Procese de Fabricare

Imagine preview
(8/10 din 6 voturi)

Acest proiect trateaza Procese de Fabricare.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 47 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Petre Gladcov

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Mecanica

Cuprins

LUCRARILE CERUTE IN CADRUL PROIECTULUI:
1. Elementele preliminare aferente reperului R1 :
1.1. Desenele preliminare:
1.1.1. Desenul de executie al reperului R1, reproiectat de student, cu toate conditiile tehnice impuse si copiile desenelor reperelor R2 si R3.
1.1.2. Desenul si tabelul cu structura de dezagregare a reperului in suprafete componente.
1.1.3. Desenul de executie complet, al semifabricatului reperului R1, reproiectat de student, conform standardelor actuale.
1.1.4. Desenele semifabricatelor reperelor R2 si R3.
1.2. Calculul si sinteze preliminare :
1.2.1. Calculul masei piesei finite a reperelor R1,R2 si R3 si a masei semifabricatelor acestora.
1.2.2. Analiza critica a datelor initiale referitoare la reperele R2 si R3.
1.2.3. Sinteza proceselor tehnologice pentru fabricarea semifabricatelor si reperelor R1, R2 si R3.
2.Analiza proiectului de fabricatie
2.1. Schema structurii produsului, admitand ca este format doar din reperele R1, R2 si R3.
2.2. Structura de deagregare a lucrarilor pentru fabricarea reperului R1.
2.3. Sinteza procesului tehnologic de realizare a semifabricatului reperului R1.
2.4. Sinteza procesului tehnologic de prelucrare si control a reperului R1.
2.5. Structura de dezagregare a resurselor necesare fabricarii reperelor R1, R2 si R3.
2.6. Caracteristici tehnice ale utilajelor folosite.
2.7. Calculul necesarului de materiale, scule si dispozitive pentru fabricarea reperelor R1, R2 si R3.
2.8. Calculul costului materialelor, sculelor si dispozitivelor pentru fabricarea reperelor R1, R2 si R3.
2.9. Alegerea furnizorilor de materiale, scule si dispozitive.
3. Parametrii de programare a fabricatiei pentru fiecare din cele 3 repere.
3.1. Determinarea ritmului fabricatiei si numarului de utilaje necesare.
3.2. Stabilirea formei de organizae a fabricatiei.
3.3. Calculul marimii loturilor de fabricatie si calculul numarului de loturi de fabricatie.
3.4. Stabilirea marimii loturilor de transport si calculul numarului de loturi de transport.
3.5. Stabiliera tipului de fabricatie pentru fiecare reper.
4.Programarea si conducerea fabricatiei de serie in conditiile deresurse nelimitate si fara date impuse.
4.1. Calculul decalajelor operatiilor si a duratei ciclului de fabricatie pentru fiecare din cele 3 repere.
4.2. Perioada de repetare a loturilor pentru fiecare din cele 3 repere.
4.3. Calculul costurilor de fabricatie in conditiide resurse nelimitate si fara date impuse pentru fiecare din cele 3 repere.
4.4. Elaborarea retelei logice a proiectului, considerand o prima operatie de receptie a tuturor materialelor si o ultima operatie de asamblare a celor 3 produse si livrare a ansamblelor, de cate 3 ori pentru fiecare lot si admitand ca toate operatiile de control se fac prin sondaj, suprapuse cu cele de prelucrare.
4.5. Programarea fabricatiei in functie de duratele activitatilor pentru fiecare din cele 3 repere.
4.6. Programarea fabricatiei in functie de resursele folosite, pentru fiecare din cele 3 repere.
4.7. Calculul costului fabricatiei in conditiile de resurse nelimitate si fara date impuse.
5. Programarea si conducerea fabricatiei de serie in conditii de resurse limitate si date impuse.
5.1. Precizarea resurselor tehnice si umane de fabricatie existente si a datelor impuse.
5.2. Refacerea retelei logice a proiectului de fabricatie, cu resurse limitate si cu date impuse.
5.3. Structura de descompunere a organizarii pentru eralizarea semifabricatelor si reperelor.
5.4. Desenul amplasarii si legaturilor resurselor tehnice ale atelierului de prelucrare a reperului.
5.5. Elaborarea programelor de ordonantare a fabricatiei, in conditiile impuse prin tema.
5.6. Desenul calendarelor ersurselor, admitand pentru fiecare resursa tehnica o indisponibilitate de 50%, pe o singura perioada de 3 zile, pentru fiecare lot de fabricatie a pieselor.
5.7. Desenul planului de sarcini, in conditiile impuse si comentarea acestuia.
5.8. .Desenul planului de sarcini dupa lisaj si nivelare si comentarea acestuia.
5.9. Determinarea duratei de fabricatie, dupa lisaj, pentru primul lot de piese livrat.
5.10. Calculul costului fabricatiei in conditii de resurse limitate si cu date impuse.
6. Compararea rezultatelor, concluzii si comentarii personale.
7. Bibliografia utilizata efectiv.

Extras din document

Tema proiectului de pregatire a proceselor de fabricatie

Se va proiecta PREGATIREA PROCESULUI DE FABRICATIE PENTRU 3 REPERE comandate a fi executate fiecare intr-un acelasi numar de 600 000 bucati anual, fabricandu se in loturi, reperele si procesele tehnologice de realziare a acestora, inclusiv pentru semifabricate, fiind reproiectate de catre studenti, in conformitaet cu standardele si normele legale in vigoare in prezent.

