Centratele Termice CET

Proiect
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Mecanică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 85 în total
Cuvinte : 13568
Mărime: 188.14KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: scarlat andrei

Cuprins

CAPITOLUL I DESCRIEREA CTE ŞI A SERVICIILOR PROPRII 1

1.1 Consideraţii generale 1 1.2. Elementele componente ale termocentralei 2

1.3. Alegerea echipamentelor aferente sălii cazanelor 10

1.3.1. Alegerea pompelor de alimentare 11

1.3.2. Alegerea ventilatoarelor de aer şi gaze 11

1.4. Surse de alimentare şi consumatorii instalaţiei de servicii proprii 13

CAPITOLUL II PROIECTAREA STAŢIEI DE TRANSFORMARE 20/6 kV CE ALIMENTEAZĂ CONSUMATORII DE MEDIE TENSIUNE 17

2.1. Generalităţi 17

2.2. Calculul puterii transformatoarelor care alimentează serviciile proprii 19

2.2.1. Consideraţii generale 19

2.3. Alegerea numărului de transformatoare şi a locului de amplasare al S.T. 20

2.4. Determinarea puterii staţiei de transformare 21

2.4.1. Determinarea puterii de transformare la metoda coeficientului de cerere 21

2.5. Schema electrică de bază a alimentării serviciilor proprii bloc(schema staţiei) 26

CAPITOLUL III CALCULUL CIRCUITELOR DE ALIMENTARE A SERVICIILOR INTERNE 28

3.1. Alegerea şi verificarea secţiunii conductoarelor 28

3.1.1. Noţiuni generale 28

3.2. Dimensionarea secţiunii conductoarelor pe baza încălzirii maxime admise 29

3.3. Determinarea secţiunii conductoarelor în ipoteza minimului de material 31

CAPITOLUL IV CALCULUL CURENŢILOR DE SCURTCIRCUIT 33

4.1. Noţiuni generale 33

4.2. Condiţiile de calcul ale curentului de scurtcircuit 34

4.3. Impedanţele de scurtcircuit ale echipamentelor 35

4.4. Calculul parametrilor elementelor 37

CAPITOLUL V CALCULUL PROTECŢIILOR INSTALAŢIILOR ELECTRICE PENTRU SERVICIILE INTERNE 47

5.1. Protecţia transformatoarelor electrice 47

5.2. Protecţia motoarelor electrice 50

5.3. Calculul si alegerea protecţiei transformatorului de 1000 kVA din staţia de transformare 20/6 kV 52

5.4. Calculul si alegerea protecţiei motoarelor racordate la bara de 6 kV 54

CAPITOLUL VI INSTALAŢIA DE LEGARE LA PĂMÂNT 57

6.1. Calculul rezistenţei de dispersie a prizelor de pământ 58

CAPITOLUL VII NORME DE SĂNĂTATE ŞI SECURITATEA MUNCII

CE TREBUIE RESPECTATE LA REALIZAREA STAŢIEI 61

20/6KV PROIECTATE

Extras din document

CAPITOLUL I

DESCRIEREA CTE ŞI A SERVICIILOR PROPRII

1.1. Consideraţii generale

Pe măsură ce societatea avansează necesităţile ei de energie apar tot mai importante. În acest fel progresul societăţii şi condiţiile de viaţă ale oamenilor depind de posibilitatea de a dispune de energie şi evoluează în acelaşi ritm. Datele statistice ale dezvoltării economice naţionale confirmă această teză. Astfel în intervalul 1950-1990 producţia globală a crescut de peste 40 ani.

Politica de utilizare a resurselor de energie, în ţara noastră urmăreşte asigurarea bazei energetice necesare dezvoltării economice naţionale în ritmuri intense. Valorificarea naţională a diferitelor resurse de energie a luat forme multiple datorită faptului că dispunem de rezerve de energie variate dar limitate cantitativ: cărbune, ţiţei, gaze naturale, resurse hidroenergetice şi nucleare, energie geotermică precum şi resurse în curs de cercetare în vederea valorificării lor în perspectivă (energie solară, eoliană, geotermică, etc.).

