Motoare Ardere Interna

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Mecanică
Conține 24 fișiere: doc, xls, xlsx, dwg
Pagini : 53 în total
Cuvinte : 8363
Mărime: 1.51MB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Racota Ivan
MAC,MAS 5L DESEN AUTOCAD

Cuprins

1.STABILIREA DIMENSIUNILOR FUNDAMENTALE ALE MOTORULUI

1.1 Stabilirea dimensiunilor fundamentale ale motorului . 1

1.2 Alegerea fazelor de distributie si a dimensiunilor supapelor . 6

2. CALCULUL PROCESULUI DE ADMISIE NATURALĂ

2.1 Alegerea (determinarea) parametrilor de calcul . 8

2.3 Determinarea mărimilor caracteristice ale admisiei . 9

3. CALCULUL PROCESULUI DE COMPRIMARE

3.1 Alegerea parametrilor de calcul şi a tipului camerei de ardere . 12

3.2 Determinarea mărimilor de stare în punctele caracteristice ale cursei de comprimare . 13

3.3 Calculul politropei de comprimare prin puncte . 14

3.4 Calculul duratei procesului de comprimare . 15

4. CALCULUL PROCESULUI DE ARDERE

4.1 Adoptarea combustibilului utilizat şi a parametrilor de calcul . 16

4.2 Calculul oxigenului şi aerului minim necesar arderii complete . 17

4.3 Calculul mărimilor şi indicilor caracteristici ai procesului de ardere . 17

5. CALCULUL PROCESULUI DE DESTINDERE

5.1 Alegerea parametrilor de calcul . 22

5.2 Determinarea mărimilor de stare in punctele caracteristice ale cursei de destindere . 22

5.3 Calculul politropei de destindere prin puncte . 23

5.4 Calculul duratei procesului de destindere . 24

6. CALCULUL UNOR INDICI AI MOTORULUI

6.1 Trasarea diagramei indicate . 25

6.2 Calculul indicilor indicaţi şi efectivi . 25

6.3 Calculul indicilor de perfecţiune ai motorului . 26

6.4 Prezentarea câtorva soluţii similare cu motorul de proiectat . 28

7. CARACTERISTICA EXTERIOARĂ A MOTORULUI

7.1 Alegerea (determinarea) parametrilor de calcul . 34

7.2 Calculul prin puncte a curbelor caracteristice . 34

8. CINEMATICA MECANISMULUI MOTOR

8.1 Cinematica pistonului. 38

8.2 Cinematica bielei. 39

9. DINAMICA MECANISMULUI MOTOR

9.1 Generalitati; Clasificari ale fortelor din mecanismul motor. 47

9.2 Forta de presiune a gazelor. 47

9.3 Fortele de inertie ale maselor in miscare de translatie.47

9.4 Fortele rezultante din mecanismul motor. 49

9.5 Fortele care actioneaza asupra fusului maneton; Diagrama polara a fusului maneton. .49

9.6 Diagrama de uzura a fusului maneton. 51

9.7 Momentul motor al motorului policilindric. 53

9.7.1 Alegerea configuratiei arborelui cotit. 53

9.7.2 Determinarea tuturor ordinilor de aprindere posibile si alegerea uneia dintre acestea. 54

9.7.3 Stabilirea ordinei de lucru a cilindrilor. 55

9.7.4 Calculul momentului motor sumar si a puterii indicate. 55

10.CONSTRUCTIA SI CALCULUL VOLANTULUI

10.1 Stabilirea dimensiunilor fundamentale ale volantului. 62

10.2 Stabilirea masei si momentului de inertie al volantului. 63

10.3 Determinarea gradului de neuniformitate a momentului motor, cu si fara volant. 64

Extras din document

1. Stabilirea dimensiunilor fundamentale ale motorului

1.1Stabilirea dimensiunilor fundamentale ale motorului

Motorul cu ardere internă transformă energia chimică produsă prin arderea unui combustibil în lucru mecanic obţinut la arborele sau motor.

În interiorul m.a.i. se produce atât procesul de ardere(transformarea energie chimice în căldură) cât şi procesul de transformare a căldurii în lucru mecanic.

Motoarele cu combustie internă cu piston folosite la automobile se clasifică după următoarele criterii:

• După natura combustibilului

• motoare la care se întrebuinţează drept combustibil benzina, şi au carburator sau pompă de injecţie.

• motoare la care se întrebuinţează drept combustibil motorina şi au pompă de injecţie (motoare diesel).

• motoare cu gaz la care se întrebuinţează drept combustibil un combustibil gazos sau un amestec de combustibil.

• După felul de realizare a ciclului motor în :

• motoare în patru timpi.

• motoare în doi timpi.

• După felul producerii amestecului carburant în :

• motoare cu formare exterioară a amestecului carburant (motoare cu carburator sau injecţie).

• motoare cu formare interioară a amestecului carburant (motoare diesel).

