Fiabilitate

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Mecanică
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 41 în total
Cuvinte : 6907
Mărime: 493.28KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

Introducere . 2

Capitolul I Prezentarea generală a figiderului Arctic AD285+. 4

1.1. Construcția frigiderului Arctic AD285+. 4

1.2. Funcționarea frigiderului Arctic AD285+. 6

1.3. Defecțiuni specifice a frigiderului Arctic AD285+. 8

Capitolul II Studiul comportării în exploatare a frigiderului Arctic AD285+. 10

2.1. Condițiile de lucru ale frigiderului Arctic AD285+. 10

2.2. Stabilirea lotului de produse supuse testării. 10

2.3. Conceperea și completarea fișelor individuale de urmărire a frigiderului Arctic AD285+. 11

Capitolul III Calculul și analiza indicatorilor de fiabilitate. 32

3.1. Determinarea mărimii intervalelor de studio. 32

3.2. Alegerea legii de repartiție utilizată și motivarea acestei legi. 32

3.3. Calculul indicatorilor de fiabilitate. 33

3.4. Reprezentarea grafică a indicatorilor de fiabilitate. 36

Capitolul IV Propuneri de îmbunîtîțire a fiabilității frigiderului Arctic AD285+. 38

4.1. Întocmirea diagramelor Pareto pentru primele căderi și pentru toate căderile contestate. 38

4.2. Analiza căderilor și propuneri de reducere a acestora. 39

Bibliografie. 41

Extras din document

Introducere

Fiabilitatea a devenit o condiţie tehnică, un parametru în proiectarea, fabricarea şi exploatarea produselor şi una din problemele fundamentale ale tehnicii în primii ani din deceniul al V-lea al secolului al XX-lea. În aceşti ani au fost dezvoltate teorii, metode de calcul şi procedee de testare care permit formularea unor aprecieri calitative şi cantitative cu privire la siguranţa în funcţionare a unor elemente constructive, aparate, echipamente şi instalaţii.

Teoria fiabilităţii s-a constituit ca o disciplină de graniţă având o fundamentare matematică izvorâtă din necesităţile tehnologiei moderne şi ale economiei calităţii. Ca ştiinţă de sine stătătoare fiabilitatea are drept obiect:

• aprecierea cantitativă a comportării produselor în timp;

• determinarea modelelor şi metodelor de calcul şi de prognoză a fiabilităţii;

• analiza fizică a defecţiunilor şi studiul lor (al cauzelor, al proceselor de apariţie şi de dezvoltare şi a metodelor de combatere a defecţiunilor);

• stabilirea factorilor de natură constructivă, metalurgică, tehnologică şi de exploatare pentru asigurarea, menţinerea şi creşterea fiabilităţii sistemelor, dispozitivelor şi elementelor componente.

Definiţia general acceptată a fiabilităţii este următoarea: fiabilitatea este probabilitatea ca un echipament tehnic să-şi îndeplinească fără defecţiuni funcţiile sale specifice pe o anumită perioadă de timp, într-un ansamblu de condiţii de funcţionare anterior precizate. Dacă prin calitatea produselor se înţelege gradul sau nivelul prin care acestea corespund necesităţilor de consum productiv, fiabilitatea presupune, pe lângă acestea, folosirea lor la parametrii proiectaţi, exploatarea lor sigură şi continuă, în condiţii bine determinate, pe parcursul unei perioade de timp date. În timp ce calitatea unui produs poate fi considerată ca o virtute statică , adică satisfacerea consumatorului în momentul acceptării produsului, fiabilitatea este o virtute dinamică, reprezentând menţinerea permanentă a performanţelor produselor pe întreaga perioadă a utilizării acestora.

Din definiţia anterioară rezultă că fiabilitatea constituie o însumare a patru noţiuni: probabilitatea; îndeplinirea funcţiilor specifice fără defectări; condiţiile de funcţionare şi exploatare; timpul de funcţionare prescris.

Caracterul probabilistic al fiabilităţii rezultă, în primul rând, din raportul existent între capacitatea de funcţionare (capabilitatea) şi serviciul (solicitările) pe care le are de îndeplinit un produs.

