Funcționarea, diagnosticarea și repararea pompelor de injecție

Proiect
8/10 (3 voturi)
Domeniu: Mecanică
Conține 3 fișiere: doc, ppt
Pagini : 100 în total
Cuvinte : 18386
Mărime: 20.30MB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Maidaniuc Jeaneta
Proiectul cuprinde 7 capitole si include si o prezentare in powerpoint

Cuprins

Capitolul I Memoriu explicativ.

Capitolul II Managementul unităţilor de service auto.

II.1. Evidenţa gestiunii .

II.2. Documentaţia tehnico-economică . II.3. Procese tehnologice specifice .

Capitolul III Pompe de injecţie. Tipuri constructive.

III.1. Pompe de injecţie în linie .

III.2. Pompa de injecţie cu elemenţi de pompare în linie.

III.3. Pompe de injecţie cu distribuitor rotativ .

Capitolul IV Diagnosticarea defectelor pompelor de injecţie .

Capitolul V Întreţinerea şi repararea pompelor de injecţie .

Capitolul VI Utilizarea mijloacelor de lucru specifică domeniului auto.

Capitolul VII Legislaţia şi protecţia muncii .

VII.1. Norme de protecţie a muncii .

VII.2. Norme de prevenire şi stingerea incendiilor .

VII.3. Norme de protecţie a mediului .

Anexe .

Bibliografie .

Extras din document

CAPITOLUL I

MEMORIU EXPLICATIV

Evoluţia deosebită a industriei constructoare de autovehicule a fost posibilă atât datorită faptului că autovehiculele au devenit o necesitate şi nu neapărat un lux cât şi faptului ca au apărut din ce în ce mai mulţi constructori de automobile care doreau să se afirme pe piaţă cu modele şi tipuri de autovehicule cu performanţe superioare şi cu o mare diversitate de forme şi dimensiuni care să servească diferitelor scopuri: transport persoane şi marfă, sport şi agrement.

Concurenţa dintre constructori pe de o parte şi pretenţiile utilizatorilor, care au crescut foarte mult, pe de altă parte, a făcut posibil ca într-un timp relativ scurt să apară pe piaţa o mare varietate de autovehicule cu performanţe superioare.

O parte însemnată a parametrilor de funcţionare şi a performanţelor pe care le poate dezvolta un autovehicul depind în mare măsură de felul în care se face alimentarea cu car¬burant a motorului, deoarece datorită funcţionării necorespunzătoare a instalaţiei de alimentare cu combustibil, aceste performanţe nu pot fi atinse şi se reduce în acelaşi timp durata de funcţionare a motorului.

Deci odată cu dezvoltarea şi creşterea performanţelor autovehiculelor a trebuit să se îmbunătăţească foarte mult în acelaşi timp eficienţa instalaţiei de alimentare a motoarelor diesel cu pompă de injecţie în linie.

Datorită importanţei deosebite în buna funcţionare a motoarelor cu aprindere prin compresie, în limita unor parametri superiori de funcţionare am decis să aprofundez cunoştinţele din acest domeniu alegând pentru proiect tema: « Pompe de injecţie »

CAPITOLUL II

MANAGEMENTUL UNITĂŢILOR DE SERVICE AUTO

II.1. Evidenţa gestiunii

O condiţie de bază pentru înregistrarea operaţiunilor economico-financiare o reprezintă existenţa documentului justificativ.

Definim documentele ca fiind acte scrise care cuprind informaţii metrice si numerice in etalon valoric natural sau de muncă despre operaţiile economice sau financiare care se întocmesc la locul şi momentul acestora cu scopul de a justifica şi respectiv de a dovedi înfăptuirea operaţiilor.

Documentele reprezintă o importanţă deosebită pentru că:

- pe baza datelor pe care le conţin fac dovada înfăptuirii, producerii operaţiilor economice, financiare.

- prin intermediul documentelor se realizează controlul economic si financiar pentru păstrarea patrimoniului şi integrităţii unităţii.

