Consultanta in Fiabilizarea Proiectarii Preselor de Peleti

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Consultanta in Fiabilizarea Proiectarii Preselor de Peleti.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 37 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Mecanica

Cuprins

1 Terminologie referitoare la fiabilizarea preselor pentru pelete 4
2 Formularea problemei pentru consultanţa în fiabilizarea preselor pentru pelete 8
3 Fundamente teoretice utile in fiabilizarea preselor pentru pelete 14
4 Procese de defectare a mecanismelor preselor de pelete 22
5 Relaţia dintre fiabilizare şi rentabilizare 28
6 Calculul deciziei 32
Concluzii
Bibliografie

Extras din document

1. TERMINOLOGIE

Importanţa precizării terminologiei în domeniu abordat în texte publicate rezultă şi din art. 244 din codul penal:

„Art. 244 (1) - Inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în scopul de a obţine pentru sine sau pentru altul un folos patrimonial injust şi dacă s-a pricinuit o pagubă, se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.

(2) - Înşelăciunea săvârşită prin folosirea de nume sau calităţi mincinoase ori de alte mijloace frauduloase se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani. Dacă mijlocul fraudulos constituie prin el însuşi o infracţiune, se aplică regulile privind concursul de infracţiuni.

(3) - Împăcarea înlătură răspunderea penală.” [1]

În limba română oficială, cuvântul nume are sensul următor:

„NÚME, nume, s. n. 1. Cuvânt sau grup de cuvinte prin care numim, arătăm cum se cheamă o fiinţă sau un lucru, o acţiune, o noţiune etc. şi prin care acestea se individualizează…[2].

Stocarea informaţiei despre fapte (acţiuni terminate) este utilă pentru alegerea deciziilor în viitor. In acest sens este necesară o bază de date cu fapte şi SISTEM SUPORT DECIZII DE GRUP care să valorifice informaţiile respective cu utilizarea teoriei erorii utile a lui Karl Popper; ca urmare este necesar să se elaboreze proceduri corective (pentru diminuarea consecinţelor erorii) şi proceduri preventive, pentru evitarea repetării erorii.

Cu cât este mai accesibil un astfel de sistem suport pentru decizii de grup cu atât este mai util speciei umane prin perfecţionarea continuă a funcţionării societăţii în general, aşa cum se realizează în societăţile comerciale, organizaţiile producătoare de bunuri valorificate globalizat (calculatoare electronice, telefoane mobile, automobile etc.). De exemplu, un astfe de sistem suport pentru decizii de grup poate fi util IGSU și structurilor județene pentru îndeplinirea misiuni de:

o monitorizare, evaluare, cercetare a cauzelor producerii situaţiilor de urgenţă;

o informare și educare preventivă a populației și avertizare a acesteia privind producerea situaţiilor de urgenţă [8]

Reproducem mai jos sensurile considerate in această lucrare din definiţiile celor mai importante cuvinte referitoare la tema lucrării.

Paradoxal pe INTERNET este uzual cuvântul cheie pelet, de exemplu, în expresia prese pentru peleţi. În dicţionarul explicativ al limbii române cuvântul pelet are alt înţeles:

„pelet, (engl.= pellet) corpuscul alochemic, sferic sau ovoidal, cu textură criptocristalină, omogen şi lipsit de granul central; p.se formează prin procese de acretionare şi aglutinare în medii liniştite. Se disting: p. fecal, p. algaletc”[2].

Termenul corect este peletă şi corespuzător prese pentru peleţi.

„ PELÉTĂ s.f. Granulă obţinută prin peletizare. [< engl. pellet – pilulă]” [3]

„PELÉTĂ s. f. granulă obţinută prin peletizare. (< fr., engl. pellet)” [4]

„pelétă s. f., pl. peléte” [5].

Peletizare

„PELETIZÁRE, peletizări, s. f. Procedeu de aglomerare mecanică a minereurilor şi a concentratelor (umede şi) foarte fine prin rostogolirea acestora în tambure rotative” [6].

În standardizare cuvântul oficial este peletă, aşa cum rezultă din exemplele de mai jos:

SR ISO 4698:2001 Pelete de minereuri de fier. Determinarea indicelui relativ de umflare liberă.

SR ISO 4700:1998 Pelete de minereuri de fier. Determinarea rezistenţei la zdrobire.

Celelalte cuvinte din titlu, care constituie tema lucrării, au sensuri care nu au sensuri uzuale contradictorii; în continuare se prezintă înţelesurile adoptate în lucrare din definiţiile uzuale.

CONSULTÁNŢĂ s. f. Activitate depusă de un consultant [7].

CONSULTÁNT, -Ă, consultanţi, -te, s. m. şi f. Specialist care oferă opinii, concluzii în chestiuni care privesc specialitatea sa [7].

PRÉSĂ, (I) prese, s. f. I. Dispozitiv, unealtă, maşină cu care se execută operaţia de presare a unui material, obiect.

PRESÁRE, presări, s. f. Acţiunea de a presa şi rezultatul ei;

PRESÁ, presez, vb. I. Tranz. 1. A exercita o presiune asupra unui material, obiect, pentru a-i reduce volumul, a-i da o anumită formă, a extrage lichidul din el etc.

FIÁBIL, -Ă, fiabili, -e, adj. (Despre componente, aparate, instalaţii, echipamente) Care prezintă siguranţă în funcţionare (în condiţii date şi într-un timp dat) [7].

Prin „fiabilizarea preselor pentru peleţi” înţelegem creşterea fiabilităţii acestora pentru a le rentabiliza.

RENTABILIZÁ, rentabilizez, vb. I. Tranz. A face să devină rentabil [7].

Cuvântul „fiabiliza” a fost format similar cu cuvântul „rentabiliza”.

În continuare se prezintă noţiuni mai importante referitoare la fiabilitatea mecanismelor, inclusiv a preselor.

Prin definiţie fiabilitatea reprezintă aptitudinea unui sistem (o maşină) sau unui element (un organ de maşină) de a-şi îndeplini funcţia specificată pe durată dată. Se notează cu R.

Prin defectare se înţelege încetarea aptitudinii unui sistem (o maşină) sau unui element (un organ de maşină) de a-şi îndeplini funcţia specificată.

Rata de defectare ( z ) reprezintă proporţia obiectelor defectate pe unitatea de timp.

Fisiere in arhiva (1):

  • Consultanta in Fiabilizarea Proiectarii Preselor de Peleti.docx