Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere

Proiect
8.7/10 (4 voturi)
Domeniu: Mecanică
Conține 10 fișiere: doc
Pagini : 95 în total
Cuvinte : 23212
Mărime: 6.85MB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Danut SAVU
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL SISTEMELOR TEHNOLOGICE DROBETA TURNU-SEVERIN SECŢIA MATERIALE ŞI DEFECTOSCOPIE

Cuprins

Cap. 1 Introducere

Cap. 2 Tehnici de diminuare a expunerii la noxe

2.1 Probleme generale legate de ventilarea spaţiilor civile şi industriale închise

2.2 Evacuarea (exhaustarea) locală

2.3 Tipuri de sisteme de exhaustare locală

2.4 Configuraţia generală a unui sistem de exhaustare

Cap. 3 Proiectarea sistemului individual de exhaustare

3.1 Condiţii de proiectare a sistemului individual de exhaustare

3.2 Cinematica sistemului de exhaustare

3.2.1 Alegerea tipului de ventilator

3.2.2 Proiectarea arborelui moto-ventilatorului

3.2.2.1 Dimensionarea preliminară a arborelui moto-ventilatorului

3.2.2.2 Proiectarea formei arborelui

3.2.2.3 Verificarea arborelui

3.2.3 Proiectarea cuplajului dintre arborele turbinei şi arborele motorului

3.2.4 Alegerea lagărelor

3.2.5 Turbina moto-ventilatorului

3.2.6 Proiectarea carcasei moto-ventilatorului

3.2.7 Proiectarea dispozitivului-suport de aşezare

3.3 Proiectarea circuitului hidraulic

3.3.1 Stabilirea regimului de curgere a fluidului prin exhaustor

3.3.2 Calculul debitului necesar de gaz exhaustat

3.3.3 Calculul vitezei gazului aspirat

3.3.4 Determinarea pierderilor de sarcină

3.3.5 Determinarea tensiunii tangenţiale la peretele tubului de aspiraţie

3.3.6 Determinarea pierderilor locale de sarcină la nivelul dispozitivului de aspiraţie

3.3.7 Configuraţia finală a circuitului hidraulic

3.4 Alegerea elementelor de filtrare a fumului aspirat

3.5 Proiectarea din punct de vedere ergonomic a elementelor de interacţiune dintre sudor şi sistemul de exhaustare

3.6 Condiţii de proiectare privind montarea şi instalarea sistemului de exhaustare

3.6.1 Montarea sistemului de exhaustare

3.6.2 Instalarea sistemului de exhaustare

3.7 Condiţii privind exploatarea sistemului de exhaustare

3.8 Prescripţii pentru verificări şi întreţinere la exploatarea sistemului de exhaustare

Cap. 4 Verificarea calităţii funcţionării sistemului individual de exhaustare

4.1 Proiectarea tehnologiei de sudare utilizate în cadrul experimentului

4.1.1. Condiţiile de proiectare

4.1.2 Etapele proiectării tehnologiei de sudare

4.2 Echipamentul utilizat în cadrul încercării

4.2.1 Echipamentul pentru sudare

4.2.2 Instrumentul de măsurare a parametrilor electrici de sudare

4.2.3 Echipamentul pentru pregătire a probelor de sudat

4.3 Derularea încercării de determinare a eficienţei procesului de exhaustare

4.3.1 Determinarea duratei de aspirare

4.3.2 Tehnica de măsurare aplicată

4.3.3 Rezultatele încercărilor

4.3.3.1 Rezultatele obţinute la determinarea cantităţii de pulberi totale filtrate

4.3.3.2 Rezultatele obţinute la determinarea cantităţii de gaze nocive emise

4.3.3.3 Discutarea rezultatelor obţinute şi concluzii

Cap. 5 Optimizarea funcţionării sistemului individual de exhaustare

5.1 Optimizarea sistemului de filtrare

5.1.1 Alegerea metodei de optimizare

5.1.2 Verificarea eficienţei noului sistem de filtrare

5.1.5 Măsuri pentru evitarea reducerii protecţiei la sudarea în mediu de gaz protector

5.1.4 Discutarea rezultatelor obţinute şi concluzii

5.2 Optimizarea din punct de vedere ergonomic a poziţiei dispozitivului de aspirare

Cap.6 Caiet de Sarcini

Anexe

Extras din document

1.Introducere

„Protecţia mediului”, „tehnologii poluante”, „noxe cu impact ridicat”, „boli profesionale cauzate de emisiile de noxe” sunt concepte întâlnite din ce în ce mai des în viaţa de zi cu zi. Este o realitate a zilelor noastre, o realitate a dezvoltării tehnologice pe care rasa umană a cunoscut-o în ultimele 2 secole. Această realitate impune restricţii. Restricţiile sunt menite a asigura un climat sănătos membrilor societăţii, fie că sunt, fie că nu sunt implicaţi în aplicarea proceselor tehnologice creatoare de boli profesionale. Astfel, una dintre cerinţele majore pentru statele Uniunii Europene şi pentru candidatele la aderare este respectarea Directivei Cadru 89/391/1989/CEE. Aceasta are drept obiectiv introducerea de măsuri de încurajare a îmbunătăţirilor în domeniul sănătăţii şi securităţii salariaţilor în muncă. Un loc central în acţiunile privind securitatea şi sănătatea în muncă îl ocupă principiile generale de prevenire:

