Calculul de Verificare a unei Centrale Monotermice de 31 Kw cu Boiler de 120 L

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Mecanică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 68 în total
Cuvinte : 8951
Mărime: 2.68MB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: ş. l. dr. ing. Dan-Teodor Bălănescu
UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI FACULTATEA DE MECANICĂ CATEDRA DE MAŞINI ŞI ECHIPAMENTE TERMICE

Cuprins

Capitolul I

Memoriu justificativ 5

Capitolul II

Calculul arderii pentru centrala cu boiler 7

2.1. Funcţionarea cu combustibil gazos 7

2.1.1. Compoziţia chimică elementară la masa iniţială a combustibilului 7

2.1.2. Masele volumice ale gazelor 7

2.1.3. Masele moleculare relative ale gazelor 8

2.1.4. Constantele de gaz perfect 9

2.1.5. Masele atomice ale elementelor componente 10

2.1.6. Caracteristicile combustibilului 15

2.2. Aerul şi gazele de ardere 15

Tabel de sinteză 21

2.3. Calculul entalpiei gazelor 23

2.3.1. Calculul căldurilor specifice medii între 0 şi 2200 grade celsius ale dioxidului de carbon, azotului, vaporilor de apă şi a aerului umed 23

Tabel de sinteză 23

2.3.2. Calculul entalpiei gazelor rezultate la arderea completă

a 1 m3N combustibil 23

Tabel de sinteză 24

Diagrama I – t 25

Capitolul III

Bilanţul termic al centralei monotermice 26

3.1. Calculul căldurii disponibile 26

3.2. Calculul căldurii fizice a combustibilului 28

3.3. Calculul căldurii fizice a aerului 28

3.4. Pierderile de căldură 29

Tabel de sinteză 31

3.5. Calculul cantităţii de căldură primită de schimbătoarele de căldură 32

3.6. Bilanţul termic 32

Tabel de sinteză 35

Diagrama variaţiei randamentelor i şi s funcţie de excesul de aer  36

Diagrama variaţiei randamentelor i şi s funcţie de căldura totală

primită de apă 36

Capitolul IV

Calculul focarului 37

4.1. Volumul focarului 37

4.2. Suprafaţa pereţilor focarului 37

Capitolul V

Calculul schimbătorului de căldură primar 38

Capitolul VI

Dimensionarea serpentinei boilerului de apă caldă menajeră 46

6.1. Calculul coeficientului de schimb de căldură prin convecţie la curgerea apei prin serpentină 46

6.2. Calculul coeficientului de schimb de căldură prin convecţie la curgerea apei peste serpentină 48

6.3. Calculul coeficientului global de schimb de căldură 49

6.4. Calculul suprafeţei de schimb de căldură 49

Capitolul VII

Calculul aerogazodinamic 51

7.1. Coeficientul de rezistenţă al unui fascicul de ţevi dispuse în coloană la curgerea trasnversală a fluidului 51

7.2. Densitatea fluidului la temperatura şi presiunea medie a acestuia la curgerea prin fascilul de ţevi 52

Capitolul VIII

Calculul de rezistenţă al ţevilor din circuitul ACM 54

BIBLIOGRAFIE 56

ANEXE 57

Extras din document

TEMA PROIECTULUI

Să se efectueze calculele de verificare pentru o centrală monotermică de 31 kW cu boiler de 120 l, care funcţionează cu gaz natural având următoarea compoziţie chimică elementară:

Cantitatea de hidrogen H2=0.031 %

Cantitatea de azot N2=0.175 %

Cantitatea de oxigen O2=0.046 %

Cantitatea de metan CH4=99.6 %

Cantitatea de etan C2H6=0.126 %

Cantitatea de propan C3H8=0.022 %

Date iniţiale:

Temperatura apei pe tur:

tai = 80 0C

Temperatura apei pe retur:

tae = 60 0C

Temperatura de preîncălzire a aerului în tubulatura de admisie aer / evacuare:

tpa2 = 40 0C

Debitul masic nominal de apă în circuitul primar:

kg/s

l/min

Capitolul I

Memoriu justificativ

Este bine cunoscut faptul că sistemul energetic din România se confruntă cu deficienţe majore, principala problemă fiind ineficienţa. Consecinţa imediată a acestui fapt este gradul ridicat de poluare care caracterizează centralele electrice şi termice. Începând cu 1990 s-au făcut unele investiţii în cadrul sistemului, dar sumele alocate au fost prea mici pentru a permite o retehnolizare la nivel macro. O apreciere corectă a efectului acestor investiţii este aceea că ele au permis, în marea lor majoritate, doar executarea unor lucrări de reparaţie în scopul menţinerii în funcţiune a unităţilor existente. În aceste condiţii calitatea serviciilor oferite de furnizorii de apă caldă menajeră şi de agent termic pentru încălzirea locuinţelor lasă în continuare mult de dorit iar pierderile înregistrate, alături de creşterea continuă a preţului combustibililor fosili, au făcut ca preţul gigacaloriei să crească continuu.

