR DE INJECŢIE 44

5.2 STUDIUL PRIN SIMULARE A UNOR PARAMETRII AI INJECŢIEI 45

5.3 CONCLUZII. 49

6. EXEMPLU DE PROIECTARE FUNCŢIONALĂ 1– AMBREIAJ MECANIC 50

6.1 EXEMPLU DE PROIECTARE DIMENSIONALĂ (CONVENŢIONAL) 50

Alegerea tipului constructiv 50

Alegerea valorilor principalilor parametri constructivi şi de funcţionare 50

Dimensionarea suprafeţelor de frecare 51

Calculul părţii conducătoare 52

Calculul părţii conduse 54

6.2 PROIECTAREA FUNCŢIONALĂ A AMBREIAJULUI MECANIC UTILIZÂND SIMULINK 55

7. EXEMPLU DE PROIECTARE FUNCŢIONALĂ 2 – SUSPENSIE 63

7.1 PROIECTARE FUNCŢIONALĂ ÎN AMESIM 63

8. EXEMPLU DE PROIECTARE FUNCŢIONALĂ 3. MODELAREA CU ADVISOR (ADVANCED VEHICLE SIMULATOR) 85

9 OPTIMIZAREA PARAMETRILOR DE PROIECTARE AI UNOR SUBANSAMBLURI PRIN SIMULAREA PARAMETRICĂ A PARCURGERII UNUI CICLU TRANZITORIU, DE CĂTRE UN AUTOVEHICUL, FOLOSIND ADVISOR 2002. 97

BIBLIOGRAFIE 107

Extras din document

OBIECTIVELE Proiectului

Işi propune evidenţierea elementelor de bază ale proiectării subansamblurilor mecanice, utilizate la autovehicule rutiere. Principiile proiectării de bază sunt corelate direct cu funcţiile respectivelor subansamburi specifice. Un obiectiv important este legat de sublinierea caracteristicilor eterogene ale funcţiilor diverselor subansambluri, mecanice cel puţin la origine.

Lucrările de aplicaţii şi proiectele au drept scop prezentarea construcţiei, a modului de funcţionare şi de reglare a subansamblurilor prezentate la curs.

1. Procesul de proiectare in ingineria mecanica

1.1. Definiţii şi tendinţe

Activitatea de proiectare - totalitatea activităţilor de pregătire a transpunerii în realitate, printr-o tehnologie de execuţie adecvată, a unor idei, principii, teme, în vederea satisfacerii cerinţelor beneficiarilor/utilizatorilor.

Tendinţe în evoluţia unor parametri de calitate şi performanţă cu caracter general:

- creşterea gradului de complexitate cantitativă şi calitativă a maşinilor şi sistemelor;

- necesitatea asigurării unor parametri funcţionali optimi (forţe, presiuni, turaţii, temperaturi, precizie) în scopul reducerii consumului de combustibil, a pierderilor energetice, greutăţii şi dimensiunilor;

- elaborarea şi utilizarea unor materiale noi, cu caracteristici superioare de rezistenţă şi prelucrabilitate, forme noi de semifabricate, profile, formate, spume, composite, materiale cu memoria formei;

- utilizarea metodelor moderne de analiză şi calcul, cu aprecieri realiste şi probabiliste în comportarea sistemelor;

- utilizarea unor tehnologii de mare productivitate şi precizie, monitorizarea acestora, dezvoltarea microtehnologiilor şi nonotehnologiilor;

- tipizarea şi standardizarea componentelor maşinilor, cu diversificare prin compunere de elemente tipizate;

- utilizarea unor sisteme governor pentru monitorizarea parametrilor funcţionali;

- proiectare estetică, ergonomică şi ecologică.

1.2. Metodica proiectării

Presupune, în general, parcurgerea următoarelor secvenţe:

Identificarea necesităţii

Definirea obiectivelor proiectului

Concepţia structurală a proiectului Schiţe preliminare

Mecanismul de funcţionare cinematic şi dinamic al componentelor Modelare. Proceduri de asamblare

Întocmirea desenului de ansamblu şi a desenelor de execuţie

Analiza eficienţei şi performanţelor obiectivului

Analiza economică. Analiza valorii

Execuţie prototip. Teste preliminare Finalizare proiect. Lansare în producţie

Fig. 1.1. Etapele activităţii de proiectare.

