Elaborarea traseului tehnologic de prelucrare mecanică a piesei corp de rotație

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Mecanică
Conține 10 fișiere: doc, dwg
Pagini : 41 în total
Cuvinte : 6961
Mărime: 1.65MB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dohotaru Ion

Cuprins

Cuprins:

I. Introducere 2

II. Conţinutul memoriului pe capitole 3

2.1. Analiza desenului de execuţie a piesei 4

2.2. Analiza tehnologităţii piesei 5

2.3. Alegerea metodei de obţinere a semifabricatului 7

2.4. Alegerea metodelor de prelucrare a suprafeţelor 9

2.5. Gruparea prelucrărilor pe operaţii. Stabilirea structurii operaţiilor 13

2.6. Elaborarea traseului tehnologic 18

2.7. Determinarea adaosurilor de prelucrare 23

2.8. Alegerea maşinilor unelte 27

2.9. Alegerea sculelor aşchietoare şi a verificatoarelor 30

2.10 Determinarea regimurilor de aşchiere 33

2.11. Normarea tehnică a operaţiilor 41

Bibliografie 43

Extras din document

I. Introducere

Progresul tehnico-ştiinţific, în industria construcţiei de maşini, influenţează puternic dezvoltarea economiei naţionale a republicii.

Creşterea productivităţii muncii este unul din factorii de bază. O însemnătate primordială o are perfecţionarea metodelor tehnologice ale construcţiei de maşini cum sunt: calitatea, siguranţa, economicitatea în exploatare (ce depinde atât de perfecţiunea construcţiei, cât şi de tehnologia de producere). Metodelor progresiste de prelucrare utilizate au un randament sporit, suprafeţele pieselor de lucru obţinîndu-se cu precizie şi calitate înaltă. Aceste metode măresc timpul de exploatare a pieselor şi a maşinilor în ansamblu. La creşterea randamentului se alătură şi folosirea efectivă a maşinilor unelte automate şi a liniilor automatizate, a strungurilor cu comandă numerică, a maşinilor de calcul şi a altor maşini moderne.

Transformările care au loc astăzi în construcţia de maşini sunt îndreptate , în primul rând, spre realizarea unei dezvoltări dinamice în producţia maşinilor-unelte cu comandă numerică (CN), inclusiv a centrelor de prelucrare şi a sistemelor flexibile de prelucrare. Performanţele actuale în domeniul sistemelor de comandă automată, ale tehnicii de microprocesoare, ale electromotoarelor şi ale automatizării electro-pneumatice au deschis largi posibilităţi pentru automatizare nu doar în producţia de serie mare şi de masă, ci şi în producţia de serie mică şi mijlocie, (ce reprezintă în construcţia de maşini circa ¾ din volumul global de producţie).

Perfecţionarea tehnologiei, creşterea nivelului de mecanizare şi automatizare, integrarea sistemelor automatizate de conducere a proceselor tehnologice se obţin în baza dotărilor tehnice. Totodată, pentru automatizarea proceselor tehnologice, creşte rapid folosirea tehnicii de calcul.

Fiecare decizie primită de inginer trebuie să fie bazată pe concluzii făcute din studierea amănunţită a problemei puse în faţă. Trebuie de luat în seamă nu doar problema tehnologică ci şi cea economică a proiectului, ceea ce duce la apariţia necesităţii de alegere a metodelor cît mai optime.

Utilizarea formelor progresiste de organizare a producerii sunt îndreptate spre rezolvarea problemei principale: desăvârşirea procesului de producere şi ridicarea randamentului şi a calităţii producţiei finite.

În acest proiect de an voi elabora un nou proces tehnologic de prelucrare a piesei de tip 421-1307024 cu scopul de a îmbunătăţi condiţiile de prelucrare mecanică a piesei, de a îmbunătăţi condiţiile de muncă, de a spori productivitatea muncii, de a îmbunătăţi calitatea producţiei finite şi ca rezultat de a micşora preţul de cost al produsului.

2.1. Analiza desenului de execuţie a piesei

- Cerinţele tehnice referitor la precizia dimensională, la precizia formei, la precizia poziţiei reciproce şi la rugozitate.

Desenul tehnic al piesei este executat în conformitate cu cerinţele STAS 25346 – 82.

