Mentenanța total productivă

Proiect
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Mecanică
Conține 2 fișiere: doc, ppt
Pagini : 28 în total
Cuvinte : 3103
Mărime: 341.32KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, MECATRONICĂ ŞI MANAGEMENT MASTERAT – MANAGEMENTUL INTEGRAT AL CALITĂŢII, MEDIULUI, SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII ÎN MUNCĂ AN II, GRUPA 1a

Extras din document

1. Mentenanţa productivă totală: istoric, definiţie, principii de bază

1.1. Istoria conceptului

Cum s-a născut TPM ?

Japonezii au apreciat întotdeauna premiile care recompensează o iniţiativa sau un efort. In aceasta optica, J.M.A (Japan Management Association, important cabinet de consultanţi din Japonia) oferă din 1964 un premiu P.M. întreprinderilor care aplica cu cele mai bune rezultate un demers de Mentenanţa Productiva (lb. eng: Productive Maintenance - P.M.). Managementul ne pune la dispoziţie o serie întreagă de concepte care, odată aplicate, au menirea de a modela atitudinea oamenilor despre o anumită stare de fapt.

O revoluţie în domeniul mentenanţei este adusă de Mentenanţa Productivă Totală (M.P.T.).

În literatura de specialitate din România, terminologia nu se regăseşte în publicaţii centrale, ci numai sporadic, în articole publicate cu ocazia diverselor manifestări ştiinţifice, sau în reviste de specialitate.

Din acest motiv, având la bază denumirea în limba engleză, considerăm că echivalentul românesc al acestui concept este Mentenanţa Productivă Totală – M.P.T.

In 1969, J.M.A. fondează J.I.P.M. (Japon Institute of Plant Maintenance), care continua atribuirea premiilor P.M. Apariţia M.P.T. este legată de managementul japonez în domeniul mentenanţei şi în special de o instituţie profesională denumită „Japan Institut of Plant Maintenance” (J.I.P.M.), creată în 1969 de către Japan Management Association, un fel de consorţiu alcătuit din câteva firme mari, cu sprijinul specialiştilor din câteva renumite universităţi japoneze.

In 1971, Nippon Denso a fost laureata pentru aplicarea "brilianta" a P.M. aducând in plus contribuţii la dezvoltarea de noi tehnici de participare a personalului. J.I.P.M i-a decernat premiu cuvenit, T.P.M. făcându-si astfel apariţia. Impactul asupra industriei japoneze se manifestă prin atribuirea unui premiu anual, denumit P.M. (Productive Maintenance), firmelor care au aplicat cu cele mai bune rezultate doctrinele Mentenanţei Productive.

In 1983, preşedintele J.I.P.M, Seichi Nakajima, formalizează principiile si metodele T.P.M. in cartea sa (NAKAJIMA S. - La maintenance productive totale, Afnor Eyrolles, 1986), devenită referinţa a domeniului.

Fiind un concept de cea mai mare importanţă pentru managementul mentenanţei, M.P.T. a stat în atenţia multor oameni de ştiinţă consacraţi, de unde şi marea varietate de interpretări.

Pentru început, trebuie să o admitem ca definiţie de bază pe cea a lui Nakajima, care consideră că M.P.T. înseamnă:

-obţinerea unui randament global maxim pentru utilaje şi instalaţii;

-stabilirea unui sistem global de Mentenanţă Productivă, pe toată durat de viaţă a mijloacelor fixe;

-implicarea competentă în mentenanţă a tuturor compartimentelor de muncă, de la concepţie la exploatare, precum şi a managerilor acestora;

-creşterea autonomiei de acţiune a angajaţilor, organizaţi în cercuri (similare cercurilor de calitate).

Pornind de la definiţiile date anterior, considerăm că M.P.T. poate fi definit ca în figura 1.

Fig. 1. Stâlpii de bază ai M.P.T.

Aşa cum rezultă din figură, M.P.T., element de protecţie al contextului productiv al firmei, este susţinut de 5 coloane şi are la bază T.Q.M.

Soliditatea sistemului este asigurată de dimensionarea corectă a „coloanelor de susţinere”, orice slăbiciune a uneia dintre ele putând compromite întregul ansamblu.

Calitatea Totală stă la baza mentenanţei, iar aceasta din urmă are drept protecţie Mentenanţa Productivă Totală.

Definiţia pe care o considerăm ca fiind cea mai actuală şi completă în acelaşi timp este cea dată odată cu definirea celor opt puncte fundamentale ale unui sistem M.P.T.:

-eliminarea sistematică a pierderilor;

-mentenanţa autonomă;

-mentenanţa productivă;

-instruire tehnică şi operaţională;

-calitatea produselor;

-performanţa serviciului;

-gestiunea securităţii.

