Locul Conducerii Numerice în Fabricație

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Mecanică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 6070
Mărime: 116.47KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
UNIVERSITATEA „TRANSILVANIA” BRASOV FACULTATEA: INGINERIE MECANICĂ CATEDRA: AUTOVEHICULE ŞI MOTOARE

Cuprins

CUPRINS 1

1. INTRODUCERE 2

1.1 Fluxul de informaţii în cadrul prelucrărilor mecanice 3

1.2 Conducerea numerică în fabricaţie 4

1.2.1. Scurt istoric 5

1.2.2. Câteva definiţii 5

1.2.3. Conducerea numerică propriu-zisă 6

1.3 Conducerea numerică cu calculatorul 7

1.3.1. Sisteme CNC (Conducere Numerică cu Calculatorul) 8

1.3.2. Sisteme CND (Conducere Numerică Directă) 8

1.3.3. Sisteme de comandă adaptivă 8

1.3.4. Sisteme flexibile de fabricaţie 9

1.4 Clasificarea echipamentelor de conducere numerică (ECN) 9

1.4.1. Echipamente de conducere numerică de poziţionare 11

1.4.2. Echipamente de conducere numerică pentru prelucrări liniare 11

1.4.3. Echipamente de conducere numerică pentru conturare (cu două axe) 12

1.4.4. Echipamente de conducere cu 2 ½ axe 12

1.4.5. Echipamente de conducere cu trei axe 12

1.4.6. Echipamente de conducere numerică cu patru axe 13

1.4.7. Echipamente de conducere numerică cu cinci axe 13

1.4.8. Echipamente de conducere numerică de complexitate mare (mai mult de 5 axe) 14

BIBLIOGRAFIE 15

Extras din document

1. Introducere

Conform [DEX 98], termenul de fabricaţie este definit în modul următor: FABRICAŢIE, fabricaţii, s. f. Proces tehnologic de producere a mărfurilor într-o fabrică, într-o uzină etc.; producţia unei asemenea unităţi industriale. – din fr. fabrication, lat. fabricatio.

În contextul prezentului capitol, prin fabricaţie se înţelege totalitatea activităţilor desfăşurate într-o întreprindere industrială în vederea realizării de bunuri materiale. Prin urmare, aici, termenul de fabricaţie este echivalent cu producţie, cu sensul de „producere”, acţiunea de a produce, nu de „produs”, rezultatul acţiunii.

În esenţă, se mai poate spune, că fabricaţia vizează transformarea unor resurse în produse finite, în cadrul unei întreprinderi industriale.

Fabricaţia presupune existenţa unor resurse, cum ar fi materii prime, utilaje, energie, personal etc. Îndreptându-ne atenţia asupra utilajelor, putem să le clasificăm după diverse criterii:

- după tipul de transformare pe care îl determină asupra obiectului prelucrat;

- chimice

- mecanice

- pentru prelucrări/transformări biologice

- după locul pe care îl ocupă pe traseul parcurs de la „Intrări” către „Ieşiri” (conform fig.1.1) – exemplele următoare se referă la utilajele pentru prelucrări mecanice;

- primare, pentru obţinerea semifabricatelor (utilaje de turnătorie, forjă, laminoare etc.)

- pentru prelucrări mecanice prin aşchiere şi/sau deformări plastice

- postprelucrare (utilaje pentru asamblare, ambalare)

- etc.

Din punctul de vedere al programelor de studii cărora li se adresează prezenta lucrare, o importanţă aparte o au utilajele pentru prelucrări mecanice, iar focalizând şi mai mult, cele pentru prelucrări mecanice prin aşchiere şi/sau deformări plastice.

În funcţie de calea pe care se transmit informaţiile necesare prelucrării, aceste utilaje se pot clasifica în;

- clasice;

- cu conducere numerică.

La prima categorie de utilaje, majoritatea informaţiilor necesare prelucrării sunt transmise utilajului în mod direct de către operatorul uman. Informaţiile transmise de către operator pot fi diverse reglaje (ale parametrilor regimului de aşchiere), informaţii privind traiectoriile sculelor etc.

