Comanda motorului de curent continuu

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Mecanică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 30 în total
Cuvinte : 6938
Mărime: 5.36MB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: GURAU MIRELA

Cuprins

Argument .. ... 4

CAP.I Construcția mașinii de curent continuu . 6

CAP.II Regimurile energetice de funcționare ale mașinii de c.c 12

II.1.

II.2.

II.3. Regimul de generator

Regimul de motor electric .

Mașina de c.c. în regim de frână ... 12

15

17

CAP.III Comanda motoarelor de curent continuu . 18

III.1. Pornirea motoarelor de curent conti nuu cu excitație independentă în funcție de timp 18

III.2. Pornirea motoarelor de curent continuu cu excitație independentă în funcție de curent 19

III.3. Pornirea motoarelor de curent continuu cu excitație independentă în funcție de viteză 21

III.4. Comanda motorului de curent continuu cu redresor monofazat cu tiristoare . 22

III.5. Sistem de acționare reversibilă în 4 cadrane cu convertor bidirecțional cu curenți de circulație ... 23

III.6. Comanda motoarelor de c.c. cu microcontrolere . 25

CAP.IV Norme de tehnica securității muncii și PSI în exploatarea mașinilor electrice . 27

IV.1. Electrosecuritatea în exploatarea mașinilor electrice 27

IV.2. PSI la mașinile electrice 28

BIBLIOGRAFIE 29

Extras din document

ARGUMENT

Una dintre marile invenții ale omenirii a fost producerea și transportul electricității. După inventarea și a motoarelor electrice explozia industrială a omenirii a dus pe culmi nebănuite până la momentul respectiv. Aplicații ca trenul electric, metroul, tramvaiul au revoluționat transporturile au scurtat distanțele și au permis oamenilor să ajungă la mari distanțe. Toate acestea n-ar fi fost posibile fără inventarea motorului și generatorului electric.

Mașina electrică la care schimbul principal de energie cu o rețea se realizează în curent continuu este cunoscută sub denumirea de mașină de curent continuu.

Între primele aplicații ale fenomenului inducției electromagnetice, descoperit în 1831 de Faraday, se afla mașina de curent continuu, respectiv dispozitivul de conversie electromecanica a energiei, funcționând pe principiul electromagnetic.

Motorul de curent continuu a fost inventat în 1873 de Zénobe Gramme prin conectarea unui generator de curent continuu la un generator asemănător. Astfel, a putut observa ca mașina se rotește, realizând conversia energiei electrice absorbite de la generator. Astfel el a constatat, ca generatorul "inițial" era de fapt o mașina electrică reversibilă, care putea lucra ca un convertizor de energie bidirecțional.

Mașinile electrice se construiesc cu puteri de la câteva zeci de watti până la mii de kilowatti.

Mașinile de curent continuu au în regim permanent tensiunile la borne și curentul în circuitul exterior staționare .

După principiul de funcționare deosebim: mașini de curent continuu cu colector și mașini de curent continuu fără colector (unipolare).

Mașinile de curent continuu cu colector au fost din punct de vedere istoric primele generatoare de energie electromagnetică. Avantajele curentului alternativ sinusoidal însă în transportul și distribuția energiei electrice au restrâns mult domeniul de folosire de folosire a mașinilor de curent alternativ ca și generatoare.

Ca motoare de curent continuu însă ele sunt utilizate pe scară tot mai largă, mai ales odată cu dezvoltarea convertoarelor din electronica de putere, datorită posibilităților simple de reglare.

Ca generator mașina de c.c. se folosește în acționările cu grup motor-generator, la excitația mașinilor sincrone, la încărcarea bateriilor de acumulatoare de pe unele vehicule (dinam), la sudarea în curent continuu etc.

Ca motor mașina de c.c. este întâlnită în acționări reglabile, la tracțiunea electrică, ca motor de pornire pentru motoarele termice(demaroare), ca servomotoare etc.

Funcție de utilizarea lor, acestea pot fi de tip: MCG - de uz general, folosite în automatizarea proceselor de producție; MCM - utilizate în metalurgie pentru acționarea căilor cu role, manipulatoarelor la cajele laminor, împingătoarelor în cuptor etc.; MCU - pentru acționări de mașini unelte (motoare construite pentru a putea funcționa în condițiile alimentării de la convertizoare cu tiristoare); TN - pentru transport uzinal (electrocare, transpalete, electrostivuitoare); pentru tracțiune feroviară (motoare pentru locomotive electrice, motoare pentru locomotive Diesel-electrice, generatoare principale și auxiliare destinate locomotivei Diesel-electrice); SSTA și MTA - motoare destinate acționării locomotivelor electrice de mină; CSC - convertizoare pentru sudare; pentru instalații de foraj; pentru încărcarea bateriilor de acumulatoare.

În acționările electrice motorul de c.c prezintă avantajele:

- caracteristicile lui sunt pozitive pentru cupluri mari de pornire, necesare atunci când motorul este folosit la tracțiune;

- domeniul de variație al vitezei este suficient de larg;

- circuitele de comandă sunt mai ieftine și mai simple.

Ca dezavantaje enumerăm:

- necesită o sursă specială de curent continuu;

- la aceeași putere motoarele de c.c. sunt mai mari decât cele de c.a.;

- necesită măsuri speciale de pornire (la puteri mari)

În cadrul sistemelor de acționare electrică cu motoare de curent continuu, pentru alimentarea motorului cu puteri mai mari de 2-3 kW, este bine să se folosească redresoare polifazate, numărul optim de faze fiind 3.