Capabilitatea unui echipament tehnic are o repartiţie probabilistică, deoarece fiecare component al acestuia este o sumă statistică între calitatea aleatoare a materialelor folosite, a parametrilor regimurilor de fabricaţie în toate fazele lui, de la elaborarea semifabricatului şi până la realizarea operaţiilor de montare a ansamblului, prin calitatea suprafeţelor şi corectitudinea îmbinărilor realizate. La nivelul unui lot de produse calitatea încorporată în fiecare produs are o anumită valoare concretă, diferită de la un produs la altul, ceea ce va determina şi pentru capacitatea întregului lot de echipamente o anumită distribuţie statistico- probabilistică a acestor proprietăţi.

Un produs este fiabil dacă posedă în orice moment al exploatării o capabilitate superioară solicitărilor din timpul utilizării. Astfel, pentru ca un lot de echipamente tehnice să aibă o fiabilitate deosebit de ridicată este necesar ca echipamentul cu capabilitatea cea mai slabă să reziste celor mai ridicate solicitări în perioada de exploatare. Deşi în proiectare se utilizează coeficienţi de siguranţă care ar trebui să conducă la o asemenea situaţie, pentru echipamente tehnice complexe, cu multe elemente componente, apar o serie de interacţiuni care nu pot fi prevăzute în calcule şi care reduc capabilitatea echipamentului. În acest fel se poate provoca situaţia când capacitatea de funcţionare este parţial inferioară serviciului cerut, iar siguranţa în funcţionare devine labilă.

Fiabilitatea stabileşte:

• legile de apariţie ale căderilor, întreruperilor şi restabilirii capacităţii funcţionale a sistemelor tehnice sau a continuităţii proceselor tehnologice;

• influenţa diferiţilor factori interiori şi exteriori asupra fenomenelor care se produc în sistemul tehnic sau procesele tehnologice;

• bazele de calcul ale timpului de bună funcţionare, ale durabilităţii şi prognozării căderilor sau stărilor limită;

• metodele de creştere a fiabilităţii încă din etapa de proiectare şi execuţie a produselor;

• metodele şi tehnologiile de exploatare, întreţinere şi reparare în vederea menţinerii capacităţii de lucru a echipamentelor tehnice.

Bibliografie

1. Bratucu Gheorghe, Calitatea echipamentelor pentru procesarea produselor alimentare , Ed. Universitatea Transilvania din Brașov, 2012.

2. http://www.arctic.ro/pdf/manuale/Manual%20de%20instructiuni_AD285+.pdf

Preview document

Fiabilitate - Pagina 1
Fiabilitate - Pagina 2
Fiabilitate - Pagina 3
Fiabilitate - Pagina 4
Fiabilitate - Pagina 5
Fiabilitate - Pagina 6
Fiabilitate - Pagina 7
Fiabilitate - Pagina 8
Fiabilitate - Pagina 9
Fiabilitate - Pagina 10
Fiabilitate - Pagina 11
Fiabilitate - Pagina 12
Fiabilitate - Pagina 13
Fiabilitate - Pagina 14
Fiabilitate - Pagina 15
Fiabilitate - Pagina 16
Fiabilitate - Pagina 17
Fiabilitate - Pagina 18
Fiabilitate - Pagina 19
Fiabilitate - Pagina 20
Fiabilitate - Pagina 21
Fiabilitate - Pagina 22
Fiabilitate - Pagina 23
Fiabilitate - Pagina 24
Fiabilitate - Pagina 25
Fiabilitate - Pagina 26
Fiabilitate - Pagina 27
Fiabilitate - Pagina 28
Fiabilitate - Pagina 29
Fiabilitate - Pagina 30
Fiabilitate - Pagina 31
Fiabilitate - Pagina 32
Fiabilitate - Pagina 33
Fiabilitate - Pagina 34
Fiabilitate - Pagina 35
Fiabilitate - Pagina 36
Fiabilitate - Pagina 37
Fiabilitate - Pagina 38
Fiabilitate - Pagina 39
Fiabilitate - Pagina 40
Fiabilitate - Pagina 41

Conținut arhivă zip

  • Fiabilitate.docx

Alții au mai descărcat și

Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România

1. INTRODUCERE Necesitatea de a realiza activităţi de mentenanţă porneşte de la faptul că există procese de uzură. Uzura este un proces tehnic,...