Deficienţele sistemului centralizat de producere a energiei termice, menţionate mai sus au făcut ca centralele termice pentru producerea combinată a apei calde menajere şi agentului termic de încălzire să devină foarte atractive în special în zonele în care există reţea de gaz metan. De aceea, aceste centrale s-au răspândit foarte repede în ţara noastră în ultimii 15 ani. Datorită faptului că variantele murale sunt cele mai ieftine şi pot fi montate aproape în orice loc, acestea au fost şi sunt în continuare cele mai des achiziţionate.

Majoritatea centralelor termice existente pe piaţa românească provin din import. Numărul producătorilor interni este foarte restrâsns şi de cele mai multe ori activitatea acestora se reduce la asamblarea elementelor componente (achiziţionate de la producători specializaţi) şi optimizarea funcţională a acestora. În proporţie de peste 90% centralele montate în România sunt cu arzătoare atmosferice, fără preamestec. Acestea se împart în două mari categorii: monotermice şi bitermice.

Deoarece în multe situaţii cantiatea de apă caldă menajeră solicitată de consumator depăşeşte cu mult cantiatea de apă pe care o poate furniza centrala termică în regim constant, se apelează la soluţia conectării la centrală a unui boiler. Principalii parametri luaţi în considerare la achiziţionarea unui boiler sunt numărul de puncte de prelevare existente în locuinţă şi volumul necesar de apă caldă, exprimat în litri. Boilerul luat în considerare în acest proiect este unul cu un volum de 120 l care poate asigura un confort maxim unei locuiţe cu două grupuri sanitare şi o bucătărie, pentru o familie de patru persoane. Deci acest boiler poate asigura un confort maxim pentru 4 puncte de prelevare simultane / 4 utilizatori.

Principalele avantaje ale acestui tip de boiler sunt:

-poate fi folosit în combinaţie cu orice centrală murală;

-furnizarea într-un timp foarte scurt a A.C.M. la temperatura dorită;

-temperatură reglabilă pentru A.C.M. până la 800C;

-recipient din oţel emailat, extrem de rezistent la coroziune;

-izolare de poliuretan, material de izolare lipsit de CFC, ce corespunde cu cele mai noi cerinţe cu privire la protejarea mediului şi care garantează o excelentă izolaţie termică;

-schimbător de căldură de tip serpentină special proiectat pentru o încălzire omogenă a apei şi cu dimensiuni optime pentru a limita depunerile de calcar;

-anod de magnziu, o componentă uşor de inspectat sau de înlocuit care conferă rezervorului o protecţie electrochimică suplimentară, de o foarte mare eficienţă.

Boilerul trebuie să fie amplasat pe sol, lângă sursa de încălzire. Toate legăturile de distribuţie apă caldă menajeră, trebuie să fie izolate termic. Se recomandă utilizarea acestui produs în interior la o temperatură a aerului între +2 şi 45 oC şi umiditate de maximum 80%.

Proiectul conţine calculele de verificare ale unei centrale monotermice de 31 kW cu boiler de 120 l.

Partea scrisă a proiectului cuprinde opt capitole:

-capitolul I constituie memoriu de prezentare;

-în capitolul II s-a efectuat calculul arderii combustibilului gazos;

-în capitolul III s-a efectuat bilanţul termic termic şi verificarea bilanţului termic;

-capitolul IV cuprinde calculul focarului;

-capitolul V cuprinde calculul schimbătorului de căldură primar;

-în capitolul VI s-a efectuat dimensionarea serpentinei boilerului de apă caldă menajeră;

-în capitolul VII s-a efectuat calcul aerogazodinamic;

-capitolul VIII cuprinde calculul de rezistenţă al ţevilor din circuitul ACM.

Partea desenată a proiectului cuprinde:

-ansamblul centrală monotermică de 31 kW şi boiler de 120 l;

-schimbătorul de căldură primar;

-boilerul de 120 l;

-serpentina boilerului;

-ţeava de golire a boilerului.