Bibliografie

1. N. Bogoevici, Electrotehnică și măsurări electrice, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1979;

2. L. E. Petrean, D. C. Peter, Teoria câmpului electromagnetic, Editura UNBM, Baia Mare, 1999;

3. N. Bichir, D. Mihoc, Mașini, aparate, acționări și automatizări, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1997;

4. F. Alexandru - “Mașini și sisteme de acționari electrice. Probleme fundamentale”, Editura Tehnică, București, 1978.

5. SIEMENS - „Memoratorul inginerului electrician”, Editura Tehnică, București, 1971.

Preview document

Comanda motorului de curent continuu - Pagina 1
Comanda motorului de curent continuu - Pagina 2
Comanda motorului de curent continuu - Pagina 3
Comanda motorului de curent continuu - Pagina 4
Comanda motorului de curent continuu - Pagina 5
Comanda motorului de curent continuu - Pagina 6
Comanda motorului de curent continuu - Pagina 7
Comanda motorului de curent continuu - Pagina 8
Comanda motorului de curent continuu - Pagina 9
Comanda motorului de curent continuu - Pagina 10
Comanda motorului de curent continuu - Pagina 11
Comanda motorului de curent continuu - Pagina 12
Comanda motorului de curent continuu - Pagina 13
Comanda motorului de curent continuu - Pagina 14
Comanda motorului de curent continuu - Pagina 15
Comanda motorului de curent continuu - Pagina 16
Comanda motorului de curent continuu - Pagina 17
Comanda motorului de curent continuu - Pagina 18
Comanda motorului de curent continuu - Pagina 19
Comanda motorului de curent continuu - Pagina 20
Comanda motorului de curent continuu - Pagina 21
Comanda motorului de curent continuu - Pagina 22
Comanda motorului de curent continuu - Pagina 23
Comanda motorului de curent continuu - Pagina 24
Comanda motorului de curent continuu - Pagina 25
Comanda motorului de curent continuu - Pagina 26
Comanda motorului de curent continuu - Pagina 27
Comanda motorului de curent continuu - Pagina 28
Comanda motorului de curent continuu - Pagina 29
Comanda motorului de curent continuu - Pagina 30

Conținut arhivă zip

  • Comanda motorului de curent continuu.doc

Alții au mai descărcat și

Tehnologia unui Produs

Capitolul 1. Obiectivul caietului de sarcini Aceste instrucţiuni au fost redactate pentru siguranţa utilizatorilor conform prezentelor...

Funcționarea, diagnosticarea și repararea pompelor de injecție

CAPITOLUL I MEMORIU EXPLICATIV Evoluţia deosebită a industriei constructoare de autovehicule a fost posibilă atât datorită faptului că...

Întreținerile tehnice ale autovehiculelor - construcția și calculul instalației de ungere

1. INTRODUCERE Cheltuielile bunurilor materiale şi braţelor de muncă pentru menţinerea în stare bună a autovehiculelor sunt considerabile şi de...

Instalatia de Pornire

1.Conditii si metode de pornire Pornirea motorului termic se face prin asigurarea unei turatii minime arborelui cotit cu ajutorul sursei...

Functionarea Motoarelor cu Aprindere prin Compresie

Masinile sunt mijloace de transport mici si motorizate Succesul lor ca mijloace de transport de persoane si marfa se datoreaza vitezei si...

Sisteme Moderne de Climatizare a Aerului

1. SISTEMUL DE CONDITIONARE A AERULUI 1.1. INTRODUCERE: Refrigerarea şi aerul condiţionat nu sunt descoperiri ale secolului XX . Forme simple de...

Mijloace și Metode de Verificare și Testare a Sistemului Electric Auto

ARGUMENT Pentru îmbunătăţirea propriei activităţi pe care am depus-o în şcoală şi pentru a atinge standardele curriculare prevăzute pentru...

Ambreiajul

Înainte de a prezenta ambreiajul trebuie să ştim că el este un subansamblu al transmisiei drept pentru care cred că este indicat să ştim ce rol are...

Te-ar putea interesa și

Comanda unei acționări cu motor de curent continuu cu PIC16F628A

Introducere Maşina de curent continuu este maşina electrică la care schimbul principal de energie cu o reţea se face în curent continuu. Se...

Sistem de CNC de tăiere materiale moi cu fir cald

Capitolul 1. Introducere Un echipament este cu comandă numerică dacă instrucţiunile care permit punerea în funcţiune a maşinii sunt implementate...

Controlul Motorului de Curent Continuu cu Microprocesor

CAPITOLUL 1 Sisteme de reglare pentru acţionări electrice 1.1 Sisteme cu buclă deschisă şi bucla închisă Sistemele de control, în general, pot...

Sistem de monitorizare a incintelor închise

Introducere Proiectul isi propune realizarea unui sistem electronic cu functia de monitorizare a unui perimetru importiva efractiilor, de...

Modul de Locomoție pentru Roboți Autonomi

1 Introducere În această lucrare este prezentat un modul de locomoție pentru roboți autonomi în toate fazele de dezvoltare, de la identificarea...

Masina de Curent Continuu

I.Generalitati Prin masina electrica, de regula rotativa, întelegem acea masina care converteste puterea electrica în putere mecanica sau...

Controlul Vitezei de Rotatie a unui Motor Electric Supus unui Cuplu Resistent

INTRODUCERE Motoarele electrice sunt foarte frecvent utilizate in multe domenii: Transport, Sanatate, Constructii. Unul din principalele avantaje...

Ingineria reglării automate

1. Tema de proiect 1.1. Proiectarea unui sistem de reglare automată de reglarea turaţiei unui motor de curent continuu utilizând regulatoare...

Ai nevoie de altceva?