- documentele reprezintă forţa probantă în justiţie

Documentele se pot clasifica din mai multe puncte de vedere:

1. Potrivit regimului de tipărire şi utilizare:

- cu regim special acelea pentru care exista dispoziţii legale cu precizări exprese privind modul de completare, circulaţie, păstrare si arhivare

- fără regim special se folosesc cu respectarea normelor generale de întocmire si circulat ale acestora.

2. După condiţii de utilizare:

- foi volante necesita numerotarea, parafarea si semnarea

- documente carnete şnuruirea, sigilarea, certificarea numărului de pagina. Pentru ele se organizează o evidenţă operativă specială.

3. După formă şi format:

- documente tipizate care au forma si formatul prestabilit si imprimat

- formulare netipizate forma si formatul nu sunt prestabilite, iar utilizarea lor este la latitudinea fiecărei unităţi economice.

4.După modul de întocmire şi rolul lor în cadrul sistemului informaţional decizional:

- documente justificative-potrivit legii contabilităţii 82/1991 republicată şi modificată în 08/2002 se precizează “orice operaţiune patrimonială se consemnează în momentul efectuării ei într-un act scris care sta la baza înregistrării în contabilitate devenind astfel act justificativ.

- registre.

Elementele principale ale documentului justificativ sunt: denumirea documentului, numărul, dat, denumirea unităţii, părţile care participă la efectuarea operaţiei, temeiul legal, date cantitativ valorice, semnătura.

În derularea fenomenelor economice se procedează după întocmirea documentelor la prelucrarea lor care presupune separarea pe feluri de operaţii, centralizarea lor, cumularea, verificarea si înregistrarea in contabilitate.

Contabilitatea reprezintă modalitatea de analiza a documentelor si înregistrarea lor cronologica in registrul jurnal si apoi in evidenta sistematica in cartea mare.

După ce au fost contabilizate, documentele se pun in dosare, se clasează(aşezarea lor intr-o ordine stabilita in scopul păstrării si al găsirii cu uşurinţa fie cronologic, alfabetic, geografic etc.)

Arhivarea documentelor.

În cursul anului documentele justificative se păstrează la compartimentul financiar-contabil. La sfârşitul anului se predau la arhiva societăţii. Arhivarea se face pe baza legii contabilităţii.

Reconstituirea documentelor are loc in cazul pierderii, distrugerii, sustragerii şi consta întocmirea unui dosar care cuprinde:

- sesizarea scrisa in termen de 24ore adresata unităţii economice

- proces verbal de constatare a lipsei documentului întocmit de conducerea întreprinderii

conţine

- declaraţia scrisă a salariatului cu precizarea împrejurărilor în care s-a produs dispariţia

- dovada sesizării organelor penale (daca e cazul)

- termenul de reconstituire este de 30 zile de la sesizare.

Toate documentele reconstituite poarta pe ele inscripţia RECONSTITUIT. Dacă între timp se găseşte originalul se anulează documentul reconstituit pe baza unui proces verbal care se ataşează la dosarul de reconstituire. Daca documentul provine de la alta firma, reconstituirea se face de câtre acea unitate, la cererea scrisa a conducerii unităţii unde s-a constata lipsa documentului.

