Intretinerea si Repararea Sistemului de Alimentare la Automobilul Cielo-Daewoo

Imagine preview
(6/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Intretinerea si Repararea Sistemului de Alimentare la Automobilul Cielo-Daewoo.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 19 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Herta Steluta

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Mecanica

Cuprins

CUPRINS 1
ARGUMENT 2
CAPITOLUL I. DESCRIERE GENERALĂ 3
I.1 CONTROLUL COMBUSTIBILULUI 4
SISTEMUL DE INJECŢIE MULTIPUNCT (MPFI) 4
I.2 CONDUCTELE DE ALIMENTARE ŞI DE RETUR BENZINĂ 4
I.3 FURTUNELE DE BENZINĂ ŞI DE VAPORI DE BENZINĂ 4
I.4 POMPA DE BENZINĂ 5
I.5 RELEUL POMPEI DE BENZINĂ 5
I.6 FILTRUL DE BENZINĂ 5
I.7 REZERVORUL DE BENZINĂ 7
I.7.1 BUŞONUL REZERVORULUI DE BENZINĂ 8
I.7.2 CONDUCTA DE UMPLERE A REZERVORULUI DE BENZINĂ 9
I.7.3 SONDA LITROMETRICĂ 9
CAPITOLUL II. PROCEDEE DE SERVICE 9
II.1 DEPRESURIZAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE 9
II.2 VERIFICAREA DEBITULUI POMPEI DE BENZINĂ 10
II.3 VERIFICAREA PRESIUNII POMPEI DE BENZINĂ 10
II.4 REZERVORUL DE BENZINĂ – GOLIREA 11
II.5 DEMONTAREA REZERVORULUI DE BENZINĂ 11
II.6 MONTAREA REZERVORULUI 12
II.7 CURĂŢIREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU BENZINĂ 13
II.8 CURĂŢAREA REZERVORULUI DE BENZINĂ 14
II.9 VERIFICAREA ETANŞEITĂŢII REZERVORULUI 14
II.9.1 VERIFICAREA PE VEHICUL 15
II.9.2 VERIFICAREA CU REZERVORUL DEMONTAT 15
II.10 CONTROLUL ACCELERAŢIEI 15
II.10.1 CABLUL DE ACCELERAŢIE 15
II.10.2 PEDALA DE ACCELERAŢIE 16
CAPITOLUL III. OPERAŢII DE SERVICE EFECTUATE PE VEHICUL 17
III.1 FILTRUL DE BENZINĂ 17
III.2 POMPA DE BENZINĂ 18
BIBLIOGRAFIE 19

Extras din document

Capitolul I. Descriere generală

Unele din motoarele alimentate cu benzinã sunt prevãzute sã lucreze cu benzinã fãrã plumb. Benzina fãrã plumb va trebui sã fie folositã pentru a asigura funcţionarea corespunzãtoare a sistemului de control al poluţiei. Folosirea ei va micşora riscul de ancrasare a bujiilor, prelungind în acelaşi timp durata de folosire (viaţa) uleiului de motor. Folosind benzinã cu plumb pot fi afectate sistemele de control a poluţiei, rezultând

pierderea garanţiei respectãrii limitelor de poluţie.

Toate vehiculele, exceptând cele cu motoare diesel sunt prevãzute cu un sistem de control al vaporilor de benzinã. Acest sistem are rolul de a diminua pierderile de vapori de benzinã în atmosferã.

Se recomandã respectarea urmãtoarelor observaţii atunci când se lucreazã la sistemul de alimentare:

Pentru orice lucrãri efectuate la sistemul de alimentare se va deconecta borna de minus a bateriei, exceptând acele lucrãri unde tensiunea bateriei este necesarã pentru teste.

Se va regla presiunea din sistem înainte de orice intervenţie asupra componentelor sistemului.

Nu se încearcă repararea sistemului de alimentare înainte de a se fi studiat cu atenţie instrucţiunile de reparare.

Se vor respecta toate notele şi recomandãrile.

Se va pãstra un stingãtor de foc cu pulbere (Clasa B) în imediata apropiere a locului de muncã.

Se va folosi întotdeaua o contracheie la manevrarea fitingurilor instalaţiei de alimentare.

Cuplul de strângere la toate fitingurile este de 30 Nm.

Conductele sunt folosite la toate sistemele MPFI (injecţie multipunct). Fitingurile sunt prevãzute cu oringuri. În caz de înlocuire se vor folosi aceleaşi tipuri de oringuri şi conducte.

Toate furtunele şi conductele de benzinã trebuie sã satisfacã cerinţele (standardele) firmei constructoare).

A nu se înlocui o conductã de benzinã cu un furtun de benzinã.

I.1 Controlul combustibilului

Sistemul de injecţie multipunct (mpfi)

În cazul sistemului de injecţie monopunct (TBI), un injector este plasat în centrul camerei de injecţie, în locul normal al carburatorului. Sistemul MPFI este controlat electronic şi livreazã cantitatea necesarã de combustibil în orice regim de funcţionare al motorului.

I.2 Conductele de alimentare şi de retur benzină

În cazul înlocuirii conductelor de alimentare sau de retur, se vor folosi numai tuburi sudate, de oţel. Conducta nouã trebuie sã fie prevãzutã cu acelaşi sistem de fitinguri pentru a asigura integritatea îmbinãrii: tuburi de cupru, furtune, sau tuburi de aluminiu. Numai tuburile de oţel întrunesc toate caracteristicile necesare la vibraţii şi presiune.

o Se vor verifica şi înlocui întotdeauna oringurile şi garniturile care apar deteriorate.

o Conductele de benzinã sunt consolidate sub vehicul cu cleme şi coliere. Se vor verifica ocazional pentru pierderi de combustibil sau deteriorãri.

o În caz de înlocuire a conductelor se vor folosi aceleaşi trasee cu cele originale.

o Conductele trebuiesc asigurate corespunzãtor de şasiu. Se va pãstra un minim de 6mm în jurul lor pentru prevenirea deteriorãrii prin frecare.

I.3 Furtunele de benzină şi de vapori de benzină

Furtunele de benzinã şi vapori de benzinã sunt de construcţie specialã. Dacã este necesarã înlocuirea lor, se vor folosi tipuri similare.

 Nu se vor amplasa furtunele mai aproape de 10 cm de ţevile de evacuare.

I.4 Pompa de benzină

Pompa de benzinã este electricã şi este amplasatã în rezervorul de benzinã. Rezervorul are o ieşire pentru colectarea vaporilor de benzinã. Orice vapori formaţi sunt

colectaţi şi retrimişi în rezervor odatã cu excesul de benzinã (returul) pe o conductã separatã. Aceasta reduce posibilitatea acumulãrii de vapori, circulând continuu şi rãcind benzina din rezervor prin pompa de benzinã.

Fisiere in arhiva (1):

  • Intretinerea si Repararea Sistemului de Alimentare la Automobilul Cielo-Daewoo.doc

Alte informatii

Despre instalatia de alimentare