Proiectare Cric cu Bare Articulare

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Proiectare Cric cu Bare Articulare.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 22 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Mecanica

Cuprins

1. Tema proiectului.
2. Sinteza dimensională si analiza cinetostatică.
2.1.1 Cerinţe pe care trebuie să le indeplinească
cricul cu bare.
2.1.2 Sinteza dimensională.
2.1.3 Sinteza cinematică.
3. Proiectarea cuplului şurub-piuliţă.
3.1 Alegerea materialelor.
3.2 Dimensionarea filetului şurubului.
3.3 Dimensionarea filetului şurubului.
3.4 Verificarea spirei piuliţei la solicitarea
compusă de încovoiere şi forfecare.
4. Verificarea condiţiei de autofrânare.
5. Proiectarea fusurilor laterale.
5.1 Dimensionarea corpului piuliţei.
6. Proiectarea reazămului al doilea.
7. Proiectarea manivelei.
7.1 Verificarea la strivire a contactului dintre
stift şi corpul şurubului.
7.2 Determinarea diametrului tijei manivelei
din conditia de rezstenţă la torsiune.
7.3 Determinarea razei minime necesară a
manivelei.
8. Proiectarea articulaţiei cuvă-bară articulată.
8.1 Determinrea diametrului minim necesar
al bolţului.
8.2 Verificarea la strivire la contactul dintre
bolţ şi bucşă.
9. Proiectarea barelor articulate şi a celor două talere.
9.1 Dimensionarea barelor articulate
9.2 Determinarea formei şi dimensiunii celor 2
talere.
9.3 Verificarea barelor articulate la flambaj.

Extras din document

1.Tema proiectului

Să se proiecteze un cric cu bare articulate care asigură ridicarea unei greutăţi F de la o înălţime minimă Hmin la una maximă Hmax.

Constructiv, cricul este alcătuit din:

1. taler superior

2. bare articulate

3. piuliţă

4. lagăr

5. şurub acţionare

6. manivelă

7. taler inferior

Datele iniţiale sunt:

F =12500 N

Hmin =230 mm

Hmax =650 mm

2.Sinteza dimensională şi analiza cinetostatică

2.1 Cerinţe pe care trebuie să le indeplinească cricul cu bare articulate:

1. să asigure ridicarea sarcinii pe verticală;

2. să poată regla distanţa dintre sol şi caroserie în limitele Hmax şi Hmin;

3. să poată fi acţionat manual cu o forţă Bmax =300 N;

4. să poată fi acţionat dintr-o parte;

5. să aibă funcţionare uşoară, durabilitate mare, stabilitate, gabarit redus, preţ mic.

2.2 Sinteza dimensională

Constă in determinarea lungimii barelor articulate şi a înălţimii talelor. Pentru aceasta vom considera cele două poziţii ale cricului : cea cu Hmax(fig.3) şi cea cu Hmin(fig 2).

Vom scrie ecuatia:

Avem următoarele cunoscute:

min=15

max=85

2.3 Sinteza cimematică

Analiza cinematică constă în determinarea forţelor care acţionează pe fiecare element în parte.

Mecanismul cricului este un mecanism simetric după două axe (orizontală, verticală), static determinate, cu un singur grad de mobilitate şi un singur element conducător (şurub). Este suficient să determinăm forţele dintr-un sfert de mecanism. Valorile forţelor se determină din ecuaţia de echilibru pentru fiecare element.

Fisiere in arhiva (1):

  • Proiectare Cric cu Bare Articulare.doc

Alte informatii

Universitatea tehnică „Gh.Asachi’’,IAŞI Facultatea de Construcţii de Maşini