Reproiectarea va incepe cu corectarea si completarea personala a desenelor de executie ale reperelor, conform tuturor standardelor actuale in vigoare in Romania.

Se admite ca productia incepe la data de 15 decembrie 2006, termenul de livrare a primului lot de piese asamblate este dupa & zile lucratoare.

Se admite ca unul din aceste repere, denumit generic, in continuare Reperul propriu si simbolizat prin R1, este proiectat de fiecare student si se fabrica in paralel cu celelalte doua repere, simbolizate R2 si R3, fiecare dintre acestea, ca si procesele tehnologice aferente fabricatiei lor si semifabricatelor lor, fiind proiectate de colegii de grupa pozitionati inaintea si dupa studentul respectiv in lista de prezenta la sedinta de stabilire a termenelor de proiect.

Se admite ca productia se realizeaza in una din fabricile in care studentul a efectuat practica de productie in anii de studiu anteriori, sau intr o intreprindere avand dotarile tehnice ale catedrei TMS din Universitatea Politehnica-Bucuresti.

Alte precizari :

- Reperul R1se numeste bucsa, este executat din materialul &..si este proiectat de Oancea Raluca..

- Reperul R2 se numeste flansa de antrenare, .este executat din materialul&si este proiectat de Turuica Cristina.

- Reperul R3 se numeste supapa de strangere.este executat din materialul&si este proiectat de Matei Victor.

- Desenele reperelor R2 si R3, desenele semifabricatelor acestora si elementele sintetice ale tehnologiei de fabricatie a acestora vor fi luate in copie de la colegii proiectanti ai acestora.

- Proiectul va incepe cu acest enunt.

- Paginile, tabelele, figurile, plansele separate si relatiile de calcul se vor numerota.

- Toate costurile vor fi precizate in lei noi (RON).

- Se vor respecta toate standardele in vigoare.

- Se vor face precizari suplimentare , pe parcursul desfasurarii lucrarilor practice.

1.2. Calculul si sinteze preliminare

1.2.1. Calculul masei piesei finite a reperelor R1,R2 si R3 si a masei semifabricatelor acestora.

Calculul masei materialului necesar fabricatiei

In cadrul oricarui proces de proiectare a produselor sau a pregatirii fabricatiei acestora este necesar calculul masei piesei finite a unor repere si a semifabricatelor acestora, ca si calculul masei materialului necesar fabricatiei.

Calculul masei piesei finite

Calculul masei mp a pieselor este necesar pentru determinarea caracteristicilor mijloacelor tehnice folosite la obtinerea, si manipularea acestora.

Pe desene, proiectantii reperelor sau semifabricatelor precizeaza masa acestora, dar în procesul de pregatire a fabricatiei, trebuie sa se verifice daca acele valori sunt corecte.

In acest scop, se pleaca de la desenul de executie al piesei, respectiv al semifabricatului fiecarui reper, se calculeaza volumele elementare ale corpurilor geometrice componente, se însumeaza volumele zonelor pline ale reperului si se scade în final, din suma rezultata astfel, suma volumelor zonelor goale ale reperului. Volumul piesei, astfel calculat, se înmulteste apoi cu densitatea de masa ´m a materialului:

Volumele V1 ... V18 din aceasta figura se calculeaza tinând seama de dimensiunile date în fig. 2.1 si tabelul 2.1.

Majoritatea volumelor elementare ale piesei finite sunt cilindrice.

Calculul volumelor elementare cilindrice ale piesei finite

Simbolurile din tabelele de calcul reprezinta: d - diametrul mic al trunchiului de con; D - diametrul mare al trunchiului de con sau diametrul cilindrului; L - înaltimea cilindrului sau trunchiului de con. In calculul volumelor s-a facut abstractie de racordari, care sunt realizate cu valori mici ale razelor de racordare.

Calculul volumelor zonelor elementare tronconice ale piesei finite

Calculul volumelor zonelor goale, V2 ,V5 si V6 se scad din volumul zonelor pline.

Vpiesa=V1+V3+V4 V2 V5 V6= 100,528+5,106901+108,7823 47,358111,1698511,169851=164,719659 cm3

Deoarece piesa este executata din otel cu densitate de masa ´ = 7,85 [kg/dm3], rezulta masa piesei finite, calculata:

- Pentru reperul R1 :

- Pentru reperul R2 : mp = ´ ‡ Vpiesa = 226.59*7.85= 1778.73g=1.778 kg

- Pentru reperul R3 : Masa piesei finite: 2579,869225 *7,85=20251,97342=20,251kg

Calcului masei semifabricatului

Semifabricatul reperului R1 se obtine prin dubla matritare.

Conform STAS 7670 83 ,pentru H=65 110 mm si L= 50 150 mm, adaosul de prelucrare pe o parte este 1,75 mm iar inclinatiile de matritare pentru piesele matritate pe masini de forjat orizontal sunt de pentru suprafete exterioare si pentru suprafete interioare.

Clasa de precizie este II.

Conform STAS 7670 83 razele interioare pentru piesele cu inaltimea pana la 100 mm sunt:

razele interioare rc max=6 mm;

razele exterioare Rc max= 16 mm.

Pentru reperul R1 :

Calculul volumelor elementare cilindrice ale piesei finite

Fisiere in arhiva (1):

 • Procese de Fabricare.doc