Control intern managerial

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Mecanică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 3851
Mărime: 28.29KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Universitatea Tehnică Ghe. Asachi IAŞI FACULTATEA TPMI

Cuprins

CAP.1 Definirea conceptului de control intern managerial

CAP.2 Standardele de control intern managerial

CAP.3 Concluzii

Extras din document

CAPITOLUL I –CONTROL INTERN/MANAGERIAL PREZENTARE

I.1. Definirea conceptului de Control intern/managerial

Încă de la început trebuie menţionat faptul că, în România, termenul utilizat actualmente pentru “control intern” este cel de “control intern/managerial”, pentru a sublinia responsabilitatea primară a conducerii entităţilor cu privire la acest concept. De asemenea, utilizarea termenului “control intern/managerial” previne perpetuarea unor confuzii de către diferite persoane, care considerau controlul intern şi controlul managerial ca fiind două tipuri de control diferite.

Pentru înţelegerea conceptului de control intern/managerial, se impune delimitarea clară a acestuia de simpla operaţiune de verificare, respectiv inspecţie. În acest sens, Codul controlului intern/managerial, aprobat prin Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr.400/2015, menţionează faptul că “în contextul principiilor generale de bună practică regăsite în legislația comunitară, controlului intern i se asociază o accepţiune mai largă, acesta fiind privit ca o funcţie managerială şi nu ca o operaţiune de verificare. Prin exercitarea funcţia de control, conducerea constată abaterile rezultatelor de la țintele stabilite, analizează cauzele care le-au determinat şi dispune măsurile corective sau preventive ce se impun”.

Este unanim cunoscut faptul că, de regulă, atitudinea în domeniul controlului a determinat asocierea predominantă a acestuia cu activitatea de inspecţie/verificare a unor entităţi şi persoane, prin structuri specializate. Faţă de acest aspect, Codul controlului intern/managerial insistă pe faptul că sensul conceptului de control trebuie să depăşească abordarea îngustă de verificare şi să se refere, în fapt, la funcţia managementului prin care se urmăreşte gradul de realizare a obiectivelor entităţii.

Controlul intern/managerial cunoaşte atât definiţii stabilite la nivel internaţional, cât şi definiţii cuprinse în acte normative emise la nivel naţional.

Astfel, conform Standardelor Internaţionale de Audit emise de Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Audit şi Asigurare (I.A.A.S.B.) al Federaţiei Internaţionale a Contabililor (I.F.A.C.), controlul intern este definit ca fiind “procesul conceput, implementat şi menţinut cu scopul de a furniza o asigurare rezonabilă privind îndeplinirea obiectivelor unei entităţi cu privire la credibilitatea raportărilor financiare, eficienţa şi eficacitatea operaţiunilor şi conformitatea cu legile şi reglementările aplicabile”.

O definiţie complexă a noţiunii de control intern/managerial a fost dată în cadrul COSO , controlul fiind considerat “un proces efectuat de către Consiliul de administrație, conducere şi întregul personal al entităţii, menit să furnizeze o asigurare rezonabilă privind îndeplinirea obiectivelor acesteia, obiective grupate în 3 categorii:

- eficienţa şi eficacitatea operaţiunilor ;

- fiabilitatea raportărilor financiare ;

- conformitatea cu legile şi regulamentele aplicabile.”

Definţia COSO a stat la baza implementării conceptului de control intern/managerial la nivelul ţării noastre, Ordonanţa Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, Republicată, reglementând controlul intern ca “ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanţă cu obiectivele acesteia şi cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient şi eficace”.

De asemenea, Codul controlului intern/managerial cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice, aprobat prin OSGG nr.400/2015 reia definiția din OG nr.119/1999, pe care o completează, definind controlul intern / managerial ca “ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entității publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanță cu obiectivele acesteia și cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient și eficace ; acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele și procedurile. Sintagma ”control intern / managerial” subliniază responsabilitatea tuturor nivelurilor ierarhice pentru ținerea sub control a tuturor proceselor interne desfășurate pentru realizarea obiectivelor generale și a celor specifice”.

Prin urmare, controlul intern/managerial nu înseamnă doar activităţi de control (inspecţie, verificare, control) ci include, în fapt, toate funcţiile managementului, fiind o artă a conducerii şi acoperind toate aspectele unei organizaţii, nu doar pe cele financiare.

I.2. Rolul şi utilitatea Controlului intern/managerial

Controlul intern/managerial a fost privit de la bun început cu scepticism, apariţia reglementării inițiale a acestuia (O.M.F.P.nr.946/2005 ), fiind determinantă mai mult pentru teoreticieni şi auditori şi mai puţin pentru personalul din cadrul entităţilor publice, având în vedere, pe de o parte, faptul că Ordinul nu oferea exemple concrete de elaborare a procedurilor operaţionale şi de sistem, iar pe de altă parte, reglementarea standardelor de control intern/managerial venea ca o noutate pentru personalul instituţiilor publice.

Preview document

Control intern managerial - Pagina 1
Control intern managerial - Pagina 2
Control intern managerial - Pagina 3
Control intern managerial - Pagina 4
Control intern managerial - Pagina 5
Control intern managerial - Pagina 6
Control intern managerial - Pagina 7
Control intern managerial - Pagina 8
Control intern managerial - Pagina 9
Control intern managerial - Pagina 10
Control intern managerial - Pagina 11
Control intern managerial - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Control intern managerial.doc

Alții au mai descărcat și

Proiectarea procesului tehnologic și matriță sau ștanță pentru o piesă cilindrică

Sa se proiecteze procesul tehnologic si stanta sau matrita pentru obtinerea piesei din figura 1. Materialul utilizat este TDA3 ( tabla decapata...

Te-ar putea interesa și

Implementarea standardelor de control intern la nivelul entităților publice

Motivația și metodologia cercetării Dinamica economică actuală și acerba concurență existentă pe toate piețele, indiferent de profil, impun...

Metodologia - cadru de proiectare și implementare a sistemului de control intern în entitatea publică

Nu este suficient ca persoanele care ocupa o functie de conducere in entitatea publica, la orice nivel s-ar afla, sa inteleaga bine in ce consta...

Implementarea standardelor de control intern managerial

SECȚIUNEA I PREZENTARE CAP. 1. UNIVERSITATEA “DIDACTICA PLUS“ 1.1. SCURT ISTORIC Universitatea “DIDACTICA PLUS“ (UDP), cu sediul in București,...

Modalități de îmbunătățire a calității auditului intern

Capitolul I: Cadrul de organizare și funcționare a activității de audit public Obiectivul general al auditului public intern în entitățile...

Organizarea misiunii de audit intern la SC Todi SA

CAP.1.Auditul Public Intern – definirea conceptului de audit intern, rolul, sfera de activitate, tipuri de audit si obiective ale auditului public...

Relația dintre logistică și funcția financiar-contabilă

I Continutul si importanta functiunii financiar-contabile pentru activitatea organizatiei 1. Continutul si specificul functiunii...

Control intern managerial în cadrul comunei Frumuțica, Botoșani

I. Prezentare entitate Comuna Frumusica este situata în partea de sud a judetului Botosani, la limita cu judetul Iasi si la extremitatea sudica a...

BCR Banca pentru Locuinte SA

1. Descrierea bǎncii 1.1. Istoricul bancii BCR Banca pentru Locuinţe (BpL), este parte a Grupului Erste, una dintre cele mai importante...

Ai nevoie de altceva?