- Evitarea riscurilor care pot şi care nu pot fi evitate

- Combaterea riscurilor la sursă

- Adaptarea muncii la om şi adaptarea la progresul tehnic

- Înlocuirea condiţiilor de muncă periculoase cu altele fără risc sau cu periculozitate mică

- Politică de prevenire cuprinzătoare şi coerentă (tehnologii, organizarea muncii, condiţiile de muncă, relaţiile de muncă, factorii de mediu)

- Utilizare prioritară a mijloacelor de protecţie colective

- Instrucţiuni corespunzătoare pentru salariaţi, consultare în toate problemele referitoare la sănătate şi securitatea în muncă.

Obligaţiile salariaţilor, conform Directivei Cadru 89/391/1989/CEE sunt:

- Să aibă grijă de propria sănătate şi securitate, cât şi de cea a colegilor

- Să utilizeze corect maşinile,aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de transport şi mijloacele de producţie

- Să utilizeze corect echipamentul de protecţie

- Să nu realizeze fără autorizare modificări ale sistemelor de protecţie

- Să comunice imediat orice situaţie de muncă posibil periculoasă

- Să coopereze cu patronul / salariaţii în problemele legate de protecţia muncii.

Activităţile de sudare sau de procese conexe ale sudării (tăiere termică, lipire, pulverizare termică, îndreptare cu flacără, …) sunt prezente în aproape toate sectoarele de producţie şi viaţă, ca operaţii de bază sau părţi de proces tehnologic [3]. Procesele de sudare şi procesele conexe sudării sunt creatoare de agenţi potenţial periculoşi pentru sănătatea sudorului şi a personalului aflat în zona de sudare (figura 1.1) [3], [5], [7], [8], [11], [14], [16], [17], [18], [19].

Fig. 1.1 Emisie de fum şi gaze nocive la sudarea MIG/MAG

Dintre aceşti agenţi se amintesc [7], [14], [16], [17], [18]: particule dispersate în aer (sub formă de celulă / cluster – figura 1.2.a sau sub formă de lanţ – figura 1.2.b), gaze toxice, radiaţii arc, înaltă tensiune, înaltă frecvenţă, căldură, componente în mişcare ale echipamentelor, poluare sonoră.

a. b.

Fig. 1.2 Formele de existenţă grupată a particulelor de noxe emise la sudare [14]

Dintre bolile profesionale specifice operaţiilor de sudare / tăiere termică / lipire / pulverizare sunt binecunoscute [7], [11], [14], [16], [18]:

- Sideroza (pneumoconioza dată de Fe)

- Azbestoza (pneumoconioza dată de fibrele de azbest)

- Silicoza (dată de dioxidul de Si, liber, cristalin)

- Aluminoza (dată de Al)

- Pneumoconioza dată de W

- Mezoteliomul pleural şi cancerul bronşic date de azbest

- Febra metalelor (suferinţă pulmonară dată de anumite metale)

Institutul Internaţional de Sudură (IIW) dezbate anual problema emisiilor de noxe. Există cooperări internaţionale organizate sub coordonarea comisiilor IIW privind cercetarea efectelor negative asupra sănătăţii. Cunoaşterea emisiei de noxe previzibilă este o premisă pentru crearea prospectivă a unor condiţii de lucru corespunzătoare din punct de vedere al igienei muncii. S-au efectuat numeroase cercetări experimentale asupra emisiei de noxe a diverselor procedee de sudare, care au condus la creşterea importantă a cunoştinţelor. În tabelul 1.1 sunt prezentate intensităţile maxime ale emisiilor unor procedee de sudare, după standardele de profil din Uniunea Europeană [11]. Comparativ cu normele europene normele americane şi asiatice sunt sensibil mai permisive, restricţiile impuse de către acestea nefiind atât de dure.

