Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia

Proiect
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Mecanică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 104 în total
Cuvinte : 16886
Mărime: 4.75MB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Maier Catalina
Facultatea de Mecanica,Galati

Cuprins

CUPRINS

CAPITOLUL I

Noţiuni generale in legatură cu măsurările tehnice

1.1 Noţiuni generale

1.2 Metode pneumatice

1.3 Metode de măsurare cu ajutorul calibrelor

1.4 Avantaje si dezavantaje la controlul pneumatic.

CAPITOLUL II

Proiectarea unui calibru tampon impreună cu instalaţia pneumatică pentru controlul cămăşilor cilindrului de la autoturismele Dacia.

2.1 Cămăşile de cilindru – condiţii tehnice

2.2 Metoda de calcul a calibrului duză

2.3 Forme ala traductoarelor pneumatice

2.4 Instalaţia pneumatică (SuperJet)

2.5 Efectuarea de măsurători a cămăşilor de cilindru pentru dimensiuni si forma geometrică

2.6 Măsurători prin alte metode (comparatoare de interior, optimetrul)

2.7 Comparaţie intre metode

2.8 Stabilirea preciziei pentru metoda pneumatică.

CAPITOLUL III

Proiectarea tehnologiei de execuţie pentru calibru tampon.

CAPITOLUL IV

Proiectarea unui burghiu elicoidal şi a unui cuţit de strunjit interior.

CAPITOLUL V

Extras din document

Calculul costului de fabricaţie a calibrului tampon.

1.1 Noţiuni generale

Măsurarea este operaţia metrologică prin care mărimea fizica de măsurat, al cǎrui purtător este obiectul de măsurat numit măsurand, se compară direct sau indirect cu unitatea de măsură de aceeaşi natură, incorporatǎ intr-un mijloc de măsurare , in scopul stabilirii raportului numeric dintre mărimea de măsurat şi unitatea de măsurat admisă.

Măsurarea este un proces de cunoaştere care constă din compararea mărimii de măsurat cu o altǎ mărime de aceeaşi natură cu prima şi care este considerată unitate de măsură. Rezultatul măsurării este valoarea numerică a marimii măsurate.

Măsura este mijlocul tehnic care materializează unitatea de măsurǎ, cu o precizie determinată.Unitatea de măsură este o cantitate dintr-o mărime definită după anumite reguli (sau arbritare) servind la realizarea de comparaţii (masurǎri) pentru cantitǎţi ale unor mărimi.

Un ansamblu de unităţi de măsură constituie un sistem care este denumit coerent cănd relaţiile intre ele sunt naturale. Sistemul oficial (obligatoriu) este Sistemul Internaţional (SI).

Metoda de măsurare reprezintă totalitatea operaţiilor care se executǎ cu ajutorul anumitor mijloace tehnice, in condiţii tehnico-economice si organizatorice date.

Principiul de măsurare reprezintǎ fenomenul fizic care stă la baza unei măsurări( exemplu: fenomenului de interferenţă la măsurarea lungimilor, efectul termocuplu la măsurarea temperaturii, deviaţia unei bobine in campul magnetic la trecerea unui curent electric, deformarea elastică a unei membrane la mǎsurarea presiunii).

Metodele de măsurare reprezintă procese naţionale de executare a operaţiilor de măsurare, modurile de aplicare a principiilor de mǎsurare determinat de un fenomen fizic. Metodele de măsurare se clasificǎ după mai multe criterii:

a) după precizia şi rapiditatea determinărilor :

a.1) metode de laborator, care se determină şi se ţine seama de erorile de măsurare,

a.2) metode tehnice , in care nu se ţine cont de erori, deoarece mijloacele de măsurare au erori limită cunoscute, corespunzătoare claselor de precizie.

b) după poziţia aparatului faţă de mărimea de măsurat :

b.1) metode prin contact, in care aparatul are contact mecanic cu mărimea de măsurat (doua, trei sau mai multe puncte , linii sau suprafeţe de contact, de exemplu : măsurarea lungimilor cu manometrul),

b.2) metode farǎ contact, in care măsurarea se efectuiazǎ fărǎ atingerea mecanică a măsurandului (exemple : optice, pneumatică, capacitiva, inductivă, etc)

c) după modul de obţinere a valorii numerice a mărimii de măsurat :

c.1) metoda de măsurare directă ,acestea sunt :

c.1.1) metoda aprecierii directe, in care mărimea de măsurat se compară direct cu unitatea de măsura materializată sub forma de măsura şi incorporată in mijlocul de măsurare ( măsurarea capacitătii cu mărimi de capacitate, măsurarea lungimii cu o riglă gradată, etc)

c.1.2) metoda diferenţială, in care se măsoarǎ diferenţa dintre mărimea cǎutată si o mărime de referinţă conoscută de aceeaşi natură.

c.1.3) metoda de zero ( a calibrului ), in care efectul acţiunii mărimii care se măsoarǎ se calibrează prin efectul unei mǎrimi cunoscute ; echilibrarea poate fi facută manual sau automat.

