Mașini unelte

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Mecanică
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 33 în total
Cuvinte : 2979
Mărime: 248.53KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial Iași

Extras din document

Tema Proiectului

Sa se proiecteze cutia de viteze a unui strung normal avand urmatoarele date initiale:

n_min = 40 [rot/min]

n_max = 1800 [rot/min]

z = 12 trepte de turatie

n_0 = 1500 [rot/min]

p=5.5 [kw]

Etape

Calcululraţiei şirului de turaţii şi stabilirea şirului de turaţii normalizate

Stabilirea numărului de grupe cinematice a numărului de rapoarte de transmitere din fiecare grupă şi a numărului de variante structurale posibile

Ecuaţiile structurale şi trasarea diagramelor structurale pentru toate variantele posibile

Verificarea condiţiei constructive şi alegerea diagramei stucturale optime

Trasarea diagramei de turaţii

Calculul numărului de dinţi ale roţilor dinţate prin rularea unui program de calcul

Determinarea abaterilor turaţiilor reale de la valorile normalizate şi trasarea diagramei de erori

Determinarea dimensiunilor de gabarit ale roţilor dinţate şi trasarea schemei cinematice la scară a cutiei de viteze

ETAPA 1

Calculul rației șirului de turații și

stabilirea șirului de turații normalizate

Lanțurile cinematice de lucru include în mod obligatoriu un lanț cinematic principal și unul sa umai multe lanțuri cinematice de avans. Lanțul cinematic principal este cel care asigură realizarea vitezei principale de așchierepe o traiectorie circulară în cazul mișcării principale de rotație sau pe o traiectorie rectilinie în cazul mișcării principale rectilinii alternative.

Viteza liniară la elementul final al lanțului cinematic principal trebuiesă fie egală cu viteza optima de așchiere care se regăsește în domeniul (v_min ,v_max). Din acest motiv, în structura lanțului cinematic principal trebuie să existe un mecanism de reglare care să asigure realizarea gamei de reglare a vitezelorR_v=v_max/v_min și respectiv a gamei de reglare a turației R_n=n_max/n_min .

Realizarea gamelor de reglare a vitezeisau a turației se face prin reglare continuă prin intermediul unor variatori mecanici continui sau prin reglare discontinuă sau în trepte de tipul cutiilor de viteze, lirelor cu roți de schimbș.a.

În cazul reglării în trepte a turațiilor s-a constatat că mașina-unealtă este reglată optim dacă cele z trepte de turație la elemental final al lanțului cinematic principal formează o progresie geometrică de rație φ, astfel încât pierderea relative maxima de productivitate ( 〖Δk/k)〗_max=ct pe toate treptele șirului de turații.

n_1,n_2,...n_z – turații

〖 n〗_j=n_(j-1) φ

n_z=n_1 φ^(z-1)

Valorile rațieiφ au fost normalizate între 1 și 2 (1≤ φ≤2).Condiția caφ≥1 rezultă din faptul că șirul turațiilor este crescător, iar condiția φ≤2 rezultă din faptul că pierderea relative maxima ( 〖Δk/k)〗_max≤50%.

O altă condiție avută în vedere la stabilirea valorilor rației φ este aceea ca în șirul turațiilor să existe termini în raportul 1:10 si 1:2, astfel încât vom avea =√(m&10 ) și φ=√(k&2) , unde m și k sunt întregi pozitivi și iau valori astfel încât ( 〖(Δk/k)〗_max=5;10;20;30;40;45;50% .

Șirul normalizat al rațiilor normalizate

φ=1,06=√(40&10)=√(12&2)(m=40; k=12) =>( 〖Δk/k)〗_max=5%

φ=1,12=〖1,06〗^2=√(20&10)=√(6&2)(m=20; k=6) =>( 〖Δk/k)〗_max=10%

φ=1,26=〖1,06〗^4=√(10&10)=∛2(m=10; k=3) =>( 〖Δk/k)〗_max=20%

φ=1,41=〖1,06〗^6=√(20/3&10)=√2(m=20/3; k=2) =>( 〖Δk/k)〗_max=30%

φ=1,58=〖1,06〗^8=√(5&10)=√(1,6&2)(m=5; k=1,6) =>( 〖Δk/k)〗_max=40%

φ=1,78=〖1,06〗^10=∜10=√(1,2&2)(m=4; k=1,2) =>( 〖Δk/k)〗_max=45%

φ=2=〖1,06〗^12=√(20/6&10)=2 (m=20/6; k=1) =>( 〖Δk/k)〗_max=50%

Pentru n_1=1 [rot/min] şi φ=1,06 se obţine şirul de bază normalizat al turaţiilor R_40 care are în componenţă 40 de termeni: 1; 1,06; 1,12; . . . 9,5 [rot/min]. Pentru valori mai mari ale turaţiei decât cele din şirul de bază al turaţiilor R_40se aleg termenii sărind peste un număr de termeni egal cu valoarea exponentului din relaţia de legătură.

