Procedura de sistem - audit intern

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Procedura de sistem - audit intern.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 22 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Mecanica

Cuprins

Listă de difuzare
Procedură de sistem
1. Scopul procedurii
2. Domeniul de aplicare
3. Documente de referință
4. Definiții. Prescurtări
5. Descrierea activităților
5.1. Analiza de risc
5.2. Întocmirea planului de AI
5.3. Aprobarea planului de AI
5.4. Desfășurarea AI
5.5. Formulare
5.6. Arhivare
5.7. Finalizare
5.8. Analiza în ședința anuală
6. Definirea responsabilităților
7. Indicatori de performanță
8. Anexe

Extras din document

Listă de difuzare

Ex. Nr. Ed. Rev. Primit Retras

Nume / Compartiment Semnătură Data Nume Semnătura Data

1. Scopul procedurii

Prezenta procedură stabilește acțiunile, responsabilitățile, autoritățile și înregistrările aferente de audit intern conform cu cerințele specificate.

2. Domeniul de aplicare

Prezenta procedură se aplică sistemului de management al calității în cadrul Universității din Craiova în scopul îmbunătățirii continue a eficacității SMQ.

3. Documente de refetință

Prezenta procedură face referire la următoarele documente:

SR EN ISO 9000:2006 - Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și vocabular

SR EN ISO 9001:2008 - Sisteme de management al calității. Cerințe

SR EN ISO 9004:2010 - Conducerea unei organizații către un succes durabil. O abordare bazată pe managementul calității

SR EN ISO 19011:2003 - Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calității și / sau de mediu

Lege privind asigurarea calității L87/2006

Legea învățământului nr. 84/1997, cu toate modificările ulterioare

Ghidul activităților de evaluare a calității programelor de studii universitare și a instituțiilor de învățământ superior – ARACIS

Carta Universității din Craiova

Ghidul programului de studii

Planul de calitate

Diverse regulamente interne ale Universității din Craiova

4. Definiții. Prescurtări

Definiții

Audit – proces sistematic, independent și documentat în scopul obținerii de dovezi de audit și evaluarea lor cu obiectivitate pentru a determina măsura în care sunt îndeplinite criteriile de audit.

Client al auditului – organizație sau persoană care solicită un audit.

Echipă de audit – unul sau mai mulți auditori care efectuează un audit susținuți dacă este nevoie de experți tehnici.

Plan de audit – descriere a activităților și a acordurilor pentru un audit.

Audit Intern – activitate care se face periodic. Este un proces structurat care urmează anumite reguli, un proces independent, de verificare și de îmbunătățire.

Proces – ansamblu de activități corelate sau în interacțiune care transformă elementele de intrare în elemente de ieșire.

Calitate – măsura în care un ansamblu de caracteristici intrinseci îndeplinește cerințele.

Cerință – nevoie sau așteptare care este declarată, în general implicit sau obligatorie.

Procedură – mod specificat de efectuare a unei activități sau a unui proces.

Procedură de sistem - procedura care descrie o activitate sau un proces care se desfăşoară la nivelul tuturor direcțiilor/servicilor/compartimentelor din cadrul Doosan IMGB, București, numite şi „proceduri generale”.

Nu se consideră proceduri de sistem acele proceduri care presupun doar o implicare limitată a direcţiilor de specialitate.

Document – informație înpreună cu mediul său suport.

Manualul calității – document care descrie sistemul de management al calității al unei organizații.

Fisiere in arhiva (1):

  • Procedura de sistem - audit intern.docx