Piesa dată face parte din clasa bucşelor şi se numeşte "Butuc de roată" cu numărul de cod 412-1307024, fiind o piesă de tip "Corp de rotaţie", inclusă în grupa a 2-a de complexitate. Pe această piesă sunt suprafeţe cilindrice interioare şi exterioare; suprafeţe frontale; găuri filetate şi fără filet atît pe suprafeţe cilindrice, cît şi pe cele frontale. Totodată piesa are suprafeţe precise şi mai puţin precise. Suprafeţele precise sunt de calităţile: Ø30, Ø25, cu Ra de 2,5μm, iar suprafeţele mai puţin precise au rugozităţile de la Ra=40 μm, dimensiunile de gabarit fiind Ø 68×32,5. Ea este obţinută dintr-un semifabricat turnat din Oţel 45 GOST 1050-88, material ce are calităţi bune de ;ştanţare şi se prelucrează uşor prin aşchiere, burghiere, lărgire şi alezare.

- Caracteristicile de baza ale semifabricatului:

1. Marca materialului Otel 45 GOST 1050-88 duritatea-( 150…235) HRC

2.Matriţarea se execută în conformitate cu cerinţele tehnice ale clasei II de precizie şi se matriţează pe maşini speciale

3. Ra =12.5μm.

4. Masa piesei este de 215g.

Preview document

Elaborarea traseului tehnologic de prelucrare mecanică a piesei corp de rotație - Pagina 1
Elaborarea traseului tehnologic de prelucrare mecanică a piesei corp de rotație - Pagina 2
Elaborarea traseului tehnologic de prelucrare mecanică a piesei corp de rotație - Pagina 3
Elaborarea traseului tehnologic de prelucrare mecanică a piesei corp de rotație - Pagina 4
Elaborarea traseului tehnologic de prelucrare mecanică a piesei corp de rotație - Pagina 5
Elaborarea traseului tehnologic de prelucrare mecanică a piesei corp de rotație - Pagina 6
Elaborarea traseului tehnologic de prelucrare mecanică a piesei corp de rotație - Pagina 7
Elaborarea traseului tehnologic de prelucrare mecanică a piesei corp de rotație - Pagina 8
Elaborarea traseului tehnologic de prelucrare mecanică a piesei corp de rotație - Pagina 9
Elaborarea traseului tehnologic de prelucrare mecanică a piesei corp de rotație - Pagina 10
Elaborarea traseului tehnologic de prelucrare mecanică a piesei corp de rotație - Pagina 11
Elaborarea traseului tehnologic de prelucrare mecanică a piesei corp de rotație - Pagina 12
Elaborarea traseului tehnologic de prelucrare mecanică a piesei corp de rotație - Pagina 13
Elaborarea traseului tehnologic de prelucrare mecanică a piesei corp de rotație - Pagina 14
Elaborarea traseului tehnologic de prelucrare mecanică a piesei corp de rotație - Pagina 15
Elaborarea traseului tehnologic de prelucrare mecanică a piesei corp de rotație - Pagina 16
Elaborarea traseului tehnologic de prelucrare mecanică a piesei corp de rotație - Pagina 17
Elaborarea traseului tehnologic de prelucrare mecanică a piesei corp de rotație - Pagina 18
Elaborarea traseului tehnologic de prelucrare mecanică a piesei corp de rotație - Pagina 19
Elaborarea traseului tehnologic de prelucrare mecanică a piesei corp de rotație - Pagina 20
Elaborarea traseului tehnologic de prelucrare mecanică a piesei corp de rotație - Pagina 21
Elaborarea traseului tehnologic de prelucrare mecanică a piesei corp de rotație - Pagina 22
Elaborarea traseului tehnologic de prelucrare mecanică a piesei corp de rotație - Pagina 23
Elaborarea traseului tehnologic de prelucrare mecanică a piesei corp de rotație - Pagina 24
Elaborarea traseului tehnologic de prelucrare mecanică a piesei corp de rotație - Pagina 25
Elaborarea traseului tehnologic de prelucrare mecanică a piesei corp de rotație - Pagina 26
Elaborarea traseului tehnologic de prelucrare mecanică a piesei corp de rotație - Pagina 27
Elaborarea traseului tehnologic de prelucrare mecanică a piesei corp de rotație - Pagina 28
Elaborarea traseului tehnologic de prelucrare mecanică a piesei corp de rotație - Pagina 29
Elaborarea traseului tehnologic de prelucrare mecanică a piesei corp de rotație - Pagina 30
Elaborarea traseului tehnologic de prelucrare mecanică a piesei corp de rotație - Pagina 31
Elaborarea traseului tehnologic de prelucrare mecanică a piesei corp de rotație - Pagina 32
Elaborarea traseului tehnologic de prelucrare mecanică a piesei corp de rotație - Pagina 33
Elaborarea traseului tehnologic de prelucrare mecanică a piesei corp de rotație - Pagina 34
Elaborarea traseului tehnologic de prelucrare mecanică a piesei corp de rotație - Pagina 35
Elaborarea traseului tehnologic de prelucrare mecanică a piesei corp de rotație - Pagina 36
Elaborarea traseului tehnologic de prelucrare mecanică a piesei corp de rotație - Pagina 37
Elaborarea traseului tehnologic de prelucrare mecanică a piesei corp de rotație - Pagina 38
Elaborarea traseului tehnologic de prelucrare mecanică a piesei corp de rotație - Pagina 39
Elaborarea traseului tehnologic de prelucrare mecanică a piesei corp de rotație - Pagina 40
Elaborarea traseului tehnologic de prelucrare mecanică a piesei corp de rotație - Pagina 41