Cercetări teoretice și experimentale privind dinamica și fiabilitatea rulmenților hibrizi

CAPITOLUL 1 STADIUL CERCETARILOR IN DOMENIUL RULMENTILOR RADIALI AXIALI CU BILE DE CONSTRUCTIE CLASICA SI HIBRIDA 1.1. Rulmenti hibrizi cu...

Monitorizarea stării rulmenților cu aplicație în mecatronică

Memoriu justificativ In cadrul fiecarei cercetari desfasurate, indiferent de domeniul la care ne referim, rezultatele obtinute pe cale teoretica...

Utilizarea energetică a energiei solare și a biomasei

CAPITOLUL 1. POTENTIALUL TEHNIC SI ECONOMIC AMENAJABIL AL SURSELOR REGENERABILE IN ROMANIA 1.1 ASPECTE LEGISLATIVE IN DOMENIUL SURSELOR...

Mentenanța total productivă

1. Mentenanţa productivă totală: istoric, definiţie, principii de bază 1.1. Istoria conceptului Cum s-a născut TPM ? Japonezii au apreciat...

Studiul privind Reabilitarea Pieselor prin Încărcare cu Sudură

1. Necesitatea reabilitării structurilor mecanice. În condiţiile producţiei industriale moderne, maşinile, utilajele şi instalaţiile trebuie să...

Procesul tehnologic de prelucrare. deformare plastică la rece

1.1 Determinare dimensiunilor semifabricatului Date initiale: Diametru superior: Diametru inferior (poanson): d= 92 [mm] Inaltimea piesei...

Proiectarea procesului tehnologic și matriță sau ștanță pentru o piesă cilindrică

Sa se proiecteze procesul tehnologic si stanta sau matrita pentru obtinerea piesei din figura 1. Materialul utilizat este TDA3 ( tabla decapata...

Te-ar putea interesa și

Exploatarea și Fiabilitatea Tehnicii Militare în Condiții de Iarnă

Întroducere pag. 2 1. INTRODUCERE În această teză de licenţă o să fac o încercare de a descriere la exploatarea tehnicii militare în unităţile...

Analiză economică și financiară la SC Fiabil SA

CAPITOLUL 1 PREZENTARE GENERALA A S.C. FIABIL S.A. 1.1. Scurt istoric Fabrica de anvelope din Bistrita are o vechime de 22 de ani fiind...

Fiabilitatea și Protecția Muncii - Componente Complementare în Activitatea Industrială

CAPITOLUL 1 FIABILITATEA SISTEMELOR 1.1. Noţiuni generale Economia de piaţă prin mecanismul specific al cererii şi ofertei, exercită o inflenţă...

Fiabilitate și mentenanță

1. Fiabilitatea Fiabilitatea este o disciplină din domeniul ingineriei care utilizează cunoştinţe ştiinţifice pentru asigurarea unor performanţe...

Factorii care influențează fiabilitatea. indicatori de fiabilitate

1. Introducere Din punct de vedere calitativ, fiabilitatea unui produs reprezintă capacitatea acestuia de a-şi îndeplini sarcinile specificate...

Fiabilitatea Softurilor

Fiabilitatea softurilor. 2 Aspecte teoretice ale fiabilităţii software 2.1 Indicatori de fiabilitate Definiţie: Fiabilitatea unui program este...

Fiabilitate și diagnoză - standardul ISO 17799

Aspecte si notiuni teoretice Fiabilitate Fiabilitatea unui obiect (o componenta sau un sistem) este o functie de timp F(t), definita ca...

Fiabilitatea echipamentelor și strategii de reînnoire a acestora

FIABILITATEA ECHIPAMENTELOR SI STRATEGII DE REINNOIRE A ACESTORA Fiabilitatea echipamentelor Generalitati Fiabilitatea este o disciplină din...

Ai nevoie de altceva?