Preview document

Funcționarea, diagnosticarea și repararea pompelor de injecție - Pagina 1
Funcționarea, diagnosticarea și repararea pompelor de injecție - Pagina 2
Funcționarea, diagnosticarea și repararea pompelor de injecție - Pagina 3
Funcționarea, diagnosticarea și repararea pompelor de injecție - Pagina 4
Funcționarea, diagnosticarea și repararea pompelor de injecție - Pagina 5
Funcționarea, diagnosticarea și repararea pompelor de injecție - Pagina 6
Funcționarea, diagnosticarea și repararea pompelor de injecție - Pagina 7
Funcționarea, diagnosticarea și repararea pompelor de injecție - Pagina 8
Funcționarea, diagnosticarea și repararea pompelor de injecție - Pagina 9
Funcționarea, diagnosticarea și repararea pompelor de injecție - Pagina 10
Funcționarea, diagnosticarea și repararea pompelor de injecție - Pagina 11
Funcționarea, diagnosticarea și repararea pompelor de injecție - Pagina 12
Funcționarea, diagnosticarea și repararea pompelor de injecție - Pagina 13
Funcționarea, diagnosticarea și repararea pompelor de injecție - Pagina 14
Funcționarea, diagnosticarea și repararea pompelor de injecție - Pagina 15
Funcționarea, diagnosticarea și repararea pompelor de injecție - Pagina 16
Funcționarea, diagnosticarea și repararea pompelor de injecție - Pagina 17
Funcționarea, diagnosticarea și repararea pompelor de injecție - Pagina 18
Funcționarea, diagnosticarea și repararea pompelor de injecție - Pagina 19
Funcționarea, diagnosticarea și repararea pompelor de injecție - Pagina 20
Funcționarea, diagnosticarea și repararea pompelor de injecție - Pagina 21
Funcționarea, diagnosticarea și repararea pompelor de injecție - Pagina 22
Funcționarea, diagnosticarea și repararea pompelor de injecție - Pagina 23
Funcționarea, diagnosticarea și repararea pompelor de injecție - Pagina 24
Funcționarea, diagnosticarea și repararea pompelor de injecție - Pagina 25
Funcționarea, diagnosticarea și repararea pompelor de injecție - Pagina 26
Funcționarea, diagnosticarea și repararea pompelor de injecție - Pagina 27
Funcționarea, diagnosticarea și repararea pompelor de injecție - Pagina 28
Funcționarea, diagnosticarea și repararea pompelor de injecție - Pagina 29
Funcționarea, diagnosticarea și repararea pompelor de injecție - Pagina 30
Funcționarea, diagnosticarea și repararea pompelor de injecție - Pagina 31
Funcționarea, diagnosticarea și repararea pompelor de injecție - Pagina 32
Funcționarea, diagnosticarea și repararea pompelor de injecție - Pagina 33
Funcționarea, diagnosticarea și repararea pompelor de injecție - Pagina 34
Funcționarea, diagnosticarea și repararea pompelor de injecție - Pagina 35
Funcționarea, diagnosticarea și repararea pompelor de injecție - Pagina 36
Funcționarea, diagnosticarea și repararea pompelor de injecție - Pagina 37
Funcționarea, diagnosticarea și repararea pompelor de injecție - Pagina 38
Funcționarea, diagnosticarea și repararea pompelor de injecție - Pagina 39
Funcționarea, diagnosticarea și repararea pompelor de injecție - Pagina 40
Funcționarea, diagnosticarea și repararea pompelor de injecție - Pagina 41
Funcționarea, diagnosticarea și repararea pompelor de injecție - Pagina 42
Funcționarea, diagnosticarea și repararea pompelor de injecție - Pagina 43
Funcționarea, diagnosticarea și repararea pompelor de injecție - Pagina 44
Funcționarea, diagnosticarea și repararea pompelor de injecție - Pagina 45
Funcționarea, diagnosticarea și repararea pompelor de injecție - Pagina 46
Funcționarea, diagnosticarea și repararea pompelor de injecție - Pagina 47
Funcționarea, diagnosticarea și repararea pompelor de injecție - Pagina 48
Funcționarea, diagnosticarea și repararea pompelor de injecție - Pagina 49
Funcționarea, diagnosticarea și repararea pompelor de injecție - Pagina 50
Funcționarea, diagnosticarea și repararea pompelor de injecție - Pagina 51
Funcționarea, diagnosticarea și repararea pompelor de injecție - Pagina 52
Funcționarea, diagnosticarea și repararea pompelor de injecție - Pagina 53
Funcționarea, diagnosticarea și repararea pompelor de injecție - Pagina 54
Funcționarea, diagnosticarea și repararea pompelor de injecție - Pagina 55
Funcționarea, diagnosticarea și repararea pompelor de injecție - Pagina 56
Funcționarea, diagnosticarea și repararea pompelor de injecție - Pagina 57
Funcționarea, diagnosticarea și repararea pompelor de injecție - Pagina 58
Funcționarea, diagnosticarea și repararea pompelor de injecție - Pagina 59
Funcționarea, diagnosticarea și repararea pompelor de injecție - Pagina 60
Funcționarea, diagnosticarea și repararea pompelor de injecție - Pagina 61
Funcționarea, diagnosticarea și repararea pompelor de injecție - Pagina 62
Funcționarea, diagnosticarea și repararea pompelor de injecție - Pagina 63
Funcționarea, diagnosticarea și repararea pompelor de injecție - Pagina 64
Funcționarea, diagnosticarea și repararea pompelor de injecție - Pagina 65
Funcționarea, diagnosticarea și repararea pompelor de injecție - Pagina 66
Funcționarea, diagnosticarea și repararea pompelor de injecție - Pagina 67

