Elaborarea Specificatie de Proiectare Detaliata pentru Produsul Unitate de Lucru

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Mecanică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 54 în total
Cuvinte : 8152
Mărime: 2.24MB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Marinescu Ionut
Ce trebuie utilizata la gaurirea, largirea si alezarea reperului “semicuplaj tip flansa”

Cuprins

1. Specificaţii de proiectare

1.1 Identificare completă a produsului

1.2 Numărul emitere

1.3 Conţinut

1.4 Definiţie; termeni specializaţi; termeni utilizaţi

1.5 Specificaţii de proiectare

2. Date iniţiale necesare proiectării

2.1 Condiţii tehnologice

2.2 Condiţii tehnice( forma, dimensiunile, poziţia reciprocă a suprafeţelor)

2.3 Semifabricat

2.4 Stabilirea operaţiilor de prelucrare

2.5 Determinarea regimurilor de aşchiere optime, a forţelor,

momentelor şi puterii de aşchiere

3. Stabilirea structurii unităţii

3.1 Generarea conceptelor

3.2 Selectarea conceptului

4. Stabilirea caracteristicilor tehnice

4.1 Forţa maximă

4.2 Puterea maximă

4.3 Viteza de avans tehnologică

4.4 Viteza de oprire rapidă

4.5 Viteza de retragere rapidă

5. Analiza/optimizarea valorilor

5.1 Calculul puterii motorului electric de acţionare a lanţului cinematic principal

5.2 Calculul puterii minime necesare acţionării lanţului cinematic de avans

5.3 Calculul cursei

6. Alegerea componentelor tipizate

6.1 Cap de forţă

6.2 Unitate de sanie

6.3 Batiu

6.4 Axă principală de strunjire

6.5 Reductor cu roţi baladoare

6.6 Masa rotativă

7. Acţionare şi comandă

7.1 Sisteme de acţionare

7.2 Sisteme de comandă

8. Cinematica capului multiax

8.1 Stabilirea schemei cinematice

8.2 Determinarea rapoartelor de transmitere

8.3 Determinarea avansului capului de forţă

8.4 Calculul coordonatelor centrelor

8.5 Verificarea regimului de lucru

Anexe

Bibliografie

Extras din document

1. SPECIFICAŢII DE PROIECTARE

1.1 Identificarea completă a produsului

(a) Titlul proiectului: Elaboraţi o specificaţie de proiectare detaliată pentru produsul unitate de lucru ce trebuie utilizată la găurirea , lărgirea şi alezarea reperului “SEMICUPLAJ TIP FLANŞĂ”

(b) Destinaţie: întreprinderi mici şi mijlocii şi agenţi privaţi din zonă.

(c) Utilizarea şi data livrării: asamblarea unui lot de piese; 23 iunie 2006.

1.2 Numărul de emitere

(a) Istoria publicării: specificaţia de proiectare a fost publicată în data de 01.02.2006 în ediţia 25 a Monitorului Oficial.

(b) Specificaţii anterioare înrudite: s-au studiat specificaţii de proiectare prin aşchiere (strunguri, maşini de frezat, maşini de alezat şi frezat), centre de prelucrare, maşini cu comandă numerică, linii automate de fabricaţie.

1.3 Conţinut

(a) Cuvânt introductiv: specificaţia de proiectare ce trebuie realizată face referire atât la reperul ce se prelucrează cât şi la sculele, dispozitivele, maşinile utilizate la execuţia acestuia.

(b) Domenii în limite. Elemente incluse / excluse.

Scopul concepţiei şi realizarea specificaţiei de proiectare este acela de a obţine un număr de produse cu un preţ acceptabil în condiţii de calitate şi productivitate cerute de potenţialii clienţi declaraţi şi de normele şi standardele în vigoare.

Domenii în limită:

- de material: specificaţia de proiectare limitează materialul de prelucrat la clasa oţelurilor;

- clasa de execuţie: execuţie mijlocie conform STAS 2300–75;

- viteza de avans de lucru: 8 ÷ 500 (mm/min);

- viteza de avans rapid: 2 ÷ 5 (m/min);

- viteza de avans rapid înapoi: 4 ÷ 8 (m/min);

- limite economice: preţuri cât mai mici în condiţii calitative egale sau comparabile.

(c) Declararea obiectivelor

- elaborarea specificaţiei de proiectare a produsului unităţii de lucru pentru găurire,lărgire şi alezare;

- unitatea de lucru în timpul funcţionării trebuie să atingă un nivel de vibraţii în limite acceptabile;

- elementele componente ale unităţii de lucru trebuie astfel poziţionate şi orientate încât să se asigure precizia dimensională şi un acces uşor la mecanismele de reglare;

1.4 Definirea unor termeni specializaţi

a. Proces tehnologic: procesul prin care se realizează transformarea obiectului muncii în produs finit pe baza unei tehnologii de fabricaţie;

b. Unitatea de lucru: unitatea funcţională care susţine sculele şi asigură mişcarea principală de aşchiere şi de avans;

c. Maşina agregat: reprezintă un sistem compus din unităţile tipizate în construcţie modulară aşezate pe un batiu comun pe care se execută procese de aşchiere;

d. Linie de fabricaţie: reprezintă un sistem de maşini aşezate într-o succesiune în funcţie de procesul tehnologic realizat. Linia de fabricaţie cuprinde sisteme de transfer şi înmagazinare a semifabricatelor, pieselor finite, sculelor sisteme de comandă şi control; are funcţionare ritmică.