1.3. Corelaţia proiectare - calitate

Calitatea - gradul de utilitate socială a unui produs, măsura în care acesta, prin ansamblul caracteristicilor sale - fizice, funcţionale, modul de prezentare, preţul, prestigiul firmei producătoare, servicii după vânzare - satisface nevoile pentru care a fost creat şi respectă restricţiile impuse de interesele generale ale societăţii privind eficienţa social - economică, protecţia mediului social şi natural.

Calitatea proiectată - măsura în care produsul proiectat satisface în totalitate cerinţele beneficiarului şi oferă, în acelaşi timp, posibilitatea utilizării în procesul de fabricaţie a unor procedee tehnologice eficiente şi economice.

Fig. 1.2. Conceptul de optimizare a calitaţii produselor (1 – satisfacerea optimă a cerinţelor de calitate; 2 – nesatisfacerea cerinţelor; 3 – neconformitaţi; 4 – inutilitaţi proiectate; 5 – supracalitate (costuri inutile); 6 - cerinţe neproiectate dar realizate; 7 - cerinţe nesolicitate, neproiectate dar realizate).

Preview document

Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 1
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 2
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 3
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 4
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 5
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 6
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 7
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 8
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 9
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 10
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 11
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 12
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 13
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 14
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 15
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 16
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 17
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 18
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 19
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 20
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 21
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 22
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 23
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 24
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 25
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 26
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 27
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 28
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 29
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 30
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 31
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 32
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 33
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 34
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 35
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 36
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 37
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 38
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 39
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 40
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 41
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 42
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 43
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 44
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 45
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 46
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 47
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 48
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 49
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 50
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 51
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 52
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 53
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 54
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 55
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 56
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 57
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 58
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 59
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 60
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 61
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 62
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 63
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 64
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 65
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 66
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 67
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 68
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 69
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 70
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 71
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 72
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 73
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 74
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 75
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 76
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 77
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 78
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 79
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 80
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 81
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 82
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 83
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 84
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 85
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 86
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 87
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 88
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 89
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 90
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 91
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 92
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 93
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 94
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 95
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 96
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 97
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 98
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 99
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 100
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 101
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 102
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 103
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 104
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 105
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 106
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 107
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 108
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 109
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 110
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 111
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 112
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 113
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 114
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 115
Bazele Proiectării Subansamblurilor Mecanice - Pagina 116

Conținut arhivă zip

  • Bazele Proiectarii Subansamblurilor Mecanice.doc

Alții au mai descărcat și

Analiză și proiectare asistată în ingineria industrială

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE Proiectarea asistata de calculator (CAD Computer Aided Design) este in present din ce in ce mai utilizata in domenii...

Analiza Procesului Tehnologic de Execuție a Reperului Arbore Secundar în Condițiile Producției de Serie Mare

INTRODUCERE Stagilul de practică pentru lucrare de licenţă l-am efectuat în cadrul laboratorului de Tehnologia Fabricării Produselor de la...

Transportor cu Bandă

MEMORIU TEHNIC Prin tema s-a cerut proiectarea unui arbore de antrenare al unui transportor cu banda cu urmatoarele caracteristici tehnice: -...

Diferențial autoutilitară

Capitolul 1 Introducere Industria de automobile reprezintă în prezent una din cele mai dezvoltate ramuri ale construcției de mașini, cu producție...

Controlul poluării MAI prin tratarea gazelor evacuate

CAPITOLUL 1 LEGISLAŢIA PRIVIND NORMELE DE POLUARE ÎN DOMENIUL AUTO După un secol de dezvoltare, aproape liberă a automobilului, urmează o...

Transportoare cu bandă

CAP1. PREZENTAREA GENERALA A UTILAJULUI Instalatii cu organ de tractiune flexibil, în princip al benzi, lanturi sau cabluri cuprind...

Modelarea Geometrică și Simularea Asistată de Calculator Utilizând Mediul Catia a unui Robot Industrial având Structura TRTTRR

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE 1.1. GENERALITATI Robotica reprezintă un domeniu de ştiinţă multidisciplinar, care cuprinde elemente de Fizică,...

Calculul de Dimensionare al Unui Motor cu Ardere Internă

TEMA DE PROIECT Sã se realizeze calculul de dimensionare al unui motor cu ardere internã având urmatoarele specificatii tehnice: - Tipul...

Ai nevoie de altceva?