Conținut arhivă zip

 • Memoriu Doh
  • Elaborarea Traseului Tehnologic de Prelucrare Mecanica a Piesei Corp de Rotatienu de sters
   • Elaborarea Traseului Tehnologic de Prelucrare Mecanica a Piesei Corp de Rotatie.doc
   • titlu.doc
  • n2.dwg
  • n3.dwg
  • n6.dwg
  • n7.dwg
  • n8.dwg
 • Comanda Numerica.dwg
 • Drawing9.dwg
 • lll.dwg

Alții au mai descărcat și

Proiectarea unui proces tehnologic pentru produsul cep cu flanșă

OL50 face parte din norma STAS 500/ 1,2-80 Compoxiţie chimică: C= maxim 0,3 Mn = maxim 0,85 Si = maxim 0,4 Recomandări de utilizare: elemente...

Proces tehnologic de prelucrare mecanică a piesei tip tambur cu fricțiune 70C-2406016

Introducere Progresul tehnico-ştinţific în construcţia de maşini în mare măsură determină dezvoltarea şi modernizarea întregii ramuri în toată...

Proiectarea unei roți dințate

Introducere Rolul acestui proiect este acela de a elabora concret tehnologia de fabricare a unei roti dintate. Pentru realizarea proiectului se...

Proiectarea tehnologică a unei contrapiulițe

1. ANALIZA CONSTRUCTIV TEHNOLOGICA A PIESEI DE PRELUCRAT Prin analiza constructiv-tehnologica inginerul tehnolog identifica in desenul de...

Tehnologia execuție a reperului roată dințată

CAP I TEHNOLOGIA DE EXECUŢIE A REPERULUI „ROATĂ DINŢATĂ " 1.1.Analiza constructiv funcţională a piesei de executat Tehnologia de fabricaţie a...

Proiectarea Procesului Tehnologic de Prelucrare Mecanică a unui Arbore

1. Alegerea semifabricatului Cerinţele impuse unui tehnolog sunt strâns legate de necesitatea comparării multilaterale a celor mai diferite metode...

Tehnologia fabricării utilajului petrolier

INTRODUCERE Una din cerinţele majore ale industriei constructoare de maşini şi utilaje constă în proiectarea şi dimensionarea raţională a...

Procesul De Prelucrare a Piesei Arbore

I Memoriu tehnic 1. Analiza materialului Semnificaţia simbolului OL52 Notarea marcilor de otel de uz general se face prin simbolul OL urmat de 2...

Te-ar putea interesa și

Diplomă de licență - tehnologia și organizarea fabricării flexibil automatizate a pieselor

INTRODUCERE Productivitatea muncii sociale, progresul tehnico-ştiinţific, prosperitatea materială a poporului şi capacitatea de apărare a ţării...

Proces tehnologic de prelucrare mecanică a piesei tip tambur cu fricțiune 70C-2406016

Introducere Progresul tehnico-ştinţific în construcţia de maşini în mare măsură determină dezvoltarea şi modernizarea întregii ramuri în toată...

Ai nevoie de altceva?