Construcții Navale

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Mecanică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 41 în total
Cuvinte : 13902
Mărime: 78.76KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
CENTRUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTAREA - ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC

Extras din document

NOTA DE PREZENTARE

Prezentarea calificării

Noul Sistem Naţional al Calificărilor Profesionale ( S.N.C.P. ) este elaborat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării ( M.E.C. ) în parteneriat cu angajatorii şi alţi factori interesaţi, pentru a oferi un profil al absolvenţilor cerut de sectoarele economice şi de servicii. Angajatorii se implica în acest fel şi mai mult în parteneriate educaţionale, ajutând astfel la creşterea calităţii procesului de formare, influenţând ceea ce se învaţă şi creând condiţii pentru ca învăţământul să răspundă schimbărilor tehnologice tot mai rapide de azi.

Absolvenţii noului sistem de formare profesională, dobândesc abilităţi, cunoştinţe, deprinderi dezvoltand si o serie de abilităţi cheie transferabile, cu scopul de a sprijini procesul de învăţare continuă, prin posibilitatea unei reconversii profesoinale flexibile către meserii înrudite.

Fiecare dintre calificările profesionale naţionale necesită unităţi de competenţă cheie şi unităţi de competenţă profesionale. Competenţele profesionale sunt grupate în unităţi de competenţă generale şi specializate.

Cererea pieţei şi necesitatea formării profesionale la nivel european au reprezentat motivele esenţiale pentru includerea abilităţilor cheie în cadrul Standardelor de Pregătire Profesională ( S.P.P. ) Tinerilor trebuie să li se ofere posibilitatea de a dobândi acele competenţe de bază care sunt importante pe piaţa muncii.

Curriculum-urile specifice nivelul 3 de calificare au fost concepute astfel încât să dezvolte abilităţi de care tinerii au nevoie pentru ocuparea unui loc de muncă, pentru asumarea rolului în societate ca persoane responsabile, care se instruiesc pe tot parcursul vieţii. Aceste cerinţe, necesare unei vieţi adaptate la exigenţele societăţii contemporane, au fost încorporate în abilităţile cheie. Prin parcurgerea curriculum-urilor se asigură dobândirea competenţelor descrise în Standardul de Pregătire Profesională specifice calificărilor de nivelul 3 pentru domeniul Tehnic, documente care stau la baza Sistemului Naţional de Calificări Profesionale şi care trebuie să fie utilizate împreună cu respectivele curriculum-uri.

Fiecare nivel parcurs în domeniul Tehnic, implică dobândirea unor abilităţi, cunoştinţe şi deprinderi care permit absolvenţilor fie să se angajeze, fie să-şi continue pregătirea la un nivel superior.

Pregătirea forţei de muncă calificate în conformitate cu standardele europene presupune desfăşurarea instruirii bazate pe strategii moderne de predare şi evaluare, centrate pe elev.

Noii angajaţi vor putea desfăşura sarcini non-rutiniere care implică colaborarea în cadrul unei echipe.

Pregătirea viitorilor absolvenţi ai şcolii de arte şi meserii în domeniul Tehnic este gândită să ţină pasul cu cerinţele actuale, încercându-se şi o orientare către activitatea informaţională si iniţierea în utilizarea tehnologiilor de cel mai înalt nivel.

Prin unităţile de competenţe specializate din cadrul Curriculum-ului specific nivelul 3 de calificare, elevul este solicitat în multe activităţi practice care îi stimulează şi creativitatea. Orice activitate creativă va duce la o lărgire semnificativă a experienţei şi la aplicarea conştientă a cunoştinţelor dobândite.

Modulul I : PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA PRODUCŢIEI

I. Locul modulului în cadrul planului de învăţământ. Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă din modul

Modulul „Planificarea şi organizarea producţiei” se studiază în clasa a XIII-a liceu tehnologic, în vederea asigurării pregătirii de specialitate în calificări din profilul tehnic.

Modulul face parte din „Cultura de specialitate” (aria curriculară "Tehnologii") şi are alocate un număr de 46 de ore / an, din care:

Teorie – 15 ore;

Laborator tehnologic – 31 ore;

Lista unităţilor de competenţe relevante pentru modul:

9. Planificarea şi organizarea producţiei 1 credit

- 9.1.Analizaează producţia ca rezultat al procesului de producţie.

- 9.2. Analizează aspecte ale organizării şi planificării producţiei.

- 9.3. Programează activităţi specifice locului de muncă.

II. Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor

Unitatea de competenţe Competenţe individuale Conţinuturi

9. Planificarea şi organizarea producţiei 9.1. Analizează producţia ca rezultat al procesului de producţie Conceptul de proces de producţie:

- procese industriale

- procese non-indusriale

Criterii de clasificare a proceselor de producţie:

- modul de participare la executarea produselor (procese de muncă de bază, procese auxiliare, procese de muncă de deservire)

- modul de execuţie (manuale, manual-mecanice, procese de aparatură)

- modul de obţinere a produselor finite din materii prime (directe, sintetice, analitice)

- natura tehnologică a operaţiilor efectuate (procese chimice, de schimbare a configuraţiei sau formei, de asamblare, de transport)

- natura activităţii desfăşurate (procese de producţie propriu-zise, procese de depozitare sau magazinaj, procese de transport)

Componentele procesului de producţie:

- mărimi de intrare

- etape de realizare a procesului de producţie

- mărimi de ieşire

9. Planificarea şi organizarea producţiei 9.2. Analizează aspecte ale organizării şi planificării producţiei Tipuri de producţie: individuală, în serie, în flux, de masă, automatizată, în celule de fabricaţie

Preview document

Construcții Navale - Pagina 1
Construcții Navale - Pagina 2
Construcții Navale - Pagina 3
Construcții Navale - Pagina 4
Construcții Navale - Pagina 5
Construcții Navale - Pagina 6
Construcții Navale - Pagina 7
Construcții Navale - Pagina 8
Construcții Navale - Pagina 9
Construcții Navale - Pagina 10
Construcții Navale - Pagina 11
Construcții Navale - Pagina 12
Construcții Navale - Pagina 13
Construcții Navale - Pagina 14
Construcții Navale - Pagina 15
Construcții Navale - Pagina 16
Construcții Navale - Pagina 17
Construcții Navale - Pagina 18
Construcții Navale - Pagina 19
Construcții Navale - Pagina 20
Construcții Navale - Pagina 21
Construcții Navale - Pagina 22
Construcții Navale - Pagina 23
Construcții Navale - Pagina 24
Construcții Navale - Pagina 25
Construcții Navale - Pagina 26
Construcții Navale - Pagina 27
Construcții Navale - Pagina 28
Construcții Navale - Pagina 29
Construcții Navale - Pagina 30
Construcții Navale - Pagina 31
Construcții Navale - Pagina 32
Construcții Navale - Pagina 33
Construcții Navale - Pagina 34
Construcții Navale - Pagina 35
Construcții Navale - Pagina 36
Construcții Navale - Pagina 37
Construcții Navale - Pagina 38
Construcții Navale - Pagina 39
Construcții Navale - Pagina 40
Construcții Navale - Pagina 41

Conținut arhivă zip

  • Constructii Navale.doc

Te-ar putea interesa și

Metode de Recuperare a Energiei

INTRODUCERE Existã numeroase cãi pe care se poate ajunge la reducerea consumurilor de combustibili la bordul navelor şi la economisirea resurselor...

Proiectarea Optimizata din Punct de Vedere al Consumurilor Specifice Sudarii Mag a Unor Noduri Tipice din Constructiile Navale

Introducere 1.1 Prezentarea si analiza temei de proiectare Constructiile navale este un domeniu relativ bine dezvoltat în regiunea de S-V a...

Germania - membru Uniunea Europeană

1. DATE GENERALE: Germania este situată în Europa Central-Nordică, între 47016’-55003’ latitudine nordică şi 5056’-15002’ longitudine estică....

Metoda elementului finit în construcții năvale

Capitolul 1 Etapele analizei prin metoda elementului finit. Generalitati Metoda elementului finit a fost iniţial aplicată la construcţia...

Metoda elementului finit în construcții navale

Capitolul I Etapele analizei prin metoda elementului finit. Generalități Metoda elementului finit a fost iniţial utilizată în construcţia...

Analiza Financiara a Intreprinderii SC Severnav SA

DENUMIRE: S.C SEVERNAV S.A DROBETA TURNU SEVERIN ADRESA: Romania, Drobeta Turnu Severin, Calea Timisoara, nr. 204 POZITAIA ACTUALA IN SECTOR A...

Proiect Anteprenoriat - SC Damprogres SRL

DATE DE IDENTIFICARE 1. Numele firmei: DAMPROGRES .SRL 2. Codul unic de înregistrare: -Oficiul National al Registrului...

Oteluri pentru Constructii Navale

Caracteristicile mecanice ale marcilor de oteluri sunt prezentate în tabelul 1 Tabelul 1 Marca otelului Starea de livrare Rm (N/mm2) ReH (N/mm2)...

Ai nevoie de altceva?