• După felul aprinderii amestecului carburant

• motoare cu aprindere prin scânteie (prescurtat MAS). După admisia şi comprimarea amestecului carburant în cilindrii motorului, la PMI (punctul mort inferior) al pistonului, are loc aprinderea. Aceasta se realizează prin producerea unei scântei între electrozii bujiei, care aprinde amestecul carburant. Arderea are loc într-un interval de timp foarte scurt, în care preşiunea şi temperatura gazelor din cilindru cresc brusc până la preşiunea de 30-40 daN / cm3 şi temperatura de 1.800 – 2.000oC. Datorită preşiunii gazelor din cilindru, care acţionează asupra pistonului, acesta se deplasează spre PMS (punctul mort superior), şi roteşte prin intermediul şistemului biela-manivela, arborele motor. Această cursă a pistonului, se mai numeşte şi cursă activă sau cursă motoare.

 PMI – (punctul mort inferior) este poziţia extremă a pistonului corespunzătoare distanţei maxime faţă de axa arborelui cotit.

 PMS – (punctul mort superior) este poziţia extremă a pistonului corespunzătoare distanţei minime faţă de axa arborelui cotit.

• motoare cu aprindere prin compresie (prescurtat MAC sau Diesel). La sfârşitul compresiei, combustibilul este introdus sub presiune în cilindru, fiind pulverizat foarte fin cu ajutorul injectorului, montat în chiulasă. Datorită contactului cu aerul fierbinte din interiorul cilindrului, particulele pulverizate se aprind şi ard, iar presiunea din cilindru creşte brusc. Gazele rezultate în urma arderii apasă asupra pistonului, făcând posibilă deplasarea acestuia spre PME, efectuând cursa activă. Pe toată durata acestei curse, supapele rămân închise.

• După aşezarea cilindrilor sunt :

• motoare cu cilindrii în linie.

• motoare cu cilindrii în V.

• motoare cu cilindrii in W.

• motoare cu cilindrii şi pistoanele opuse, boxer.

• motoare înclinate, la care cilindrii au axele situate în acelaşi plan, însă înclinat faţă de planul vertical

• motoare cu cilindrii aşezati în stea, utilizate cu precădere în aviaţie.

Date:

• Tipul motorului: MAS

• Numarul şi dispunerea cilindrilor: L5

• Alezaj × Cursă: 115,5 x 112

• Raport de compreşiune: ε = 9,8

• Turatia de moment maxim : = 2940 rpm

• Turaţia de putere maximă: = 5830 rpm

• Sistem de racire: cu lichid

• Numărul arborilor cu came: 1

1) Alezajul (D) reprezintă diametrul nominal al cilindrului.

D= 115,5 mm (1.1)

2) Cursa pistonului (s) este spaţiul parcurs de piston între cele doua puncte moarte (P.M.I) şi (P.M.S):

S= 112 mm (1.2)

3) Punct mort superior (PMS) este poziţia extrema a pistonului corespunzatoare volumului minim ocupat de gaze (Vk), sau poziţia pistonului corespunzătoare distanţei maxime dîntre aceasta şi axa de rotaţie a arborelui cotit (l+r), poziţie pentru care α = 0 şi β= 0.

4) Punct mort inferior (PMI) este poziţia extrema a pistonului corespunzatoare volumului maxim ocupat de gaz (Va ) sau pozitia pistonului corespunzatoare distantei minime între acesta şi axa pistonului corespunzatoare distanţei minime dîntre aceasta şi axa de rotaţie a arborelui cotit (l-r), poziţie pentru care α = 180 şi β =0.

5) Raza manivelei (r) reprezinta distanta dîntre axa fusului palier şi axa fusului maneton,ale arborelui cotit:

S=2•r r= = = 56 mm (1.3)

6) Cilindreea unitară (VS) reprezintă volumul generat de piston prin deplasarea sa între cele doua puncte motoare pe cursa S

= = =1173 cm3 (1.4)

7) Numarul de cilindri (i) i=5

8) Cilindreea totala sau litrajul (Vt) reprezintă suma cilindreelor unitare ale tuturor cilindrilor. Cum cilindrii unui motor policilindric sunt constructiv identici, rezultă :

= =5867 (1.5)

9) Raportul cursa-alezaj ( ) este un parametru constructiv al motoarelor şi se exprimă prin relaţia :

= = = 0,97 - motor suprapatrat (1.6)

După acest criteriu motoarele se clasifică astfel :

=1 (S=D) – motoare pătrate ; se întâlneşte mai ales la MAS

<1 (S>D) – motoare subpătrate ;se întâlneşte la MAS

>1 (S<D) – motoare suprapătrate ;se întâlneşte mai ales la MAC şi mai puţin la MAS

Pentru MAS = 0,57.0,93

Pentru MAC = 1,05.1,3

10) Raportul dintre raza manivelei şi lungimea bielei (Λ) este un parametru constructiv foarte important al motorului, cu influenţă mare în cinematica şi dinamica mecanismului motor. Este definit de relaţia :