La utilajele cu conducere numerică majoritatea informaţiilor necesare prelucrării sunt pregătite înainte de prelucrarea propriu-zisă şi sunt transmise automat, într-un format special, prin intermediul unui echipament de conducere numerică. Acum, acţiunile operatorului uman sunt de cu totul altă natură faţă de cazul utilajelor clasice, ele având loc înainte sau după prelucrarea propriu-zisă; în timpul prelucrării, intervenţia operatorului are un caracter cu totul special şi vizează de regulă corectarea unor eventuale erori sau reacţii la situaţii neprevăzute, accidentale.

1.1 Fluxul de informaţii în cadrul prelucrărilor mecanice

În timpul desfăşurării proceselor de prelucrare mecanică pe diverse utilaje se stabilesc mai multe fluxuri: de materiale, de energie şi de informaţii. În cazul fluxurilor de materiale şi de energie, lucrurile sunt destul de clare şi precis definite: fluxul de materiale presupune faptul că o serie de materiale sunt fie supuse unor transformări, fie se consumă în scopul obţinerii de produse finite. Materiile prime se transformă, căpătând noi proprietăţi sau forme pentru a deveni produse; materiale, precum sculele, lichide de aşchiere etc., se consumă în procesul de fabricaţie, trebuind să fie periodic înlocuite.

De asemenea, în orice proces de prelucrare mecanică fie prin aşchiere, fie prin deformare plastică sau de altă natură, se consumă energie.

Preview document

Locul Conducerii Numerice în Fabricație - Pagina 1
Locul Conducerii Numerice în Fabricație - Pagina 2
Locul Conducerii Numerice în Fabricație - Pagina 3
Locul Conducerii Numerice în Fabricație - Pagina 4
Locul Conducerii Numerice în Fabricație - Pagina 5
Locul Conducerii Numerice în Fabricație - Pagina 6
Locul Conducerii Numerice în Fabricație - Pagina 7
Locul Conducerii Numerice în Fabricație - Pagina 8
Locul Conducerii Numerice în Fabricație - Pagina 9
Locul Conducerii Numerice în Fabricație - Pagina 10
Locul Conducerii Numerice în Fabricație - Pagina 11
Locul Conducerii Numerice în Fabricație - Pagina 12
Locul Conducerii Numerice în Fabricație - Pagina 13
Locul Conducerii Numerice în Fabricație - Pagina 14
Locul Conducerii Numerice în Fabricație - Pagina 15
Locul Conducerii Numerice în Fabricație - Pagina 16
Locul Conducerii Numerice în Fabricație - Pagina 17
Locul Conducerii Numerice în Fabricație - Pagina 18
Locul Conducerii Numerice în Fabricație - Pagina 19

Conținut arhivă zip

  • Locul Conducerii Numerice in Fabricatie.doc

Alții au mai descărcat și

Proiectarea procesului tehnologic și matriță sau ștanță pentru o piesă cilindrică

Sa se proiecteze procesul tehnologic si stanta sau matrita pentru obtinerea piesei din figura 1. Materialul utilizat este TDA3 ( tabla decapata...

Te-ar putea interesa și

Dinamică

Capitolul I STUDIUL SOLUŢIILOR SIMILARE ŞI AL TENDINŢELOR DE DEZVOLTARE Autoutilitara este un autovehicul inferior autocamionului, transportând...

Soluționarea unui Conflict Colectiv de Muncă

INTRODUCERE Aşa cum arată experienţa organizaţiilor de succes capitalul uman constituie principala resursă care contribuie la dezvoltarea...

Contabilitate de gestiune a întreprinderii

CONTABILITATEA DE GESTIUNE A INTREPRINDERII 1.Delimitari si structuri privind contabilitatea de gestiune Contabilitatea de gestiune denumita si...

Elemente de reglare automată

Cap. 1. CONCEPTUL DE SISTEM. CONDUCEREA AUTOMATA A PROCESELOR 1.1. Problematica conducerii automate a proceselor Complexitatea proceselor...

Contabilitatea Managerială

DELIMITĂRI ŞI FUNDAMENTĂRI TEORETICE PRIVIND CONTABILITATEA MANAGERIALĂ 1.1Delimitări şi structuri privind contabilitatea managerială...

Metode și Tehnici Moderne de Control

CONTROLUL CALITATII: INTRODUCERE Sistemele de producţie implementate în cadrul industriei îşi desfăşoară activitatea în condiţiile respectării...

Ai nevoie de altceva?