Preview document

Calculul de Verificare a unei Centrale Monotermice de 31 Kw cu Boiler de 120 L - Pagina 1
Calculul de Verificare a unei Centrale Monotermice de 31 Kw cu Boiler de 120 L - Pagina 2
Calculul de Verificare a unei Centrale Monotermice de 31 Kw cu Boiler de 120 L - Pagina 3
Calculul de Verificare a unei Centrale Monotermice de 31 Kw cu Boiler de 120 L - Pagina 4
Calculul de Verificare a unei Centrale Monotermice de 31 Kw cu Boiler de 120 L - Pagina 5
Calculul de Verificare a unei Centrale Monotermice de 31 Kw cu Boiler de 120 L - Pagina 6
Calculul de Verificare a unei Centrale Monotermice de 31 Kw cu Boiler de 120 L - Pagina 7
Calculul de Verificare a unei Centrale Monotermice de 31 Kw cu Boiler de 120 L - Pagina 8
Calculul de Verificare a unei Centrale Monotermice de 31 Kw cu Boiler de 120 L - Pagina 9
Calculul de Verificare a unei Centrale Monotermice de 31 Kw cu Boiler de 120 L - Pagina 10
Calculul de Verificare a unei Centrale Monotermice de 31 Kw cu Boiler de 120 L - Pagina 11
Calculul de Verificare a unei Centrale Monotermice de 31 Kw cu Boiler de 120 L - Pagina 12
Calculul de Verificare a unei Centrale Monotermice de 31 Kw cu Boiler de 120 L - Pagina 13
Calculul de Verificare a unei Centrale Monotermice de 31 Kw cu Boiler de 120 L - Pagina 14
Calculul de Verificare a unei Centrale Monotermice de 31 Kw cu Boiler de 120 L - Pagina 15
Calculul de Verificare a unei Centrale Monotermice de 31 Kw cu Boiler de 120 L - Pagina 16
Calculul de Verificare a unei Centrale Monotermice de 31 Kw cu Boiler de 120 L - Pagina 17
Calculul de Verificare a unei Centrale Monotermice de 31 Kw cu Boiler de 120 L - Pagina 18
Calculul de Verificare a unei Centrale Monotermice de 31 Kw cu Boiler de 120 L - Pagina 19
Calculul de Verificare a unei Centrale Monotermice de 31 Kw cu Boiler de 120 L - Pagina 20
Calculul de Verificare a unei Centrale Monotermice de 31 Kw cu Boiler de 120 L - Pagina 21
Calculul de Verificare a unei Centrale Monotermice de 31 Kw cu Boiler de 120 L - Pagina 22
Calculul de Verificare a unei Centrale Monotermice de 31 Kw cu Boiler de 120 L - Pagina 23
Calculul de Verificare a unei Centrale Monotermice de 31 Kw cu Boiler de 120 L - Pagina 24
Calculul de Verificare a unei Centrale Monotermice de 31 Kw cu Boiler de 120 L - Pagina 25
Calculul de Verificare a unei Centrale Monotermice de 31 Kw cu Boiler de 120 L - Pagina 26
Calculul de Verificare a unei Centrale Monotermice de 31 Kw cu Boiler de 120 L - Pagina 27
Calculul de Verificare a unei Centrale Monotermice de 31 Kw cu Boiler de 120 L - Pagina 28
Calculul de Verificare a unei Centrale Monotermice de 31 Kw cu Boiler de 120 L - Pagina 29
Calculul de Verificare a unei Centrale Monotermice de 31 Kw cu Boiler de 120 L - Pagina 30
Calculul de Verificare a unei Centrale Monotermice de 31 Kw cu Boiler de 120 L - Pagina 31
Calculul de Verificare a unei Centrale Monotermice de 31 Kw cu Boiler de 120 L - Pagina 32
Calculul de Verificare a unei Centrale Monotermice de 31 Kw cu Boiler de 120 L - Pagina 33
Calculul de Verificare a unei Centrale Monotermice de 31 Kw cu Boiler de 120 L - Pagina 34
Calculul de Verificare a unei Centrale Monotermice de 31 Kw cu Boiler de 120 L - Pagina 35
Calculul de Verificare a unei Centrale Monotermice de 31 Kw cu Boiler de 120 L - Pagina 36
Calculul de Verificare a unei Centrale Monotermice de 31 Kw cu Boiler de 120 L - Pagina 37
Calculul de Verificare a unei Centrale Monotermice de 31 Kw cu Boiler de 120 L - Pagina 38
Calculul de Verificare a unei Centrale Monotermice de 31 Kw cu Boiler de 120 L - Pagina 39
Calculul de Verificare a unei Centrale Monotermice de 31 Kw cu Boiler de 120 L - Pagina 40
Calculul de Verificare a unei Centrale Monotermice de 31 Kw cu Boiler de 120 L - Pagina 41
Calculul de Verificare a unei Centrale Monotermice de 31 Kw cu Boiler de 120 L - Pagina 42
Calculul de Verificare a unei Centrale Monotermice de 31 Kw cu Boiler de 120 L - Pagina 43
Calculul de Verificare a unei Centrale Monotermice de 31 Kw cu Boiler de 120 L - Pagina 44
Calculul de Verificare a unei Centrale Monotermice de 31 Kw cu Boiler de 120 L - Pagina 45
Calculul de Verificare a unei Centrale Monotermice de 31 Kw cu Boiler de 120 L - Pagina 46
Calculul de Verificare a unei Centrale Monotermice de 31 Kw cu Boiler de 120 L - Pagina 47
Calculul de Verificare a unei Centrale Monotermice de 31 Kw cu Boiler de 120 L - Pagina 48
Calculul de Verificare a unei Centrale Monotermice de 31 Kw cu Boiler de 120 L - Pagina 49
Calculul de Verificare a unei Centrale Monotermice de 31 Kw cu Boiler de 120 L - Pagina 50
Calculul de Verificare a unei Centrale Monotermice de 31 Kw cu Boiler de 120 L - Pagina 51
Calculul de Verificare a unei Centrale Monotermice de 31 Kw cu Boiler de 120 L - Pagina 52
Calculul de Verificare a unei Centrale Monotermice de 31 Kw cu Boiler de 120 L - Pagina 53
Calculul de Verificare a unei Centrale Monotermice de 31 Kw cu Boiler de 120 L - Pagina 54
Calculul de Verificare a unei Centrale Monotermice de 31 Kw cu Boiler de 120 L - Pagina 55
Calculul de Verificare a unei Centrale Monotermice de 31 Kw cu Boiler de 120 L - Pagina 56
Calculul de Verificare a unei Centrale Monotermice de 31 Kw cu Boiler de 120 L - Pagina 57
Calculul de Verificare a unei Centrale Monotermice de 31 Kw cu Boiler de 120 L - Pagina 58
Calculul de Verificare a unei Centrale Monotermice de 31 Kw cu Boiler de 120 L - Pagina 59
Calculul de Verificare a unei Centrale Monotermice de 31 Kw cu Boiler de 120 L - Pagina 60
Calculul de Verificare a unei Centrale Monotermice de 31 Kw cu Boiler de 120 L - Pagina 61
Calculul de Verificare a unei Centrale Monotermice de 31 Kw cu Boiler de 120 L - Pagina 62
Calculul de Verificare a unei Centrale Monotermice de 31 Kw cu Boiler de 120 L - Pagina 63
Calculul de Verificare a unei Centrale Monotermice de 31 Kw cu Boiler de 120 L - Pagina 64
Calculul de Verificare a unei Centrale Monotermice de 31 Kw cu Boiler de 120 L - Pagina 65
Calculul de Verificare a unei Centrale Monotermice de 31 Kw cu Boiler de 120 L - Pagina 66
Calculul de Verificare a unei Centrale Monotermice de 31 Kw cu Boiler de 120 L - Pagina 67
Calculul de Verificare a unei Centrale Monotermice de 31 Kw cu Boiler de 120 L - Pagina 68