1.5 Specificaţii

I. Cerinţe de performanţă

a. Funcţii:

- Funcţie principală – susţine scule şi asigură mişcarea principală de rotaţie şi avans a sculelor aşchietoare;

- Funcţie auxiliară – susţine instalaţia de răcire, dispozitivele de orientare şi fixare a pieselor, sisteme de transfer.

b. Cerinţe:

- Tip piesă: Flanşă.

- Rol funcţional.

- Volum producţie: 50.000 buc/an.

- Alte cerinţe:

- calitatea suprafeţei după prelucrare;

- operaţiile de prelucrare;

- clasa de execuţie;

- sculele aşchietoare utilizate;

- regimuri de aşchiere;

II. Cerinţe de fabricaţie

- Procese: GĂURIRE, LĂRGIRE, ALEZARE ;

- Material: OLC 45;

- Asamblare şi expediere: ambalaj tip cutie lemn; transport – auto;

- Data livrării: 23.06.2006.

- Ritm de livrare

Preview document

Elaborarea Specificatie de Proiectare Detaliata pentru Produsul Unitate de Lucru - Pagina 1
Elaborarea Specificatie de Proiectare Detaliata pentru Produsul Unitate de Lucru - Pagina 2
Elaborarea Specificatie de Proiectare Detaliata pentru Produsul Unitate de Lucru - Pagina 3
Elaborarea Specificatie de Proiectare Detaliata pentru Produsul Unitate de Lucru - Pagina 4
Elaborarea Specificatie de Proiectare Detaliata pentru Produsul Unitate de Lucru - Pagina 5
Elaborarea Specificatie de Proiectare Detaliata pentru Produsul Unitate de Lucru - Pagina 6
Elaborarea Specificatie de Proiectare Detaliata pentru Produsul Unitate de Lucru - Pagina 7
Elaborarea Specificatie de Proiectare Detaliata pentru Produsul Unitate de Lucru - Pagina 8
Elaborarea Specificatie de Proiectare Detaliata pentru Produsul Unitate de Lucru - Pagina 9
Elaborarea Specificatie de Proiectare Detaliata pentru Produsul Unitate de Lucru - Pagina 10
Elaborarea Specificatie de Proiectare Detaliata pentru Produsul Unitate de Lucru - Pagina 11
Elaborarea Specificatie de Proiectare Detaliata pentru Produsul Unitate de Lucru - Pagina 12
Elaborarea Specificatie de Proiectare Detaliata pentru Produsul Unitate de Lucru - Pagina 13
Elaborarea Specificatie de Proiectare Detaliata pentru Produsul Unitate de Lucru - Pagina 14
Elaborarea Specificatie de Proiectare Detaliata pentru Produsul Unitate de Lucru - Pagina 15
Elaborarea Specificatie de Proiectare Detaliata pentru Produsul Unitate de Lucru - Pagina 16
Elaborarea Specificatie de Proiectare Detaliata pentru Produsul Unitate de Lucru - Pagina 17
Elaborarea Specificatie de Proiectare Detaliata pentru Produsul Unitate de Lucru - Pagina 18
Elaborarea Specificatie de Proiectare Detaliata pentru Produsul Unitate de Lucru - Pagina 19
Elaborarea Specificatie de Proiectare Detaliata pentru Produsul Unitate de Lucru - Pagina 20
Elaborarea Specificatie de Proiectare Detaliata pentru Produsul Unitate de Lucru - Pagina 21
Elaborarea Specificatie de Proiectare Detaliata pentru Produsul Unitate de Lucru - Pagina 22
Elaborarea Specificatie de Proiectare Detaliata pentru Produsul Unitate de Lucru - Pagina 23
Elaborarea Specificatie de Proiectare Detaliata pentru Produsul Unitate de Lucru - Pagina 24
Elaborarea Specificatie de Proiectare Detaliata pentru Produsul Unitate de Lucru - Pagina 25
Elaborarea Specificatie de Proiectare Detaliata pentru Produsul Unitate de Lucru - Pagina 26
Elaborarea Specificatie de Proiectare Detaliata pentru Produsul Unitate de Lucru - Pagina 27
Elaborarea Specificatie de Proiectare Detaliata pentru Produsul Unitate de Lucru - Pagina 28
Elaborarea Specificatie de Proiectare Detaliata pentru Produsul Unitate de Lucru - Pagina 29
Elaborarea Specificatie de Proiectare Detaliata pentru Produsul Unitate de Lucru - Pagina 30
Elaborarea Specificatie de Proiectare Detaliata pentru Produsul Unitate de Lucru - Pagina 31
Elaborarea Specificatie de Proiectare Detaliata pentru Produsul Unitate de Lucru - Pagina 32
Elaborarea Specificatie de Proiectare Detaliata pentru Produsul Unitate de Lucru - Pagina 33
Elaborarea Specificatie de Proiectare Detaliata pentru Produsul Unitate de Lucru - Pagina 34
Elaborarea Specificatie de Proiectare Detaliata pentru Produsul Unitate de Lucru - Pagina 35
Elaborarea Specificatie de Proiectare Detaliata pentru Produsul Unitate de Lucru - Pagina 36
Elaborarea Specificatie de Proiectare Detaliata pentru Produsul Unitate de Lucru - Pagina 37
Elaborarea Specificatie de Proiectare Detaliata pentru Produsul Unitate de Lucru - Pagina 38
Elaborarea Specificatie de Proiectare Detaliata pentru Produsul Unitate de Lucru - Pagina 39
Elaborarea Specificatie de Proiectare Detaliata pentru Produsul Unitate de Lucru - Pagina 40
Elaborarea Specificatie de Proiectare Detaliata pentru Produsul Unitate de Lucru - Pagina 41
Elaborarea Specificatie de Proiectare Detaliata pentru Produsul Unitate de Lucru - Pagina 42
Elaborarea Specificatie de Proiectare Detaliata pentru Produsul Unitate de Lucru - Pagina 43
Elaborarea Specificatie de Proiectare Detaliata pentru Produsul Unitate de Lucru - Pagina 44
Elaborarea Specificatie de Proiectare Detaliata pentru Produsul Unitate de Lucru - Pagina 45
Elaborarea Specificatie de Proiectare Detaliata pentru Produsul Unitate de Lucru - Pagina 46
Elaborarea Specificatie de Proiectare Detaliata pentru Produsul Unitate de Lucru - Pagina 47
Elaborarea Specificatie de Proiectare Detaliata pentru Produsul Unitate de Lucru - Pagina 48
Elaborarea Specificatie de Proiectare Detaliata pentru Produsul Unitate de Lucru - Pagina 49
Elaborarea Specificatie de Proiectare Detaliata pentru Produsul Unitate de Lucru - Pagina 50
Elaborarea Specificatie de Proiectare Detaliata pentru Produsul Unitate de Lucru - Pagina 51
Elaborarea Specificatie de Proiectare Detaliata pentru Produsul Unitate de Lucru - Pagina 52
Elaborarea Specificatie de Proiectare Detaliata pentru Produsul Unitate de Lucru - Pagina 53
Elaborarea Specificatie de Proiectare Detaliata pentru Produsul Unitate de Lucru - Pagina 54