Conținut arhivă zip

  • CUPRINS.doc
  • Functionarea, Diagnosticarea si Repararea Pompelor de Injectie.doc
  • Functionarea, Diagnosticarea si Repararea Pompelor de Injectie.ppt

Alții au mai descărcat și

Întreținerile tehnice ale autovehiculelor - construcția și calculul instalației de ungere

1. INTRODUCERE Cheltuielile bunurilor materiale şi braţelor de muncă pentru menţinerea în stare bună a autovehiculelor sunt considerabile şi de...

Instalatia de Pornire

1.Conditii si metode de pornire Pornirea motorului termic se face prin asigurarea unei turatii minime arborelui cotit cu ajutorul sursei...

Metode de Studiu a Noxelor Produse de Motoarele cu Ardere Internă

Introducere Deoarece condiţiile arderii totale nu sunt niciodată întrunite simultan, arderea amestecului carburant în motoarele cu ardere internă...

Functionarea Motoarelor cu Aprindere prin Compresie

Masinile sunt mijloace de transport mici si motorizate Succesul lor ca mijloace de transport de persoane si marfa se datoreaza vitezei si...

Sisteme Moderne de Climatizare a Aerului

1. SISTEMUL DE CONDITIONARE A AERULUI 1.1. INTRODUCERE: Refrigerarea şi aerul condiţionat nu sunt descoperiri ale secolului XX . Forme simple de...

Mijloace și Metode de Verificare și Testare a Sistemului Electric Auto

ARGUMENT Pentru îmbunătăţirea propriei activităţi pe care am depus-o în şcoală şi pentru a atinge standardele curriculare prevăzute pentru...

Ambreiajul

Înainte de a prezenta ambreiajul trebuie să ştim că el este un subansamblu al transmisiei drept pentru care cred că este indicat să ştim ce rol are...

Senzorul de detonație din componența sistemului de aprindere și injecție electronică de benzină - Bosch Motronic

SENZORUL DE DETONAŢIE DIN COMPONENTA SISTEMULUI DE APRINDERE ŞI INJECŢIE ELECTRONICĂ DE BENZINĂ BOSCH MOTRONIC Avantajele echipamentului de...

Te-ar putea interesa și

Caracteristica parcului de autovehicule

1. INTRODUCERE În această teză de licenţă o să fac o încercare de a descriere la parcul de autovehicule şi moi strădui să descriu procesul...

Instalația de Alimentare cu Motorină a Tancului T-55

Instalaţia de alimentare cu motorină a tancului T-55 Generalităţi Alimentarea cu combustibil a motorului tancului (motor cu aprindere prin...

Pompa de Injectie

1. Organizarea sectiilor specializate de reparat pompe de injectie. 1.1 Consideratii generale. Pe linia specializarii si concentrarii utilajelor...

Tehnici de Diagnosticare la Autovehicule

2. Diagnosticarea starii tehnice a motoarelor Obiective: - punerea in evidenta a parametrilor de diagnosticare generala sau globala -...

Ai nevoie de altceva?