Conținut arhivă zip

  • Calculul de Verificare a unei Centrale Monotermice de 31 Kw cu Boiler de 120 L.doc

Alții au mai descărcat și

Proiectarea unui Rezervor Cilindric Vertical

CAPITOLUL 1 ANALIZA CONSTRUCTIV-FUNCTIONALA A PRINCIPALELOR TIPURI DE REZERVOARE ATMOSFERICE UTILIZATE LA DEPOZITAREA PRODUSELOR PETROLIERE...

Organe de Masini

Capitolul 1 Studiul solutiilor similare 1.1 Generalitati Transmisiile mecanice sunt mecanisme care servesc la transmiterea energiei, de obicei...

Proiect TCM - Placa

ETAPA a-I-a 1. Studiul desenului de executie Analizind desenul de executie al piesei propuse pentru realizare se constata urmatoarele : •...

Prelucrare prin Aschiere

Materiale folosite la fabricarea sculelor : Proprietatile materialului de executie al sculei aschietoare -Duritatea corespunzatoare pentru a...

Proiectare la Rece

Tema de proiectat : Sa se proiecteze procesul tehnologic şi o ştanţă sau o matriţă pentru piesa de mai jos : Etapele procesului :...

Proiectarea Procesului Tehnologic si Matrita sau Stanta pentru o Piesa Cilindrica

Sa se proiecteze procesul tehnologic si stanta sau matrita pentru obtinerea piesei din figura 1. Materialul utilizat este TDA3 ( tabla decapata...

Controlul Calitatii

Laborator 1. Masurarea lungimilor prin metode de masurare absoluta 1. Consideratii teoretice Metoda absoluta de masurare este intotdeauna...

Curatirea Schimbatoarelor de Caldura

Schimbătorul de căldură este un sistem tehnic (utilaj) care permite transferul de căldură între două fluide. Schimbătoarele de căldură pot fi: ...

Ai nevoie de altceva?