Tabel 1.1 Intensităţile maxime ale emisiilor de noxe la sudarea prin diferite procedee cu arc electric [11]

Procedeu

de

sudare Material

de

Bază Intensitatea de emisie [mg/s]

Fum

de sudare Gaze de sudare

CO CO2 NO NO2 O3

SE Oţel nealiat 27,50 0,80 57,00 0,88 0,09 -

Oţel aliat 20,70 - - - - -

MAG, 100%CO2 Oţel nealiat 12,50 13,50 485,0 0,16 0,04 0,06

Oţel aliat 6,70 - - - - 0,11

SF Oţel nealiat 2,00 1,00 6,00 0,11 0,03 -

MIG Oţel aliat 22,50 - - - - 0,18

WIG Oţel aliat 1,72 - - 1,02 1,80 0,17

Al şi aliaje 3,00 - - 0,75 0,70 0,09

La sudarea oţelurilor înalt aliate fumul emis poate conţine particule de Cr, Ni, Cd, Ba.

Evoluţiile în timp ale manganului şi ale oxizilor de azot, de fier şi de carbon, componente extrem de nocive ale fumului emis la sudare, sunt prezentate în figura 1.3.

Fig. 1.3 Evoluţia în timp a concentraţiei fumului emis la sudare [7]

Se observă în figura 1.3 o creştere rapidă a concentraţiei în elemente nocive a mediului în care activează sudorul sau operatorul sudor, fapt care impune elaborarea unei metode de menţinere în limite reduse, rezonabile pentru sănătatea operatorului, a acestor concentraţii.

Efectele fumului şi gazelor cele mai periculoase, emise la sudare, asupra stării fiziologice a personalului sudor sunt [9]:

- Oxizii de azot (NO şi NO2) – după inhalare apar reacţii iritante ale căilor respiratorii; în cazul unor concentraţii ridicate există pericolul apariţiei după câteva ore a unui edem pulmonar

Preview document

Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 1
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 2
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 3
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 4
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 5
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 6
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 7
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 8
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 9
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 10
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 11
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 12
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 13
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 14
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 15
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 16
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 17
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 18
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 19
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 20
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 21
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 22
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 23
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 24
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 25
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 26
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 27
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 28
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 29
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 30
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 31
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 32
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 33
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 34
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 35
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 36
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 37
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 38
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 39
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 40
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 41
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 42
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 43
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 44
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 45
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 46
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 47
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 48
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 49
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 50
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 51
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 52
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 53
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 54
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 55
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 56
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 57
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 58
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 59
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 60
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 61
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 62
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 63
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 64
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 65
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 66
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 67
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 68
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 69
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 70
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 71
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 72
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 73
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 74
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 75
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 76
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 77
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 78
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 79
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 80
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 81
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 82
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 83
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 84
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 85
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 86
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 87
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 88
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 89
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 90
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 91
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 92
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 93
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 94
Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere - Pagina 95

Conținut arhivă zip

 • Proiectarea si Realizarea unui Sistem Individual de Exhaustare a Fumului in Procesele de Sudare - Lipire - Taiere
  • 1.doc
  • 2.doc
  • 3.doc
  • 4.doc
  • 5.doc
  • 6.doc
  • Bibliografie-exhaustor.doc
  • Cuprins - exhaustor.doc
  • Foi de garda.doc
  • pWPS - exhaustor.doc

Alții au mai descărcat și

Centratele Termice CET

CAPITOLUL I DESCRIEREA CTE ŞI A SERVICIILOR PROPRII 1.1. Consideraţii generale Pe măsură ce societatea avansează necesităţile ei de energie apar...

Pistolet WIG cu Exhaustare

1. Introducere 1.1 Interacţiunea dintre lucrările de sudare şi mediul ambiant Activităţile de sudare sau de procese conexe ale sudării sunt...

Tehnologii neconvenționale

1. Descriere Proiectul de fata Laser Cutting. Tehnologia de fabricarea discurilor de frana, intocmit cu scopul de a fi sustinut in cadrul...

Stand Experimental pentru Determinarea Deformațiilor Remanente la Sudarea prin Topire

1.Introducere Sudarea este un proces tehnologic prin care două sau mai multe materiale sunt îmbinate nedemontabil prin scoaterea lor din...

Centrifugă de Filtrare

1. TEMA DE PROIECTARE Să se proiecteze o centrifugă de filtrare cu următoarele caracteristici: • Diametrul tamburului D = 950 [mm]; • Înălţimea...

Mori și amestecătoare

1. Mori cu ciocănele a. Destinație: Morile cu ciocănele realizează măcinarea materialului prin lovire (măcinare prin impact ). Acest tip de...

Sudarea cu arc electric

Clasificarea surselor de curent electric pentru sudarea cu arc electric poate fi facuta dupa mai multe criterii: A) Dupa felul curentului se...

Consultanță în proiectarea sistemelor mecanice ale unei instalații de uscare a fructelor cu aer

1. TERMINOLOGIE REFERITOARE LA SISTEME MECANICE ALE INSTALAŢIILOR DE USCARE CU AER A FRUCTELOR ŞI LEGUMELOR Importanţa precizării terminologiei în...

Ai nevoie de altceva?