Elaborarea Traseului Tehnologic de Prelucrare Mecanica a Piesei Corp de Rotatie

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Elaborarea Traseului Tehnologic de Prelucrare Mecanica a Piesei Corp de Rotatie.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 10 fisiere doc, dwg de 41 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Dohotaru Ion

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Mecanica

Cuprins

Cuprins:
I. Introducere 2
II. Conţinutul memoriului pe capitole 3
2.1. Analiza desenului de execuţie a piesei 4
2.2. Analiza tehnologităţii piesei 5
2.3. Alegerea metodei de obţinere a semifabricatului 7
2.4. Alegerea metodelor de prelucrare a suprafeţelor 9
2.5. Gruparea prelucrărilor pe operaţii. Stabilirea structurii operaţiilor 13
2.6. Elaborarea traseului tehnologic 18
2.7. Determinarea adaosurilor de prelucrare 23
2.8. Alegerea maşinilor unelte 27
2.9. Alegerea sculelor aşchietoare şi a verificatoarelor 30
2.10 Determinarea regimurilor de aşchiere 33
2.11. Normarea tehnică a operaţiilor 41
Bibliografie 43

Extras din document

I. Introducere

Progresul tehnico-ştiinţific, în industria construcţiei de maşini, influenţează puternic dezvoltarea economiei naţionale a republicii.

Creşterea productivităţii muncii este unul din factorii de bază. O însemnătate primordială o are perfecţionarea metodelor tehnologice ale construcţiei de maşini cum sunt: calitatea, siguranţa, economicitatea în exploatare (ce depinde atât de perfecţiunea construcţiei, cât şi de tehnologia de producere). Metodelor progresiste de prelucrare utilizate au un randament sporit, suprafeţele pieselor de lucru obţinîndu-se cu precizie şi calitate înaltă. Aceste metode măresc timpul de exploatare a pieselor şi a maşinilor în ansamblu. La creşterea randamentului se alătură şi folosirea efectivă a maşinilor unelte automate şi a liniilor automatizate, a strungurilor cu comandă numerică, a maşinilor de calcul şi a altor maşini moderne.

Transformările care au loc astăzi în construcţia de maşini sunt îndreptate , în primul rând, spre realizarea unei dezvoltări dinamice în producţia maşinilor-unelte cu comandă numerică (CN), inclusiv a centrelor de prelucrare şi a sistemelor flexibile de prelucrare. Performanţele actuale în domeniul sistemelor de comandă automată, ale tehnicii de microprocesoare, ale electromotoarelor şi ale automatizării electro-pneumatice au deschis largi posibilităţi pentru automatizare nu doar în producţia de serie mare şi de masă, ci şi în producţia de serie mică şi mijlocie, (ce reprezintă în construcţia de maşini circa ¾ din volumul global de producţie).

Perfecţionarea tehnologiei, creşterea nivelului de mecanizare şi automatizare, integrarea sistemelor automatizate de conducere a proceselor tehnologice se obţin în baza dotărilor tehnice. Totodată, pentru automatizarea proceselor tehnologice, creşte rapid folosirea tehnicii de calcul.

Fiecare decizie primită de inginer trebuie să fie bazată pe concluzii făcute din studierea amănunţită a problemei puse în faţă. Trebuie de luat în seamă nu doar problema tehnologică ci şi cea economică a proiectului, ceea ce duce la apariţia necesităţii de alegere a metodelor cît mai optime.

Utilizarea formelor progresiste de organizare a producerii sunt îndreptate spre rezolvarea problemei principale: desăvârşirea procesului de producere şi ridicarea randamentului şi a calităţii producţiei finite.

În acest proiect de an voi elabora un nou proces tehnologic de prelucrare a piesei de tip 421-1307024 cu scopul de a îmbunătăţi condiţiile de prelucrare mecanică a piesei, de a îmbunătăţi condiţiile de muncă, de a spori productivitatea muncii, de a îmbunătăţi calitatea producţiei finite şi ca rezultat de a micşora preţul de cost al produsului.

2.1. Analiza desenului de execuţie a piesei

- Cerinţele tehnice referitor la precizia dimensională, la precizia formei, la precizia poziţiei reciproce şi la rugozitate.

Desenul tehnic al piesei este executat în conformitate cu cerinţele STAS 25346 – 82.

Piesa dată face parte din clasa bucşelor şi se numeşte "Butuc de roată" cu numărul de cod 412-1307024, fiind o piesă de tip "Corp de rotaţie", inclusă în grupa a 2-a de complexitate. Pe această piesă sunt suprafeţe cilindrice interioare şi exterioare; suprafeţe frontale; găuri filetate şi fără filet atît pe suprafeţe cilindrice, cît şi pe cele frontale. Totodată piesa are suprafeţe precise şi mai puţin precise. Suprafeţele precise sunt de calităţile: Ø30, Ø25, cu Ra de 2,5μm, iar suprafeţele mai puţin precise au rugozităţile de la Ra=40 μm, dimensiunile de gabarit fiind Ø 68×32,5. Ea este obţinută dintr-un semifabricat turnat din Oţel 45 GOST 1050-88, material ce are calităţi bune de ;ştanţare şi se prelucrează uşor prin aşchiere, burghiere, lărgire şi alezare.

- Caracteristicile de baza ale semifabricatului:

1. Marca materialului Otel 45 GOST 1050-88 duritatea-( 150…235) HRC

2.Matriţarea se execută în conformitate cu cerinţele tehnice ale clasei II de precizie şi se matriţează pe maşini speciale

3. Ra =12.5μm.

4. Masa piesei este de 215g.

Fisiere in arhiva (10):

 • Memoriu Doh
  • Elaborarea Traseului Tehnologic de Prelucrare Mecanica a Piesei Corp de Rotatienu de sters
   • Elaborarea Traseului Tehnologic de Prelucrare Mecanica a Piesei Corp de Rotatie.doc
   • titlu.doc
  • n2.dwg
  • n3.dwg
  • n6.dwg
  • n7.dwg
  • n8.dwg
 • Comanda Numerica.dwg
 • Drawing9.dwg
 • lll.dwg