Functionarea, Diagnosticarea si Repararea Sistemului de Directie

Imagine preview
(8/10 din 5 voturi)

Acest proiect trateaza Functionarea, Diagnosticarea si Repararea Sistemului de Directie.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 3 fisiere doc, ppt de 76 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Maidaniuc Jeaneta

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domeniu: Mecanica

Cuprins

Capitolul I Memoriu explicativ.
Capitolul II Managementul unităţilor de service auto.
II.1. Evidenţa gestiunii .
II.2. Documentaţia tehnico-economică.
II.3. Procese tehnologice specifice.
Capitolul III Sistemul de direcţie .
III.1. Destinaţia şi condiţiile impuse sistemului de direcţie .
III.2. Tipuri constructive de sisteme de direcţie şi funcţionarea lor .
III.3. Materiale utilizate la construcţia sistemelor de direcţie
Capitolul IV Diagnosticarea sistemului de direcţie .
Capitolul V Întreţinerea şi repararea sistemului de direcţie
V.1. Întreţinerea sistemului de direcţie
V.2. Repararea sistemului de direcţie
Capitolul VI Utilizarea mijloacelor de lucru specifică domeniului auto
Capitolul VII Legislaţia şi protecţia muncii
VII.1. Norme de protecţie a muncii
VII.2. Norme de prevenire şi stingerea incendiilor
VII.3. Norme de protecţie a mediului
Bibliografie

Extras din document

CAPITOLUL I

MEMORIU EXPLICATIV

Apariţia primelor automobile este strâns legată de descoperirea şi perfecţionarea maşinii cu abur şi a motorului cu ardere internă. Primele automobile au apărut pe la mijlocul secolului trecut şi erau echipate cu motor cu abur, iar înspre sfârşitul secolului, motorul cu abur începe să fie înlocuit cu motorul cu ardere internă. Aceste automobile erau prevăzute cu roţi fără pneuri, aveau o transmisie simplă, masă mare, iar viteza de deplasare era foarte redusă. Primele automobile au fost utilizate în special pentru transportul persoanelor.

Prezentul proiect are ca temă principală ”Construcţia, întreţinerea şi repararea sistemului de direcţie. Această lucrare este structurată în şapte capitole ( Memoriu explicativ, Managementul unităţilor de service auto, Sistemul de direcţie, Diagnosticarea defectelor sistemului de direcţie, Întreţinerea şi repararea sistemului de direcţie, Utilizarea mijloacelor de lucru specifică domeniului auto, Legislaţia şi protecţia muncii ), de asemenea am inclus desene şi schiţe pentru o valorificare cât mai eficientă a informaţiilor adunate precum si pentru a atinge obiectivele lucrării.

În primul capitol Memoriu explicativ am făcut o mică introducere în istoria şi evoluţia automobilului, precum şi structurarea acestei lucrări pe capitole.

Capitolul al II-lea Managementul unităţilor de service auto, este capitolul care se referă la documentaţia tehnico-economică pentru înfiinţarea unui service auto.

Al III-lea capitol se intitulează Sistemul de direcţie şi împreună cu capitolul al IV-lea Diagnosticarea defectelor sistemului de direcţie şi capitolul al V-lea Întreţinerea şi repararea sistemului de direcţie face un studiu amplu a unei părţi componente a automobilului şi anume Sistemul de direcţie, acesta fiind de fapt tema principală a proiectului.

Proiectul mai cuprinde un capitol ce se referă la Utilizarea mijloacelor de lucru specifică domeniului auto, iar ultimul capitol conţine câteva informaţii despre legislaţia şi protecţia muncii.

Îmi exprim speranţa ca acest proiect va sta la baza editării unui material educativ cu scopul folosirii în cadrul orelor specifice domeniului auto.

Sper că modesta mea contribuţie, de a reuni diferite studii cu caracter general, care au atins tangenţial tema principală a proiectului, sa poată trezi atenţia cititorului, fără a avea pretenţia de a fi răspuns la toate întrebările care vor fi puse în legătură cu acest subiect. Sper, totodată, că lucrarea de faţă va fi îmbunătăţită cu noi informaţii şi cu noi abordări ale unor probleme rămase nerezolvate, cât şi a celor controversate, rezolvate doar parţial.

CAPITOLUL II

MANAGEMENTUL UNITĂŢILOR DE SERVICE AUTO

II.1. Evidenţa gestiunii

O condiţie de bază pentru înregistrarea operaţiunilor economico-financiare o reprezintă existenţa documentului justificativ.

Definim documentele ca fiind acte scrise care cuprind informaţii metrice si numerice in etalon valoric natural sau de muncă despre operaţiile economice sau financiare care se întocmesc la locul şi momentul acestora cu scopul de a justifica şi respectiv de a dovedi înfăptuirea operaţiilor.

Documentele reprezintă o importanţă deosebită pentru că:

- pe baza datelor pe care le conţin fac dovada înfăptuirii, producerii operaţiilor economice, financiare.

- prin intermediul documentelor se realizează controlul economic si financiar pentru păstrarea patrimoniului şi integrităţii unităţii.

- documentele reprezintă forţa probantă în justiţie

Documentele se pot clasifica din mai multe puncte de vedere:

1. Potrivit regimului de tipărire şi utilizare:

- cu regim special acelea pentru care exista dispoziţii legale cu precizări exprese privind modul de completare, circulaţie, păstrare si arhivare

- fără regim special se folosesc cu respectarea normelor generale de întocmire si circulat ale acestora.

2. După condiţii de utilizare:

- foi volante necesita numerotarea, parafarea si semnarea

- documente carnete şnuruirea, sigilarea, certificarea numărului de pagina. Pentru ele se organizează o evidenţă operativă specială.

3. După formă şi format:

- documente tipizate care au forma si formatul prestabilit si imprimat

- formulare netipizate forma si formatul nu sunt prestabilite, iar utilizarea lor este la latitudinea fiecărei unităţi economice.

4.După modul de întocmire şi rolul lor în cadrul sistemului informaţional decizional:

- documente justificative-potrivit legii contabilităţii 82/1991 republicată şi modificată în 08/2002 se precizează “orice operaţiune patrimonială se consemnează în momentul efectuării ei într-un act scris care sta la baza înregistrării în contabilitate devenind astfel act justificativ.

- registre.

Elementele principale ale documentului justificativ sunt: denumirea documentului, numărul, dat, denumirea unităţii, părţile care participă la efectuarea operaţiei, temeiul legal, date cantitativ valorice, semnătura.

În derularea fenomenelor economice se procedează după întocmirea documentelor la prelucrarea lor care presupune separarea pe feluri de operaţii, centralizarea lor, cumularea, verificarea si înregistrarea in contabilitate.

Contabilitatea reprezintă modalitatea de analiza a documentelor si înregistrarea lor cronologica in registrul jurnal si apoi in evidenta sistematica in cartea mare.

După ce au fost contabilizate, documentele se pun in dosare, se clasează(aşezarea lor intr-o ordine stabilita in scopul păstrării si al găsirii cu uşurinţa fie cronologic, alfabetic, geografic etc.)

Fisiere in arhiva (3):

  • CUPRINS.doc
  • Functionarea, Diagnosticarea si Repararea Sistemului de Directie.doc
  • Functionarea, Diagnosticarea si Repararea Sistemului de Directie.ppt