Un rol deosebit de important în energetică îl are ramura energiei electrice şi trebuie arătat că evoluţia producţiei de energie electrică cât şi dezvoltarea capacităţilor unitare de producţie din centralele electrice precum şi capacităţile de transport ale reţelelor electrice s-au situat într-o continuă ascensiune, atingându-se în prezent puteri unitare de 330 MW în CTE, respectiv 660 MW în CNE Cernavodă şi 188 MW în CHE, iar capacităţile de transport pe linii de 400 kV şi 400 MVA pe circuit.

Energia românească s-a orientat pentru majorarea eficacităţii utilizării resurselor energetice în procesul de transformare a energiei primare în energia electrică în cadrul centralelor electrice. Astfel, randamentul net al CTE cu condensaţie este plafonat superior la valori de 32-39% funcţie de combustibilul folosit şi de parametrii aburului utilizat. Principalele pierderi sunt de 42-45% căldură emanată cu apa de răcire, 5-8% căldură evacuată la coş cu gazele de ardere.

La centralele de termoficare, randamentul realizează valori de aproximativ două ori mai bune, întrucât căldura care s-ar fi evacuat cu apa de răcire este folosită în termoficare sau în procesele tehnologice.

Date fiind avantajele arătate, dezvoltarea centralelor electrice de termoficare reprezintă principala cale de urmat pentru creşterea în viitorul apropiat a randamentelor centralelor termoelectrice. Noile centrale de termoficare vor fi echipate cu grupuri cu randamente ridicate: 50 MW pentru termoficare urbană şi 150 MW pentru termoficare industrială.

Majoritatea absolută, peste 75% din producţia de energie electrică este realizată prin transformarea energiei calorice succesiv în energie mecanică şi apoi în energie electrică.

Realizarea circuitului termic al centralei de termoficare ţine de prezenţa a două surse de căldură, una caldă care cedează căldura Q1 şi una rece căreia fluidul îi cedează căldura Q2.

Centrala termoelectrică pentru care se va proiecta staţia de transformare de 20/6 kV este de condensaţie cu prize reglabile.

1.2. Elementele componente ale centralei

• Generatorul de abur

Generatorul de abur reprezintă un complex de instalaţie care realizează transformarea energiei chimice a cărbunelui sau alte forme de energie în căldură, sub formă de abur sau de apă caldă, pe care o furnizează unui consumator. Generatorul de abur care transformă energia chimică a combustibililor naturali în căldură se numesc cazane de abur.

Transformarea energiei chimice a combustibililor în căldură se face prin procesul de ardere, care este un proces de reacţie chimică între componentele combustibile ale combustibilului respectiv şi oxigenul din aerul atmosferic.