Conținut arhivă zip

  • Elaborarea Specificatie de Proiectare Detaliata pentru Produsul Unitate de Lucru.doc

Alții au mai descărcat și

Monitorizarea Starii Rulmentilor cu Aplicatie in Mecatronica

Memoriu justificativ In cadrul fiecarei cercetari desfasurate, indiferent de domeniul la care ne referim, rezultatele obtinute pe cale teoretica...

Produse Procese și Sisteme

1.1.Studiul desenului de executie. Din studiul desenului de executie a piesei ,prezentat in Fig.1.1. de mai jos rezulta urmatoatrele :...

Proiectarea unei Piese de Tip Arbore

ETAPA I. ALEGEREA MATERIALULUI. Conform desenului de executie piesa din tema este confectionata din OLC 45 STAS 880 - ; cu urmatoarele...

Studiu și Dispozitiv - QP privind Desfacerea Cutiilor de Conserve

1.GENERALITATI 1.1 Declaratia de originalitate Prin prezenta declar ca lucrarea are caracter de originalitate, ea nefacand parte dintr o...

Utilizare Uleiului de Rapita in Domeniul Auto

Aceste unităţi de procesare a uleiurilor vegetale, inclusiv uleiuri utilizate, au fost dezvoltate de specialistii suedezi cu ani în urma şi...

Calculul si Filmul Tehnologic Racord Tip Flansa

CAPITOLUL I. Analiza şi completarea datelor iniţiale (de bază) provind proiectarea tehnologică a aparatului şi subansamblului precizate în tema...

Cuplaje, Ambreiaje si Frane - Reconditionarea Acestora

1 CUPLAJE 1.1. Consideratii generale asupra cuplajelor Cuplajul este un organ de masina sau un sistem echivalent functional acestuia, care...

Proiect Reductor

1.CAIET DE SARCINI 1.1Clasificare ;Simbolizare Existã mai multe criterii de clasificare a reductoarelor. Cele mai importante criterii sunt: a)...

Ai nevoie de altceva?