Din marea diversitate şi multitudini de definiţii şi principii ale M.P.T., reţinem ca principii de bază următoarele:

-Automentenanţa;

-Mentenanţa Productivă.

Preview document

Mentenanța total productivă - Pagina 1
Mentenanța total productivă - Pagina 2
Mentenanța total productivă - Pagina 3
Mentenanța total productivă - Pagina 4
Mentenanța total productivă - Pagina 5
Mentenanța total productivă - Pagina 6
Mentenanța total productivă - Pagina 7
Mentenanța total productivă - Pagina 8
Mentenanța total productivă - Pagina 9
Mentenanța total productivă - Pagina 10
Mentenanța total productivă - Pagina 11
Mentenanța total productivă - Pagina 12
Mentenanța total productivă - Pagina 13
Mentenanța total productivă - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Mentenanta Total Productiva.doc
  • Mentenanta total productiva.ppt

Alții au mai descărcat și

Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România

1. INTRODUCERE Necesitatea de a realiza activităţi de mentenanţă porneşte de la faptul că există procese de uzură. Uzura este un proces tehnic,...

Cercetări teoretice și experimentale privind dinamica și fiabilitatea rulmenților hibrizi

CAPITOLUL 1 STADIUL CERCETARILOR IN DOMENIUL RULMENTILOR RADIALI AXIALI CU BILE DE CONSTRUCTIE CLASICA SI HIBRIDA 1.1. Rulmenti hibrizi cu...

Monitorizarea stării rulmenților cu aplicație în mecatronică

Memoriu justificativ In cadrul fiecarei cercetari desfasurate, indiferent de domeniul la care ne referim, rezultatele obtinute pe cale teoretica...

Mentenanța preventivă

Introducere Conform normelor europene CEI sau a celor internationale ISO,prin MENTENANTA se intelege un ansamblu de activitati tehnic-economice si...

Studiul privind Reabilitarea Pieselor prin Încărcare cu Sudură

1. Necesitatea reabilitării structurilor mecanice. În condiţiile producţiei industriale moderne, maşinile, utilajele şi instalaţiile trebuie să...

Mecatronica Automobilului Modern

INTRODUCERE Un "sistem" cuprinde în general o mulţime de elemente componente ce acţionează împreună în vederea atngerii unui obiectiv comun....

Procesul tehnologic de prelucrare. deformare plastică la rece

1.1 Determinare dimensiunilor semifabricatului Date initiale: Diametru superior: Diametru inferior (poanson): d= 92 [mm] Inaltimea piesei...

Fiabilitate

Introducere Fiabilitatea a devenit o condiţie tehnică, un parametru în proiectarea, fabricarea şi exploatarea produselor şi una din problemele...

Te-ar putea interesa și

Studii și Cercetari Privind Implementarea Conceptului TPM în Industria Auto din România

1. INTRODUCERE Necesitatea de a realiza activităţi de mentenanţă porneşte de la faptul că există procese de uzură. Uzura este un proces tehnic,...

Aplicarea metodei kanban pentru creșterea performanței unui proces de producție

INTRODUCERE Lucrarea de faţă îşi propune să prezinte studiul privind implementarea metodei Kanban pentru creşterea performanţei unui proces de...

Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova

INTRODUCERE Actualitatea temei. Industria de confecţii este una dintre ramurile importante ale economiei naţionale cu ponderea în PIB de 1%, în...

Politica Uniunii Europene de Promovare a Calității și Competitivității

Introducere Dat fiind specificul temei, complexitatea standardelor de calitate, evoluţia acestora, politica în domeniul calităţii, intrarea...

Managementul Calității Totale

Cap .1 Conceptul de calitate totala În perioada anilor `80, Feigenbaum lanseaza o noua filosofie asupra calitatii- Controlul Total al Calitatii...

Calitatea produselor și inovarea - calitatea totală

Capitolul I: Conceptul de calitate totala si definirea managementului calitatii totale 1.1 Calitatea totala Calitatea este considerată cea mai...

Manamentul mentenanței - instalație de ambalat zahăr

1. ORGANIZAREA ŞI PLANIFICAREA ACTIVITĂŢII DE MENTENANŢĂ (S.C. Fabrica de Zahăr Bod S.A.) 1.1. Mijloace de producţie Fabrica de Zahăr Bod are ca...

Managementul calității la SC Mecanpetrol SA Găești

Managementul calitӑții la SC MECANPETROL SA Gӑești Cap. I GENERALITÄȚI SC MECANPETROL SA iși are sediul in localitatea Gaești, Șos....

Ai nevoie de altceva?