Preview document

Centratele Termice CET - Pagina 1
Centratele Termice CET - Pagina 2
Centratele Termice CET - Pagina 3
Centratele Termice CET - Pagina 4
Centratele Termice CET - Pagina 5
Centratele Termice CET - Pagina 6
Centratele Termice CET - Pagina 7
Centratele Termice CET - Pagina 8
Centratele Termice CET - Pagina 9
Centratele Termice CET - Pagina 10
Centratele Termice CET - Pagina 11
Centratele Termice CET - Pagina 12
Centratele Termice CET - Pagina 13
Centratele Termice CET - Pagina 14
Centratele Termice CET - Pagina 15
Centratele Termice CET - Pagina 16
Centratele Termice CET - Pagina 17
Centratele Termice CET - Pagina 18
Centratele Termice CET - Pagina 19
Centratele Termice CET - Pagina 20
Centratele Termice CET - Pagina 21
Centratele Termice CET - Pagina 22
Centratele Termice CET - Pagina 23
Centratele Termice CET - Pagina 24
Centratele Termice CET - Pagina 25
Centratele Termice CET - Pagina 26
Centratele Termice CET - Pagina 27
Centratele Termice CET - Pagina 28
Centratele Termice CET - Pagina 29
Centratele Termice CET - Pagina 30
Centratele Termice CET - Pagina 31
Centratele Termice CET - Pagina 32
Centratele Termice CET - Pagina 33
Centratele Termice CET - Pagina 34
Centratele Termice CET - Pagina 35
Centratele Termice CET - Pagina 36
Centratele Termice CET - Pagina 37
Centratele Termice CET - Pagina 38
Centratele Termice CET - Pagina 39
Centratele Termice CET - Pagina 40
Centratele Termice CET - Pagina 41
Centratele Termice CET - Pagina 42
Centratele Termice CET - Pagina 43
Centratele Termice CET - Pagina 44
Centratele Termice CET - Pagina 45
Centratele Termice CET - Pagina 46
Centratele Termice CET - Pagina 47
Centratele Termice CET - Pagina 48
Centratele Termice CET - Pagina 49
Centratele Termice CET - Pagina 50
Centratele Termice CET - Pagina 51
Centratele Termice CET - Pagina 52
Centratele Termice CET - Pagina 53
Centratele Termice CET - Pagina 54
Centratele Termice CET - Pagina 55
Centratele Termice CET - Pagina 56
Centratele Termice CET - Pagina 57
Centratele Termice CET - Pagina 58
Centratele Termice CET - Pagina 59
Centratele Termice CET - Pagina 60
Centratele Termice CET - Pagina 61
Centratele Termice CET - Pagina 62
Centratele Termice CET - Pagina 63
Centratele Termice CET - Pagina 64
Centratele Termice CET - Pagina 65
Centratele Termice CET - Pagina 66
Centratele Termice CET - Pagina 67
Centratele Termice CET - Pagina 68
Centratele Termice CET - Pagina 69
Centratele Termice CET - Pagina 70
Centratele Termice CET - Pagina 71
Centratele Termice CET - Pagina 72
Centratele Termice CET - Pagina 73
Centratele Termice CET - Pagina 74
Centratele Termice CET - Pagina 75
Centratele Termice CET - Pagina 76
Centratele Termice CET - Pagina 77
Centratele Termice CET - Pagina 78
Centratele Termice CET - Pagina 79
Centratele Termice CET - Pagina 80
Centratele Termice CET - Pagina 81
Centratele Termice CET - Pagina 82
Centratele Termice CET - Pagina 83
Centratele Termice CET - Pagina 84
Centratele Termice CET - Pagina 85

Conținut arhivă zip

  • Centratele Termice CET.doc

Alții au mai descărcat și

Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere

1.Introducere „Protecţia mediului”, „tehnologii poluante”, „noxe cu impact ridicat”, „boli profesionale cauzate de emisiile de noxe” sunt concepte...

Proiectarea Procesului Tehnologic si Matrita sau Stanta pentru o Piesa Cilindrica

Sa se proiecteze procesul tehnologic si stanta sau matrita pentru obtinerea piesei din figura 1. Materialul utilizat este TDA3 ( tabla decapata...

Ridicarea Curbelor Caracteristice ale unui Ventilator Centrifugal de Turație Constantă

1. Scopul lucrării Scopul lucrării este de a determina şi reprezenta grafic curbele de variaţie a presiunii, a puterii şi a randamentului unui...

Caracterizare Generala a Retelelor de Conducte

I. 1. Conditii privind alegerea retelelor de conducte Transportarea produselor prin conducte se poate face cu ajutorul pompelor, compresoarelor,...

Ventilatoare Suflante Turbocompresoare

Turbomasinile sunt masini rotative la care comprimarea gazului sau vaporilor se obtine prin actiunea unui rotor asupra curentului permanent de gaz,...

Determinarea Vitezei de Antrenare și de Absorbție a Particulelor Solidelor

Determinarea vitezei de antrenare si de absorbtie a particulelor solidelor 1. Scopul lucrarii Este de a determina viteza de antrenare (viteza pe...

Ai nevoie de altceva?