c.1.4) metode coincidenţei, in care un şir de repere sau semnale uniforme şi determinate se compară cu un alt şir de repere sau de semnale de acelaşi fel , stabilindu-se porţionarea lor prin coincidenţă ori simetrie vizuală sau obiectivă ( măsurarea timpului, măsurarea cu ajutorul unui interpolator, etc) ;

c.1.5) metode substituirii in care mărimea de măsurat este substituţia in instalaţia de măsurat printr-o mǎrime cunoscută de obicei printr-o măsură ;

c.1.6) metoda comparării , in care indicaţiile date de mijlocul de măsurare pentru o mărime cunoscută sunt notate şi comparate cu indicaţiile obţinute atunci cand se inlocuieşte mărimea cunoscută cu mărimea de măsurat.

c.1.7) metoda deviaţiei, in care valoarea mărimii de măsurat se obţine prin deviaţia unui element indicator( acul indicator, spot luminos) ;

c.1.8) măsurarea, in care rezultatul măsurării se opţine printr-un proces de măsurare a condiţiilor identice ;

c.2) metodele de măsurare indirecte sunt metodele in cadrul cărora nu se măsoarǎ direct, nemijlocit, mărimea de măsurat, ci alte mărimi legate printr-o relaţie matematică de mărimea care se măsoară, rezultatul măsurării obţinandu-se prin calcul (exemple : măsurarea filetelor, măsurarea conicitaţilor cu rigla de sinus, etc).

c.3) metodele de măsurare combimate sunt metodele prin care determinarea ,mǎrimii de măsurat se face printr-o serie de măsurǎri ale aceluiaşi măsurării sau ale altor mărimi de acelaşi fel, o măsurare deosebindu-se de alta pentru faptul că se execută in alte condiţii sau in alta combinare a mărimilor in cauză, valoarea numerice a mărimilor de măsurat obtinandu-se prin rezolvarea ecuaţiilor.

Preview document

Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 1
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 2
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 3
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 4
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 5
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 6
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 7
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 8
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 9
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 10
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 11
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 12
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 13
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 14
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 15
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 16
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 17
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 18
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 19
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 20
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 21
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 22
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 23
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 24
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 25
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 26
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 27
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 28
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 29
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 30
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 31
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 32
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 33
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 34
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 35
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 36
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 37
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 38
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 39
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 40
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 41
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 42
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 43
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 44
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 45
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 46
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 47
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 48
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 49
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 50
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 51
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 52
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 53
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 54
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 55
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 56
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 57
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 58
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 59
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 60
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 61
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 62
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 63
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 64
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 65
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 66
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 67
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 68
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 69
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 70
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 71
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 72
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 73
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 74
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 75
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 76
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 77
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 78
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 79
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 80
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 81
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 82
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 83
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 84
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 85
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 86
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 87
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 88
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 89
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 90
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 91
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 92
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 93
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 94
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 95
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 96
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 97
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 98
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 99
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 100
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 101
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 102
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 103
Proiectarea Constructivă și Tehnologică a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Cămășilor de Cilindru la Autoturismele Dacia - Pagina 104

Conținut arhivă zip

  • Proiectarea Constructiva si Tehnologica a unui Dispozitiv Pneumatic pentru Controlul Alezajelor Camasilor de Cilindru la Autoturismele Dacia.doc

Alții au mai descărcat și

Proiectare Proces Tehnologic de Fabricare a Reperului Cadru Suport

1.Elemente constructiv-funcţionale ale piesei 1.1. Schiţa piesei Pe desenul de execuţie al piesei au fost notate cu Sn suprafeţele acestuia care...

Proiectarea unei Piese de Tip Arbore

ETAPA I. ALEGEREA MATERIALULUI. Conform desenului de executie piesa din tema este confectionata din OLC 45 STAS 880 - ; cu urmatoarele...

Proiectarea Procesului Tehnologic de Prelucrare al Reperului H.S.65

ETAPA I : Alegerea semifabricatului Alegerea semifabricatului se face avand in vedere urmatoarele: a) Materialul piesei. b) Forma si dimensiunea...

Produse Procese și Sisteme

1.1.Studiul desenului de executie. Din studiul desenului de executie a piesei ,prezentat in Fig.1.1. de mai jos rezulta urmatoatrele :...

Modelarea Geometrică și Simularea Asistată de Calculator Utilizând Mediul Catia a unui Robot Industrial având Structura TRTTRR

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE 1.1. GENERALITATI Robotica reprezintă un domeniu de ştiinţă multidisciplinar, care cuprinde elemente de Fizică,...

Proiectarea Ambreiajului pentru Audi A4 1.9 TDI

Tema proiect Sa se proiecteze ambreiajul pentru autovehiculul AUDI A4 1.9 TDI avand urmatoarele caracteristici: - putere 115 Cp [85 kw] - moment...

Coroana Metalică Turnată

INTRODUCERE Lipsa igienei dentare si iatrogeniile clinico-tehnice dublate de o neglijentÎ a pacientilor, altereaza si mai mult integritatea...

proiectarea dispozitivelor

TEMA Să se proiecteze un dispozitiv în faza DE pentru prinderea semifabricatului din desenul de mai jos, la prelucrarea prin găurire a suprafeţei...

Ai nevoie de altceva?