Preview document

Motoare Ardere Interna - Pagina 1
Motoare Ardere Interna - Pagina 2
Motoare Ardere Interna - Pagina 3
Motoare Ardere Interna - Pagina 4
Motoare Ardere Interna - Pagina 5
Motoare Ardere Interna - Pagina 6
Motoare Ardere Interna - Pagina 7
Motoare Ardere Interna - Pagina 8
Motoare Ardere Interna - Pagina 9
Motoare Ardere Interna - Pagina 10
Motoare Ardere Interna - Pagina 11
Motoare Ardere Interna - Pagina 12
Motoare Ardere Interna - Pagina 13
Motoare Ardere Interna - Pagina 14
Motoare Ardere Interna - Pagina 15
Motoare Ardere Interna - Pagina 16
Motoare Ardere Interna - Pagina 17
Motoare Ardere Interna - Pagina 18
Motoare Ardere Interna - Pagina 19
Motoare Ardere Interna - Pagina 20
Motoare Ardere Interna - Pagina 21
Motoare Ardere Interna - Pagina 22
Motoare Ardere Interna - Pagina 23
Motoare Ardere Interna - Pagina 24
Motoare Ardere Interna - Pagina 25
Motoare Ardere Interna - Pagina 26
Motoare Ardere Interna - Pagina 27
Motoare Ardere Interna - Pagina 28
Motoare Ardere Interna - Pagina 29
Motoare Ardere Interna - Pagina 30
Motoare Ardere Interna - Pagina 31
Motoare Ardere Interna - Pagina 32
Motoare Ardere Interna - Pagina 33
Motoare Ardere Interna - Pagina 34
Motoare Ardere Interna - Pagina 35
Motoare Ardere Interna - Pagina 36
Motoare Ardere Interna - Pagina 37
Motoare Ardere Interna - Pagina 38
Motoare Ardere Interna - Pagina 39
Motoare Ardere Interna - Pagina 40
Motoare Ardere Interna - Pagina 41
Motoare Ardere Interna - Pagina 42
Motoare Ardere Interna - Pagina 43
Motoare Ardere Interna - Pagina 44
Motoare Ardere Interna - Pagina 45
Motoare Ardere Interna - Pagina 46
Motoare Ardere Interna - Pagina 47
Motoare Ardere Interna - Pagina 48
Motoare Ardere Interna - Pagina 49
Motoare Ardere Interna - Pagina 50
Motoare Ardere Interna - Pagina 51
Motoare Ardere Interna - Pagina 52
Motoare Ardere Interna - Pagina 53

Conținut arhivă zip

 • Capitolul 1.doc
 • Capitolul 1.xls
 • Capitolul 10.doc
 • Capitolul 10.xlsx
 • Capitolul 2.DOC
 • Capitolul 2.xls
 • Capitolul 3.doc
 • Capitolul 3.xls
 • Capitolul 4.doc
 • Capitolul 4.xls
 • Capitolul 5.DOC
 • Capitolul 5.xls
 • Capitolul 6.DOC
 • Capitolul 6.xls
 • Capitolul 7.DOC
 • Capitolul 7.xls
 • Capitolul 8.DOC
 • Capitolul 8.xls
 • Capitolul 9.doc
 • Capitolul 9.xls
 • cuprins tema fata.DOC
 • motor 5L inclinat.dwg
 • motor 5L.dwg
 • volantul meu.dwg

Alții au mai descărcat și

Proiectarea unui Motor cu Aprindere prin Comprimare

În prima parte a acestei lucrări s-a proiectat un motor Diesel căruia i s-a aplicat procedeul de downsizing, ceea ce a presupus reducerea numărului...

Proiectarea unui Motor Supraalimentat cu Aprindere prin Comprimare

CAP. 1 STUDIUL DE NIVEL AL ACESTUI MOTOR Studiul parametrilor principali ai autovehicolului 4l: Tabelul 1.1 Marca şi Model Nr. cilindri Amplasare...

Motoare MAC 6V

Sa se proiecteze un motor cu ardere interna avand urmatoarele caracteristici : • tipul motorului : .. M.A.C. (motor cu aprindere prin comprimare)...

Proiect Motor Logan 1.4

Capitolul I. Elemente de dinamica autovehiculului 1.1. Construcţii similare de autovehicule;caracteristici constructive şi de utilizare Pentru...

Proiectarea unui Motor cu Aprindere prin Scanteie

Lucrarea intitulată “ Proiectarea unui motor cu aprindere prin scanteie având puterea de 90kw şi o turaţie de 5800 rot/min” Lucrarea contine 6...

Aprinderea prin Comprimare

1. Studiul privind MAC Arderea combustibilului în motoarele cu aprindere prin compresie cuprinde trei faze distincte: - prima faza t1 , respectiv...

Motor cu Aprindere prin Comprimare

Noţiuni introductive Definiţie: Se numeşte motor cu combustie internă orice dispozitiv care obţine energie mecanică direct din energie chimică...

Proiect de Diplomă - Motoare cu Ardere Internă

MEMORIU JUSTIFICATIV Tendinta actuala în constructia de masini, în special constructia de motoare cu piston include câteva directii importante...

Ai nevoie de altceva?