Incinerator Deseuri Medicale

Imagine preview
(8/10 din 3 voturi)

Acest proiect trateaza Incinerator Deseuri Medicale.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 52 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Mecanica

Cuprins

1. LEGISLATIE
2. DOCUMENTARE
3. CALITATE
4. CALCULE PIERDERI +RANDAMENT
5. CALCULE VOLUME DE GAZE DE ARDERE STOICHIOMETRICA+ARDERE EXCEDENTARA
6. ANALIZA COMPARATIVA
7. BIBLIOGRAFIE

Extras din document

Legislatie

Temei legal:

Legea serviciului de salubrizare a localitatilor. Parlament

Art.2

1) serviciul de salubrizare cuprinde urmatoarele activitati:

2) organizarea prelucrari, neutralizarii si valorificarii materiale si energtice a deseurilor;

3) colectarea, transportul si neutralizarea deseurilor animaliere provenite din gospodariile populatiei;

Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 78 /2000 privind regimul deseurilor

Conform OUG nr. 78/2000, art.51 pct. 1 – constituie contraventie urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni:

a) “abandonarea deseurilor urbane si a ambalajelor pe spatiile verzi, caile de comunicatie, in locuri publice sau in alte locuri nepermise;

b) nerespectarea sarcinilor stabilite de autoritatile competente privind conditiile de producere, colectare, reutilizare, reciclare, tratare, transport si eliminare a deseurilor;

c) necontractarea cu unitati specializate a colectarii, reutilizarii, reciclarii, transportului si eliminarii deseurilor, in situatia in care aceste activitati nu se pot executa prin mijloace proprii.

d) neexecutarea la termenele stabilite a lucrărilor, dotărilor şi măsurilor destinate reducerii cantităţii de deşeuri produse, colectării şi colectării selective, transportului, valorificării şi eliminării deşeurilor;

e) transportul şi eliminarea deşeurilor fără asigurarea măsurilor de protecţie a sănătăţii populaţiei şi a mediului;

f) omiterea prezentării publice a proiectelor de investiţii pentru eliminarea finală a deşeurilor;

g) nerespectarea prevederilor acordului şi/sau autorizaţiei de mediu pentru instalaţiile şi tehnologiile de eliminare finală a deşeurilor;

h) neanunţarea autorităţii teritoriale de protecţie a mediului şi a comisiei de apărare împotriva dezastrelor despre producerea unor accidente la instalaţiile de eliminare finală a deşeurilor."

*GUVERNUL ROMANIEI

Hotărâre nr. 541 din 17/05/2003

privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi din instalaţii mari de ardere

Art. 1. - Prezenta hotărâre are ca scop stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi din instalaţii mari de ardere.

Art. 3. - (1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică instalaţiilor de ardere a căror putere termică nominală este egală cu sau mai mare de 50 MW, denumite în continuare instalaţii mari de ardere, indiferent de tipul de combustibil utilizat.

(3) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică instalaţiilor acţionate de motoare diesel, de motoare alimentate cu benzină sau cu carburant gazos.

Art. 7.- (2) Programul naţional trebuie să asigure o reducere a emisiilor totale anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi până la nivelurile emisiilor totale anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi care ar fi fost obţinute prin aplicarea valorilor limită de emisie, prevăzute în anexele nr. 3-7 secţiunea A, instalaţiilor mari de ardere aflate în exploatare în anul 2000. În Programul naţional sunt incluse şi instalaţiile mari de ardere care au constituit în anul 2000 obiectul unui program pentru conformare în vederea reducerii emisiilor de poluanţi în atmosferă, aprobat de către autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului.

(3) Stabilirea nivelurilor de emisii totale anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi, prevăzute la alin. (2), se face în funcţie de durata de exploatare anuală reală a fiecărei instalaţii, de tipul combustibilului utilizat şi de puterea termică a instalaţiei, calculate pentru perioada 1996-2000 inclusiv.

Fisiere in arhiva (1):

  • Incinerator Deseuri Medicale.doc