Cutie de Viteze pentru Freza

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Cutie de Viteze pentru Freza.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 38 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Alexandrescu Marius

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Mecanica

Cuprins

Tema de proiectare 1
Cuprins 2
I. Memoriul tehnic 3
II. Memoriul justificativ de calcul 4
1. Calculul cinematic 4
1.1. Determinarea şirului de turaţii 4
1.1.1. Calculul raţiei şirului de turaţii 4
1.1.2. Calculul şirului de turaţii 6
1.1.3. Diagrama abaterilor de turaţii 7
1.2. Stabilirea ecuaţiei structurale şi a numărul de posibilităţi structurale 8
1.2.1. Alegerea variantelor structurale optime 8
1.3. Trasarea variantelor structurale. Determinarea soluţiilor 8
1.3.1. Trasarea diagramelor structurale. Alegerea diagramei structurale optime 10
1.3.2. Trasarea diagramei turaţiilor 10
1.3.3. Schema cinematică 13
1.4. Calculul numărului de dinţi şi a rapoartelor de transmitere 14
2. Calculul organologic 17
2.1. Stabilirea puterilor pe arbori 17
2.2. Stabilirea momentului de torsiune pe arbori 17
2.3. Calculul tranasmisiei prin curele 18
2.4. Calculul angrenajelor cilindrice 19
2.5. Calculul arborilor 25
2.6. Alegerea rulmenţilor 27
2.7. Etanşarea rulmenţilor 31
2.8. Calculul penelor 31
3. Ungerea transmisiilor şi a maşinilor-unelte 35
4. Răcirea şi ungerea la prelucrarea metalelor 35
5. Instrucţiuni de tehnica securităţii şi protecţia muncii 36
Bibliografie 37

Extras din document

Să se proiecteze cutia de viteze pentru maşina unealtă: freză cu următoarele caracteristici tehnice principale:

- numărul de turaţii z = 24

- turaţia maximă nmax = 2000 rot/min

- turaţia minimă nmin = 140 rot/min

- turaţia motorului nm = 3000 rot/min

- puterea de aşchiere Pa = 4 kW

- structura cinematică cu treaptă simplă de întoarcere şi suprapunere de turaţii.

Etapele de proiectare:

1. Inventarierea parametrilor ceruţi prin temă

2. Alegerea ecuaţiilor structurale

3. Trasarea variantelor de scheme cinematice corespunzătoare ecuaţiilor structurale şi alegerea variantei optime

4. Determinarea raporturilor parţiale de transmitere

5. Calculul numărului de dinţi pentru roata dinţată conform raporturilor parţiale de transfer

6. Recalcularea raportului de transfer folosind numărul de dinţi reale trasând diagramele erorilor

7. Calcule de predimensionare organologică

8. Determinarea caracteristicilor geometrice ale roţilor dinţate

9. Întocmirea desenului la scară a schemei desfăşurate

Conţinutul proiectului:

1. Memoriu tehnic de prezentare:

a) Elaborarea schemei cinematice (proiectarea cinematică) care cuprinde:

1a. Calculul raţiei şirului de turaţii

2a. Stabilirea şirului de turaţii

3a. Determinarea numărului de posibilităţi structurale

4a. Alegerea variantei structurale optime

5a. Diagrame structurale

6a. Diagrame de turaţie

7a. Întocmirea schemei cinematice

8a. Calculul numărului de dinţi

9a. Verificarea abaterilor şi diagramelor de erori

10a. Calculul geometric al angrenajelor

b) Calculul organologic

1b. Calculul transmisiilor prin curele

2b. Calculul transmisiilor cu roţi dinţate

3b. Calculul arborilor

4b. Calculul lagărelor

c) Părţi desenate

1c. Schema cinematica desfăşurată a cutiei de viteză

2c. Diagramele turaţiilor şi diagramele de abateri.

I. MEMORIUL TEHNIC

GENERALITĂŢI. CLASIFICARE

Frezarea este prelucrarea prin aşchiere a suprafeţelor plane, cilindrice sau profilate cu ajutorul unei scule prevăzute cu mai mulţi dinţi, denumită freză.

La operaţiile de frezare secţiunea aşchiei este variabilă determinând variaţia permanentă a forţei de aşchiere şi deci vibraţii permanente.

Metodele de frezare sunt departajate în funcţie de sensul mişcării de avans faţă de mişcarea principală în punctul de contact şi anume:

– contra avansului

– în sensul avansului

Principiul caracteristic

Procesul de frezare se caracterizează prin prelucrarea cu ajutorul sculelor de frezat, care preiau ă aşchie întreruptă de grosime variabilă. Parametrii caracteristici principali al maşinilor de frezat sunt:

lăţimea feţei active a mesei maşinii;

lungimea suprafeţei active a mesei maşinii;

domeniul de reglare a turaţiilor maşinii

puterea motorului electric de antrenare a lanţului cinematic principal

Clasificarea maşinilor de frezat

a. după varianta constructivă maşinile de frezat pot fi:

1. maşini de frezat cu consolă

2. plane portal

3. cu masă rotativă

4. verticale

5. orizontale

b. după felul operaţiei de executat maşinile de frezat pot fi:

1. universale

2. de frezat filete

3. de frezat roţi dinţate

4. de frezat canele de pană

c. după sistemul de comandă a ciclului de lucru maşinile de frezat pot fi:

1. maşini cu comandă manuală

2. maşini cu comandă după program

d. după destinaţie maşinile de frezat pot fi:

1. maşini de frezat universale

2. maşini de frezat specializate:

- frezare prin copiere

- freze pentru canale de pană

- freze pentru caneluri

e. după poziţia arborelui principal maşinile de frezat pot fi:

1. cu arbore orizontal

2. cu arbore vertical

Se mai pot clasifica şi după gradul de precizie, după dimensiuni, greutate sau prin combinarea mai multor criterii.

Fisiere in arhiva (1):

  • Cutie de Viteze pentru Freza.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA DE NORD BAIA MARE FACULTATEA DE INGINERIE CATEDRA: CONSTRUCŢII DE MAŞINI DISCIPLINA: MAŞINI UNELTE ŞI PRELUCRĂRI PRIN AŞCHIERE