Preview document

Mașini unelte - Pagina 1
Mașini unelte - Pagina 2
Mașini unelte - Pagina 3
Mașini unelte - Pagina 4
Mașini unelte - Pagina 5
Mașini unelte - Pagina 6
Mașini unelte - Pagina 7
Mașini unelte - Pagina 8
Mașini unelte - Pagina 9
Mașini unelte - Pagina 10
Mașini unelte - Pagina 11
Mașini unelte - Pagina 12
Mașini unelte - Pagina 13
Mașini unelte - Pagina 14
Mașini unelte - Pagina 15
Mașini unelte - Pagina 16
Mașini unelte - Pagina 17
Mașini unelte - Pagina 18
Mașini unelte - Pagina 19
Mașini unelte - Pagina 20
Mașini unelte - Pagina 21
Mașini unelte - Pagina 22
Mașini unelte - Pagina 23
Mașini unelte - Pagina 24
Mașini unelte - Pagina 25
Mașini unelte - Pagina 26
Mașini unelte - Pagina 27
Mașini unelte - Pagina 28
Mașini unelte - Pagina 29
Mașini unelte - Pagina 30
Mașini unelte - Pagina 31
Mașini unelte - Pagina 32
Mașini unelte - Pagina 33

Conținut arhivă zip

  • Masini Unelte.docx

Alții au mai descărcat și

Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România

1. INTRODUCERE Necesitatea de a realiza activităţi de mentenanţă porneşte de la faptul că există procese de uzură. Uzura este un proces tehnic,...

Proiect TFP - Analiza Piesei

1. Analiza funcţională – constructivă a piesei 1.1 Rolul funcţional al piesei Prin tema de proiect s-a cerut proiectarea procesului tehnologic al...

Acționari hidro pneumatice

Să se proiecteze acţionarea hidraulică a robotului de tip TT din figură pentru deplasarea braţului pe direcţia axei Ox la capătul căreia se află o...

Recipientul sub Presiune

GRAFIC DE LUCRU Partea scrisă: Graficul de lucru Tema de proiect Descrierea unui reactor Proiectarea corpului recipientului Stabilirea...

Proiect la scule așchietoare

Introducere Calitatea înaltă a pieselor pentru masini si mecanisme poate fi asigurata folosind la prelucrarea lor masini-unelte corespunzatoare.Un...

Mașini de Ridicat și Transportat

TRANSMISII PRIN CABLU 1. Recomandări generale Cablurile, folosite in general la masinile de ridicat, sunt cabluri duble, de constructie normala...

Cutie de viteze

Sa se proiecteze o structura de cutie de viteze pentru o masina unealta de găurit avand urmatoarele date de proiect: Puterea necesară la așchiere...

Proiect mașini unelte

Să se realizeze analiza cinematică a cutiei de viteze a unei maşini unelte având cunoscute următoarele date iniţiale: - turaţia minimă: nmin =...

Te-ar putea interesa și

Întreprinderea în mediul competitiv studiul de caz realizat la SC Muntenia SA

CAP.1 PREZENTAREA GENERALA Numele: S.C.Muntenia S.A. Filipestii de Padure Sediul firmei: str.Principala, nr. 941-Filipestii de Padure, judetul...

Tehnologii și Sisteme de Prelucrare 4

TEMA PROIECTULUI: Sa se realizeze tehnologia de prelucrare a piesei Flansa ovala, avându-se în vedere un lot de 500 de bucati. CAPITOLUL 1....

Mașini - Unelte

Capitolul 1. Studiu bibliografic privind maşini – unelte similare celei studiate 1.1 Tipuri de maşini – unelte similare Centrele de prelucrare...

Strung mașini unelte

1. Memoriu tehnic 1.1 Consideraţii generale privind proiectarea Maşinilor-Unelte: Masinile-unelte aschietoare , impreuna cu presele si ciocanele...

Proiectarea Mecanismului de Acționare a unei Prese

1. Functiile cuplajelor si franelor utilizate la masini-unelte de prelucrat prin deformare Cuplajele si franele sunt subansambluri obligatorii ale...

Modernizarea cu Ajutorul Dispozitivelor Speciale a Masinilor-Unelte

ARGUMENT Dispozitivul este un grup de organe, legate intre ele intr-un fel determinat, insa fara posibilitatea de a se misca unul fata de...

Tehnologii și sisteme de fabricație

Cap. I. Analiza desenului de executie si a tehnologicitatii piesei Piesa reprezentata în desenul de executie este: "Flansa profilata"....

Motoare de mașini unelte

Tema lucrarii Sa se proiecteze si sa se dimensioneze schema electrica a unui aparat cu doua capete de lucru. Schema trebuie intocmita astfel...

Ai nevoie de altceva?